Leaflet Cos Phi

Kostenreductie
Door compensatie blindvermogen
COMPENSATIE
BLINDVERMOGEN
Blindvermogen verhoogt uw energierekening. Met de bestaande grootverbruikers zijn vaak
al afspraken gemaakt en contracten vastgelegd over het blindvermogen. De netbeheerders
focussen zich nu echter ook meer en meer op andere verbruikers en zullen steeds vaker het
opgenomen blindvermogen doorbelasten.
Betaalt u voor blindvermogen?
Blindvermogen wordt veelal in rekening gebracht
Kostenreductie
door de netbeheerder op het moment dat u teveel blindvermogen (kVArh) opneemt in verhouding tot het actief vermogen (kWh).
Zie achterzijde voor voorbeeld factuur netbeheerder.
vergroting
capaciteit
Voorkom blindvermogen
duceerd door plaatsing van condensatorbanken.
gen waardoor dit niet meer uit het net onttrokken
wordt. De netbeheerder zal u dan ook geen blindvermogen meer in rekening brengen.
Wat is blindvermogen?
Met blindvermogen bedoelen we de elektrische
energie die gebruikt wordt om bijvoorbeeld een
magnetisch veld op te wekken, welke benodigd is
Verbetering
power quality
- Warmte- en spanningsverliezen (verminderen
het rendement van de energienetten)
- Overbelasting of overdimensionering van de
installaties (transformatoren, kabels etc.)
- Hogere verliezen in deze onderdelen en daardoor een hogere rekening (van netbeheerder)
De opname van blindvermogen kan worden gereDe condensatoren compenseren het blindvermo-
ENERGIE
EFFICIENCY
Verliezen bij opname blindvermogen
voor de werking van motoren.
Blindvermogen loopt tussen de opwekker en de
eindgebruiker en zorgt voor een extra belasting
op kabels en transformatoren. Dit levert verliezen
Voordelen
installatie condensatorbank
Kostenreductie energierekening
Door plaatsing van de condensatorbank voorkomt u dat de netbeheerder u belast voor het
opgenomen blindvermogen.
Meer capaciteit
Doordat het totaal opgenomen vermogen
van de installatie wordt gereduceerd kunt u
meer belastingen aansluiten op uw installatie,
zonder dat deze uitgebreid hoeft te worden. De
energieverliezen in de installatie worden sterk
gereduceerd.
op voor de netbeheerder en uw eigen installatie.
HyTEPS B.V. Binderseind 55a 5421 CH Gemert T 0492 371212 F 0492 371219 [email protected] www.hyteps.nl
Blindvermogen
Een onnodige belasting van uw installatie en energierekening
Blindvermogen kan nodig zijn om bijvoorbeeld het magnetisme van verbruikers zoals motoren
in stand te houden. Hierdoor kan de cosinus ϕ van de motor bijvoorbeeld 0,95 bedragen. Op
Hierdoor kan de cosinus phi dalen tot bijvoorbeeld waardes onder de 0,8.
Bij sommige belastingen verandert de stroom gelijktijdig met de spanning, zoals bijvoorbeeld bij
een gloeilamp. Bij een gloeilamp zijn de spanning en stroom in fase met elkaar. Op dit moment is
Blindvermogen
Schijnbaar vermogen
het moment dat een motor in deellast draait wordt er onnodig veel blindvermogen opgenomen.
Actief vermogen
de cosinus ϕ gelijk aan 1. Hierdoor neemt een gloeilamp alleen actief vermogen op. Het actieve
vermogen levert daadwerkelijke arbeid, bij een gloeilamp is dit bijvoorbeeld licht en bij een motor kracht.
Veel apparaten hebben condensatoren en spoelen nodig om te kunnen functioneren. Deze componenten geven de apparatuur zogenaamde capacitieve of inductieve eigenschappen. Hierdoor zal de stroom achter- dan wel voorvloeien op de spanning, waardoor de stroom- en
spanningssinus niet meer op hetzelfde moment de nullijn kruisen. Het hoekverschil tussen de stroom en spanning wordt aangegeven met
phi, uitgedrukt in graden (bv 15 graden). Deze hoek wordt gemeten op het moment dat de spanning de nullijn kruist. De verhouding wordt
aangegeven met de cosinus phi (bijvoorbeeld 0,85). Hoe groter het faseverschil tussen de spanning en stroom hoe lager de cosinus ϕ.
Installaties waarbij de cosinus ϕ niet gelijk is aan 1 nemen twee soorten vermogens op, te weten:
•
Actiefvermogen P (kW)
•
Blindvermogen Q (kVAr)
P = U * I cos ϕ
Q = U * I sin ϕ
Waarbij het actieve vermogen zoals eerder aangegeven effectief wordt gebruikt en daadwekelijk arbeid verricht. Het blindvermogen
wordt niet effectief gebruikt en wordt opgenomen op het moment dat er een faseverschuiving tussen de spanning en stroom aanwezig is.
Betaalt u voor blindstroom of wilt u de capaciteit van uw installatie vergroten?
Neem contact met ons op en wij adviseren u omtrent de mogelijkheden.
Voorbeeldfactuur van uw netbeheerder
Deze klant betaalt onnodig €700,09 per maand aan blindvermogen.
omschrijving
hoeveelheideenheid
prijs per eenheid
factor
Transporten totaal verbruik
450.157kWh 0,004500 /kWh
Systeemdiensten
450.157kWh 0,001110 /kWh
Gecontracteerd vermogen
2.505kW11,960000 /kW Jaar
0,0833
Maximaal vermogen
756kW 1,160000 /kW Mnd
1,0000
PAV Meerlengte
950 1,600000 /m Jaar
0,0833
Transportkosten blindverbruik
112.918kVArh 0,006200 /kVArh
Vastrecht Transportdienst
1
441,000000 /Jaar
0,0833
Vastrecht Aansluitdienst
1.725,000000 /Jaar
0,0833
Huur Meterdiensten
126,200000 /Maand
1,0000
totaal excl. btw
HyTEPS B.V. Binderseind 55a 5421 CH Gemert T 0492 371212 F 0492 371219 [email protected] www.hyteps.nl
bedrag
2.025,71
499,67
2.496,65
876,96
126,67
700,09
36,75
143,75
126,20
7.032,45