Insights | Onderwijs

Insights | Onderwijs
Insights | Onderwijs
Het onderwijs in Nederland is volop in
ontwikkeling. Er wordt een krimp in het
(basis)onderwijs voorspeld.
Tegelijkertijd zullen er in het primair en
voortgezet onderwijs veel nieuwe jonge
leraren bij moeten komen om de
uitstroom van oudere leraren naar
(pre)pensioen op te vangen. En dankzij
het goed bereikbare en
gedifferentieerde onderwijsaanbod
worden Nederlanders steeds hoger
opgeleid.
“
Nederlanders worden
steeds hoger opgeleid
”
In verschillende regio’s in Nederland
daalt het aantal inwoners, en daarmee
het aantal leerlingen. Geschat wordt
dat dit voor het primair onderwijs een
verlies van 7.000 arbeidsplaatsen
betekent. Dit verlies wordt verreweg
overtroffen door de uitstroom van
oudere leraren die opgevangen moet
worden door nieuwe jonge leraren. Een
bijkomende reden om jong
onderwijstalent aan te trekken is de
digitalisering van leermiddelen binnen
het onderwijs, zoals de inzet van
Facts &
Figures
€26,9 miljard
De uitgaven aan onderwijs door
het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap in 2012.
Sinds 2005 is dit toegenomen
met €5,5 miljard.
e-learning en social media op
(basis)scholen. Kansen dus!
beoogde studieresultaat van de leerling.
Basis- en middelbare scholen die
uitblinken, kunnen het predicaat
Een lichtpunt voor het onderwijs is dat, ‘Excellente school’ krijgen.
2014 wordt een jaar vol uitdagingen
ondanks de economische crisis en
waarin onder andere een krimp in het
overheidsbezuinigingen, de uitgaven
aan onderwijs in Nederland nog steeds (basis)onderwijs en een flinke uitstroom
toenemen. In 2012 heeft het Ministerie van oudere leraren het hoofd geboden
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap moeten worden. Maar 2014 wordt ook
€26,9 miljard uitgegeven aan onderwijs. een jaar vol kansen, zoals de inzet van
jong onderwijstalent, digitalisering en
Dat is €5,5 miljard meer dan in 2005.
talentmaximalisatie. Samen blijven we
ons hard maken voor goede
De onderwijsinspectie vraagt aan
kennisoverdracht. Voor onszelf en voor
scholen om duidelijk te maken wat hun de nieuwe generatie.
opbrengsten zijn. Scholen moeten dus
steeds slimmer met hun geld
Op naar een mooi en succesvol
omspringen, wat tot creatieve
onderwijsjaar 2014!
initiatieven leidt zoals de MFA
(multifunctionele accommodatie), een
samenwerkingsverband waarbij
Met vriendelijke groet,
scholen, buurthuizen en andere
maatschappelijke organisaties hun
Audrey Wilschut
voorzieningen, producten en diensten
Marktmanager Onderwijs
vanuit een centrale locatie aanbieden.
“
Onderwijsuitgaven nemen
toe ondanks economische
crisis
”
Een focus op talent en het stimuleren
en vergroten hiervan is een trend in
onderwijsland. Leidend hierbij is de
gedachte dat een passende opleiding,
goede motivatie en contextrijk leren
resulteert in meer leerplezier en het
8.163
Het aantal onderwijsinstellingen in 2012.
Dit aantal is sinds 2006
met 226 instellingen
afgenomen.
122.500
Het aantal leraren in
het PO in 2012. Het
totale aantal
personeelsleden was
321.000 in 2011.
3,7 miljoen
Het aantal deelnemers aan onderwijs in
2012. Daarvan zitten 1,6 miljoen
leerlingen op het PO, 962.000 op het VO,
506.000 op het MBO en 661.000 op het
HBO/WO.
Facts & Figures gebaseerd op Trends in Beeld 2013, Zicht op Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Ministerie van OCW )en Jaarboek onderwijs in cijfers 2012 (CBS)
Insights | Onderwijs
Ons
bereik in het
onderwijs
99.895
2.550
Verrijkte profielen in een database met
uitgebreide selectiemogelijkheden in het
hart van uw doelgroep
Volgers op social media
689.100
42.140
Bereik van de e-mailcampagnes in de
periode voor en na de beurs
Professionals uit het onderwijs
ontmoeten op de beurzen
143.240
927.050
Unieke bezoekers voor de website in
campagnetijd
Totale aantal contactmomenten in
het onderwijs
Sector
Ons
profiel
51% van de bezoekers is als eind- of
medebeslissers betrokken bij
investerings-, aankoop-, inkoopbeslissingen
29% van de bezoekers komt met
concrete investeringsplannen naar
de beurs
59% van de bezoekers komt met
de trein naar Jaarbeurs Utrecht
Primair onderwijs
Voorgezet onderwijs (havo/vwo)
7%
Primair speciaal onderwijs
6%
Voorbereidend middelbaar…
6%
Mbo / BVE
5%
Voortgezet speciaal onderwijs
3%
Hoger beroepsonderwijs (hbo)
1%
Pedagogische Academie Basis… 1%
Wetenschappelijk onderwijs… 0,4%
Kinderopvang / BSO
0,2%
Overig
3%
Functie
Docent / leerkracht
Directeur, Sectordirecteur,…
Intern begeleider
ICT-coördinator
Adjunctdirecteur
Remedial teacher
Onderwijsassistent
Cöordinator onderbouw
Coördinator bovenbouw
Facilitair Manager
Overig
69%
1 persoon
2%
2 - 5 personen
2%
6 - 10 personen
8%
11 - 50 personen
51 - 100 personen
101 - 300 personen
55%
8%
6%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
15%
Medewerkers
62%
12%
9%
301 - 500 personen
2%
501 en meer personen
3%
Leeftijd
< 20 jaar
8%
20 t/m 29 jaar
20%
30 t/m 39 jaar
17%
40 t/m 49 jaar
21%
50 t/m 60 jaar
> 60 jaar
27%
7%
Insights | Onderwijs
Men komt naar de beurs:
• Om op de hoogte te blijven van
product- en brancheontwikkelingen
(76%)
• Om gericht informatie te verzamelen
over producten en diensten (43%)
• Voor eigen opleiding en ontwikkeling
(42%)
• Voor oriëntatie op investeringsplannen (37%)
Facts &
Figures
29%
van de bezoekende bedrijven
heeft na de beurs een order
geplaatst bij één of
meerdere exposanten
43%
84%
heeft na de beurs
contact gehad met één
of meerdere
exposanten
4 uur
trekken bezoekers uit voor hun
beursbezoek. 84% bezoekt ook
activiteiten op de beursvloer, zoals het
Leermiddelenplein en de innovatieroutes
Onze
merken
De grootste vakbeurs voor
professionals in het PO, VO
en MBO
Aantal bezoekers: Totale bereik:
42.138
1.026.944
Per 2014 bundelen Onderwijs & ICT en
IPON de krachten waardoor één platform
is ontstaan voor ICT-toepassingen en diensten in het onderwijs.
Aantal bezoekers:
4.563
Totale bereik:*
405.607
* Bereik o.b.v Onderwijs & ICT
heeft n.a.v. het bezoek
nieuwe investeringsplannen gekregen
79%
heeft het voornemen de
volgende beurseditie
weer te bezoeken
De Strategie Summit
Onderwijs is een exclusieve
bijeenkomst voor (maximaal
65) topbestuurders uit het
onderwijs.
MarqitOnderwijs.nl is
365 dagen per jaar dé
online bron van
informatie over ICTtoepassingen en diensten voor het
onderwijs.