SamenLoop voor Hoop Twenterand

SamenLoop voor Hoop Twenterand - 27 en 28 juni 2014
SamenLoop voor Hoop is een evenement, speciaal voor iedereen die - direct of indirect - met
kanker te maken heeft gekregen.
Het betreft een feestelijke 24-uurs wandelestafette, waarbij stil wordt gestaan bij kanker en het
leven wordt gevierd! De SamenLoop wordt gehouden op 27 juni vanaf 16.00 uur tot 28 juni
16.00 uur op de sportvelden van Vroomshoopse Boys.
De SamenLoop is een wandelestafette, waaraan teams meedoen. Een team bestaat uit 10 tot 20
of meer wandelaars, die elkaar afwisselen gedurende 24 uur. Er loopt altijd minstens 1 teamlid
over het parcours als symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker. Het is geen wedstrijd of
sponsorloop. Het is niet verplicht 24 uur aanwezig te zijn.
Het parcours is een ronde op een voetbalveld; er worden dus geen lange afstanden gelopen. Wie
niet loopt kan genieten van allerlei activiteiten. De SamenLoop wordt nl. de hele 24 uur omlijst met
optredens van diverse bandjes uit Twenterand, plaatselijke harmonie-/muziekverenigingen,
dweilorkesten, Dj's en een braderie. Tevens is het mogelijk als vereniging, na overleg, een activiteit
te organiseren en bijvoorbeeld een clinic te verzorgen op het terrein.
Ook mogen de deelnemende teams een (party) tent op het terrein zetten. Het wordt dan een echt
verenigings-, familie- of vriendengebeuren.
Elk teamlid betaalt € 10,00 inschrijfgeld. Daarnaast wordt alle teams gevraagd om voorafgaand
aan het evenement zo veel mogelijk geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. Iedere
deelnemer levert hierdoor een belangrijke bijdrage aan verder kankeronderzoek en dat werkt (zie
het bijgaande filmpje: Hier doen we het voor : http://www.youtube.com/watch?v=FfOzHUQ0YGw).
De opbrengst van de SamenLoop komt ten goede aan KWF Kankerbestrijding; 10% gaat naar het
Vechtgenotenhuis in Ommen. Dit is een inloophuis voor kankerpatiënten en vooral ook voor hun
familieleden, want kanker heb je nooit alleen.
Maak met je familie, vrienden of sportvereniging één of meerdere teams.
Loop mee en sta stil bij kanker!
Kom naar één van de informatieavonden:
Vriezenveen:
maandag 10 maart a.s. clubgebouw van Amicitia, Sportpark het Midden
Vroomshoop:
woensdag 12 maart a.s. CSG Het Noordik, Linderflier 24
Westerhaar:
maandag 17 maart a.s. Kulturhus de Klaampe, Beeklaan 1
Den Ham:
maandag 24 maart a.s. clubgebouw VV Den Ham, Rohorst 1a
Alle informatieavonden beginnen om 19.30 uur.
Voor nadere informatie verwijzen naar onze site: http://samenloopvoorhoop.nl/twenterand/ met
veel informatie en filmpjes die een indruk geven van de SamenLoop voor Hoop.
Met vriendelijke groet,
Samenloop voor Hoop Twenterand