Fietsostrade Antwerpen-Mechelen

Fietsostrade
Antwerpen-Mechelen
Realisatie van een conflictvrije
fietsverbinding langs de spoorlijn
Luc Dirckx
Eerste ingenieur
24/03/14
1930
Agenda
• situering
• aanleiding
• ervaringen
2006
2009
2014
24-3-2014
Fietscongres 2014
2
Antwerpen Centraal
Situering:
waar
• Provincie Antwerpen
• Spoorlijn 25
Antwerpen-Mechelen
• Grondgebied Duffel
Spoorlijn 25
Fietsostrade
AntwerpenMechelen
Duffel
Mechelen Nekkerspoel
24-3-2014
Fietscongres 2014
3
situering
Situering:
wat
• rechttrekken sporen
• aanleg 3 bruggen
 Nete
 Mechelbaan
 Stocletlaan
• aanleg 2,4 km fietsostrade en 3
fietsbruggen
Station Duffel
Brug Stocletlaan
Brug over Nete
Brug over N14
Station Sint-Katelijne-Waver
Oude spoortracé
Nieuwe spoortracé
24-3-2014
Fietscongres 2014
4
aanleiding
Aanleiding
• Infrabel: knelpunt in HST traject
• doel = 160 km/u kunnen rijden
• actie = rechttrekken sporen
• WenZ*: brug Nete verhogen
• Provincie Antwerpen: BFF**
fietsostrade langs de spoorlijn
* NV Waterwegen en Zeekanaal
** Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk
24-3-2014
Fietscongres 2014
5
aanleiding
Samenwerking
• verplaatsen van sporen creëert
ruimte voor fietsostrade
• Infrabel vraagt provincie
Antwerpen om fietsostrade
samen met spoorwerken te
realiseren
• Taakverdeling:
 Infrabel heeft projectleiding
 WenZ financiert Netebrug
 provincie Antwerpen financiert
fietsostrade + fietsbruggen
24-3-2014
Fietscongres 2014
6
Brug over Nete
• aanzienlijke
grondverhoging & bouw
steunmuren
• inschuiven nieuwe
spoorbruggen met
fietsbrug
24-3-2014
Fietscongres 2014
7
Brug over Nete
vroeger
nu
24-3-2014
Fietscongres 2014
8
Brug over Mechelbaan
• verbreden Mechelbaan
N14
• aanleg fietspaden onder
brug
• bouwen nieuwe bredere
brug met ruimte voor
fietsostrade
24-3-2014
Fietscongres 2014
9
Brug
Mechelbaan
vroeger
nu
24-3-2014
Fietscongres 2014
10
Brug over Stocletlaan
• opportuniteit: gebruik landhoofden
tijdelijke spoorbrug voor
fietsostrade
• ongelijkgrondse conflictvrije
kruising over Stocletlaan
24-3-2014
Fietscongres 2014
11
Brug
Stocletlaan
vroeger
nu
24-3-2014
Fietscongres 2014
12
fietsostrade
• aanleg fietsostrade in rode beton
3 m breed
24-3-2014
Fietscongres 2014
13
fietsostrade
• aanleg op- en afritten fietsostrade
in rode beton 3 m breed
24-3-2014
Fietscongres 2014
14
ervaringen
Infrabel denkt “fiets”
• goede samenwerking tussen:
• aannemer CEI De MeyerBAM NV
• Infrabel
• WenZ
• provincie Antwerpen
• gemeenten Duffel en SintKatelijne-Waver
24-3-2014
Fietscongres 2014
15
ervaringen
Infrabel denkt “fiets”
• bij geplande spoorwerken
automatisch provincie
contacteren
• Voorbeeld fietsostrade
Lier-Aarschot
foto: brug over Nete te Lier
24-3-2014
Fietscongres 2014
16
ervaringen
NMBS denkt “fiets”
• bij geplande
spoorwerken
automatisch provincie
contacteren
• voorbeeld fietsbrug
Berchem
Figuur: impressie fietsbrug
Berchem over Singel
24-3-2014
Fietscongres 2014
17
ervaringen
NMBS denkt “fiets”
• aanleg fietsparkeergebouwen
Figuur: fietsparkeergebouw Hove
24-3-2014
Fietscongres 2014
18
ervaringen
NMBS denkt “fiets”
• Blue Bike
24-3-2014
Fietscongres 2014
19
ervaringen
ervaringen
• Fietsers:
• negeren afsluitingen
• rijden graag door
nat beton
24-3-2014
Fietscongres 2014
20
ervaringen
ervaringen
• Fietsers zijn:
• enthousiast over de
nieuwe fietsostrade
• blij met de nieuwe brug
waar afstappen niet
meer moet
24-3-2014
Fietscongres 2014
21
resultaat
Het resultaat
24-3-2014
Fietscongres 2014
22
resultaat
Het resultaat
24-3-2014
Fietscongres 2014
23
resultaat
Het resultaat
24-3-2014
Fietscongres 2014
24
resultaat
Het resultaat
24-3-2014
Fietscongres 2014
25
Vragen
24-3-2014
Fietscongres 2014
26