30-04-14 Mevr. G. Tuijp - Nieuw

Lieve moeder,
wat je voor ons hebt betekend,
wat je voor ons hebt gedaan,
al jouw liefde, zorg en warmte,
het is ons niet ontgaan.
We zullen je missen.
Het is hard om afscheid te moeten nemen van een bijzonder
lieve vrouw. Wij hebben geen woorden om de diepte van onze
verslagenheid te kunnen weergeven. Wij zijn geschokt door het
onverwachte heengaan, op de leeftijd van 71 jaar, van onze
lieve moeder, schoonmoeder en oma
GRIET TUIJP
Kinderen
Kleinkinderen
30 april 2014
Zeestraat 27
1131 ZD Volendam
Onze moeder en oma ligt thuis opgebaard. Hier kunt u dagelijks van 10.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 20.00 uur afscheid
van haar nemen.
In de Vincentiuskerk wordt donderdag en vrijdag om 19.00 uur
voor haar gebeden.
De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 3 mei om 14.00
uur in bovengenoemde kerk. Aansluitend volgt de begrafenis
op de R.K. Begraafplaats aldaar.
Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
de koffiekamer van uitvaartcentrum Het Mirakel bij de begraafplaats.
Het vertrek zaterdag vanaf het huisadres naar de Vincentiuskerk is om 13.35 uur.
Wil eenieder die geen circulaire heeft ontvangen
deze aankondiging als zodanig beschouwen.