Nieuwsbrief BSO - Stichting Kinderopvang Baarn

Nieuwsbrief
BSO
Juli 2014
Deze nieuwsbrief
Beste ouders en/of verzorgers,
Hierbij de nieuwsbrief van het tweede kwartaal in 2014. Een overzicht van activiteiten die hebben
plaatsgevonden en een overzicht voor wat nog allemaal staat te gebeuren.
Voor sommigen is de vakantie al begonnen voor anderen staat hij voor de deur.
Op de BSO vestigingen gaan de activiteiten de hele zomervakantie door. Gelukkig hebben we
mooi weer en kunnen we veel activiteiten buiten doen.
Wij wensen iedereen een mooie zomervakantie toe en hopen iedereen weer veilig terug te zien
de eerste week van september!
Team BSO
Oudercommissie BSO
Wendy Beem, coördinator BSO
Inhoudsopgave
Algemeen BSO
3
Sporten bij de BSO
4
BSO de Kleine Stad
6
BSO de Uitkijck
8
BSO SpeelKids
9
Nieuws van uit de OC
10
2
Algemeen BSO
Avondvierdaagse service
Voor het eerst dit jaar konden de kinderen die de avondvierdaagse lopen gebruik
maken van een warme maaltijd op de Kleine Stad.
Tegen betaling van € 5,- kregen de kinderen een maaltijd, een waterflesje met gezonde snack voor onderweg en werden ze weggebracht naar het startpunt van de
4daagse. Daar werden de kinderen overgedragen aan school.
Deze service was een groot succes. De kinderen hebben heerlijk gegeten. Op de lange middagen hebben zij zelfs met de pedagogisch medewerkers gekookt.
En voor de ouders nam het geregel en stress weg.
Kortom voor herhaling vatbaar!
Continu rooster
Vanaf september gaat basisschool de Uitkijck werken met een continurooster. Op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag zijn alle kinderen om 14.15 uur uit.
De woensdag blijft ongewijzigd om 12.30 uur.
Kinderopvang Baarn zal voor BSO de Uitkijck zijn openingstijden aanpassen zodat deze aansluit bij het nieuwe schoolrooster.
De KWS krijgt ook een continu rooster. De kinderen zijn om 14.45 uur uit i.p.v. 15.15 uur
De pedagogisch medewerkers staan vanaf het nieuwe schooljaar op de nieuwe tijd bij
school met de Stint(s).
Schoolzwemmen i.s.m. Sportcentrum de Trits
Vanaf het nieuwe schooljaar bieden wij op donderdagmiddag de mogelijkheid tot zwemles.
Het is de bedoeling dat de kinderen een dubbel lesuur aangeboden krijgen van 16.30—18.30
Tussendoor is er een pauze met iets te drinken en een snack. De kinderen komen op de gebruikelijke wijze naar de BSO. Na het drinkmoment en fruit worden zij per Stint naar het
zwembad gebracht door een pedagogisch medewerker. De pedagogisch medewerker zorgt
dat de kinderen tijdig zijn omgekleed en draagt de kinderen over aan het zwembadpersoneel.
U kunt uw kind(eren) om 18.30 uur bij het zwembad ophalen.
De extra kosten van € 20,- per donderdagmiddag voor het zwemmen worden maandelijks
via de facturatie van Kinderopvang Baarn bij u in rekening gebracht.
De kosten voor het afzwemmen betaalt u rechtstreeks aan de Trits.
De lessen staan open voor kinderen vanaf 5 jaar welke op donderdagmiddag op de BSO
aanwezig zijn. Evt. eerdere deelname is in overleg met de Trits.
Er kunnen 8 kinderen deelnemen aan de zwemles.
Opgave kan via: [email protected]
Wij zijn voornemens om het aantal middagen in de Trits uit te breiden.
Sporten bij de BSO
Volop sportactiviteiten bij BSO Kinderopvang Baarn!
Er wordt door heel veel kinderen met groot enthousiasme en inzet meegedaan aan de vele sportactiviteiten die er in de loop van het jaar worden georganiseerd door sportcoördinator Irene de Jong bij
de BSO. Op de maan-, dins- en donderdagmiddagen worden er elke schoolweek diverse sporten aangeboden om zo de kinderen de kans te geven om met veel verschillende sporten en beweegvormen
kennis te maken. Hierdoor zal een kind een betere keus kunnen maken welke sport het beste bij
hem/haar past.
In 2014 zijn er dan ook al weer heel wat sporten aan bod gekomen, zoals de Sportkidsmiddagen in
de Trits (elke week een andere tak van sport/spel/zwemmen), handbal (in de zaal), tennis (in de
hal), atletiek (zowel in de zaal als buiten op de baan!), tafeltennis, rugby (buiten op het sportveld) en
een weerbaarheidcursus.
In deze periode, van mei-juni, zijn de kinderen actief met de Sportkidsmiddag (maandag), tennis
(dinsdag) en Capoeira (donderdag). Half juni/begin juli zijn de laatste cursussen voor de zomer gestart, dit was Lacrosse op de dinsdag en Handbal op de donderdag.
Voor vragen/opgave kunt u zoals altijd mailen naar Irene: [email protected]
Naast de door-de-weekse sportcursussen waren er ook weer interessante en goedbezochte sportdagen in de schoolvakanties. In de krokusvakantie konden de kinderen meedoen aan de Basketbalclinic
met Henk Pieterse (waarin naast basketbal er ook veel aandacht was voor pestgedrag onder kinderen) en in de meivakantie was er de geslaagde Honkbalclinic met Percy Isenia. Deelname stond
hierbij open voor zowel de BSO als voor kinderen vanuit Baarn (opgave via www.activity4kids.nl) en
hier werd door beide “partijen” goed op ingeschreven. Op de sportdagen zelf was er een vanzelfsprekende eenheid en samenwerking tussen alle kinderen en begeleiders!
Natuurlijk is Irene ook alweer druk bezig met de sportdagen in de zomervakantie. Dit jaar zullen deze
plaatsvinden in week 5 en 6 van de vakantie. Op dinsdagochtend 19 augustus is er een Handbalsportdag i.s.m. SV Baarn Handbal voor alle kinderen van 6 t/m 12 jaar op de buitenvelden op Sportpark
Ter Eem. Hier zal na wat leuke oefenvormen een echt handbaltoernooitje gespeeld worden.
Sporten bij de BSO
Op donderdag 28 augustus komt er voor de derde keer een spectaculaire Survivalrun in het bos rondom Scouting Merhula voor alle kinderen van 6 t/m 12 jaar. De organisatie is i.s.m. Back to
Basic, de jeugdsportcoördinatoren van de gemeente Baarn en B.Slim / Kids on Tour.
Er wordt weer een uitdagend parcours gebouwd in het bos waarin de kinderen zich een middag
lang prima zullen vermaken! Als afsluiting van deze actieve survivalrun kunt u bij het ophalen
om 17 uur weer samen met uw kind zelf ook nog een paar onderdelen overwinnen. Altijd leuk!
U kunt uw kind(eren) inschrijven via [email protected]
Sportactiviteiten na de Zomervakantie
GOLF-CURSUS (3 x)
WIE
: Alle kinderen vanaf zeven jaar op maandag
WAT
: Golf
WAAR
: in het Cantonspark nabij BSO De Uitkijck
WANNEER
: drie maandagmiddagen van 16.15 uur – 17.15 uur
START
: maandag 8 september 2014 (laatste les: 22 september 2014)
NODIG
: Sportschoenen en gemakkelijk zittende kleding
MAXIMUM AANTAL DEELNEMERS: 20 kinderen
KOSTEN
: €5,- per cursus
SPORTKIDS-middag in de Trits (6x!)
WIE
: Alle kinderen vanaf zes jaar op dinsdag
WAT
: Sportkids-middag (gevarieerd sportaanbod)
WAAR
: Sportcentrum De Trits (haldeel C)
WANNEER
: zes dinsdagmiddagen van 16.15 uur – 17.15 uur
START
: dinsdag 9 september 2014 (laatste les: 14 oktober 2014)
NODIG
: (zaal-)sportschoenen en (sport)kleding, minimaal zwemdiploma A
MAXIMUM AANTAL DEELNEMERS: 30 kinderen
KOSTEN
: €5,- per cursus
LACROSSE-CURSUS (3x)
WIE
: Alle kinderen vanaf zeven jaar op donderdag
WAT
: Lacrosse
WAAR
: op grasstrook langs hoofdveld Eemboys aan De Geerenweg, Baarn
WANNEER
: drie donderdagmiddagen van 16.15 uur – 17.15 uur
START
: donderdag 11 september 2014 (laatste les: 25 september 2014)
NODIG
: Sportschoenen en (sport)kleding
MAXIMUM AANTAL DEELNEMERS: 20 kinderen
KOSTEN
: €5,- per cursus
Aarzel niet en schrijf uw kind nu z.s.m. in. Dit kunt u doen door een bericht te sturen naar het emailadres van Irene: [email protected] met daarin de volgende gegevens:
de keuze van de sportcursus(sen), Naam van uw kind(eren), Leeftijd, naam BSO-vestiging,
naam ouder/verzorger.
BSO de Kleine Stad
Samenwerking met muziekpraktijk Cynthia Beijdorff
Vanaf de Kleine Stad kunnen wij de kinderen brengen of halen die mee willen doen met deze muzieklessen. De lespraktijk van Cynthia ligt namelijk tegenover de Kleine Stad.
Voor meer informatie of inschrijving: www.cynthiabeijdorff.nl
Heeft u uw kind al opgegeven voor deze muziekles en u wilt gebruik maken van de breng/haal dienst,
kunt u dit regelen met de pedagogisch medewerkers van de groep of een mail sturen naar
[email protected]
BSO de Kleine Stad
Moestuin
Op de Kleine Stad hebben de kinderen een moestuin aangelegd. Carla, pedagogisch medewerker van
het Ruimteschip, is druk bezig geweest met de kinderen om deze tuin gevuld te krijgen.
Eerst zijn de kinderen begonnen op de groep met het zaaien in de kweekkastjes. Toen de plantjes
eenmaal groot genoeg waren zijn de plantjes verhuisd naar de tuin.
In de moestuin hebben we het o.a. wortels, aardbeien, radijsjes, doperwten, tijm, peterselie, bieslook staan. Daarnaast hebben we vrolijke zomerbloemen gezaaid, die de boel mooi opfleuren.
Afgelopen vrijdag hebben we de eerste oogst gehad. De radijsjes waren groot genoeg om te eten.
Samen met de pedagogisch medewerkers hebben de kinderen een heerlijke salade gemaakt. Ondanks dat de radijsjes soms een beetje heet/scherp waren, hebben de kinderen gesmuld!
Zomervakantie
De zomervakantie staat in het teken van (zelfbedachte) landen.
Samen met de kinderen zullen we deze landen invulling gaan geven.
De eerste 2 weken zijn we met de kinderen terug naar de Oertijd gegaan.
In week 3 en week 4 gaan we ons eigen fantasieland bedenken en uitwerken.
De laatste 2 weken van de vakantie zullen we hele andere kanten van IJsland leren kennen.
Afscheid Sascha
Vrijdag 6 juni was Sascha haar laatste werkdag
op de BSO.
Na ruim 10 jaar gaat ze ons verlaten om van
haar welverdiende pensioen te genieten!
Wij gaan haar ontzettend missen!!!
Wij wensen haar al het goeds toe voor de toekomst en hopen dat ze ons nog eens komt bezoeken!
BSO de Uitkijck
Zomervakantie
Ook tijdens de vakantie organiseren we leuke activiteiten voor de kinderen. Het fijne is dat we
hier de hele dag de tijd voor hebben!
Week 1 is de Doe week, deze week gaan we bouwen met bamboestokken & elastieken, QUADRO
en allerlei ander bouwmateriaal.
We gaan op uitstapje naar de waterfontein op de Brink en de speeltuin van BSO SpeelKids wordt
bezocht.
Week 2 en 3 staan in het teken van het thema Circus.
We hebben allerlei materiaal geleend uit de circuskamer van de Kleine Stad. We gaan oefenen in
het Speellokaal, schminken en zelf attributen maken.
Week 4 is Flower Power
Denk aan alles wat hiermee te maken heeft...Bloemen, ralxen, muziek, knustselen, kettingen en
armbanden maken, bloemenkransen maken, cocktails maken, loungen.
Week 5 is Spelletjesweek.
Alle spelletjes komen deze week aan bod. Ook doen we een 6kamp en een speurtocht.
Voor de kinderen die zich hiervoor hebben opgegeven is dinsdagochtend de Handbalclinic
Week 6 doen we van alles wat.
Schminken, verven, naar de Kinderboerderij, spelletjes in het speellokaal.
Op donderdagmiddag is de Survivalrun, voor de kinderen die zich hiervoor hebben opgegeven.
Let op:
De woensdagen en vrijdagen spelen wij op de Kleine Stad.
U kunt uw kind daar brengen en ophalen.
WK voetbal en Loomen
De WK voetbal is weer voorbij, maar het elftal van
BSO de Uitkijck heeft goed gespeeld. Zoals u kunt zien
Konden de kinderen zichzelf tot speler omtoveren. De
kinderen maakten en versierden hun eigen shirtje
waarna ze zichzelf een positie in het veld konden geven.
Het LOOMEN (armbandjes maken van elastiek) is momenteel helemaal Hot.
Speciaal voor het WK hebben de pedagogisch medewerkers
extra rood, wit, blauw en oranje elastiekjes aangeschaft.
Als extraatje waren er voetbalkraaltjes die verwerkt konden
worden in het armbandje.
De kinderen hebben er enorm veel plezier aan beleefd.
BSO SpeelKids
Prijsvraag
De kinderen van BSO SpeelKids hebben
mee gedaan aan een prijsvraag.
Hiermee konden bioscoopkaartjes gewonnen
worden. Helaas hebben de kinderen niet
gewonnen, maar we hebben er wel een
mooie groepsfoto aan over gehouden waarop
de kinderen geschminkt staan.
Zomervakantie
Tijdens de zomervakantie spelen de kinderen
van SpeelKids op de Uitkijck.
Uiteraard zullen we regelmatig met zijn allen
gaan spelen in de speeltuin.
Oudercommissie
NIEUWS VANUIT DE OC
De Oudercommissie (OC) heeft samen de vestigingscoördinator een aantal vergaderingen per jaar.
De OC heeft volgens de Wet Kinderopvang adviesrecht op o.a. de volgende zaken; kwaliteitsbeleid,
pedagogisch beleidsplan, voedingsaangelegenheden, openingstijden en prijswijzigingen.
Wij behartigen de belangen van de ouders en zijn betrokken bij het organiseren van een aantal
activiteiten. Wanneer u als ouders/ verzorgers dingen opvallen bij de BSO of er zijn
vragen dan horen wij die graag. We kunnen deze zaken dan bespreken in de periodieke
vergaderingen die de oudercommissie heeft en aankaarten bij de vestigingscoördinator.
De afgelopen maanden is er uiteraard weer van alles gebeurd, vandaar dat we een kleine greep uit
de besproken onderwerpen melden. Wil je meer informatie, of wil je een OC-vergadering bijwonen,
dan kun je dat aangeven bij Wendy Beem.
Opheffing COR
De Centrale Ouderraad (COR) is per 1 juni opgeheven. Vanuit de directie van de Kinderopvang Baarn
is hiertoe een verzoek ingediend. “Directie ziet geen meerwaarde in een COR. De redenen hiervoor
zijn:
1. Ouders zijn gericht op de eigen vestiging
2. Zonder COR is de betrokkenheid van directie bij OC’s groter
3. Voor centrale zaken kan altijd nog een adhoc werkgroep bijeen geroepen worden “
Dit is besproken in de verschillende oudercommissies van de kinderdagverblijven en van de BSO.
Wij hebben gezamenlijk ingestemd met de opheffing van de COR.
Dit betekent niet dat er geen afstemming meer plaatsvindt tussen de verschillende OC’s.
Voor de centrale onderwerpen (prijsbeleid, kwaliteit, communicatie, etc.) zal een gezamenlijke
vergadering belegd worden door de directie. Voor meer praktische zaken, die te maken hebben
met de vestiging(en) zelf, zal met de vestigingscoördinator verder vergaderd worden.
Aanpassing voedingsbeleid
Via een van de ouders van de BSO werden wij gewezen op het feit dat er bij de BSO pinda’s en
noten werden aangeboden aan de kinderen. Dit kwam voort uit een activiteit (pinda’s rijgen voor de
vogeltjes). Echter, voor kinderen met een pinda-allergie kan dit zorgen voor een hele nare
(of zelfs levensbedreigende) allergische reactie. Vandaar dat wij met Wendy Beem hebben
afgesproken dat de pinda’s en noten niet meer worden aangeboden aan de kinderen.
Faillissement Taxi Hop
Het plotselinge faillissement van Taxi Hop zorgde voor enkele breinbrekers voor het team van
de BSO om te zorgen dat er op stel en sprong ander vervoer geregeld werd.
Connexxion verzorgt inmiddels het taxivervoer. De overgang ging niet helemaal zonder slag of stoot,
maar in goed overleg zijn alle pijnpunten (vervoer met kapotte gordels, verdwaalde taxi’s,
foutieve overdracht kinderen en verkeerd geparkeerde taxi’s) zo snel mogelijk aangepakt.
Veiligheid en toegankelijkheid vestigingen
Vanuit de ouders kregen wij signalen over de gemakkelijke toegankelijkheid van locatie de Uitkijck
door onbevoegden. Met allerhande vervelende ervaringen in het achterhoofd, hebben we dit ook
besproken tijdens de OC-vergaderingen. In tegenstelling tot locatie de Kleine Stad is de Uitkijck een
locatie waar ook ‘andere’ mensen naar binnen kunnen, aangezien het een school is.
Dus volledige afsluiting van de locatie gaat niet lukken. Wel zijn inmiddels alle protocollen weer
aangescherpt en wordt er zoveel mogelijk gezorgd dat hekken en deuren gesloten zijn en blijven.
Daarnaast is de OC met de OC van KDV de Kleine Stad in gesprek met de Gemeente over de
verkeerssituatie rondom de Kleine Stad. Door de Bremstraat komt veel sluipverkeer wat naar de
snelweg gaat. De Gemeente zal in september de situatie komen bekijken en daarna beslissen of er
een aanpassing moet komen.
Regelmatig zien wij auto’s fout geparkeerd staan langs deze weg. Wij verzoeken u voor de veiligheid
van onze kinderen te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken!