folder - Wetenschappelijke Vereniging voor

Wetenschappelijke Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde
_________________________________________________
STUDIEDAG
Start to Re-Integrate
Woensdag 23 APRIL 2014
KU Leuven, Universiteitshallen
Promotiezaal, Naamsestraat 22, 3000 Leuven
Programma
08.30u
09.00u
Onthaal met koffie
Opening “beleid re-integratie”
Staatssecretaris Dhr. P. Courard, Sociale Zaken en Volksgezondheid
09.15u
09.30u
Ik voel me ziek, blijf ik nu thuis of niet? Getuigenis door patiënt
Samenwerking huisartsen, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen bij re-integratie
Prof. dr. P. MAIRIAUX, Santé au Travail et Education pour la Santé, Universiteit Luik
Presenteisme-absenteisme
Prof. dr. L. BRAECKMAN, Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde Universiteit Gent
Re-integratie tijdens revalidatie
H. DESIRON, ACT-Desiron, Eur.ergonome – ergotherapeute, wetenschappelijk medewerker
Omgeving en Gezondheid KU Leuven
09.50u
10.10u
10.30u
Koffiepauze
11.00u
Ziektemelding : wat is de praktijk in 670 Belgische bedrijven?
Dr. K. ROLAND, bedrijfsarts en verantwoordelijke Return To Work werkgroep Mensura EDPB
Ziektemelding : RIZIV-project rond attestering
Dr. B. LANDTMETERS, adviserend geneesheer OZ
11.20u
11.40u
11.55u
12.35u
13.00u
Ik ben ziek, wanneer en hoe kan ik terug aan de slag? Getuigenis door patiënte
Er terug zijn
Dr. G. MYLLE, bedrijfsarts IDEWE
Re-integratie aanpak door inwork coach toegevoegd aan de adviserend geneesheer
R. LOENDERS, inwork coach CM Limburg
Lunch
14.15u
14.30u
14.55u
15.30u
Ik kan terug aan de slag. Hoe zal dit verlopen? Getuigenis door patiënt
Werkhervatting in de Limburgse praktijk, link met werkgevers en werkgeversorganisaties
Dr. D. DHOLLANDER, adviserend geneesheer CM – K. BLOEMEN, Provincie Limburg
e-healthbox Project healthconnect
J. VRANKEN, partner bij HealthConnect
Communicatie: paneldiscussie
Annick RUYTS
Dr. G. Mylle, Dr. D. Dhollander, W. Ranschaert, J. Vranken, V. Vermoesen
16u00: Eindconclusies
LOCATIE
KU Leuven
Universiteitshallen, Promotiezaal
Naamsestraat 22
3000 Leuven
http://googlemapsinterface.kuleuven.be/index.cgi?nbol=50.87807945430767,4.69952026945997&zoomlevel=14&plaatsn
aam=Gebouw%3a%20112-01%20Universiteitshal%20Naamsestraat%20%2022%20LEUVEN&
Uw auto kunt u parkeren op één van de stadsparkingen
INSCHRIJVEN
via onze website www.verzekeringsgeneeskundevlaanderen.be of www.vwva.be vanaf 20/12/2013. De plaatsen zijn
beperkt en worden gereserveerd volgens tijdstip van inschrijving.
BETALING


30,00 euro voor leden van de WVV, VWVA en studenten verzekeringsgeneeskunde
80,00 euro voor niet-leden
Voor WVV: te storten op rekeningnummer IBAN BE26 7343 3410 8829, BIC: KREDBEBB van de WVV vzw, t.a.v. J.-P.
Bronckaers, Penningmeester, p/a Kapucijnenvoer 35/5, 3000 Leuven.
Voor VWVA: te storten op rekeningnummer IBAN BE 04 4286 1351 5131, BIC Code: KRED BE BB op naam van Dr. U.
Van Soom, penningmeester VWVA, Kapucijnenvoer 35/5, 3000 Leuven
INLICHTINGEN
Secretariaat WVV - VWVA, Lies Van Meerbeek
Kapucijnenvoer 35/5, 3000 Leuven
016/33 70 80
[email protected]