18-03-14 Dhr. J. Plat - Nieuw

HERE der Heerscharen,
welzalig de mens
die op U vertrouwt.
(Psalm 84:13)
Een bijzonder mens
is van ons heengegaan.
Hij was een voorbeeld voor velen.
Met veel verdriet omdat hij niet meer bij ons is, maar ook terugkijkend op zoveel fijne herinneringen, delen wij u mede dat,
op de leeftijd van 73 jaar - voorzien van het H. Sacrament der
Zieken - van ons is heengegaan, mijn geliefde vader en schoonvader, onze bab en broer
JAAP PLAT
levensgezel van Aal Schokker †
eerder weduwnaar van Neeltje Schilder
Ronald en Lenneke
Angela
Jeffrey
Collin
Lauren
Megan
Familie Plat
18 maart 2014
Persijnlaan 99
1447 EG Purmerend
Jaap ligt opgebaard in uitvaartcentrum Het Mirakel aan de C.J.
Conijnstraat 6a te Volendam. Hier kunt u woensdag, donderdag
en vrijdag van 19.30 tot 20.30 uur afscheid van hem nemen.
In de parochiekerk van de H. Vincentius a Paulo, Kerkepad 2 te
Volendam, wordt donderdag en vrijdag om 19.00 uur voor hem
gebeden.
De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 22 maart om
10.30 uur in bovengenoemde kerk. Aansluitend volgt de begrafenis op de R.K. Begraafplaats aldaar.
Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in
de koffiekamer van het uitvaartcentrum bij de begraafplaats.
Men wordt verzocht zaterdag rechtstreeks naar de Vincentiuskerk te komen.
Correspondentieadres:
Dhr. R.N.M. Plat, Narcissenlaan 32, 2121 SL Bennebroek.