Cursus CIA 2015 - Baker Tilly Berk

Cursus CIA 2015
Het CIA examen toetst kennis en vaardigheid in internal auditing en is de
enige internationaal erkende titel voor internal auditors. De opgedane
kennis is waardevol voor audit professionals, die binnen internal auditing
blijven en voor functionarissen die overstappen naar andere jobs. De
ondernemingsbrede knowhow van de business, risico’s en management
control geeft hiervoor een stevige basis.
Het Instituut van Internal Auditors Nederland (IIA) is de grootste
beroepsvereniging van internal auditors in Nederland. De vereniging
telt ongeveer 2500 leden. IIA is gelieerd aan de wereldwijde
organisatie (IIA Inc.) die zo’n 180.000 leden telt in 165 landen.
Doelgroep
Auditors op minimaal Post-HBO werk-en denkniveau. Ook compliance
officers, controllers, risk managers, interne controlefunctionarissen en
andere professionals (verwant aan assurance).
Doel van de training
Voorbereiding voor deelneming aan het CIA-examen. De training is
geen opleiding tot internal auditor, maar specifiek afgestemd op het
succesvol afleggen van het CIA examen. Het CIA examen wordt
afgenomen door het Institute of Internal Auditors (=IIA). Wanneer je
het examen hebt gehaald mag je de titel CIA voeren.
Cursusinhoud
Het CIA-examen toetst de kandidaat ten aanzien van de ‘Common
Body of Knowlegde’, kennis en vaardigheden, die een internal auditor
dient te bezitten. Dat is een breed en veelomvattend terrein. Het IIA
heeft dit uitgebreid beschreven in de ‘Content Specification Outlines’,
welke periodiek worden gewijzigd. De 3 Parts van het CIA examen
zijn als volgt benoemd:
1.
Internal Audit Basics
2.
Internal Audit Practice
3.
Internal Audit Knowledge
Elke trainingsbijeenkomst wordt begonnen met een interactieve
presentatie van de relevante inhoud van een Part. Het accent ligt op
CIA-specifieke onderwerpen. Vervolgens worden in detail
vraagstukken op examenniveau besproken. Het volgen van de cursus
levert 22 PE-punten op.
www.interimfinancialservices.nl
Cursusleider
Drs. Jack Davidsz RA, CIA werkt zelfstandig onder de naam
Management Audit Services. Hij is gespecialiseerd in internal auditing
services, administratieve organisatie en bijzondere onderzoeken. Met
meer dan 25 jaar praktijkervaring in auditing & control is hij het
grootste deel van zijn loopbaan bezig geweest met training en
advisering.
Data cursus
•
Zaterdag
•
Zaterdag
•
Zaterdag
•
Zaterdag
16 mei 2015 van 09:30 tot 16:30 uur;
23 mei 2015 van 09:30 tot 16:30 uur;
6 juni 2015 van 09:30 tot 16:30 uur;
13 juni 2015 van 09:30 tot 16:30 uur.
Aanmelden
De kosten voor de cursus bedragen € 999,- exclusief btw. Het bedrag
is inclusief (digitale) hand-outs van presentaties, oefenvraagstukken
en hapjes en drankjes. Studieboeken zijn voor eigen rekening, voor
het totale boekenpakket inclusief examentrainers betaal je € 280,-.
Aanmelden voor het examen kan via de website van het Instituut van
Internal Auditors (www.iia.nl), kosten voor de drie examens bedragen
tezamen € 950,-. Na jouw aanmelding volgen verdere instructies.
Schrijf je zo snel mogelijk in via de website,
www.bakertillyberk.nl/academy! Maar let op: vol = vol!
Tot 1 mei 2015 kun je jouw deelname voor de eerste cursus kosteloos
verzetten naar een andere type cursus. Bij annulering na 1 mei 2015
wordt een vergoeding van 80% in rekening gebracht.
Indien je verhinderd bent, kan een door jou aangewezen persoon
zonder bijkomende kosten deelnemen. Wij stellen het op prijs als je
ons daarvan tijdig op de hoogte brengt. Wij behouden ons te allen
tijde het recht om de cursus te annuleren of te verplaatsen bij
onvoldoende inschrijvingen. Hiervan wordt je uiteraard tijdig op de
hoogte gebracht.
“Baker Tilly Berk Academy
Daar waar het gaat om jouw persoonlijke
ontwikkeling, informeel netwerken, het
verzamelen van erkende PE-punten en het
opdoen van relevante kennis.”
www.interimfinancialservices.nl
Vragen?
Heb je vragen over de cursus?
Neem dan contact op met Ron
Jansen of Pitty Heijkoop via
076 525 00 00.
Locatie
Hotel Houten - Utrecht
Hoofdveste 25
3992 DH Houten