Artikel lezen - Tandtechnisch Magazine

Samenwerking IVT en school voor tandtechniek in Koerdistan
Afgelopen april bezochten Sam van Erkel (IVT) en
Dirk Annaars (voorzitter van INDENT, gastdocent
en directeur Enta Holding b.v.) Erbil, Koerdistan.
Zij waren daar op
uitnodiging van het ministerie
van onderwijs en van de tandtechnische opleiding
(HBO)
in Noord Irak. Doel was om in het kader
van de wederopbouw van Noord Irak, specifiek
Koerdistan, te bekijken hoe het tandtechnisch onderwijs verbeterd kan worden.
Koerdistan
ernaar streven om hun volk te
Samen werken ze hard aan de
Koerdistan, is een historisch geografi-
verenigen in een onafhankelijke staat.
oprichting van het European Dental
sche streek in het noordoosten van het
In het noorden van Irak hebben de
Center, gevestigd in een prachtig en
Midden-Oosten die sinds 1918
Koerden gedeeltelijke autonomie
functioneel gebouw volgens de
verdeeld is over Turkije, Iran, Syrië,
gekregen, mede dankzij het ineenstor-
Europese standaard, aan de Bakhtyari-
Armenië en Irak. De Koerdische
ten van het centraal gezag van Sadam
straat in Erbil. Behalve Rebaz en Feikje
Autonome Regio is het enige deel van
Hoessein.
zullen in het centrum ook andere
Irak dat officiële politieke erkenning
tandartsen, ook uit Nederland of uit
kent. Het gebied wordt voornamelijk
Zusterband
bewoond door de Koerden, waaraan
Van Erkel en Annaars hebben het
werken. Ook komt er in het centrum
Koerdistan zijn naam heeft te danken.
huidige onderwijs bekeken en alle
een collegezaal in het kader van een
andere Europese landen, komen te
Naar schatting zijn er ruim 30 miljoen
mogelijkheden besproken. In een
mogelijke samenwerking tussen het
Koerden, waarvan de meeste in
verklaring is de intentie vastgelegd om
tandheelkundig centrum en faculteit
Koerdistan zelf wonen. De overigen
de mogelijkheden van een zusterband
tandheelkunde van de Salahadin
verspreid over Azië, de Verenigde
tussen beide instituten te onderzoeken.
Universiteit in Erbil. Daarnaast wordt er
Staten en vooral Europa. Uit vondsten
Naast de vele gesprekken, onder
een dental depot opgezet samen Enta
in Jarmo (Irak) kan men opmaken dat
andere
Holding b.v.
het gebied reeds in het 7.000 v.Chr.
onderwijs en wetenschap, dr. Idris
bewoond was. De eerste tekens van
Hadi Salih, was er in Erbil een
een Koerdistan gaan terug naar onge-
ontmoeting met een Nederlands
veer 3000 v.Chr.. Het kreeg zijn huidige
echtpaar. Feikje Veenstra (mondhygië-
nische zorg en onderwijs
“Veel mensen in Koerdistan gaan
met de minister van hoger
Verbetering tandheelkundige en tandtech-
etnische structuur pas door de
niste), haar man Rebaz Jasem
Perzische invallen van ca. 800 v.Chr.
(tandarts) en hun dochters Ronak en
alleen naar de tandarts als hun
Het gevoel van een Koerdische
Shayda. Beiden hebben in Groningen
tanden zeer doen. Ook de mondhy-
identiteit is zo sterk, dat sommigen
gestudeerd en wonen nu in Erbil.
giëne behoeft veel meer aandacht. In
28
Magazine voor Tandartsen en Tandtechnici, 2009 jaargang 17, 90
het begin zal het zeker moeilijk
Erbil. Zo zal het huidige schoolge-
worden, want we kunnen wel zorgen
bouw opnieuw ingericht worden, met
ren. Er moet echter nog veel
voor een ander soort tandartsenprak-
het IVT-gebouw als voorbeeld.
gebeuren, maar de functionarissen en
tijk, maar het (dentale) gedrag van
mensen veranderen is een stuk
situatie in deze regio sterk verbete-
collega’s, die van Erkel en Annaars
Docent en
gesproken hebben, zijn vol goede
lastiger.” Ze denken erover na om
coördinator in Erbill
niet-commerciële spotjes te maken en
Drijvende kracht achter dit initiatief is
moed.
een voorlichtingscampagne te starten.
oud IVT-leerling Sattar Kamazadeh.
Trots
“Mensen moeten worden geïnfor-
Hij is van Koerdische afkomst en
Tenslotte, we kunnen trots zijn op ons
meerd dat ze periodiek, ook als ze
woont momenteel in de Koerdische
eigen Instituut Vakopleiding Tandtech-
geen pijn hebben, voor controle naar
regio. Sattar is in het bezit van het
niek in Nederland. Het is niet voor
de tandarts moeten gaan. Binnenkort
diploma specialisatie kroon en
niets dat het IVT internationaal model
zal de volgende stap genomen
brugwerk. het diploma volledige
staat voor gedegen en vooruitstre-
worden om de samenwerking verder
prothese en het getuigschrift KPT. Hij
vend tandtechnisch onderwijs.
vorm te geven. Enkele stafleden en
zal als coördinator en docent een
Inmiddels is ook vanuit Duitsland
tandtechnische docenten uit Koerdis-
sleutelpositie gaan vervullen binnen
belangstelling getoond voor het
tan komen dan naar Nederland.
de Koerdische tandtechnische
Nederlandse systeem.
Momenteel wordt hard gewerkt om
opleiding in Erbill. Door dit soort
een nieuwe school op te zetten in
initiatieven zal de (tandheelkundige)
Help International Dental Technicians
Uw medewerking is nodig! Steun HIDT.
www.hidt.nl
OVERNAME TANDTECNISCH
LABORATORIUM
Voor de uitbreiding van haar activiteiten komt
KiesKeurig Dentaal B.V. graag in contact met een
hoogwaardig tandtechnisch laboratorium met een
breed assortiment van producten en diensten,
gevestigd in het midden of zuiden van Nederland.
Overname of participatie met voortzetting van het
management en gekwalificeerde tandtechnici.
Uw reactie wordt vertrouwelijk en discreet in
behandeling genomen.
Voor nadere informatie:
www.kieskeurigdentaal.nl
Contact: Ben van Steijn MSc, Business Valuator
T 0653 14 64 74.
[email protected]
KiesKeurig Dentaal B.V.
Het Tasveld 28
3342 GT Hendrik Ido Ambacht
TTL-Polis
•
•
•
•
inventaris en goederenverzekering
bedrijfsschadeverzekering
opstalverzekering
bedrijfsaansprakelijkheidverzekering
Verzekeren op maat voor de
tandtechnische branche
Postbus 2245 • 1200 CE Hilversum
Tel. (035) 623 89 40 • Fax (035) 623 91 47
E-mail: [email protected]