Signaal - Sint-Guido Instituut

België-Belgique
P.B.
1070 Brussel 7
1/9290
Driemaandelijks tijdschrift • Afgiftekantoor 1070 Brussel 7 • 36ste jaargang • nr. 3 - april 2014
Signaal is het trimestrieel contactblad van het Sint-Guido-Instituut te Anderlecht.
Redactieadres: Dokter Jacobsstraat 67 - 1070 Anderlecht - (02)521 60 10
Uw vrijwillige bijdrage kan steeds gestort worden op rekeningnummer 735-0129086-64 van het Sint-Guido-Instituut, waarvoor dank bij voorbaat!
Verantwoordelijke uitgever: Piet Vandermot - Dokter Jacobsstraat 67 - 1070 Anderlecht
E DITO R I AA L
De zonnige maart- en aprildagen lieten
ons de drukke grauwe wintermaanden
met nieuwjaarsreceptie, talenbeleidsymposium, eetfestijn, het project burgerzin,… al snel vergeten.
Pasen dat voor wedergeboorte, herrijzen,
een nieuw begin staat, laat ons vol verwachtingen kijken naar de toekomst.
Een toekomst met een Sint-Guido-Instituut na de doorlichting en verbeterplan,
een Sint-Guido met een nieuw talenbeleid, een nieuwe studierichting vanaf
september 2014, een nieuwe visie en
een nieuwe missie voor een school van
morgen, voor de kinderen van morgen en
door ‘de kinderen van morgen’:
‘Ik zeg U dat de kinderen van gisteren
ronddwalen in een stervend tijdperk dat
zij voor zichzelf hebben geschapen. Zij
klampen zich vast aan een verrot stuk
touw dat spoedig zal afbreken waardoor
ze zullen wegglijden in een afgrond van
vergetelheid. Ik zeg U dat zij wonen in
huizen met een zwak fundament. Als de
storm giert- en dat staat te gebeurenstort hun huis boven hun hoofden in
en wordt hun graf. Ik zeg U dat al hun
gedachten, hun woorden, hun twisten,
hun liederen, hun boeken en al hun werk
niets anders zijn dan ketenen die hen
remmen, omdat ze te zwak zijn om de
last te trekken.
Maar de kinderen van morgen zijn degenen die door het leven geroepen zijn en
zij volgen het met vaste tred en hoog
geheven hoofd. Zij vormen de ochtendstond van ongerepte en nieuwe grenzen;
geen mist zal hun blik vertroebelen en
geen gerammel van ketenen zal hun
+ IN DIT NUMMER
stemmen doen verstommen. Zij zijn met
weinigen, maar het verschil is als een
graankorrel en een hooischelf: niemad
kent hen, maar zij kennen elkaar. Zij zijn
als de bergtoppen die elkaar kunnen zien
en horen, niet als de holen, die kunnen
niet zien en horen. Zij zijn het zaad
gestrooid door Gods hand in het veld,
openbarstend en wuivend met de bladeren van het jonge gewas in het aangezicht van de zon. Het zal uitgroeien tot
een machtige boom, geworteld in het
hart van de aarde en zijn taken groeiend
tot hoog in de hemel.’
(uit: De stem van de Meester, Khalil
Gibran een groot Libanees schrijver
uit de 20ste eeuw,)
Het directieteam wenst u een succesvol en zonnig derde trimester.
Signaaltv in de startblokken
Anis Behhadi gaat de
geschiedenis in als de pionier
van signaaltv, de fonkelnieuwe
televisie van de leerlingen en
leraars van het Sint-GuidoInstituut. “Ik ben eigenlijk
al een halfjaar bezig met de
voorbereiding”, laat hij aan
Anas Al-Fertussi en Samir
Manan weten in een interview.
“Vandaag is mijn coming-out.
En ja, het blijft een hobby.
Maar wat voor een hobby!”
Hoe is signaaltv begonnen?
Het is eigenlijk een heel vreemd verhaal.
Alles is in september vorig jaar begonnen,
toen ik samen met Argjënd en Nabil een
powerpoint mocht maken voor geschiedenis. Het was een zware opdracht omdat
mijn thema heel moeilijk was: “Israël
en de Palestijnse Gebieden vanaf 1948”.
En vooral iets waar ik helemaal niks van
wist. Om het vooral niet saai en langdradig mocht zijn, wilden wij een film
maken. Wij zijn op zoek gegaan naar een
“green screen” waarop je beelden kan
projecteren. Uiteindelijk hebben wij onze
presentatie opgevat als een tv-journaal.
Nabil, Argjënd en Lodoe zijn mijn drie
‘rechterhanden’ en in het resultaat lijkt
het alsof wij alle vier in een echte stateof-the-art nieuwsstudio staan. De klas was
enthousiast. Sindsdien hebben wij al een
tiental filmpjes gemaakt. Waarin wij ook
de filmtaal die wij in de les esthetica hebben gezien, konden toepassen.
Wat vind je leuk aan filmen?
Ik kan het eigenlijk niet onder woorden
brengen. Ik voel mij gewoon lekker. Ik
EDITORIAAL / REPORTERS . ................................................................
SIGNAALTV IN DE STARTBLOKKEN ........................................................
7 TIPS VOOR EEN UITJE NAAR DE OOSTKANTONS......................................
GRONOWSKI KOMT ...........................................................................
DRAAIBOEK VAN EEN REBELSE 100 DAGEN.............................................
VERSLAG VAKANTIESALON ..................................................................
AGENDA / NOOIT OPGEVEN ZEGT DIRK FRIMOUT . ....................................
SCHOOL IS MEER DAN FORMULES EN WOORDENLIJSTEN.............................
4 ASO IS TONEEL GAAN KIJKEN . .........................................................
SINT-GUIDO IS DE VERRASSING VAN HET TORNOOI . ....................................
ALLE MENSEN ZUSTERS / TURKIJE UITWISSELING .......................................
BURGEMEESTER VOOR ÉÉN DAG ELMA DIBRANOVIC EN KELSANG KARMA (1BB) .....
SPORTFEEST 2014 / ALS IK BURGEMEESTER WAS ........................................
DIKKE PROFICIAT, MEISJES! ...................................................................
ONZE TWEEDEJAARS LEZEN BETER FRANS DAN IN ANDERE SCHOLEN ...............
GOEDE VOEDING, GOED SLAPEN EN VEEL TRAINEN ......................................
SOCIALE STAGE MAAKT ONS MÉÉR MENS . ..................................................
DÉCLIK HOUDT JONGEREN OP HET RECHTE PAD / OZEÏMA NONGA ...................
MIJN KLAS IS ECHT DE LEUKSTE KLAS OP AARDE ........................................
VANDAAG IS D-DAY VOOR JOUW SIGNAALTV . ..............................................
UMMUHAN WORDT EEN STER / OPLOSSINGEN TOMBOLA ...............................
MAZOU’S BROEK IS GESCHEURD / PUKAR BHANDARI ...................................
FAMILIENIEUWS / KRUISWOORDRAADSEL / STRIPVERHAAL ...........................
Signaal en Signaaltv
zie dit als een hobby, waar ik nog kan
in groeien. Het is zeker niet zo dat ik
ertegenop zie om te filmen, integendeel.
Ik ben gebeten om de montage zo snel
mogelijk af te krijgen en het resultaat
te bekijken. De boost zit in de positieve
reacties die ik krijg. Dat motiveert mij
om steeds verder te doen. Zelfs negatieve reacties stimuleren mij om mijzelf te
verbeteren.
Wat brengt de toekomst?
Drie leerlingen van 5ASO, Anas, Pukar en
Samir zijn sinds kort op de kar van het
videoteam gesprongen en zullen volgende
jaar met signaaltv doorgaan. De directie
belooft om te investeren. Wij hebben bij
voorbeeld zeer dringend behoefte aan een
goede microfoon, want bij de try-outs is
gebleken dat de klank ons zwakke punt
is. Maar een micro is duur. Wij behelpen
ons voorlopig met de dictafoon van mijn
moeder, die wij naderhand synchroon
proberen te leggen. Wij hebben de school
gevraagd om ons te helpen. Voorlopig is
ook de rest van het materieel van ons.
Ikzelf ben gebeten door de microbe. Ik wil
niet stoppen met filmen, als het niet op
Sint-Guido is, dan wel ergens anders. Mijn
droom is om geneeskunde te studeren en
van video mijn hobby te maken. Ik hoop
dat mijn studies mij niet zoveel gaan opeisen dat ik altijd tijd kan maken voor mijn
hobby. En nee, ik ga van mijn hobby niet
mijn werk maken.
Wat vind je van de geschreven
signaal-krant?
Dat is een moeilijke vraag. Eerlijk gezegd
is het een toffe krant voor leraars en
oud-leerlingen, maar volgens mij snakken
vele leerlingen naar een losser krantje,
waar zij zichzelf meer in kunnen herkennen. Als signaal een blad van en voor de
leerlingen wil zijn, dan moet het ook in de
eerste plaats door de leerlingen worden
gemaakt.
Dat veronderstelt ten eerste dat leerlingen
zich willen engageren om voor signaal te
schrijven. Maar zoals je in dit nummer kan
zien, zijn wij met velen die tijd en energie
in signaal willen steken, vanaf het eerste
tot en met het zesde jaar. Hopelijk wordt
dat voor alle klassen en iedereen binnenkort even gewoon als “bonjour” zeggen.
Het succes van een leerlingenblad, maar
ook van een leerlingen-tv, veronderstelt
ook dat de directie ons alle vrijheid en
verantwoordelijkheid geeft om te publiceren wat wij goed vinden en dat er geen
artikelen en video’s worden gecensureerd.
Zodat de leerlingen mogen beseffen dat
signaal echt van ons is. Want wie kan een
leerlingen-krant en -tv beter maken, dan
de leerlingen zelf?
de spraakmakende schoolkrant en het gloednieuwe videokanaal
van het Sint-Guido-Instituut, Anderlecht,
zoeken voor hun leerlingenredactie:
m/v
reporters
(tekst, cartoon & video)
Jij ‘zit’ op Sint-Guido en hebt naast een scherp oog
ook een scherpe pen?
Jij houdt van tekenen?
Of ben jij misschien een geboren filmregisseur?
Maak dan een kortfilm over onze school, teken een cartoon of een
stripverhaal of schrijf één A4-bladzijde. En stuur je creatie als de
vliegende bliksem naar: [email protected]
Chahira El Boujadaini, Anis Behhadi en Pukar Bhandari nodigen
alle deelnemers graag uit op de volgende redactievergadering.
Onze site vind je:
www.sintguido.be
IN S T IT U U T
Dokter Jacobsstraat 67
1070 Brussel
1
1
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
7
8
7 TIPS VOOR EEN UITJE Gronowski komt
NAAR DE OOSTKANTONS
Simon Gronowski moest als 11-jarige padvinder bij de scouts uit
de trein springen om aan Auschwitz te ontsnappen.
Vandaag is hij 82 en komt op 6 mei op Sint-Guido vertellen over
hoe het was om in 1943 vast te zitten in de cel van de Gestapo aan
de Louizalaan, de geheime politie van de nazi’s.
© foto Stephan Vanfleteren, Knack.
Het derde jaar toerisme is ons voorgegaan
naar de Belgische wintersportregio bij uitstek, de Oostkantons. Hierbij 7 tips voor wie
in de Paasvakantie nog sneeuw verwacht.
Alpijns skiën, langlaufen, met de slee de
helling afduikelen, wandelen met sneeuwschoenen, rijden met een sneeuwscooter:
wij houden de nieuwsberichten nauwlettend in het oog, al viel er deze winter
jammer genoeg niet genoeg sneeuw om in
de Oostkantons aan wintersport te doen.
Niet getreurd, hieronder volgen 7 tips bij
het bezoek aan de Oostkantons, met of
zonder sneeuw.
Simon was zoon van een winkelier in
lederwaren in Etterbeek, aan de Waversesteenweg. Hij herinnert zich de geur
van handtassen, portefeuilles en valiezen. ”Mijn vader was erg trots dat hij
die winkel had kunnen kopen nadat hij
uit de Waalse mijnen was weggeraakt.”
En wat hij zich nog herinnert: “mijn zus
Ita die op de piano Bach en Beethoven
speelt. Ik leefde een geborgen bestaan
binnen een eenvoudig, gelukkig gezin.
Mijn vader was heel gelovig. Hij heeft
mij een joodse opvoeding gegeven en
Hebreeuws geleerd.”
TIP 3: Rijd nadien richting Hoge Venen
Baraque Michel en Signal de Botrange
zijn twee bekende bakens in het ruige
landschap.
Al in september 1942 zijn er razzia’s
tegen de joden en volgen de eerste
arrestaties. Simon woont met zijn familie ondergedoken in een klein appartementje in Sint-Lambrechts-Woluwe, in
de Terkamerenstraat. Een beetje zoals
Anne Frank in Amsterdam in het Achterhuis.
TIP 4: Stap uit aan Le Signal de Botrange
Wij nemen hier de klassieke groepsfoto
voor Signaal en genieten van het schitterend weidse landschap van de Hoge Venen.
TIP 6: Opwarmen in Centre Nature Botrange
Wat is het hier toch koud. Veel kouder dan
in Anderlecht. Eventjes opwarmen in het
Centre Nature Botrange.
TIP 1: Bezoek Eupen, de hoofdstad van de
hoofdstad van de Oostkantons. De leerlingen van 4T kunnen je zeggen dat Eupen in
tot in de 18de eeuw beroemd was voor zijn
lakennijverheid. Getuigen hiervan de mooie
huizen van de vroeger lakenhandelaars,
zoals dat van de familie de Grand Ry, nu
dit zetel van de Duitstalige gemeenschap.
“Het is 17 maart 1943, 9 uur ‘s ochtends.
Wij zitten aan het ontbijt. Mijn vader is
opgenomen in het ziekenhuis. Er wordt
gebeld en twee Duitsers in burger van de
Gestapo staan voor de deur. Wij worden
in de kelder van de Gestapo aan de Louizalaan gevangen gezet. Ik hoor door de
deur hoe mensen worden gefolterd. Na
een nacht en een dag worden we met
een 40 à 50 andere personen naar de
Dossin-kazerne gebracht te Mechelen.”
“Samen met mijn moeder en mijn zus
zit ik op de deportatietrein richting
Auschwitz.” Het 20ste konvooi waarop
nog 1.200 andere Joden richting uitroeiingskamp sporen, wordt net voor
Kuttekoven gestopt door verzetslieden.
“Ik kon ontsnappen uit de wagon.
Mijn mama en zus durfden niet te springen. Ik zag ze nooit meer terug.”
Gronowski, hier samen op de foto met
zijn beste vriend Koenraad Tinel. De
Tinels hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog met de nazi’s gecollaboreerd.
Over hun onwaarschijnlijke vriendschap
70 jaar later was vorig jaar op VRT de
film “Oorlogskinderen” te zien.
Draaiboek van een
rebelse 100 dagen
TIP 7: Vervolg de tocht door de Oostkantons: Ovifat, Robertville, Butgenbach. Ga
op zoek naar de skipistes.
TIP 2: Breng een bezoek aan het nieuwe
parlementsgebouw.
TIP 5: Beklim de trap
Wie boven staat, heeft 700 meter bereikt.
Het ligt in de bovenstad, die je na een steile klim langs de Bergstrasse bereikt. Het
nieuwe parlementsgebouw is gehuisvest in
een voormalig sanatorium.
Hopelijk zit skiën er wel in bij ons volgende
bezoek. Tschüss!
Bij deze uitstap enkele jaren geleden, lag
er ook al sneeuw. Dat kunnen jullie op bijgevoegde groepsfoto zien.
Vraag: in welk jaar werd deze foto genomen?
2
Stuur als de vliegende bliksem je antwoord
naar [email protected] en maak
kans op een gratis reistas.
Wij hadden alles bedacht op pi-dag
vrijdag “3.14” (= 14 maart op zijn Amerikaans). Wij zouden kostuums en maskers opzetten, ons best doen om geen
les te krijgen en eens goed uitgelaten
doen. Iedereen van 6ASO doet mee, ook
“brave” Lilit Sekoyan en Ana Vulpe. Via
facebook hebben wij in het weekend
nog alles verfijnd, het was alleen nog
wachten op de “legendarische” maandag
17 maart.
vecht tot iedereen vol slagroom hangt:
echt grappig. Check. Dan houden we
het een beetje rustig, hebben pizza’s
met kip, gehakt en margarita besteld
en heerlijk gegeten. Op het einde ruimen wij alles met veel plezier op, want
ook opruimen hoorde van meet af aan
bij ons strakke plan. Check. En dan te
zeggen dat niemand van de leraars iets
vermoed had.
Eerste stap: ons in de wc verstoppen en
verkleden. Check. Na de eerste bel stormen wij in enkele klassen binnen met
veel toeters en bellen, bloem en confetti. Sommige leraren reageren heel boos
en wij moeten alles opruimen. Check.
Maar dat is nog maar het begin.
Wij hebben ons heel goed geamuseerd,
en nee, wij hebben geen greintje spijt
van wat wij gedaan hebben. Niemand
van ons gaat deze schooldag ooit van
zijn leven vergeten. Het is één van de
leukste van ons schooljaar geworden en
het blijft een band tussen ons. Was het
maar alle dagen 100 dagen!
We spelen spelletjes op de speelplaats
met ballonen gevuld met water en zelfs
een levende kip. Dan het slagroomge-
Onze tv-reportage kan je bekijken op
https://www.youtube.com/signaaltv.
verslag vakantiesalon
Naar jaarlijkse gewoonte brengen de leerlingen van toerisme en OPR een bezoek
aan het vakantiesalon in Brussel en naar
jaarlijkse gewoonte zijn wij de eersten.
Vele leerlingen vinden het fijn dat er vele
mensen van vreemde bestemming zijn. Levi
vindt het een schitterende uitstap.
Paleis 7 is het mooist van al, met zijn exotische bestemmingen. Mara vindt paleis 6,
met onder meer de Belgische toerististische
diensten, ontgoochelend: “sober en niet
aantrekkelijk.“
Eén van de thema’s op het vakantiesalon
was duiken.Voor Alessandro uit 4T was een
initatiesessie duiken een heel bijzondere
ervaring (zie foto).
Jofy vindt het fijn dat ze de kans krijgt om individueel en op haar eigen ritme al
de bestemmingen te leren kennen. Samen met Stacy waant zij zich eventjes op
skivakantie (zie foto).
+
AGENDA
WAT JE ZEKER NIET MAG MISSEN
APRIL 2014
Maandag 28 april • ­­Blokstage IV/VB
• Blokstage TV
• Uitwisseling 6 GWW – 6 STW (KA Leuven)
SGI bezoekt KA Leuven
• Fietsmaandag
Woensdag 30 april • 6 ASO/TSO + 7 BSO: Laatste sprint
• Medisch onderzoek: 1Ba
MEI 2014
Donderdag 1 mei • Vrijaf – Dag van de arbeid
Vrijdag 2 mei • Vrijaf
Maandag 5 mei • Fietsmaandag
Dinsdag 6 mei • 5 + 6 ASO: Simon Gronowski komt spreken over hoe hij als 11-jarige aan Auschwitz is ontsnapt, van 13.50 tot 15.30 uur
SCHOOL IS MEER DAN FORMULES
EN WOORDENLIJSTEN
Woensdag 7 mei • Medisch onderzoek: 1Af Donderdag 8 mei • Kunst en Cultuurdag
Vrijdag 9 mei • Kunst en Cultuurdag
Dinsdag 13 mei • Medisch onderzoek: 1Bb + OKAN 1+2 (Bus)
Woensdag 14 mei • Medisch onderzoek: 1Bc
Zondag 18 mei • Sportfeest Woensdag 21 mei • Infoavond + oudercontact studiekeuze
• Medisch onderzoek: 1Ac
Donderdag 22 mei • 6 H: stagepresentatie van 13.50 – 15.35 uur in S104
Vrijdag 23 mei • Gezellige refter
• 1B + BVL + BSO: rapport DW 6
Maandag 26 mei • Studiereis 4+5ASO/TSO en 6OPR(T)
Dinsdag 27 mei • Studiereis 4+5ASO/TSO en 6OPR(T)
Woensdag 28 mei • Studiereis 4+5ASO/TSO en 6OPR(T)
Donderdag 29 mei • O-H-Hemelvaart
JUNI 2014
Maandag 2 juni • Fietsmaandag
Dinsdag 3 juni • 1ste jaars/meisje: vaccinaties HPV (IL+DJ+VS)
Op school leer je veel nuttige dingen: de juiste schrijfwijze van woorden, de beste
manier om een vraagstuk op te lossen, de weg vragen in het Engels, een boekhouding opstellen. Maar zijn ‘nuttige’ dingen de enige die tellen in het leven?
Mensen zijn creatief. Zij maken originele spullen, zoals kunst. Kunst kan mooi zijn
en maakt de wereld tot een plaats waar wij graag zijn.
Donderdag 5 juni • 4 Ka + Kb: bedrijfsbezoek Decathlon Anderlecht
• 4 Ka: van 8.30 – 10.10 uur
• 4 Kb: van 11.20 – 13.00 uur
Vrijdag 6 juni • 2de + 3de graad ASO/TSO: rapport DW 5
• Refter D-Blok van 13.30 – 15.30 uur: voorstelling OKAN
Maar kunst kan ook vreemd zijn. Doet ons na-denken. Sint-Guido wil niet alleen
‘nuttige dingen’ doorgeven aan de leerlingen, maar ook de creatieve, originele kant
van het leven belichten. Daarom houden we in mei weer ‘kunst- en cultuurdagen’.
Maandag 9 juni • Vrijaf - pinkstermaandag
Woensdag 11 juni • 6 ASO/TSO + 7 TSO: start PW
Donderdag 12 juni • 5 ASO/TSO: start PW
Vrijdag 13 juni
• 3 + 4 ASO: start PW
• 1ste graad A-stroom: rapport DW 5
Maandag 16 juni • 3 + 4 TSO: start PW
Dinsdag 17 juni • 2de jaar van de 1ste graad: start PW
Woensdag 18 juni • 1 A: start PW
Donderdag 19 juni • 6 ASO/TSO + 7 TSO: laatste PW, namiddag lesvrij wegens klassenraden
Iedereen houdt zich op donderdag 8 en vrijdag 9 mei eens niet bezig met de normale lessen. We trekken erop uit, naar een museum of een buurt waar we kunnen
kennismaken met de creatieve zijde van de mensen. Zo zal de vijfde graad ASO in
de buurt van de school kijken hoe de mensen hun omgeving vormgeven en bepalen. De vierdes ontdekken de omgeving van de Kunstberg, en dat met moderne
technologie zoals de i-phone. De eerste graad bekijkt kunst van lang geleden: de
Grieken en Romeinen hebben kunstwerken gemaakt die wij vandaag de dag nog
mooi en belangrijk vinden. Misschien kunnen we er zelf maken?
5GWW en 5HW gaan in het museum Dr. Guislain in Gent ontdekken dat ook in
de psychiatrie kunst en creativiteit te vinden is. De kantoorklassen houden zich
bezig met stoere kunsten: middeleeuwse burchten, ridders en verdedigingswerken
vertellen ons veel over het leven van vroeger. Onze schilders doen in het museum
originele ideeën op. De zesdejaars gaan op wandel langs verschillende religies en
maken daar van dichtbij kennis met verschillende culturen en hun uiteenlopende
visies op de wereld.
Kortom: als we onze ogen openhouden, valt er nog heel wat meer te ontdekken
dan wat er op het schoolbord staat. Binnenkort bruist het in Sint-Guido van de
esthetische activiteit, en wie weet fleurt het resultaat nadien wel de klaslokalen
op. We zullen met zijn allen vooral genieten.
Vrijdag 20 juni • 1ste + 2de graad + 5 ASO/TSO: laatste PW, namiddag lesvrij
wegens klassenraden
• 6 ASO/TSO + 7 TSO/BSO: lesvrij wegens klassenraden
Maandag 23 juni • Lesvrij wegens klassenraden
Woensdag 25 juni • 1ste – 5de jaars: lesvrij wegens klassenraden
• Viering, proclamatie en receptie n.a.v. diploma-uitreiking van de laatstejaarsleerlingen (Zinnema)
• 6OH + 6SD + 7 BSO: rapport DW 7
• 6 + 7 ASO/TSO: rapport PW 3
Donderdag 26 juni • Lesvrij wegens klassenraden
• Oudercontactavond
Vrijdag 27 juni
• Viering einde schooljaar + rapporten
• 1B + BVL + BSO: rapport DW 7
• 1A + 2H + 2MW + 2STV + 3 en 4 ASO/TSO + 5ASO/TSO: rapport PW 3
• 6de +7de jaars: lesvrij
• 1ste – 5de jaars: namiddag lesvrij
• OKAN: rapport 5
Maandag 30 juni
• Vrijaf
4 ASO IS TONEEL GAAN KIJKEN.
En niet zomaar toneel, maar improvisatietoneel.
En dan nog rond het thema: liefde en relaties.
Jessica Tripoli (5GWW): “Het pandabeertje is eenzaam en verdrietig. Gelukkig is er
altijd wel iemand om jou te troosten.”
Improvisatietoneel wil zeggen dat het toneel vooraf niet was voorbereid. Alles
hangt dus af van het moment en van het publiek. “Zo mochten wij kiezen welke
rol een bepaalde acteur zou gaan spelen.“ Zegt Ihssane Ouriagli van 4WET. “Het
publiek kiest voor een playboy, een verlegen meisje en twee mensen die elkaar
kennen van facebook. De leerlingen mogen trouwens zelf ook meespelen. Wij
hebben er hartelijk om gelachen. Het was de eerste keer dat ik naar zo een
improvisatietoneel ben geweest, maar dit ruikt naar meer.”
“Nooit opgeven,”
zegt Dirk Frimout
Dirk Frimout is de eerste van
(voorlopig) twee Belgische
ruimtevaarders. Frimout is op
Sint-Guido komen vertellen over
zijn ervaringen in de ruimte en
schaaft 5 en 6WeWi gaandeweg ook
wetenschappelijk een beetje bij.
In de zaal zitten 18-jarige Fardos
Azzam en Tasifan Mohammad.
“Wat ons is bijgebleven, is het verhaal
dat hij al de vijftig jaar voorbij was,
dat zijn vrienden en kennissen hem
al hadden afgeschreven: “jij bent te
oud om nog naar de ruimte te reizen.
Er staan zoveel jongere kandidaten te
trappelen.”
Maar: “nooit opgeven”, luidt
Frimouts devies. “Je blijven
inzetten en enthousiast zijn over
je werk.” En zie, Frimout vliegt
op 24 maart 1992 samen met de
Amerikaanse ruimtevaartorganisatie
NASA rond de aarde. Hij is aan
boord verantwoordelijk voor de
wetenschappelijke proeven.
De missie eindigt op 2 april.
“Ik was onder de indruk,” getuigt
Fardos. “Hij was kort en bondig en
heeft een zeer mooie boodschap
gegeven. Door in jezelf te geloven
en hard te werken kan je je dromen
bereiken.”
Tasifan: “Frimout is wereldberoemd,
maar is tegelijk een simpele mens
gebleven, zoals jij en ik. Dat vind ik
het tofste aan hem.”
Frimout heeft in twee uren tijd in een
notendop zijn leven verteld. Hij is een
wijze man die van alles veel weet.
Niet alleen de leerlingen maar ook de
leerkrachten blijven aan zijn lippen
hangen. Hij schuwt ook de gevoelige
thema’s niet, zoals de ozonlaag en de
opwarming van de aarde.
Voor een uitgebreide reportage over
Frimout, surf naar:
https://www.youtube.com/signaaltv.
3
Sint-Guido
is de
verrassing
van het
tornooi
Dikke proficiat, meisjes! BURGEMEESTER VOOR ÉÉN
DAG ELMA DIBRANOVIĈ EN
KELSANG KARMA (1BB)
Een zaterdagmorgen
in maart. ’t Is 7uur
’s ochtends en 13 meisjes
en jongens blazen
verzamelen in het
Zuidstation.
“Komen de koning en de koningin?”
Nee, dat nu niet.
“Moeten we de rode loper uitrollen?”
Nee, dat ook weer niet.
“Wordt er een nieuwe toren
ingewijd?”Ook niet.
Wat is er dan? Iets gemist? Jawel.
Het Sint-Guido-Instituut
gaat schaken op de Vlaamse
kampioenschappen voor scholieren
in Eeklo. Lyubov, Inna, Angela
Louis, Elvan zijn de trots van onze
meisjesploeg. Kamal, Habib, Pawan,
Pukar vormen één ploeg. Benjamin,
Leon, Salamon, Sander en Levi maken
het laatste team compleet.
Op het tornooi krioelt het van de
clubspelers. Clubspelers zijn getrainde
schaakspelers die tactisch sterk
spelen. Volgens Benjamin, die alles
met argusogen bespiedt, dragen zij
allemaal een debardeur. Niemand
van de Sint-Guido-ploeg is een
clubspeler. Winnen tegen sterke
clubspelers is een huzarenstuk.
En toch: Sint-Guido is dé verrassing
van het tornooi. Onze meisjes slepen
de beker van de beste meisjesploeg
van Vlaanderen in de wacht.
Proficiat meisjes, voor de mooie prijs.
De strijdlust en de fair-play, het
goede humeur en de groepspirit, deze
beker is dikverdiend.
Of zoals Elvan het eenvoudig mooi
zegt: “Winnen is belangrijk, maar
nog belangrijker is eerlijk spelen.”
Het geluk van de jongste van de
bende, Salamon, kan niet op: “Als
ik de beker vastneem, ben ik in de
hemel” (zie foto). En Leon: “Zet die
beker nu maar weer neer, Koning
Salamon, of we hebben straks géén
beker meer.”
Wij hebben ‘m in ons bezit, de beker van de beste meisjesgroep schaken. Proficiat!
Pukar Bhandari van 5ASO vindt schaken “een oorlog tussen twee breinen”. De meeste
mensen vinden het een spel dat alleen slimme koppen kunnen spelen. Velen vinden het
echt saai. Twee mensen die naar een bord staren en verder helemaal niets doen, geen
vin verroeren. Zij zeggen: “Dit is geen echte sport.”
Maar dat is het wel: een sport en een super-oorlog om wie het sterkste is. Elke speler
heeft een leger met 1 koning, 1 koningin, 2 torens, 2 lopers, 2 paarden en 8 pionnen.
Pukar heeft leren schaken in zijn land Nepal: “Ik en mijn land hebben een grote traditie
met schaken. Veel oude mensen spelen het spel in mijn land, of de Nepalese variant
“Bagh chal”, letterlijk vertaald: “Tijger stap”. Eén kamp is de tijger, het andere de geit.
Binnen de regels van het spel probeert tijger de geit op te eten.”
“Het schaaktornooi op 16 maart 2014 was mijn eerste officiële match. En het was ook
de eerste match voor onze school. Met vier ploegen van Sint Guido zijn wij naar Eeklo
gereden met het voornemen om ons best te doen. En dat hebben wij gedaan. Wij zijn
meer zelfverzekerd dan ooit terug naar huis teruggekeerd.
En dit is nog nieuws heet van de naald. Meteen na de Paasvakantie beginnen wij met
de warming up van ons schaakteam voor het tornooi van volgend jaar. Drie dagen
in de week (op maandag, dinsdag en donderdag) zal er vanaf nu tussen de middag
“schaken-op-school” zijn, zowel op DJ als SAP. De leraren houden er een lokaal open
waar iedereen die wil, kan schaken. En voor wie nog helemaal niet kan schaken, is er
“De Openingszet”: met Pukar als schaakleraar.
4 Wet heeft een bezoek gebracht eerst het Energiehuis in
Watermaal-Bosvoorde, “waar wij proeven hebben gedaan:”
schrijft Mariam Ali “water opwarmen met zonne-energie,
onderzocht welke isolator de beste is, niet alleen inzake
efficiëntie, maar ook qua milieuvriendelijkheid.” Mariam
besluit dat wij meer duurzame energie moeten gebruiken, die
voor langere tijd beschikbaar blijft. “Later zijn wij nog naar
de chocoladefabriek Duval in Schaarbeek geweest (zie foto).
Turkije uitwisseling
Mevrouw Edith Conings gaat in Turkije op zoek naar scholen om
een schooluitwisseling met Sint-Guido te starten.
Maureen en Lorenzo (6ASO) voelen haar daarover aan de tand.
28 februari, de slotdag van het project burgerzin, is een spannende dag
voor alle leerlingen van 1B. Het grote
moment is eindelijk aangebroken: de
verkiezingsdag. De voorbije dagen
hebben wij ons goed voorbereid: wij
hebben met onze klasgenoten een
politieke partij opgericht, met een
eigen naam en een logo. Tijdens de les
P.O. maken we opvallende verkiezingsaffiches. De leerkrachten Nederlands
bereiden samen met ons de speech
voor die we tijdens de grote verkiezingsshow gebruiken om de andere
leerlingen te overtuigen dat wij de
beste partij zijn.
Dit is het verloop van onze verkiezingsdag. 08u30:
•Speech verkiezingsshow voorbereiden
•Affiches aanbrengen op de speelplaats
Voor de start van de verkiezingsshow
hebben we nog even tijd om ons voor
te bereiden op de “Grote Verkiezingsshow” in de refter. De sfeer in de klas
is al wat gespannen. De jongens lachen
nerveus en de meisjes schuifelen op
hun stoel. 09u45:
•“De Grote Verkiezingsshow” in de
refter
De show kan beginnen. Eerst komt
BVLA aan de beurt, dan de andere
BVL-klassen en daarna de 1B-klassen.
Wij zijn als laatsten aan de beurt. Onze
speech slaat aan, iedereen heeft zijn
tekst onthouden en samen scanderen
we luid onze partijnaam en slogan:
“VVR – Samen staan we sterk!” 10u45
•De stemming
•Vragen voor de burgemeester voorbereiden
Na de voorstelling van de verschillende
partijen mag elke klas om beurt gaan
stemmen. We kregen voordien een
echte oproepingsbrief. Die moeten we
samen met onze identiteitskaart afgeven aan de verantwoordelijke van het
stembureau. Pas dan krijgen we onze
stembrief die we in een stemhokje
mochten invullen. Nadien bedenken
we samen met onze klas vragen die we
graag zouden stellen aan de “pas verkozen” jongerenburgemeester. 11u15
Wat zijn de mogelijkheden?
Wat bent u in Turkije gaan doen?
4
Doel is om een uitwisseling op de rails te
zetten in verband met mobiliteit, afvalvermindering en vleesconsumptie. Het is een
“Erasmus plus”-project waarbij leerkrachten en leerlingen in de partnerlanden aan
het project werken gedurende een paar
dagen.
Waarom Turkije?
Omdat Turkije het coördinerende land is.
De andere landen die deel nemen zijn:
Italië, Kroatië, Portugal, Polen, Roemenië
en Tsjechië. Maar jammer genoeg waren
deze landen niet aanwezig.
Uw verwachtingen?
Mijn verwachtingen om met de coördinator
hard te werken aan de uitwisseling, is jammer genoeg niet ingelost: de coördinator
heb ik niet zo veel gezien. Gelukkig heeft
de directeur van de Turkse school ons fantastisch ontvangen en een prachtig stukje
Turkije laten zien. Op de foto zie je mevrouw
Franka Byttebier en ik naast twee speciaal
voor ons uitgedoste Turkse leerlingen.
Het Turkse schooltje dat wij op het oog
hebben, is een echt plattelandsschooltje
met bitter weinig mogelijkheden als je ze
vergelijkt met onze school. Geen smartboard, geen praktijklokalen, geen sporthal, geen refter, geen kleedkamers etc.
Je kan er studeren voor verzorgende en
twee algemene richtingen: taal en wetenschappen. Het is een klein schooltje, maar
er hangt een heel gezellige sfeer.
Hoe moet het nu verder?
Wij hebben ons project aangepast omdat
de mogelijkheden van de verschillende
landen ver uit elkaar ligt. Wat op zich ook
wel boeiend is. Een groot nadeel is dat de
coördinator zijn werk niet goed doet en
dat het dossier nu al achterstand oploopt.
•Bekendmaking van de verkiezingsuitslag
Om kwart over elf worden we op de
speelplaats verwacht om te horen wie
de winnaar is. Iedereen is heel stil
en dan horen we de uitslag:“ Op de
eerste plaats staat VVR.” Onze klas
wint de verkiezingen! Iedereen klapt
in de handen voor ons. Ik ben heel
blij omdat ik de nieuwe burgemeester
ben. 11u45
•De verkozenen wijzen de schepenen
aan
•Start eerste openbare gemeenteraadszitting
Ik ga eerst samen met de andere
verkozenen praten over wie de schepen wordt van sport, openbare werken, onderwijs enz. Wij moeten goed
weten wat we gaan zeggen tijdens de
echte vergadering in het gemeentehuis
van Anderlecht. Gelukkig krijgen we
eerst pauze voor we samen naar het
gemeentehuis gaan. Kunnen we dat
nog voorbereiden. 13u45
•Vertrek naar het gemeentehuis van
Anderlecht
Pfff... We moeten lang stappen. Gelukkig gaan we straks met de bus terug
naar school. 14u30
•Openbare gemeenteraadszitting
•Receptie door het gemeentebestuur
van Anderlecht
Ik mag in de chique, oude zaal van de
gemeente op de grootste stoel gaan
zitten omdat ik de burgemeester ben.
Ik heb heel veel stress maar ik denk dat
ik goed heb geantwoord op alle vragen
van de andere leerlingen. Wanneer de
gemeenteraadszitting voorbij is, krijgen we allemaal een drankje vooraleer
we terug naar school keren. 15u30
•Vertrek met de bus naar school
•Einde verkiezingsdag
Het was een leuke dag vandaag, ook al
was ik soms wel een beetje zenuwachtig. Het leukste moment voor mij was
toen ik mijzelf kon voorstellen tijdens
de gemeenteraadszitting.
We hebben ook twijfels of de man zo’n
groot project wel kan leiden.
Alles bij elkaar was het was een leuke
ervaring om dat stukje Turkije te kunnen
ontdekken: de manier van lesgeven, de
mogelijkheden onderzoeken voor het uitwisselingsproject. Ik vind het een enorme
verrijking voor leerkrachten en leerlingen
om een andere cultuur te leren kennen,
de mogelijkheden na te gaan van de verschillende scholen, de moeilijkheid van
de taal overwinnen. Wij blijven hopen
dat als er een “Erasmus plus”-project uit
de bus komt, leerlingen en leerkrachten
van Sint-Guido voor minstens twee jaar
mee op de trein kunnen springen richting
Turkije.
ALLE MENSEN ZUSTERS
Verzustering/verbroedering is het jaarthema van de Auschwitz-stichting. Toen
7BSO van Sint-Guido twee jaar geleden
al op de “Trein der 1000” richting Auschwitz stapte, was dat geen eindpunt. De
trein rijdt door en heeft net als in vele
Vlaamse scholen ook op Sint-Guido het
thema ‘herinneringseducatie’ letterlijk op
de rails gezet.
‘Alle Menschen werden Brüder’ is niet
alleen het motto van de beroemde Negende Symfonie van Beethoven. Het is ook
het motief waarmee 6ASO aan de slag
gaat voor 1) een video met beeld, muziek
Een gedicht van Victoria Somers, 4HW.
Geschreven tijdens Gezellige Refterdag.
Zie ik je kijken
naar al dat wit
naar al dag grijs
die de winter bezit…
Zie ik je kijken
diep in mijn ogen
voel ik me schuldig
dat ik heb gelogen…
Het is niet de trui
die me verwarmt
Het is enkel jij
die me omarmt…
Het is niet het eten
dat me smaakt
Het is enkel jij
die me vermaakt…
Victoria
en acteerwerk (zie signaaltv) en 2) een
striphoek (zie prenten), allebei rond het
thema broederschap. Met hun creaties
dingen zij naar een prijs bij de Auschwitz-stichting.
De jury was over de werkstukken van 6ASO
naar verluidt aangenaam verrast, zegt
Vanessa Verdonckt. De jury vindt de video
en het beeldverhaal ‘to the point’: “heerlijk naïef” en “indrukwekkend door hun
montage en muziekkeuze.” Het werd zeer
geapprecieerd dat het werkjes zijn die met
teamspirit zijn gemaakt. Jammer genoeg
vallen wij net buiten de prijzen.
Onze tweedejaars lezen
‘Als ik burgemeester was...’ beter Frans dan in
andere scholen
De leerlingen van 2MWA en 2STV over:
“Als ik burgemeester was...”
Als ik burgemeester was, dan zou ik ervoor
zorgen dat alle arme, dakloze mensen een
fijn kerstfeest en/of Suikerfeest konden
hebben. Ik zou een groot gebouw laten
bouwen, waar zij dan kunnen slapen, eten
en feest vieren.
Hind Ouriaghli – 2MWA
Heel belangrijk is kleur! Door tekeningen,
mooie graffiti, muziek enzovoort zal onze
gemeente aangenamer en kleurrijker worden.
Vanessa Mobundu – 2MWA
Als ik burgemeester was, zou ik meer
autoloze zondagen organiseren zodat meer
mensen fietsen. Dat is beter voor de natuur
en de mensen doen aan sport en zullen
fitter blijven.
Gokçehan Tuncer – 2MWA
Ik zou een opvang organiseren voor daklozen. Ik vind het niet leuk om mensen te
zien die buiten leven en geen eten hebben.
In het Zuidstation zijn er veel daklozen.
Het is beter als ze naar een opvangcentrum
kunnen gaan.
Dilara Özüdogru – 2MWA
Als ik burgemeester was, zou ik sprekende
vuilnisbakken plaatsen. Sprekende vuilnisbakken zullen jongeren overtuigen om hun
resten weg te gooien omdat het leuker is
dan met een gewone vuilnisbak.
Asma El Filali – 2MWA
Als ik burgemeester was dan zouden alle
scholen in mijn gemeente pas om tien uur
‘s morgens met de lessen beginnen.
Dounia Sabaouini – 2STV
Als ik burgemeester was dan zou ik iets
willen doen aan het verkeer en de drukte
op straat. Ik zou graag meer autoloze zondagen organiseren, minstens drie per jaar.
Ik zou er ook voor zorgen dat je met het
openbaar vervoer sneller op je bestemming
aankomt.
Arman Mamikonyan – 2STV
Als ik burmeester was dan zou ik activiteiten organiseren voor bejaarde mensen die
alleen zijn, zodat zij niet geïsoleerd raken
van de buitenwereld.
Winnie Mateus – 2STV
Onze omgeving wordt elke dag vuiler. Ik
zou als burgemeester echt willen dat we in
een gezonde omgeving leven. Ik zou ervoor
zorgen dat er meer plaats is voor natuur en
voor parken. Ik zou ook zorgen voor meer
vuilnisbakken op straat.
Chaïma Baddour – 2STV
Op het eind van de eerste graad lezen de leerlingen van Sint-Guido beduidend beter
Frans dan andere leerlingen in Vlaanderen met een vergelijkbare achtergrond en
schoolcontext. De resultaten zijn zeer positief zowel voor leerlingen en leerkrachten
Frans. Een dik verdiende pluim.
De resultaten van onze school liggen
significant hoger dan het Vlaamse
gemiddelde. Onze leerlingen scoren
hoger dan wat verwacht kan worden. In
2STV en 2H halen we zelfs een score van
100% voor de volgende eindtermen. Dat
is kennis, vaardigheden etc. die leerlingen op een gegeven ogenblik moeten
bereikt hebben. Eindterm 7 gaat over
de betekenis begrijpen van aanwijzingen, opschriften en waarschuwingen
in het Frans. Eindterm 10 gaat over de
samenhang in korte teksten.
Eenmaal per jaar zet onze school alle
tweedejaars van de A-stroom samen
om hun leesvaardigheid in het Frans te
testen. Dat gebeurt via paralleltoetsen
waaruit we kunnen opmaken of zij de
eindtermen bereiken. Wij zien ook waar
wij staan ten opzichte van de andere
Vlaamse scholen. Na het afnemen van
de toesten en het ingeven van de antwoorden ontvangt de school feedback
in een 20-tal pagina’s met allerlei
statistieken en grafieken.
Naast de leesvaardigheid van de tweedejaars van de A-stroom werd ook de
luistervaardigheid in 6ASO getest. Daar
moeten we weliswaar rekening houden
met het grote aandeel van ex-okan-leerlingen in de richtingen Economie en
Wetenschappen. Maar die leerlingen scoren niet significant anders dan andere
leerlingen Economie of Wetenschappen
in Vlaanderen. Dat wil zeggen dat onze
leerlingen dankzij de extra Frans+ lessen
wel het gemiddelde niveau in Vlaanderen
behalen. Alle zesdejaars Humane Wetenschappen halen trouwens zonder probleem alle eindtermen.
5
Goede voeding,
goed slapen en
veel trainen.
Sociale stage maakt
ons méér mens.
DéClik houdt jongeren op het rechte pad
De vraag kwam vorig jaar van de directie. Vandaag doen al onze
vijfde- en zesdejaars al voor de tweede keer vrijwilligerswerk.
“Sociale stage doet iets met je.“ Aan het woord is leraar
godsdienst Geert Maes. “Het maakt je méér mens en maakt de
school méér een echte thuis.” Maes spreekt trouwens liever van
“sociaal engagement”. Gesprek met Chahira El Boujadaini en
Lamia Benabderrahmane van 6EcMt.
Tekening van Ozeïma Nonga van 5WeWi.
Glenn Leemans van 6 EcMt zit
Lorenzo Matarrese uit 5 WeWi
in de haren over zijn sociale
stage. Onze sympathieke
krullenbol gaat in op het
interview.
Wat doe jij voor sociale stage
dit jaar?
Ik geef voetbaltraining aan kinderen
tussen 9 en 12 jaar. Mijn groep
telt tien kinderen. Mijn sociale
stage vindt plaats in Berchem in de
NSeth-academie genoemd naar een
uitstekende trainer. Een tijd geleden
volgde ik zelf daar ook training. De
tijd die ik daar heb doorgebracht vond
ik leuk en ik heb daar veel bijgeleerd.
Daarom heb ik besloten om mijn
sociale stage daar voort te zetten.
Wat zijn je ervaringen?
Soms luisteren ze niet en dan moet
ik me boos maken, maar het valt
eigenlijk goed mee. Ik vind het leuk
om met de kinderen bezig te zijn. En
ik zie nu zelf ook waarom leerkrachten
zich af en toe kwaad maken. Het is
niet altijd makkelijk om voor een
groep kinderen te staan die staan
te praten wanneer ik een oefening
probeer uit te leggen.
Vind je het zinvol om aan de sociale
stage mee te doen?
Ik heb bij voorbeeld geleerd om beter
te praten en om in de schoenen te
gaan staan van iemand die les geeft.
Ik leer om geduldig te zijn en zaken
verschillende malen te herhalen. Ook
leer ik verantwoordelijkheid op te
nemen.
Nu iets anders: wat doe je om zo’n
mooi kapsel te hebben?
Haha. Trainen, goede voeding en goed
slapen. En uiteraard regelmatig mijn
haar wassen.
6
Wat vindt u belangrijk aan de sociale
stage?
DéClik is een begrip in Sint-Gillis. Fikri Allouch en Assem Marzok van 5ASO hebben er sociale stage gelopen.
De meeste leerlingen schrikken eerst een
beetje als zij horen dat er een sociale
stage op hun agenda staat. Maar na afloop
blikten vorig jaar de meesten terug op een
deugddoende ervaring. In het vijfde jaar
kiezen de leerlingen een opdracht buiten de school, waarvoor zij zich tien uur
bij een erkende vrijwilligersorganisatie
moeten inzetten. In het zesde jaar nemen
onze leerlingen een taak binnen de school
ter harte. De sociale stage gaat nu haar
tweede jaar in. De ervaring van vorig jaar
leert dat mensen uit de schoolbuurt via
het concrete werk ons Sint-Guido-Instituut hebben leren kennen als een school
waar jongeren waarden als dienstbaar
en nederig zijn, attentvol aanwezig zijn,
hoog in hun vaandel dragen.
DéClik is een huis in Sint-Gillis, dat er wil voor zorgen dat Brusselse ketjes op
school kunnen volgen, dat ze hun studies niet opgeven en op het rechte pad
blijven. Ook wil Declik een steun zijn voor de ouders. Maar ten derde geeft Declik
steun aan gevangenen, zowel tijdens als na hun straf, door ze aan werk te helpen
bij voorbeeld. Assem en Fikri hebben met de jongeren en de ouders gewerkt.
“Het is voor ons allebei een straffe ervaring geweest.” Op de foto zie je Fikri
tijdens de conferentie die hij heeft georganiseerd.
fietsen en terug, is de ideale afstand om
òp (of àf) te bouwen naar de school toe
en ervan weg.
Waarom geeft u ontzettend graag
godsdienst?
Kan een sociale stage onze school en
onszelf veranderen?
kleine dingen, maar die aan het leven een
meerwaarde geven.
Om te beginnen komt het project aan ons
allemaal ten goede. De leerlingen die
ermee bezig zijn, groeien erdoor. Het is
een kans die zij anders misschien niet
zouden aangrijpen. De leerkrachten die
erover horen, zijn goed gestemd over de
inzet van leerlingen die soms positiever
uit de hoek kunnen komen dan in de les.
De mensen voor wie wij het doen, bloeien
ook meer open en zijn in de meeste gevallen zeer dankbaar. Vorig jaar heb ik in vele
bundeltjes lovende woorden gelezen van
jeugdhuiswerkers en bejaardenhelpsters,
ziekenhuismedewerkers en bibliothecarissen. Zij reageren blij, enthousiast, tevreden: alle lof voor onze leerlingen.
Fikry en Assem (5EcMt) zetten zich in voor
het buurthuis Déclick, Michel en Melissa
(5GWW) nemen het op voor dierenwelzijn
bij Veeweide. Maar ook Mazou (5Handel)
neemt daar af en toe een hondje aan de
leiband. En dat blijkt nodig, want sommige honden kennen het onderscheid niet
tussen een knuffel en een knauw: op een
dag kwam Mazou terug met het verhaal
dat hij van eentje een beet had gekregen.
Shauny en Stacy (5OPR) hebben zich
geëngageerd voor Creaclub De Kraanvogel
te Zellik waar zij mensen met een mentale
handicap mee helpen begeleiden.
Sociale stage kan ons ook individueel veranderen. Zelf heb ik ook school gelopen
aan een Brusselse school, het Ruusbroeckollege in Laken, dat is nu meer dan 25 jaar
geleden. Wij trokken er in de kerstvakantie
op uit om samen met onze leraar wiskunde
puin te ruimen in één of ander huis, een
muurtje te metsen of kleren te collecteren. In de grote vakantie trok ik mee naar
Cassana in Italië waar wij een stal en een
loods hebben omgevormd tot een afkickcentrum voor drugsverslaafden.
Wat vindt u het belangrijkste in uw
leven?
Actie en contemplatie. Dat zijn de pijlers voor een godsdienstleerkracht. Twee
bronnen waaruit trouwens niet alleen een
godsdienstleerkracht put, maar eigenlijk
ieder mens. De actie heb ik hierboven al
een beetje toegelicht.
Hoe ziet u de sociale stage dit jaar
concreet verlopen?
Het belooft ook dit jaar voor de meeste
leerlingen een aangename leeromgeving
te worden: leerlingen uit 6GWW maken
een blikvanger voor de vredesweek en
bakken vredeskoekjes in de keuken van de
school (zie foto); leerlingen uit 6ASO zorgen op het oudercontact voor de opvang
van de ouders met een drankje en koekje
en door hen te verwelkomen. Allemaal
Klinkt allemaal nogal abstract, misschien?
Maar eigenlijk is het heel simpel. Godsdienst is mensendienst die gegrond is in
een ‘dieper bestaan’. Mensen die godsdienstles geven of mensen die geloof
centraal plaatsen in hun leven, zijn geen
gremlins, geen levensvreemde zielen die
hun handen niet zelf uit de mouwen
willen steken, maar die juist de daad bij
het woord voegen. Mee de wereld een
stukje mooier helpen maken. Als dat geen
kunst is?
Daarmee is de cirkel rond en zitten wij
terug middenin de vraag rond sociaal
engagement. Dhr. Maes gebruikt bewust
het woord “engagement,” omdat het
actieve aspect van inzet, het “echt willen” er beter tot uiting komt, legt hij
uit. Hij wenst alle vijfde- en zesdejaars
een zinvolle en toffe sociale stage toe.
waarden als:
dienstbaar en nederig zijn,
attentvol aanwezig zijn
hoog in ons vaandel dragen
Je leert een bepaalde houding en kweekt
een attitude aan die een goede basis is
voor de rest van je leven. Ik juich het
graag toe dat onze school verantwoordelijkheid en zorgzaam zijn voor de medemens stimuleert. Bovendien beseffen de
leerlingen beter op welke waarden een
schoolgemeenschap moet steunen om je
er thuis te kunnen voelen. Daarin kan
ook onze school dankzij de sociale stage
groeien.
Kiest een mens altijd zélf een weg of kiest
de weg jou? Mijn weg, die ik gegaan ben,
is niet die van de exacte wetenschap, hoewel die mij na aan het hart ligt. Wetenschap en godsdienst zijn complementair:
je hoeft ze niet tegen elkaar uit te spelen.
Wetenschap óf geloof is een vals dilemma:
hemel en aarde, zij raken elkaar. Dat aan
te voelen en daarmee bezig te zijn, is een
cadeau: verwondering staat immers centraal in beide disciplines. Godsdienst is
geen “vooraf gepolijst blokje” waarin alles
gewoon van bovenaf gedicteerd wordt
en onkritisch geaccepteerd kan worden.
Godsdienst is meewerken aan Gods schepping op een bewust niveau. Godsdienst is
kunst, waar de Schepper centraal staat en
waar mensen hun eigen scheppingswerk
in het licht daarvan plaatsen.
En hartelijk dank voor het interview.
Ozeïma Nonga van
5WeWi koos voor haar
sociaal engagement
“BIJ ONS/ CHEZ NOUS”
voor daklozen. Scinthia
Nonga en Bridget Uwoni
van 6WeWi voelen haar
aan de tand.
Waarom “Bij Ons”?
Om eens iets nieuws te proberen,iets
anders dan de klassiekers, zoals de
bibliotheek, kinderopvang of Oxfam.
Wat is “Bij Ons”?
“Bij Ons” is een zogenoemd “inloophuis” voor daklozen in het stadscentrum. Zij kunnen er terecht en tegen
een lage prijs voedsel kopen, gratis
een douche nemen, tweedehandse
kleren kopen en zij vinden er gezelschap.
Wat doe je voor werk?
Ik werk vooral in de keuken, doe de
afwas, snijd de groentjes en poets
de tafels.
Wat blijft je bij?
Contemplatie betekent voor mij: af en toe
tot rust kunnen komen. Ieder jaar trek ik
mij terug in de eenzaamheid. Dat is geen
vlucht, maar een eindje levensweg alleen
gaan. Meestal gebeurt dat door een paar
dagen op bezinning te gaan in een streng
trappistenklooster (Orval), en een pelgrimstocht naar Compostella in Spanje,
geen toeristische route, maar een route
die weinig bewandeld is en ver van toeristische toeschouwers. Voor mezelf is het
als een “wedergeboorte”. Het geeft mij
als een sterke grondlaag, van waaruit ik
leef. En alsof dat niet genoeg is, heb ik er
dankzij Sint-Guido een nieuw contemplatiemoment bij. Het klinkt haast gek, maar
iedere dag van Mechelen naar Anderlecht
De vrijwilligers die daar de handen uit de mouwen steken, helpen
graag. Zij zijn zo lief met iedereen
en je ziet dat dat niet voor het geld
is. Sommigen van hen zijn in het
verleden ook dakloos geweest, dus
ze weten hoe het voelt.
Kan je “Bij Ons” aanraden?
De vredeskoekjes van Anissa, Cristel,
Melissa en Kesiah (6GWW)
Ja. Voor mij was het een zeer leuke
ervaring. Je moet wel de tijd nemen
en openstaan om te zien hoe die
mensen leven. Dan ga je merken
dat wij meer dan genoeg hebben om
gelukkig te zijn en vooral moeten
stoppen met klagen en zagen.
UMMUHAN WORDT
EEN STER
MIJN KLAS IS ECHT DE LEUKSTE
KLAS OP AARDE
Gentille is vorig schooljaar in okan gestart en zit nu in onze hoogste
okan-klas. In september stapt ze over naar een gewone klas.
Zij heeft een dubbele Congolese en Rwandese nationaliteit.
Vandaag is D-day
voor jouw signaaltv
Mijn klas is echt de leukste klas op aarde
Mijn klas is voor mij grote waarde
We hebben vaak lol en liggen in een deuk
Tegen elkaar zijn we gezellig en leuk
Ons krijg je niet kapot, samen zijn we sterk
Dat is ons belangrijkste kenmerk
Als het nodig is, zijn we er voor elkaar
Wij zijn samen een grote winnaar
Er staat een nieuwe ster te blinken
aan het tv-firmament: signaaltv. Surf
snel naar https://www.youtube.com/
signaaltv. Je vindt er jouw nieuwste
tv-zender samen met het nieuwste
logo, met dank aan Argjënd Boçi.
Je kan er nu al niet minder dan 8
video’s bekijken, van de hand van Anis
Behhadi, Nabil Toufik, Lodoe Sangpo
en Argjënd Boçi van 6ASO en Pukar
Bhandari van 5ASO. Pukar neemt volgend jaar de fakkel over. (Op de foto:
Pukar, Anis en Argjënd.)
Allemaal verschillend, allemaal anders
De ene grappig, de andere serieus
De ene zelfverzekerd en de andere verlegen
De ene is een dwerg, nog een andere is een reus
Ook zijn we allemaal van andere culturen
En vertellen we onze vroegere avonturen
Toch zal straks iedereen zijn eigen weg opgaan
En hopelijk blijft onze band eeuwig bestaan
Maar ook nieuws over onze activiteiten. Je kan interactief laten weten wat
je denkt, tips en suggesties geven etc.
Signaaltv is dus ook een blog voor
leerlingen en leraren van Sint-Guido.
Wij zijn zeer benieuwd naar jullie
reacties. Wij zijn trouwens van plan
om jullie eerste reacties ook in een
filmpje samen te brengen.
De bedoeling is dat signaaltv de zender is van alle leerlingen van Sint-Guido.
op woensdag
•Jullie eerste video gaat over de
brandoefening van februari op
school.
21 MEI 2014
van 16 tot 20 uur
ben je welkom op de
INFODAG
van het
SINT-GUIDO-INSTITUUT
•Ook vind je een verslag van onze
spraakmakende en rebelse 100
dagen.
in de Dokter Jacobsstraat 67
op het Sainte-Adresseplein 12
te Anderlecht
•Klik zeker eens op de video met
Dirk Frimout. Zijn ophefmakende
uitspraken tijdens een lezing lees
je ook in deze geschreven signaal.
voor alle informatie over de verschillende
studierichtingen en het leven op onze school
VANAF 1 SEPTEMBER
Wat doe je precies?
Ik volg verschillende lessen om een
stevige basis uit te bouwen voor het
theater, zoals dictie, je middenrif leren
gebruiken, expressie met je lichaam,
muziek en mimiek.
Vanaf wanneer doe je dat?
Sinds oktober, dus nog niet lang geleden, ben ik met theater begonnen.
Surf naar www.sintguido.be
mail maar naar [email protected]
Waar volg je die lessen?
Ja, ik zou dit zeker aanraden aan mensen
die graag in een groep werken. Omdat
het bij theater belangrijk is om samen te
kunnen werken. Ook om jezelf te leren
kennen, zijn de lessen heel nuttig: je leert
hoe je lichaam en je spieren werken en
beseft hoe je je lichaam kunt controleren
om op alle situaties verstandig en goed te
kunnen reageren.
Ik volg de lessen in Schaarbeek in de
Jazz club.
Wat zal je later doen met de
theaterlessen?
Vind je het leuk?
Ik droom van een theatercarrière. Mijn
leerkrachten op de theaterschool hebben
samen met een paar oud-leerlingen al een
theatergroep gevormd. Misschien leer ik
regisseurs kennen die films maken, wie
weet?
Hoe vaak per week?
Eén dag per week gedurende 4 uren.
Maar als er een voorstelling is, kan dat
8 uren op een dag worden of zelfs 2
dagen.
Ja, ik vind het zeer leuk. Ik heb heel wat
geleerd waardoor ik nu beter weet wat
ik kan en waar mijn werkpunten liggen.
Voor mijn zelfvertrouwen geeft dat een
enorme boost, want naar voren komen
of iets vertellen, lukt veel vlotter.
•Green & Fresh is de naam van de
mini-onderneming van 6 Handel.
Wij hebben hun reclameclip mogen
maken. Je vindt twee versies: een
kortere en een langere.
•Post Mortem is de naam van ons
juryrapport van 6ASO voor de boekenwedstrijd van Inktaap (project
Nederlandse cultuur).
•Voor het vak geschiedenis hebben
wij de periodes nog vertaald in
vlaggen. Een aanrader voor de historici onder ons.
Melissa Wieme (5GWW): “Zo voel ik mij als ik afscheid moet nemen.
Toch klaart de hemel nadien altijd weer op.”
1
5
Sainte-Adresseplein: Itterbeekse Laan: Verheydenstraat: Dokter Jacobsstraat: 11
8
Pukar Bhandari van 6WeWi is
gebeten door video. Voor zijn
stage maakte hij met kinderen in
Kuregem een filmpje. Hij ligt bij
Maria Spoiala (6HW) en Ana Vulpe
(6EcWi) op de sofa.
foto’s 1 – 3 – 12 - 16 - 18
foto’s 2 – 8 – 11 – 17 – 20
foto’s 4 – 7 – 9 – 14 – 19
foto’s 5 – 6 - 10 – 13 - 15
14
16
17
12
6
10
7
Nee. Mijn familie wil geen huisdieren. Wij hebben geen tijd om ervoor
te zorgen. Ik zou wel graag in de
toekomst een huisdier hebben.
Welk dan?
15
3
Wat is je lievelingsras?
Heb je zelf huisdieren?
19
9
Mazou Issifou Koriko (5 Handel)
mocht voor zijn sociale stage de
honden van Veeweyde uitlaten,
ze te eten geven en foto’s maken.
Elke woensdagnamiddag is hij op
post. Het interview is van Chirine
Ounir en Sarah Lagmari.
Ik hou van labradors. Op de foto
zie je mij met een husky. Maar mijn
lievelingshond is de witte labrador
van Michel van 5GWW: Stella, een
2-jarige teef. Toch hou ik eigenlijk
meer van katten dan van honden.
Omdat katten properder zijn. Bovendien ben ik in Veeweyde onverwacht
gebeten door een hond toen ik zijn
kooi opende om op de koer te gaan
spelen. Maar toen draaide ik mijn
rug en dat mag je nooit doen. Ik hou
er een gescheurde broek aan over.
4
2
Veel succes met je droom!
Mazou’s broek
is gescheurd
•Geniet ook van onze inzending voor
de wedstrijd rond Broederschap
van de Auschwitz-stichting. Daar
zijn wij echt zeer fier op.
Oplossingen
tombola
Zou je het aan anderen aanraden?
•Toen wij vorig jaar in 5ASO zaten,
hebben wij voor de leraar LO de
Harlem Shake mogen doen: check
it out!
NU REEDS NIEUWSGIERIG ?
BOUW
Ummuhan van 6OPR volgt
sinds kort acteerles.
Zij wordt voor signaal door
Lamia van 6ASO geïnterviewd.
13
18
20
Een papegaai. Papegaaien zijn grappig, ze zijn mooi. En ze zijn niet vuil.
Ze moeten kunnen praten, zoals:
“ko-koriko!”
Wat doe jij voor stage?
Ik heb bij MAKS in Kuregem een
stage van 3 dagen gedaan, waarbij
ik kinderen tussen 8 en 15 jaar een
reclamefilm heb leren maken met
behulp van software. Het was de
vierde keer dat ik er iets heb gedaan
en intussen ken ik de begeleider
heel goed.
Wat wil jij ermee bereiken?
Ik wil goed les kunnen geven aan
kinderen. Mijn Nederlands is niet zo
goed, dus ga ik voor infomatica. Ik
leg mij toe op ‘pouwtoon’. Ik hou
ervan om mijn kennis met anderen
te delen. Maar het belangrijkste is
eigenlijk dat de kinderen het ook
leuk vinden.
7
FAMILIENIEUWS
WELKOM AAN
Lionel Gert Marc, zoon van Gerrit Dereymaeker (opvoeder) en Sigrid Tierens 07-01-2014
Yasmina, dochter van Amine Mechroubi en Kirsten Wouters, kleindochter van
Mia Diels (leraar) en nichtje van Ilse Wouters (leraar), Sigrid Wouters (leraar) en
Dieter Bieseman (leraar) - 20-01-2014
Fiene, dochter van Freek Pelgrims en Lies Van den Troost, kleindochter van
Kris Guns, vestigingsdirecteur - 21-01-2014
Clara, dochter van Gaëlle Petrov (leraar) en David Colantonio - 24-01-2014
Sid, zoon van Ingrid Henckens (leraar) en partner - 21-02-2014
KEERDEN TERUG NAAR HET VADERHUIS
Martine Van Kerckhove, schoonmoeder van Charlotte De Vits (leraar) 16-01-2014
Angela Schlottke, schoonmoeder van Bieke Docx (leraar) - 20-01-2014
Jaak Moldenaers, grootvader van Vanessa Seminck (leraar) - 21-01-2014
Marc Janssens, voormalig directeur van het Sint-Guido-Instituut - 26-01-2014
Adrian De Bruyne (oud-leerling) - 28-01-2014
Jeanne Van Cauwelaert, grootmoeder van Elisa Paternoster (opvoeder, 10-02-2014
Rossetti Abbondanza, grootmoeder van Lorella Bordonaro (leerling) en
Roza, Filippo en Giulano Bordonaro (oud-leerlingen) - 08-02-2014
Jeannine Hellemans, moeder van Benedikt Verbruggen (leraar) - 16-02-2014
Marie Van Cuyck, tante van Geertrui Van Cuyck (vestigingsdirecteur) 04-03-2014
KRUISWOORDRAADSEL
HORIZONTAAL
2. Lievelingskoekje van Meneer G.
Maes.
4. Waar wetten gemaakt worden.
5. Eerste Belg in de ruimte.
6. Belg die aan Auschwitz wist te
ontsnappen in 1943.
7. Iets dat je doet zonder betaald te
worden.
10. Zowel een bier als een kaas als
een plaats in België.
12. Hét belangrijkste project van het
jaar.
VERTICAAL
1. Synoniem voor: een plaats
ontruimen.
3. Waar recht wordt gesproken zoals
een assisenzaak.
7. Als je iets belangrijk vindt, dan
draag je het hoog in het …
8. De leerling toont veel goede wil.
Hij toont veel ...
9. Iedere 5de-jaars doet het.
11. Film over Congo met Komona en
Magicien.
Op een blauwe maandag in januari trekt de okan-jeugd van Sint-Guido erop uit kris kras door Brussel. De gidsen van deze
uitstap waren euh ... de leerlingen zelf. Zij moeten hun plan trekken en zelf de weg uitstippelen. De leuze “Eendracht maakt
macht” komt goed van pas.
Caroline De Sloovere (6HW): “Mijn idool is Malala Yousafzai, het 16-jarige Pakistaanse
meisje uit de Swat-vallei, dat opkomt voor het recht op onderwijs voor meisjes en daarom door de Taliban wordt achtervolgd. Toen zij op 9 oktober 2012 in een open busje
terugkeerde van school, schoot een Talibanstrijder op een brommer haar een kogel door
het hoofd. Artsen hebben de kogel verwijderd, maar de Taliban dreigt nog altijd haar te
zullen ombrengen. Intussen reist Malala de wereld rond met uitspraken als: “Onderwijs is
de beste remedie tegen fundamentalisme” en “Eén leerling, één leerkracht, één pen en
één schrift kunnen de wereld veranderen.” Wie is jouw grootste held?”
Hierbij willen wij nog de volgende personen en organisaties bedanken voor
de gulle donaties die we van hen mochten ontvangen:
Minister Grouwels, Minister Bruno De Lille, Minister Guy Vanhengel,
mevrouw Bianca Debaets, Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel
en de Nationale Basiliek van het Heilig Hart van Koekelberg.
WERKTEN MEE
Met dank voor hun bereidwillige medewerking:
Dieter Biesemans • Ilse Capiau • Edith Conings • Anneleen De Clercq
Ann De Ridder • Yasmin Haciberber • Geert Maes • Jacinthe Mertens
Jacob Nys • Benedikt Verbruggen • Candide Behets • Frank Hoornaert
8
PRIVACY
We gebruiken je adres uitsluitend om je
“Signaal” toe te zenden en je op de
hoogte te houden van het reilen en
zeilen van het Sint-Guido-Instituut.
Je kan je gegevens in ons bestand
steeds inkijken of aanpassen zoals
voorzien in de wet van 8 december
1992 ter bescherming van de privacy.