Actieplan Mode, v1.1

Actieplan Grensverleggers in de Mode – november 2014 Grensverleggers in de Mode
De productie van kleding is verspreid over de hele wereld. En de sector is
altijd op zoek naar betere, snellere en goedkopere leveranciers. Dit
outsourcingmodel heeft de modesector groot succes gebracht, maar ook
hardnekkige sociale problemen en milieuvervuiling. Om de sector te
verduurzamen hebben 20 ondernemers en experts in de kledingsector een
vergaande ambitie geformuleerd:
Over het IMVO-programma van
MVO Nederland
Meer dan 60 ondernemers in de
sectoren textiel, leer, tuinbouw
en stedelijke ontwikkeling hebben
in 2014 vergaande ambities
bekendgemaakt voor de
verduurzaming van hun sector. In
de sectoren maritiem en chemie
is inmiddels een vergelijkbaar
IMVO-traject gestart.
MVO Nederland initieert met deze
ondernemers veranderprojecten
om hun duurzame ambities in
praktijk te brengen. De projecten
zijn gericht op het overwinnen
van de hardnekkigste obstakels
voor MVO in deze 6 sectoren.
MVO Nederland steunt de
ondernemers met onder meer:
Dit is de ambitie van vertegenwoordigers van Soil&More, Solidaridad, SNV,
Nature’s Pride, FairFood, DLV Plant, GreenQ, Total Produce, ICCO, NethWork,
Jaguar TFC, Van Oers United, Eosta, Jumbo Supermarkten, TheRockGroup, Smiley
Food Kenia, Alterra (Wageningen UR), AgroCap Group, Plant Health Cure en BOP
Inc.
Obstakels
•
•
•
•
•
•
1 Race to the bottom. Productie vindt plaats in landen met lage lonen
waar arbeids- en milieuwetten afwezig zijn of gebrekkig worden
gehandhaafd.
Transparantie. Modebedrijven hebben baat bij een intransparante
keten. “De naam van de goedkoopste fabriek is het belangrijkste
bedrijfsgeheim.”
Complexe keten. De keten is complex en geografisch versplinterd.
“De merken zijn elk gevoel met het product kwijtgeraakt.”
Verspilling. 30% van alle collecties wordt onverkocht uit het systeem
wordt gehaald en (meestal) vernietigd.
Conservatisme. Bedrijven concurreren vooral op prijs en snelheid,
nauwelijks op nieuwe productiemethoden of verdienmodellen.
Nauwelijks vraag naar duurzame kleding. Een grote meerderheid
van de consumenten is niet bereid extra te betalen voor
duurzaamheid.
•
•
•
•
•
ketenonderzoek
risicoanalyses
multimediale communicatie
praktische (web)tools
netwerkmanagement
Het ministerie van Buitenlandse
Zaken ondersteunt het IMVOprogramma.
Meer informatie:
Michiel van Yperen:
[email protected] Sluit je aan bij de
Grensverleggers. Kijk op
Grensverleggers.nl/mode Actieplan Grensverleggers in de Mode – november 2014 Projecten
Met de volgende 5 projecten pakken de Grensverleggers de obstakels in de textielsector aan:
Circulair en effectief
-
-
Duurzame bedrijfskleding in de zorg. Een groep zorginstellingen wil duurzame,
technische bedrijfskleding afnemen dat past in de circulaire economie. In 2014 is er een
eerste sample. In 2016 is de collectie gereed. De kleding wordt iets duurder, daar
tegenover staan een aantal technische en ergonomische voordelen. Er wort rekening
gehouden met opschaling naar andere sectoren. De productie vindt plaats in Noord-Afrika
en in de Balkan.
Circulair denim. De vraag naar ‘virgin cotton’ verminderen door afval (pre- en post
consumer waste) en recycling. Het ontwikkelen van retoursystemen, recyclingtechnieken
en een onderliggend businessmodel. Een openbaar benchmarkonderzoek naar de
technische en economische haalbaarheid en de ontwikkeling van een eerste jeans sample
in 2015. De productie vindt plaats in Tunesië en Turkije.
Schoon en eerlijk
-
-
-
Sustainable buyers coalition. Inkopers MVO-bewustzijn en ruggesteun geven en ze
belonen bij het behalen van MVO-targets. Nieuwe inkoopmodellen onderzoeken, o.a.
gericht op flexibilisering, customization en het tegengaan van overstock. Het creëren van
gezamelijke vraag bij producenten (een buyers coalition) kan hierbij helpen.
Green valley. Ketenintegratie door een alliantie van duurzame en eerlijke producenten
in de hele keten: van spinners, breiers en ververs tot CMT en finishers. Inkopers worden
hiermee deels ontzorgd en krijgen inzicht in de productie-factoren van hun keten. De
alliantie brengt innovaties samen en maakt ze zichtbaar in een webtool. Gestart wordt
met Bangladesh.
Sociaal ondernemingsmodel. Businessmodel waarbij een vakopleiding voor
achterstandsgroepen en recycling van vezels en kledingproductie in PSD-landen voor de
Nederlandse markt worden gecombineerd. Samen vormt dit een verdienmodel dat breed
opschaalbaar is. De pilot start in 2015 in Macedonië.
Doe mee
Er zijn nooit genoeg Grensverleggers in de Mode!
Sluit aan bij ons netwerk en help mee om deze sector circulair, schoon en eerlijk te maken.
•
•
•
•
2 Volg de Grensverleggers in de tuinbouw via: grensverleggers.nl/mode
Bekijk ons netwerk op: mvonederland.nl/imvo-netwerk-mode
Volg ons op Facebook: facebook.com/Grensverleggers
Neem contact op met: Michiel van Yperen ([email protected])