zie bijlage - Febelrail

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2014
INHOUD :
blz. 1 : agenda 2014 en PROMO VAN DE MAAND
blz. 2 : Rétrotrain - ruilbeurs van 6 december
blz. 3 t/m. 7, 9 : boetiek
blz. 8 : rit met Picasso
blz. 10 : verzendkosten
RÉTROTRAIN
De naam van “L’Espace-Train - Le musée du rail” de Saint-Ghislain wordt
voortaan: “Rétrotrain”.
Rétrotrain is elke tweede zaterdag van de maand geopend van 9 tot 14 uur. De
bezoekers kunnen de vrijwilligers aan het werk zien en zo de verscheidenheid
van de werken bekijken die er uitgevoerd worden.
Een internetsite werd opgericht en kan bekeken worden op: www.retrotrain.be
De toegangsprijs bedraagt 2 euro voor volwassenen en 1 euro voor kinderen tot
14 jaar.
Opgelet: het rollend materieel wordt niet buiten tentoongesteld.
Onze TSP-boetiek zal open zijn (gratis toegang).
De boetiek is verder geopend elke eerste dinsdag van de maand van 10 tot 12
uur.
VOLGENDE OPENINGEN :
- zaterdag 6 december van 9 tot 16u
- zaterdag 13 december van 9 tot 14u
- dinsdag 6 januari van 10 tot 12u (enkel
boetiek)
- zaterdag 10 januari 2015 van 9 tot 16u
PROMO VAN DE MAAND
GRATIS VERZENDING TOT 31 DECEMBER !
(Alleen in België en door Europa)
Geniet van deze aanbieding !
Bestel zonder verzendkosten. Stort het totaal van uw bestelling op onze
rekening of betaal met VISA of Eurocard met vermelding van het gewenste,
gevolgd door de vermelding “promo”.
(praktische modaliteiten op de laatste pagina).
6 december 2014
RÉTROTRAIN - SAINT-GHISLAIN
Grote Ruilbeurs
Ons museum te Saint-Ghislain opent de deuren voor het publiek op 6 december aanstaande van 10 tot 16 uur.
Het programma:
- grote ruilbeurs - de grootste van het land - talrijke handelaars, verkoop van
miniatuurtreinen, boeken, foto’s;
- TSP-Boetiek open: verkoop van TSP-producties en de LOCO-kalender 2015
met 12 grote foto’s;
- buffet en versnaperingen;
- voorstelling van het materieel dat door TSP, uitbater van het museum, wordt
bewaard;
- de afdeling “modelbouw” is geopend voor het publiek. Meerdere banen in
bedrijf.
De abonnees op “OP DE BAAN” of “EN LIGNES” krijgen 10% korting op
hun aankopen in de TSP-Boetiek op vertoon van hun abonnementskaart
2 0 1 4 . Vi s a , E u r o c a r d e n B a n c o n t a c t .
H e t m u s e u m b e v i n dt z i c h n a b i j h e t s ta t i o n St . - G h i s l a i n . R u i m e pa r k i n g
v o o r h e t s ta t i o n .
Bereikbaarheid:
- via de weg: autosnelweg E19-E42, uitrit Saint-Ghislain, richting
Hornu;
- per trein: alle treinen op de verbindingen IC D en IR j stoppen elk
u u r t e St . - G h i s l a i n ;
- p e r b u s : s ta t i o n S a i n t - G h i s l a i n .
-
Onze publicaties 2014 :
Lijn 154 : beschikbaar
Kalender 2015 : beschikbaar
Het openbaar vervoer in België 1960 - 1970 : beschikbaar
Les locomotives types 120/121 : beschikbaar
Des rails, des hommes, des trains : beschikbaar
Een eeuw stoom 6 : beschikbaar
Nieuw !
LES LOCOMOTIVES
TYPES 101-120-121
Naar dit boek werd al jaren uitgekeken. Dit boek, geschreven door Eric Van Hoeck bespreekt de
eerste elektrische locomotieven van de NMBS. Het zal beschikbaar zijn tegen de jaarwisseling. De
locomotieven van de types 101, 120 (latere reeksen 29 en 28) en 121, de pioniers van de elektrische tractie worden in detail besproken.
Men ontdekt de oorsprong van hun concept, de verschillende bouwfasen, de reden van de uiteindelijke keuze, hun gebruik en hun inzet, hun beurtrol in de verschillende stelplaatsen, de diensten
die werden uitgevoerd, de heropstanding en het einde van hun loopbaan.
Dit is zonder twijfel een naslagwerk dat niet mag ontbreken in uw bibliotheek!
Het is enkel beschikbaar in het Frans.
2 45
Formaat A4 - 280 blz- 425 foto’s en meer dan 75 plannen, tekeningen, grafieken en
tabellen - Harde, gekartonneerde kaft - Ingebonden met linnendraad - Enkel in het Frans.
Prijs : 1 45 + verzendkosten 1550 gram - Mededeling : “loco 120”
Nieuw 2014 !
k openbaar vervoer
abellen, deels in kleur.
s (Antwerpen, 1957)
enbaar vervoer.
ode 1945 – 1960, dat
OPENBAAR VERVOER IN BELGIE - 1960-1970 Jacques PEETERS
cht van het Belgische
Openbaar vervoer
in België
R!
A
A
B
HIK
C
S
E
B
1960 - 1970
De sombere jaren
JACQUES PEETERS
Het tweede deel van “Openbaar vervoer in België” verschijnt in november. Het beschrijft het Belgisch openbaar vervoer van 1960 tot 1970.
Na een bespreking van de algemene situatie van het openbaar vervoer, wordt elke maatschappij diepgaand geanalyseerd, in verband met de middelen die ze hadden, het effect van de
concurrentie van de auto en de maatregelen om hun ondergang tegen te gaan, enz...
Het geheel met 336 pagina’s tekst wordt geïllustreerd met meer dan 500 foto’s in zwart/wit en in
kleur. Dit boek verschijnt, net zoals het eerste deel, in een Nederlands- en Franstalige versie.
Dit werk kan vanaf heden worden besteld.
Openbaar vervoer in België - Deel 2 - 1960-1970 - “De sombere jaren”.
Formaat A4 - 336 pagina’s - Stevige kartonnen kaft - Meer dan 500 foto’s in zwart/wit en
kleur - Ingebonden met linnendraad - Verkoopprijs: € 45 + verzendkosten (1800 gram).
Vermelding: Vervoer II
232
Nieuw 2014 !
LOCO 2015
Het zesde deel uit de reeks “Een
eeuw Stoom” is weldra beschikbaar. De foto’s zijn zoals steeds
ingedeeld in de drie grote tijdperken 1835-1930, 1931-1945 en
1946-1966, die overeenkomen
met de drie nummeringssystemen (Belgische Staat, NMBS
met 4 cijfers en NMBS met 5 cijfers). Twee andere hoofdstukken
geven een beeld van de industriële spoorwegen en stoomlocomotieven van buitenlandse
netten. Het boek telt 136 foto’s,
waarvan acht kleurenopnamen,
met tweetalige teksten.
Liggend formaat 26 x 21 cm - Harde gekartonneerde kaft - Ingebonden met linnendraad - 136 foto’s Tweetalige teksten: Frans - Nederlands - Prijs: € 32 + verzendkosten 750 g - Mededeling: “Stoom 6”
Zoals elk jaar heeft TSP het genoegen u haar kalender ,
met twaalf foto’s van Belgisch spoorwegmaterieel aan te
bieden.
Onze kalender werd gedrukt op A3-formaat en heeft spiraalbinding met geplastificeerde kaft en verschuifbare datumaanduiding.
De onderwerpen voor 2015 zijn:
- diesellocomotief 5110 in de sneeuw te Enghien;
- motorwagen 4003 te Oudenaarde;
- locotractor 9157 te Ronet;
- postmotorstel 954 en loco 2911 te Brussel-Zuid;
- elektrische locomotief 2005 te Sclaigneaux;
- stoomlocomotief 231 E 2 SNCF te Frameries;
- diesellocomotief 211.006 te Purnode;
- MS 050 te Berchem;
- TRAXX E186 te Marche-les-Dames;
- diesellocomotief 6202 te Gent-Muide;
- locomotieven 6005 en 1604 te Troisvierges;
- locomotief 9 van de KS te Beringen.
Formaat A3 - glanzend papier - spiraalbindingtweetalig Nederlands / Frans - € 11 + verzendkosten (kp 2) - vermelding: Loco 2015
211
N i e u w 2014!
239
LIJN 154
NAMUR - DINANT - GIVET
Lijn 154 werd aangelegd door “La compagnie du Nord-Belge” en is een van
de mooiste van het land. Over haar
hele lengte volgt zij de oevers van de
Maas door een wisselend decor.
Dit boek beschrijft de lijn, bij vertrek
vanuit Namur en door de jaren heen, in
woord en beeld. Alle stations en kunstwerken van toen en nu komen aan
bod.
Het is beschikbaar in een Nederlandse
en een Franstalige versie.
Formaat A4 - harde, gekartonneerde kaft - 232 pagina’s - Overvloedig geïllustreerd met foto’s en plans Genaaid met linnendraad - Prijs: € 39 + verzendkosten 1500 g. Mededeling: “Lijn 154 NL”
N i e u w !
CINQ GENERATIONS
DE CHEMINOTS
De auteur van dit werk, Roland Holbrechts, werd geboren op 15 augustus 1942 te Montigny-le-Tilleul. Hij was
gedurende 10 jaar spoorwegarbeider, eerst te Brussel,
later te Mons. Hij begon daarna een carrière in het onderwijs.
Zijn vader, Robert, begon zijn loopbaan in 1921 te
Thuin-Ouest.
Zijn grootvader, Léon, was machinist in het depot van
Walcourt en zijn overgrootvader, Victor, was bareelwachter bij de Etat Belge.
De laatste in lijn, Joseph Holbrechts, was spoorlegger
in de regio Mons, waar hij meewerkte aan de eerste
lijn in 1841, en vervolgens treinbegeleider werd.
De loopbaan van deze mensen in de verschillende
stations wordt in detail verteld. De spoorlijnen die tot
deze stations leidden, worden beschreven en veel
onuitgegeven foto’s uit privéverzamelingen vormen
het geheel van het werk.
Het vormingsstation van Saint-Ghislain wordt in detail beschreven en diepgaand geanalyseerd.
Formaat A4 - harde, gekartonneerde kaft - ingebonden met linnendraad - 867 foto’s, documenten en plannen - 368 pagina’s - Franse uitgave.
Prijs : € 40 + verzendkosten kp2
Mededeling: “FGH”
http://x4039.ffrree.ffrr
Partenaire des
Chemins de Fer
Touristiques de
l'UNECTO
Le progrram
amme :
En jumelage
avec lǯX
ǯX 4395 du train T
Tou
ouristique T
Thu
hur Doller Alsace (TTDA),
ille : 11.55 - Macon 13.22/27
Départ de DIJON V
Vil
yon PERR
ACHE : 14.20
Arrivée à L
RA
Lyo
RAC
Départ de L
ACHE à 23.42
yon PERR
RA
Lyo
Arrivée à DIJON V
ille : 02.00
Vil
Les prix :
Formule 1 : 35̀
le vvoya
age uniquement
oyyag
Ou
Formule 2 : 45̀
vvec
jeuner au départ de Dijon
aav
ec un plaate
teau repas au dééje
A bientôt !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B8//(7,1'·,16&5,37,21
à renvoyer le plus tôt possible et avant le
A.B.F.C.
2 décembre 2014
20 D rue de Bellevue 21000 DIJON
NO M :
A dresse:
PR ÉN
NO M :
M ail:
Tel:
V oyage seul
«.. X 35 ¼ =
V oyage avec plat
ea
eau repas déj
euner
«;¼ «««
___________
TO TA L
DATE ET SIGNATURE
«««
Uit Frankrijk
Gans de loopbaan van deze stoomlocomotieven die dienst deden op secundaire lijnen van de
Alsace en de Vogezen tot in 1966.
Prachtige onuitgegeven foto’s van Jean Florin en Jacques-Henri Renaud maken van dit werk
een ideaal voorwerp om uit te putten voor de modelbouw.
Formaat A4 - harde, gekartonneerde kaft - ingebonden met linnendraad - 128 blz en meer dan 200 illustraties
Prijs : 2 29,50 + verzendkosten 1100 gram - Mededeling : “Locos 232TC”
VERZENDKOSTEN
Bereken het gewicht van de door u bestelde artikelen en voeg de kosten bij uw bestelling.
Aarzel niet een mailtje te sturen betreffende deze kosten !
BELGIË
tot 100 g
€ 1,50
tot 350 g
€ 2,20
tot 1000 g
€ 3,70
tot 2000 g
€ 5,20
Kilopost 2 kg (kp 2)
€ 6,50
Kilopost 5 kg (kp 5)
€ 9,10
Kilopost 10 kg (kp 10) € 9,10
EUROPA
€ 1,50
€ 2,20
€ 3,70
€ 5,20
€ 6,50
€ 9,10
€ 9,10
ANDERE LANDEN
€ 3,80
€ 7,50
€ 18,00
€ 35,00
€ 65,00
€ 65,00
€ 130,00
HOE TE BESTELLEN ?
- Woont u in België of in het buitenland : maak een internationale overschrijving op onze rekening:
IBAN: BE57 0011 2017 8935 - BIC: GEBABEBB van de totale som (gewenste artikels + verzendkosten van PFT-TSP, BP 40, BE -7000 Mons (België).
- Betalen met VISA of EUROCARD is eveneens mogelijk : vermeld uw volledig adres, uw volledig kaartnummer (16 cijfers), vervaldag van uw kaart (4 cijfers), de totale som (verzendkosten
inbegrepen) en onderteken uw bestelling (formulier beschikbaar op onze website).
Gelieve de gewenste artikelen duidelijk te omschrijven !
Belangrijke opmerking in verband met de verzendkosten:
De verzendkosten van uw bestellingen zijn dezelfde binnen Europa als in België! Hou ermee rekening bij de totalisatie!
U kan ook een e-mail sturen aan [email protected] om het volledige bedrag van uw bestelling te
vernemen.
Onze TSP-Boetiek, gevestigd in “Rétrotrain” te Saint-Ghislain,
is geopend op :
- zaterdag 6 december van 10 tot 16 u (ruilbeurs)
- zaterdag 13 december van 9 tot 14u
- dinsdag 6 januari 2015 van 10 tot 12u (enkel boetiek)
- zaterdag 10 januari van 9 tot 14u
Al onze artikelen zijn beschikbaar zoals op de opendeurdagen. U geniet van een korting
van 10% op vertoon van uw abonnementskaart. U kunt steeds uw bestelling of een specifiek artikel bestellen via ons e-mailadres [email protected] of telefonisch op het nummer +32 (0)475 95 68 93. U kunt eveneens betalen met Bancontact of Visa.