Clubblad Oktober 2014 - LTC De Heerenduinen

Het uitzendbureau met een persoonlijke aanpak en een 24–uurs service
voor opdrachtgevers en uitzendkrachten.
Ons kantoor is op werkdagen geopend van 08.30 tot 17.30 uur
Kantoor IJmuiden
Zebra Uitzendbureau B.V.
Margadanstraat 28
Planetenweg en Zeewijkpassage
INFO
OVERZICHT BESTUUR– EN COMMISSIES IN 2014
vacant
Aad Moerman
Philip Burggraaf
Kees van Schooten
Arie van Os
Bob Groos
Gijs Hoek
Bob Groos
Robert Lauer
Redactie
A.Geels
C.Heere
A.van Os
M. van Os
voorzitter
secretaris
penningmeester
2de penningmeester
vrz KC
vrz TC
coördinator P & B
werving nw leden
vrz. Sponsor com.
0255-513487
06-18587896
06-51572842
06-51856248
0255-510607
06-51856248
0255-512518
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Contactpersoon voor adverten es
[email protected]
en sponsoring
[email protected]
Email: [email protected]
[email protected]
Robert Lauer
[email protected]
Huygenstraat 12
Copy inleveren bij bovenstaande redactieleden of op het park
in de melkbus
1973 AC IJmuiden
Ons E-mailadres: [email protected], website www.ltcdeheerenduinen.nl
Bankrelatie: Rabo Bank rekening nr: NL61 RABO 0373599501
Adres park: Heerenduinweg 12 1971 JE IJmuiden, tel kantine 0255 - 537044
Aad Moerman
leden admin
0255-513487 [email protected]
Anja Geels
baanindeling
023-5371432 [email protected]
Florian Labij vd Pol hoofdtrainer
06-41482549 [email protected]
Florian Labij vd Pol hoofdtrainer
06-39697275
Ruud Deiman
groundsman
0255-522409 [email protected]
INFO
blz
blz
blz
blz
blz
blz
blz
blz
2
3
4
5
6
7
8
9
reclame
bestuursgegevens
redactie nieuws
reclame
reclame
van de kantine
mix toernooi
Joop Hoitinga Toern.
blz
blz
blz
blz
blz
blz
blz
blz
10
12
13
14
15
16
17
18
Joop Hoitinga Toern.
reclame
reclame
reclame
Joop Hoitinga Toern.
Intertoss
jeugddag
Jeugddag
blz 19 reclame
blz 20 reclame
blz 21 Club Kamp. Schap.
blz 22 Herendag
blz 23-24 reclame
3
VAN DE SCHRIJFTAFEL
Aan het eind van weer een seizoen!
Dit is het laatste clubmagazine van dit
seizoen.
Het seizoen is omgevlogen mede door
het goede zomerweer en, niet te vergeten, de nazomer.
Alhoewel, en laten we dat niet vergeten
er in het voorjaar best veel regen is gevallen (dat leest u hieronder).
Beste leden het weer houdt zich nog
steeds goed en hopelijk blijft dit tot na
afloop van de najaars-competitie.
Even een terugblik op het afgelopen seizoen.
De voorjaarscompetitie heeft wat oponthoud gekend door dat er tweemaal een
weekend verregent is.
Dus er moest worden ingehaald! Intertoss, wat om de drie weken op ons park
werd gehouden, is eenmaal verregent.
Het “Zwart Open Toernooi” heeft het
ook niet droog gehouden, gelukkig was
er ruimte om de partijen zo te verschuiven dat normaal alles gespeeld kon
worden.
De dames-dag is door het slechte weer
helemaal in het water gevallen.
Dit alles even terug in de herinnering.
Er zijn een aantal onder u die de tennishal al van binnen hebben gezien.
Er zijn er ook een aantal die de winter
op een heel andere manier doorkomen.
4
Het belangrijkste is in ieder geval dat u
als lid blijft bewegen, want bewegen is
goed voor u.
Ik zelf zie door de weeks een veel mensen in groepjes of individueel lopen.
Er zijn ook mensen die de sportschool
bezoeken alleen maar om in beweging
te blijven.
Dit helpt om, als het nieuwe seizoen
weer van start gaat, in ieder geval weer
fris en fruitig op de baan te staan.
Weliswaar een jaartje ouder maar wel
soepel en lenig om het gravel te weerstaan.
Vergeet niet om af en toe naar onze
website www.ltcdeheerenduinen.nl te
gaan.
Dat is onze communicatie die wij met u
als lid onderhouden.
En vergeet ook niet dat we gaan klaverjassen, de eerste drive staat gepland op
zondagmiddag 26 oktober in de kantine.
Wij van de redactie en website wensen
een ieder alvast fijne feesten dagen een
gelukkig en sportief 2015 toe.
Arie van Os.
VAN DE KANTINE
Vanuit de kantine
Ikzelf was sceptisch over het feit dat onze tweede penningmeester graag over
wilde gaan tot pinnen in de kantine.
Ik moet zeggen dat dit van mijn kant
zeer naïef is gebleken.
Zeker veel jonge mensen betalen graag
met hun pinpas.
Ook ouderen gaan steeds meer over tot
pinnen, een stuk veiliger en makkelijker.
Het pinapparaat staat er nu drie maanden en er is door zo’n 450 mensen gepind.
Dus dat word in het nieuwe seizoen
meer dan verdubbeld.
We gaan in het nieuwe seizoen ook over
op elektronische bonnen per team.
Zodat er geen of minder fouten kunnen
ontstaan dan op papier.
Wij van de kantinecommissie, in samen
spraak met de penningmeester, proberen er alles aan te doen om het zo gemakkelijk mogelijk te maken.
De barbezetting over het gehele seizoen
gezien loopt nog niet lekker.
Er zijn twee dames die ik bij naam wil
noemen Martha de Vries en Mary Ann
Schaaper waar ik elke keer, als er nood
aan de man was, op terug kon vallen.
Deze twee kanjers hebben ervoor gezorgd dat zij er op cruciale momenten
er stonden.
Dan kan en mag volgend seizoen niet
meer gebeuren.
Toegegeven dat het elektronische barboek wat te wensen over liet t.a.v. ver-
keerd invullen van een dienst of het
omzetten hiervan.
We zullen hier ons de komende weken
over buigen om dit te verhelpen.
Neemt niet weg dat er een aantal leden
zijn die nog steeds niet hebben ingevuld.
Dat is dan jammer en dat handelt de
penningmeester verder af.
Er wordt de laatste tijd veelvuldig de
vraag gesteld door verschillende mensen of de kantine niet te huur is voor
verschillende feestjes.
Het antwoord is NEE!
Dit is een in het verleden genomen besluit van het bestuur en is opgenomen
in het huishoudelijk regelement van de
vereniging.
Namens de kantinecommissie wensen
wij u alvast fijne feestdagen en een
sportief 2015 toe.
Arie van Os V.Z. – K.C.
7
MIX TOERNOOI
Achttien paren hadden zich gemeld. Iedereen die in het verleden meedeed en
waarvan het mailadres bekend was,
kreeg via het internet een uitnodiging.
Veel afmeldingen door vakanties.
Graag had ik een extra poule erbij gehad met kanjers die goed tegenspel zouden bieden aan een oud lid (Petra Kessel) die een tennisschool heeft in Spanje . Helaas dit lukte niet en het feest
ging voor haar en haar vader niet door.
Het was op deze dag prachtig weer
waardoor succes verzekerd was.
Alle 36 deelnemers waren om 11.15 uur
aanwezig en we begonnen om 11.30
uur. Na 3 ronden gingen we aan de
soep en de broodjes en dank zij de goede zorgen van Martha de Vries, Miriam
Schaaper en Gré Mandemaker kregen
we een voortreffelijke lunch voorgeschoteld.
Vervolgens nog de twee overblijvende
ronden gespeeld. Na iedere ronde werden de uitslagen verwerkt en al snel waren de winnaars bekend.
De winnaars en de winnaressen kregen
een kampioensmedaille met lint uitgereikt met de bekende Hollandse kleuren
en voor iedereen was er een mooi
schaaltje met winterviooltjes beschikbaar.
We hadden ook nog een gratis verloting
en Dinie Perisutti had de eer om 4 namen uit de bakjes te trekken die in aan-
8
merking kwamen voor een bon ter
waarde van € 20, - voor een etentje. Deze vier bonnen waren geschonken door
de heer Van der Meer die recent begonnen is met zijn restaurant aan de Wijk
aan Zeeërweg te IJmuiden. (voorheen
De Oxibar) Zijn kwaliteiten zijn uitgebreid in de publiciteit geweest en een
bezoek aan zijn restaurant is een aanrader.
Robert Lauer (ons bestuurslid) sprak
waarderende woorden aan het adres
van Ans Beck , Sofie van Gemert en Jan
Jansen en schonk aan elk van de drie
toernooicommissieleden een fles wijn.
Tenslotte volgen nog de nummers 1 en
2 van de poules:
Poule A.
Nummer 1 Martha de Vries en Gerard
Schaaper
Nummer 2 Joke Staffeleu en Peter
Bout.
Poule B.
Nummer 1 Irma van der Does en Ruud
Deiman
Nummer 2 Rachel Méline en Aad Ketting.
Poule C
Nummer 1 Aleida Vloo en Jacco de
Vries
Nummer 2 Loes en Kees van Schooten
Jan Jansen
JOOP HOITINGA TOERNOOI
Gezelligheidstoernooi Velserbeek van
21 september 2014
De dag zijn we begonnen om 10.00 uur
met koffie en gebak. Lichtelijk paniek
brak bij mij uit toen het begon te regenen, maar we hadden mazzel; het bleef
bij een buitje en we konden om 10.30
uur de baan op en hebben de rest van
de dag mooi weer gehad. Alleen tegen
16.00 uur kregen we weer wat regen
maar ook dat buitje was zo weer weg.
Om 13.00 uur hebben we met alle deelnemers en andere aanwezigen gezamenlijk de lunch gebruikt en later op de dag
werd iedereen tussen de partijen door
nog getrakteerd op een lekkere hapje.
Er was live muziek, verzorgd door WHITE SMOKE uit IJmuiden. De band is
sinds een jaar weer actief en na een
voorzichtig begin om 16.30 uur hebben
ze voor en na het eten heerlijke muziek
gespeeld. We hebben weer met z’n allen
gegeten en, hoewel het een flinke klus
was om iedereen tevreden te stellen, is
alles goed gekomen en gingen na het
eten de voetjes van de vloer.
Garage Velserbeek had een prijsvraag
georganiseerd. Er was een auto neergezet gevuld met tennisballen. Men moest
raden hoeveel tennisballen er in de auto
lagen. Diegene die het dichtste bij zat
qua aantal won 14 dagen gratis rijden
in die auto. De winnaar was Joke Kemp
met zelfs het exacte aantal. Ze heeft met
garage Velserbreek afgesproken dat ze
de auto aankomende december mag gebruiken, want dan komt haar dochter
over naar Nederland en dan hoeft ze
geen auto te huren. Heel goed geregeld!
Tussendoor hadden we ook nog een loterij met voor ieder een prijs. Na een
paar valse trekkingen en wat nepprijzen
zijn we eerlijk gaan loten.
Het was een zeer geslaagde dag met leuke partijen, lekker eten en goed weer.
Deze dag is mede mogelijk gemaakt
door onze sponsoren:
Garage Velserbeek- Garage Stormvogels
- Hermans Marine- Juwelier Rene Post Willem Rolvink - de Bike GuruWonentotaal-Jouwlaminaat.nl, Restaurant Mojo’s, café Cheers, Bloemmist
Bonny- Vishandel Veerman.
Leo Wijnker heeft het brood geleverd Vishandel Tel heeft voor een hele mooie
prijs de garnalen verzorgd en Multi Mate stelde leuke prijzen voor de loterij ter
beschikking.
Graag wil ik Marian bedanken omdat
ze weer vrijwillig de bar heeft gerund
alsmede Jil, de dochter van de zangeres
van de band, die heerlijk geholpen
heeft. De twee dames die van 10.00 uur
tot 14:00 uur achter de bar hebben gestaan ook bedankt voor jullie hulp.
ZIE OOK BLZ
9
JOOP HOITINGA TOERNOOI
Het was jammer dat er na 14.00 uur geen officiële bezetting was door barpersoneel. Dit terwijl er diversen mensen zijn die hun bardienst
nog moeten lopen. Want ook dat hoort bij het
verenigings- leven.
En niet te vergeten dank aan de band White
Smoke voor hun goede en leuke muziek.
Ook wil ik Trudie Reuring bedanken die haar
10
vakantie verzet heeft om te helpen in de
keuken en Wil, Janny, Joyce, Dora, Gerard, Monique en Dennis voor hun input.
Tenslotte bedank ik Ruud voor de velden en Arie voor het beschikbaar stellen
van alles wat we nodig hadden.
Joop Hoitinga
[email protected]
Kees Leijen en Zn. Olieproducten
Zandvoortstraat 110 1076 BN IJmuiden
tel: 0255—510227
06-20003536
De kapsalon
met aandachtmob.
voor
u en uw
de kapsalon
voor
uhaar
en
uw haar
Galle Promenade 55 Velserbroek tel: 023-5385075 www. hairin.nl
KEURSLAGERS
John en Arno
Groenendaal
Cepheusstraat 31 IJmuiden Tel. 511506
Voor specialiteiten
op het gebied van:
Gourmet-, Fondue- of
Saladeschotels en Koud Buffet
‘t is klasse,
‘t is keurslagerskwaliteit!
Lau’s klusjesbedrijf
Sierbestrating, grond en rioolwerk
L.A. Romeijn
Snippenbos 10
1974 XX IJmuiden
Tel: 0255 - 513989
06 - 53526143
SPONSOREN JOOP HOITINGA TOERNOOI
.
15
INTERTOSS
Intertoss
2014
“Het is weer voorbij, die mooie zomer! “.
Een enkele keer pas om 10.00 uur begonnen met drie baantjes. Met hulp van
Ruud, onze groundsman, toch al rap
meerdere banen beschikbaar.
Op 22 augustus moest helaas, door hevige regenval, de Intertoss bij Brederode
worden afgelast.
Maar voor de rest hebben we steeds
kunnen spelen.
We zijn op 4 april bij Bloemendaal begonnen en 12 september was het eigenlijk de laatste keer bij Brederode. (de
planning was 8 x bij elke vereniging)
Omdat in de hal in IJmuiden het win
terseizoen op 21 september van start
ging en 2 maal minder belangstelling bij
Heerenduinen was, omdat bij Brederode
en Bloemendaal het 50 plus toernooi
plaatsvond, hebben we, in gezamenlijke
overleg, besloten nog één keer extra bij
Heerenduinen te tennissen. Het werd
een topochtend met op een bepaald moment 55 deelnemers. Dit was mede het
gevolg van het prachtige weer. Na de
laatste wedstrijd nog lekker nazitten en
natuurlijk gaan we in 2015 voor de 13e
maal weer heerlijk van start.
(waarschijnlijk bij Bloemendaal).
Tot het volgend seizoen.
Jan Jansen
De redding kwam van HEXAPODA Zadelmakerstraat 64 Velserbroek
16
JEUGDDAG
een geslaagde en gezellige dag voor
jong en oud!
Zondag 14 september 2014 ……. maar
liefst 84 deelnemers melden zich bij de
wedstrijdtafel in de kantine van ons
prachtig versierde park! Een record
aantal inschrijvingen dit jaar! Allemaal
ontvangen zij een rugtasje van Sport
2000 IJmuiden, de hoofdsponsor van
deze Jeugddag en een gripje van Florian
van Go With The Flo. Daarna heet ik
iedereen van harte welkom en nemen
we kort het programma van de dag
door. Het is duidelijk, iedereen staat te
trappelen om te beginnen en de sfeer zit
er meteen goed in!
Het park is feestelijk aangekleed met
vlaggetjes en ballonnen, her en der liggen wat buitenspelletjes en binnen op
de tafels de gezelschapsspelletjes en
knutselmaterialen. Natuurlijk is het
leuke springkussen voor de allerkleinsten onder ons ook weer aanwezig en
mogelijk gemaakt door Diny Perisutti.
De meeste aandacht gaat toch ook wel
naar het megazwembad met daarin de
reuze bal, een geweldige waterattractie
voor alle kinderen en mede mogelijk gemaakt door Florian van Go With The
Flo en Stichting RHTC.
Rond 10.30 uur starten dan de wedstrijden in het Ouder/Kind Toernooi.
Wat is het toch leuk om al die kinderen
samen met hun vader, moeder, opa,
oma, neef of nicht of andere familieleden te zien tennissen! Iedereen speelt 3
wedstrijden en er wordt flink gestreden
om de punten! Tussen de wedstrijden
door vermaken de kinderen zich op het
luchtkussen, de waterattractie en met
de spelletjes.
Om 15.00 uur zijn de wedstrijden afgelopen en verzameld iedereen zich in de
kantine voor het eten.
De tafels zijn inmiddels feestelijk gedekt
en het geweldige keukenteam krijgt het
weer voor elkaar om iedereen tegelijk te
laten genieten van patat met frikadellen! En geloof me….dat is echt heel veel
werk en vergt behoorlijk wat planning!
Tijdens het eten worden de punten opgeteld en volgt de prijsuitreiking. Per
poule ontvangen de nummers 1 een
prachtige beker en natuurlijk een mooie
gouden medaille. Maar dat is nog niet
alles…..want voor ALLE kinderen is er
ook een gouden medaille als herinnering aan deze leuke Jeugddag 2014! En
tot slot reiken we nog 2 grote zilveren
bekers uit aan de topscoorders van de
Jeugddag 2014: Marciano en Koen Koelemeijer en Tess Kamphuis en Wil Reurings.
Rond 16.00 uur is de dag afgelopen en
kijkt iedereen terug op een fantastisch
geslaagd evenement. Voor de vrijwilligers begint dan nog een enorme opruimklus. Rond 17.00 uur kunnen zij
proosten op een zeer goed verlopen en
gezellige Jeugddag 2014, mede mogelijk
door de enorme inzet van de vrijwilligers! Door het mooie weer blijft iedereen ook nog lekker lang nazitten op het
terras.
17
JEUGDDAG
Graag wil ik de onderstaande personen en bedrijven ENORM BEDANKEN
voor hun medewerking en inzet om
van deze dag een geslaagde dag te maken. Iedereen heeft zo’n 8 uur lang
keihard gewerkt, de Jeugddag kan absoluut niet slagen zonder hen:
* De geweldige sponsor te weten Sport
2000 IJmuiden (rugtasjes en prijsjes)
* Onze trainer en eigenaar van Go
With The Flo: Florian (gripjes en waterattractie)
* Diny Perisutti voor het mogelijk
maken van het springkussen
* Stichting RHTC van LTC De Heerenduinen voor een financiële bijdrage
* Elma Buur, mijn fantastische assistente deze dag!
*Het geweldige keukenteam bestaande
uit Kees en Loes van Schooten, Co
en Corrie Blok en
18
Gre Mandemaker
* Arie van Os voor alle voorkomende kantinewerkzaamheden
* Ruud Deiman voor het versieren
van ons park
* Sven de Vos voor het maken van
een affiche
* Aad Moerman voor de nieuwsberichten aan de leden
En natuurlijk……alle deelnemers
aan de Jeugddag 2014 en alle
toeschouwers!
Graag allemaal tot volgend jaar. Ik
heb ook genoten!
Monique v.d. Velde
Stdiebegeleiding
Stdiebegeleiding “IJmond“
Na de zomervakantie opent SB IJmond haar deuren.
Ook voor jou!
Leerlingen van basisscholen en alle vormen van voortgezet onderwijs zijn welkom.
Jij dus ook!
Meer weten?
Vraag dan informatie aan via [email protected]
Studiebegeleiding IJmond
Vijverweg 1, 1951 MS Velsen-Noord Mobiel: 06-50603150
BLOEMEN
EN
PLANTEN
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
DDB: 1. I.v.d. Does -J. Groenink
2. P. Aldenwerelt - P. Burggraaf
DDA: 1. M. v.d. Heijden - B. Quakkelaar
2. M. Houthuizen - F. Jongejan v. H
GDA : 1. I. v.d. Does - M. den Bezemer
2. P. Klooster - R. Slingerland
HDC: 1. J. Kurvers - E. Schroer
2. P. Bourgonje - J. de Vries
HDB: 1. S. de Groot - C. van Rosmalen
2. B. Huberts - E. Kurvers
HDA: 1. M. v. Os - B. Jonker
2. H. v. Kaam - H. Hendriks
HEC: 1. B.v. Zijl
2. M. Schrijver
HEB: 1. R. Moco
2. R. Lettenmeijer
HEA : 1. M. v. Os
2. E. Schildmeijer
21
HERENDAG
UITSLAGEN HERENDAG 2014
Poule A: 1. Ruud Wernck
2. Richard Visser
Poule B: 1. Hennie van Lieren
2. Ben Huberts
Poule C: 1. Jan Edeling
2. Pieter van Raamsdonk
Poule D: 1. Richard Tuinstra
2.Jan Croonenborg
Poule E: 1. Wil Koper
2. Aad Ketting
Poule F: 1. Jan Schroer
2. Leen Meijboom
22
MELD U AAN ALS LID VAN
DEZE MOOIE VERENIGING