meerdere voorzittersrollen

Gerdi Verbeet
Personalia
Volledige naam:
G.A. (Gerdi) Verbeet
Geboorteplaats en -datum: Amsterdam, 18 april 1951
Adres:
Amsterdam
Leeftijd:
61
Geslacht:
Vrouw
Emailadres:
[email protected]
[email protected]
Onderwijs




gymnasium-a Cartesius Lyceum te Amsterdam, van 1963 tot 1970
MO-A Nederlandse Taal - en Letterkunde, van 1977 tot 1980
MO-B Nederlandse Taal- en Letterkunde (niet voltooid), van 1980 tot 1982
sociale geografie (niet voltooid), van 1970 tot 1974
Loopbaan










docent/examinator Stichting Opleiding Sociale Arbeid te Haarlem, van 1980 tot 1990
lerares Nederlands Berlage Lyceum te Amsterdam, van 1981 tot 1984
docent/ontwikkelaar intensieve taalcursus Erasmus College te Haarlem, van 1983 tot
1984
coördinator Contactcentrum Onderwijs-Arbeid provincie Utrecht, van 1984 tot 1987
stafmedewerker koepelorganisatie van regionale organen leerlingwezen te Houten, van
1987 tot 1991
projectleider Tijdelijke Regeling Voorschakeling Leerlingwezen voor allochtonen te
Scheveningen, van 1991 tot 1992
projectmanager emancipatie en vrouwenvakscholing in het beroepsonderwijs, bveprocescoördinatie te Scheveningen, van 1992 tot 1994
persoonlijk adviseur staatssecretaris T. Netelenbos van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen, van 1994 tot augustus 1998
politiek adviseur PvdA-fractieleider A. Melkert, van augustus 1998 tot december 2001
lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 december 2001 tot 23 mei 2002 voor de
fractie van de PvdA
1





lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 26 juli 2002
- lid Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
woordvoerder pensioen (nieuwe pensioenwet 01012007), AOW
- lid Vaste Kamercommissie VWS (Wet Maatschappelijke Ondersteuning
01012007), burgerslachtoffers WOII, sportbeleid/voetbalvandalisme,
ouderenzorg
- vicevoorzitter Vaste Kamercommissie Justitie
- vicevoorzitter Themacommissie Ouderenbeleid
- plaatsvervangend lid presidium, van 9 december 2004 tot en met 7 december
2006
Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, verkozen op 6 december 2006
Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, opnieuw verkozen op 22 juni 2010 tot 19
september 2012
Voorzitter Presidium
Voorzitter Commissie v.d. Werkwijze
Publicatie
In 2012 publiceerde zij het boek ‘Vertrouwen is goed, maar begrijpen is beter’ over de vitaliteit
van onze parlementaire democratie. Daarnaast publiceerde zij diverse lezingen en artikelen.
Nevenfuncties
 Voorzitter RvT Waarborgfonds Kinderopvang
 Tijdelijk technisch voorzitter RvT van een pensioenfonds
 Voorzitter RvT Novamedia
 Bestuurssecretaris Nederlandse Bachvereniging
 Voorzitter van de Nederlands Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF)
 Lid van de Raad van Toezicht van Artis
 Lid van de Raad van Toezicht van de Anne Frank Stichting
 Bestuurslid van de VSB Poëzieprijs
 Voorzitter van de jury van de J.C. Bloempoëzieprijs
 Lid van de Academie van De Gouden Ganzenveer
 Voorzitter jury Topvrouw van het jaar 2012
 Voorzitter Raad van Toezicht Paleis Het Loo
 Lid Comité van Aanbeveling van de Nederlandse Vereniging van Cardiologen (NVVC)
 Lid Comité van Aanbeveling van het Project Requiem voor Auschwitz
 Voorzitter Curatorium Nieuwspoort
 Directeur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
 Lid Comité van Aanbeveling Vereniging Koepel Wmo-raden
 Lid Comité van Aanbeveling voor de "Prijs van het Vrije Woord" van Internationaal
Perscentrum Nieuwspoort
 Lid Comité van Aanbeveling van de Stichting Model European Parliament
 Lid Comité van Aanbeveling Stichting Ronald McDonald Kindervallei
 Lid Comité van Aanbeveling week van de dementie Amsterdam
 Lid Comité van Aanbeveling van het Nationaal Ouderenfonds
 Lid Comité van Aanbeveling Kinderfonds MAMAS
 Ambassadeur Stichting Sobibor
Persoonlijk
Mevrouw Verbeet woont, met haar partner Wim Meijer, afwisselend in Amsterdam en in
Garderen. Zij hebben samen zes kinderen en acht kleinkinderen.
2