Maart 2014

maart 2014 • nummer 5
magazine
Zelfstandig wonen
“Ik zet zelf mijn kopje thee en was mijn kleding”
Uw mening telt
Zorgkaart Nederland
Voorkom een val
Tips van de ergotherapeut
Puzzel
en win
cadeaubon!
maart 2014
•
nummer 5
magazine
inhoud
3
4
7
8
10
12
14
16
2
17
18
19
Beste lezer,
Beste lezer
Kars Hazelaar, bestuurder Opella
uw
mening
Aan Opella is de laatste maanden regelmatig
Veranderingen in de zorg
Wat betekent dit voor u?
gevraagd hoe we omgaan met de veranderingen
in de zorg. Vanaf 2015 krijgen we allemaal te
maken met deze veranderingen. Ook als klant
De vrijwilligers van Opella
“Ik wil iets voor mijn medemens betekenen”
heeft u daar misschien vragen over of maakt u
zich zorgen. In dit Opellamagazine hebben we
Van verzorgingshuis naar zelfstandig wonen
“Ik zet zelf mijn kopje koffie en was mijn kleding”
de zaken voor u op een rijtje gezet en laten we u
zien hoe we ons hierop voorbereiden.
Over Facebook
Facebook is populair bij zowel
jongeren als ouderen. Ook Opella
is actief op Facebook. Wij hebben
verschillende Edenaren gevraagd
waar zij Facebook voor gebruiken.
pagina’s
Verderop in dit magazine leest u
hun reacties.
5 9 13 17
Dit is mijn dag
Verpleegkundige
Eén van de veranderingen is dat steeds meer ouderen zelfstandig blijven wonen.
Creatief aan de slag
“Ik ben het gepriegel niet snel zat”
Bij zelfstandig wonen kan het handig zijn om een beroep te doen op onze servicediensten. Opella vraagt u daarbij
Daardoor wordt de zorg aan huis intensiever. Collega Peter van de Giessen neemt
u mee in zijn werk binnen het team voor complexe verpleegkundige zorg aan huis.
niet om lid te worden: we maken met u individueel afspraken over de servicediensten waar u behoefte aan heeft.
Zorgkaart Nederland
Uw mening telt
Denkt u bijvoorbeeld eens aan hulp bij het huishouden, onze maaltijdservice of het vieren van uw feest op één van
onze locaties. Wilt u graag een persoonlijk gesprek met ons over de mogelijkheden? Belt u dan gerust met ons
Servicepunt, telefoon 0318 752222.
Portret
Meneer Bouwman
Ik wens u weer veel leesplezier met dit magazine.
Kars Hazelaar, bestuurder
Tips van de ergotherapeut
Voorkom een val
kleine dienst
Waar heeft u behoefte aan?
“We bieden zorg, ondersteuning en advies op maat”
Opella betekent ‘kleine dienst’. Die kleine dienst is voor iedere klant anders, want iedereen heeft andere wensen
Puzzel en een cadeaubon!
Plezier met elkaar
“Niemand moet bij mij klagen over Opella, want dan
krijgen ze met mij aan de stok”, vertelt mevrouw
Waaijenberg. Al vier jaar is ze een bekend gezicht bij
Opella.
Opella magazine is het magazine voor klanten
colofon
van zorgdienstverlener Opella. Wij werken op
de zuidelijke Veluwe: in de gemeenten Ede,
Renkum, Renswoude, Rhenen, Veenendaal en
Wageningen. Iedereen, jong of ouder, kan bij onze 2.300 medewer-
“De twee dagen bij dagopvang De Veenderij zijn erg
leuk. Zomers zitten we heerlijk in de binnentuin
koffie te drinken. Ik houd ook wel van een grapje.
Toen er iemand bang was voor muizen, zei ik op een
gegeven moment ‘sjonge jonge 1, 2, 3 muizen bij die
plant.’ Die vrouw begon te gillen! Een schik dat we
hadden. Ook vind ik het fijn om op de dagopvang te
bidden voor het eten. Ook wordt er dan een stukje uit
een Bijbels dagboekje gelezen. Je kunt wel zeggen
dat ik het echt getroffen heb bij Opella.”
kers en 1.000 vrijwilligers terecht voor diensten op het gebied van
zorg, welzijn en wonen. Van verzorging en verpleging, tot behandeling en maatschappelijke dienstverlening. Eigentijdse zorg en
services, middenin de samenleving. Opella zorgt ervoor!
Redactie
Fotografie
Communicatieadvies Opella
Rob Gieling
Eindredactie: Chantal van Dijk
Geert de Jong, CheeseWorks.nl
Albert Jan ten Napel
Postbus 677, 6710 BR Ede
Niek Stam
[email protected]
Communicatieadvies Opella
telefoon 0318 752900
Ontwerp Magazine
3
Case Communicatie
Cartoon en strip
D&DJ Communicatie
Druk en verzending
ZieZo! Grafische oplossingen
Tips van de ergotherapeut
Samen met hondje Donja worden de medewerkers vrolijk begroet.
“We zijn altijd blij als ze komen.”
maart 2014
•
nummer 5
magazine
De zorg in Nederland gaat veranderen. Dat zal voor u geen nieuws
zijn. Zo worden vanaf 1 januari 2015 gemeentes en zorgverzekeraars
financieel verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg en
ondersteuning in plaats van de landelijke overheid. Een spannende
ontwikkeling, die we bij Opella goed voorbereiden.
Veranderingen
in de zorg
uw
mening
Over Facebook
Ingrid van de Scheur: “In maart
open ik een woonaccessoires- en
cadeauwinkel in Ede. Via Facebook deel ik nieuws en foto’s van
de winkel. Daarnaast gebruik
ik het om oude kennissen en/of
familie op te zoeken.”
Wat betekent dat voor mij?
Op dit moment is de landelijke overheid nog volop bezig om duidelijkheid te bieden. Die duidelijkheid hebben wij nodig om u goed te
kunnen informeren. Dat kan maken dat u zich zorgen maakt.
Vragen als ‘“Gaat de buurvrouw mij straks helpen bij het douchen?”
“Is de zorg straks voor mij nog wel betaalbaar?”
4
“Krijg ik nog wel de zorg die ik nodig heb?”
In dit Opellamagazine vindt u een overzicht van de veranderingen.
Thuiszorg:
hulp bij het huishouden
De gemeentes zijn al langere tijd verantwoordelijk voor de hulp bij het huishouden.
De verwachting is dat er in 2015 veel minder
geld beschikbaar komt voor de huishoudelijke
zorg. Dat zal zeker leiden tot een forse afname
Thuiszorg: persoonlijke verzorging en verpleging
van huishoudelijke zorg. Opella is in gesprek
Zoals het er nu naar uit ziet worden vanaf 2015 persoonlijke verzorging,
het huishouden zo goed en efficiënt mogelijk te
verpleging en zorg in de laatste levensfase aan huis betaald vanuit de
blijven organiseren. Uiteraard kunt u ook
zorgverzekering in plaats van de AWBZ. De wijkverpleegkundigen, waar
zonder indicatie/subsidie van de gemeente bij
we bij Opella al jaren mee werken, krijgen een centrale rol. Voor u dus
Opella terecht voor huishoudelijke hulp die u
een vertrouwd gezicht.
zelf betaalt.
met alle gemeentes in de regio om de hulp bij
Voor ons allemaal
Verpleeghuizen
We gaan van ‘recht op professionele zorg’ naar ‘de plicht van
De grootschalige verpleeghuizen met meerpersoons-
het sociaal netwerk, waar nodig aangevuld met professionele
kamers zijn bij Opella al grotendeels vervangen door
zorg’. Dat betekent voor veel organisaties en ook voor u een heel
kleinschalige woningen in een huiselijke sfeer.
andere benadering. Een indicatie, zoals u die nu kent, wordt
Bovendien is de verpleeghuiszorg verspreid, zodat u
anders. Er zal veel meer rekening worden gehouden met wat u
in uw eigen dorp of stad intensieve zorg kunt krijgen.
nog kunt, wat anderen voor u kunnen betekenen en een
Opella is ook hiermee op tijd begonnen waarmee we
indicatie zal voor een kortere tijd worden afgeven. Opella heeft
nu al veel meer dan voorheen zorg bij u in de buurt
ervaring met indiceren en gaat het gesprek daarover met u aan.
kunnen bieden.
5
maart 2014
•
nummer 5
magazine
Dagbehandeling en dagverzorging
Maatschappelijke dienstverlening
Marjon van den Brink is sinds 2005 één van de vrijwilligers bij Opella. Ze vindt
het fijn om er voor mensen te zijn. Dit geeft haar voldoening in haar werk.
medewerkers actief. Zij spelen een grote
rol in onze zorg- en dienstverlening.
Ze ondersteunen klanten en mantel-
Het maatschappelijk werk en de thuisbegeleiding van Opella in
De financiering van de dagbehandeling en dagverzor-
de wijk gaan steeds intensiever samenwerken met collega-
ging gaat van de AWBZ naar de gemeentes, met een
organisaties. Daardoor heeft u straks als klant nog maar één
korting op het budget. De dagbehandeling en
Ze geven dat extra stukje persoonlijke
aanspreekpunt in plaats van meerdere hulpverleners over de
dagverzorging zijn belangrijk voor zelfstandig
aandacht. Niet alleen bij klanten thuis,
vloer. We kijken met u of en hoe uw sociaal netwerk ook een
wonende ouderen met behoefte aan een dagstructuur.
rol kan spelen. Deze aanpak geeft u meer duidelijkheid.
Opella spreekt met de gemeentes in de regio over
behoud van deze dienstverlening. We werken
wijkgericht en willen de oplossingen dan ook graag
zoveel mogelijk in uw wijk tot stand brengen.
Verzorgingshuizen
Opella is al een aantal jaar bezig met het sluiten van
verzorgingshuizen. Het is altijd erg vervelend voor
betrokkenen als een verzorgingshuis sluit. Juist omdat
we op tijd zijn begonnen met de aanpak hebben we veel
Het is in elk geval duidelijk dat persoonlijke zorg, die door
professionals moet worden gegeven, niet wordt overgelaten
aan uw sociaal netwerk.Wilt u meer weten?
“Eerst deed ik twee
dagdelen
in de week vrijw
illi
ge
maar dat was lastigrswerk
combineren met m te
kinderen. Ik heb heijn
teruggedraaid naar t
dagdeel per week.ee” n
zorgers in de thuissituatie.
maar ook aan de bewoners van onze
verpleeghuizen, woonzorgcentra en
Hospice Bennekom.
“Hele dagen is
thuis zittenmij.
niets voor ts
Ik wil ie
voor mijn
medemens
betekenen!”
wat deze veranderingen voor u persoonlijk betekenen.
bewoners maken we individueel afspraken over hun
pagina 8.
“Het is heel
erg leuk om
te doen en de
waardering die
je krijgt is
prettig.”
In het najaar hopen we u meer duidelijkheid te kunnen geven
ervaring en kunnen we mensen goed begeleiden. Met
wensen voor wonen en zorg. Zie ook het artikel op
6
Altijd met plezier
Bij Opella zijn ruim 1000 vrijwillige
Houdt u dan ook de publicaties van uw gemeente in de gaten.
7
kleine dienst
Opella betekent ‘kleine dienst’. Die kleine dienst is voor iedere klant anders, want iedereen heeft andere wensen
‘Gewoon Jan’
Meneer van Londen, oftewel, Jan krijgt twee keer
per dag de verzorging over de vloer. “Noem me maar
gewoon Jan. Geen meneer of u hoor.” Ook verzorgende Joukerine vergist zich hier nog wel eens in.
“Dan zegt hij ‘hoe heet ik ook alweer?’ Het zit er zo
in om meneer of u te zeggen.”
Joukerine en haar praktijkbegeleider zijn laatst
samen met Jan naar de winkel gegaan om de boodschappen te doen. “Daarna hebben we een kopje
koffie gedronken. Dat was erg gezellig”, alsdus Jan.
Joukerine komt regelmatig bij Jan over de vloer. “Ik
leg de medicijnen klaar en dan maken we even een
praatje. Door even te gaan zitten, ziet de klant ook dat
je echt aandacht hebt. Dan kletsen we even en
daarna vul ik de map in.”Jan vertelt dat hij dit erg fijn
vindt. “Even zitten en niet snel en staand de map
invullen.”
er
“Ik ga met
altijd heen,
plezier met
nooit zin.”
tegen
Vrijwilligers nemen een belangrijke plaats in bij Opella. Daarom
heeft Opella een Vrijwilligers Adviesraad (VA). De raad bestaat uit
acht vrijwilligers werkzaam bij Opella en drie onafhankelijke leden
“Ik ben er voor
om een babbeltjedetemensen
Zij zijn daar erg dank maken.
baar voor.”
uit het werkveld. De VA vertegenwoordigt de ruim 1000 vrijwilligers
binnen Opella en adviseert directie en bestuur over datgene wat
betrekking heeft op het vrijwilligersbeleid.
Contact met de Vrijwilligers Adviesraad? Dit kan via Gré Goedegebuure, secretaresse VA, e-mailadres: [email protected]
Verzorgende Joukerine komt al ruim een jaar bij Jan.
maart 2014
•
nummer 5
Wonen en zorg bij Opella
2007
• Opella opent in Ederveen het wijkservicecentrum de Veenderij.
Ouderen huren een appartement; een zorgteam van Opella
werkt zowel in het wijkservicecentrum als bij andere mensen in
Ederveen.
2010/2011
• Verzorgingshuis Beringhem in Bennekom sluit de deuren.
Bewoners verhuizen naar zelfstandige appartementen op het
Baron van Wassenaerpark, een gevarieerde woonwijk voor jong
en oud.
• Verpleeghuiszorg wordt niet meer alleen in Bennekom
geboden, maar in het dorp of de stad waar iemand woont.
Geen meerpersoonskamers, maar een eigen kamer, in een
huiselijke sfeer en met intensieve zorg.
• Op het Baron van Wassenaerpark openen kleinschalige
woningen voor mensen met dementie (gebouw Walraven), voor
mensen met chronisch lichamelijke beperkingen (gebouw
Machtella) en voor mensen met psychiatrische beperkingen
(gebouw Cornélie).
s
i
u
h
s
g
n
i
g
Van verzor
n
e
n
o
w
g
i
d
n
naar zelfsta
gingsn er bol van: verzor
oeten weer
uren en ouderen ‘m
huizen sluiten de de
we al een
nen’. Bij Opella zijn
zelfstandig gaan wo
ng. Maar
et deze ontwikkeli
aantal jaar bezig m
ouderen
eigenlijk? En kun je
t
da
we
en
do
om
waar
zomaar verhuizen?
uw
mening
Over Facebook
Margriet van Doorn : “Ik vind
Facebook ontzettend leuk. Naast
dat ik het gewoon gezellig vind,
gebruik ik het ook om informatie
op te zoeken. De Facebook van
Opella volg ik ook!”
“Nee, je kunt ouderen niet op stel
Ingrijpend
en sprong verhuizen”, stelt Kars
Hazelaar zal de laatste zijn om te
Hazelaar, bestuurder van Opella.
ontkennen dat verhuizen op hoge
“Je moet er de tijd voor nemen en
leeftijd ingrijpend is voor mensen.
goede alternatieven ontwikkelen.
Dat bevestigt ook mevrouw Bode. Zij
Wij doen dat door samenwerking met
verhuisde vorig jaar juni van het
bijvoorbeeld woningcorporaties.
verzorgingshuis naar een huurappar-
Mensen huren dan een appartement
tement in gebouw Van der Meer.
en Opella levert alle zorg en diensten
“Mijn flatje is prima. Ik heb nu een
Dat betekent dat mensen ook kunnen
aan huis.”
aparte slaapkamer. Maar in Rusten-
kiezen voor een ander verzorgings-
burg kon ik de voordeur gewoon
huis. Soms kiest iemand er bijvoor-
Kleine kamers
open laten staan, waardoor je elkaar
beeld voor om meer in de buurt van
“De verzorgingshuizen - vaak
makkelijk tegen kwam. Dat is hier
de kinderen te gaan wonen. Of een
gebouwd in de jaren zestig - voldoen
wel wennen. Om contact te maken
bewoner heeft behoefte aan intensie-
2013
vaak niet meer aan de eisen van deze
drink ik ’s morgens koffie in de
vere zorg en kiest voor het kleinscha-
• Een aantal bewoners van verzorgingshuis Rustenburg verhuist
naar gebouw Van der Meer op het Nobelpark in Wageningen:
zelfstandige appartementen met zorg en diensten aan huis.
• Naast het huidige Rustenburg wordt gestart met de bouw van
de gevarieerde wijk Torckdael: zelfstandige appartementen met
zorg en diensten aan huis, kleinschalige woningen voor
mensen met dementie, dagverzorging en ruimte voor
ontmoeting.
tijd”, vertelt Hazelaar. “De senioren
ontmoetingsruimte en eet ik tussen
lig wonen.
van nu willen niet verhuizen naar
de middag ook samen met anderen.
Ik zou het een goede zaak vinden als
kleine kamers, waar het bed in de
Ik ben geen makkelijke eter, houd
we in Nederland de komende jaren
woonkamer staat.”
niet van die moderne fratsen. Maar
in elke gemeente één verzorgingshuis
“Verhuizen naar een verzorgingshuis
de medewerker die kookt zorgt altijd
open kunnen houden voor mensen
is nooit prettig”, stelt mevrouw Bode.
dat er iets is wat ik lekker vind.
die het moeilijk vinden om de stap
Zij woonde 13 jaar in woon- en
Ik zet zelf mijn kopje thee en was
naar zelfstandig wonen te maken.
2014 en verder
zorgcentrum Rustenburg in Wageningen.
mijn kleding. Het is prettig om te
De mensen die de stap wel maken,
• Januari 2014: start van de bouw Smachtenburg, ter vervanging
van woon- en zorgcentrum de Stolpe in Harskamp: zelfstandige
appartementen met zorg en diensten aan huis, kleinschalige
woningen voor mensen met dementie en voor mensen met
chronisch lichamelijke beperkingen. Geplande realisatie
halverwege 2015.
• Najaar 2014: verhuizing van bewoners Rustenburg naar
zelfstandige appartementen en kleinschalige woningen in
nieuwbouwwijk Torckdael. Daarna sloop van Rustenburg.
• 2014: Ericahorst (Ede): voorbereidingen om te kunnen starten
met de bouw van kleinschalige woningen voor mensen met
dementie en voor mensen met chronisch lichamelijke
beperkingen. Ter vervanging van de Breukelderhof (Bennekom).
• 2014: verdere plannen ontwikkelen voor de Honskamp in
Lunteren (gedeeltelijke verbouwing naar kleinschalig wonen
voor mensen met dementie) en de Nudehof in Wageningen
(vervangende huisvesting).
“De zorg is prima, maar je mist je
doen wat ik zelf kan, maar het is
worden door ons in elk geval tijdig
eigen huis.” Naast de andere
soms vermoeiend. Het valt niet mee
geïnformeerd, betrokken en
woonwensen van senioren, wordt
om oud te worden!”
voorbereid.”
2012
8
magazine
• Vervangende huisvesting voor revalidatieklanten van Opella. De
Valkenburcht in Oosterbeek biedt kortdurende revalidatie en
herstel; het Baken in Bennekom biedt langdurige observatie.
• Verpleeghuis de Halderhof wordt gesloopt.
edia staa
De Nederlandse m
ook de oude manier van wonen en
zorg met de vergrijzing onbetaalbaar.
Dezelfde zorg
Hazelaar: “De Nederlandse overheid
Wie vanuit een verzorgingshuis
geeft nauwelijks meer indicaties af
verhuist naar een zelfstandig
voor wonen in een verzorgingshuis.
appartement, houdt het recht op
Opella bereidt zich al zo’n acht jaar
dezelfde zorg. Hazelaar: “We maken
voor op deze veranderingen.”
individueel met mensen afspraken
over hun wensen voor wonen en
Mevrouw Bode: “Ik zet zelf mijn
kopje thee en was mijn kleding.”
zorg.
9
maart 2014
•
nummer 5
magazine
g
a
d
n
j
i
m
s
i
Dit
kundige
verpleeg
,
n
e
s
s
ie
G
e
d
er van
Pet
10:02
07:59
07:02
10
10:50
12:05
16:30
uw wijk.
n Opella. Ook in
rpleegkundige va
ve
n
ee
u
dt
specifieke zorg
vin
In elke wijk
inen. Als u heel
rre
te
rg
zo
lei
er
all
en.
dige is thuis op
he verpleegkundig
De verpleegkun
onze specialistisc
op
en
do
ep
ro
u een be
van Opella.
nodig hebt, kunt
verpleegkundigen
de
n
va
n
éé
is
n
se
Peter van de Gies
.
gje met hem mee
da
n
ee
We liepen
van
leukste dingen
ijn
erleg ik met m
12.05 “Vaak ov
situatie van de
collega’s over de
andere
t goed of zijn er
klanten. Gaat he
sta ik op
Na het overleg
dingen nodig?
kan ik
spoedgevallen
stand-by. Voor
.00 uur.
tot vanavond 23
gebeld worden
b ik nog
en vanavond he
Later vandaag
nheid is
n. Als er gelege
afspraken staa
ar huis.”
or nog even na
ga ik tussendo
van de
e 10.02 “Eén
illende
verpleegkundig
ijn
m
is
g
t ik veel versch
da
rij
is
07.02 “V
mijn werk da
g
da
ze
in verschillende
nt dat ik op de
sen ontmoet en
dag. Dit beteke
en
m
in
el
hand
t deze
rpleegkundige
t kom. Zo heef
alleen maar ve
situaties terech
ik
k
er
ij zijn
w
k
k gehad waarb
st van de wee
eer een ongelu
gen doe. De re
en
m
n
Ik be
j hem
in Bennekom.
is. Ik ben nu bi
in de thuiszorg
pols verbrijzeld
ar
ba
ik
re
be
en
on te mak en
r gisteravond
de wonden scho
vanaf 23.00 uu
om
e
plex
allen hoog com
te verbinden.”
voor spoedgev
deze opnieuw
n
be
ik
s
du
et opgeroepen
zorg. Ik ben ni
voor
n klant
eneer
om de planning
op weg naar ee
edicijn dat ik m
nu op kantoor
10.50 “Ik ben
16.30 “Het m
uur
is
t
nemen.”
ediend heeft 8
rg is. Deze klan
vandaag door te
chtend heb toeg
die nieuw in zo
no
va
Ik
.
komen
rwijdet ziekenhuis ge
Ik kan het nu ve
gisteren uit he
door gelopen.
r
ee
rg
zo
en
m
te
is
ze
ju
ensen aan huis
haam van de
en of hij de
ordat we bij m
07.59 “Het lic
bij meneer kijk
Do
ga
n.
re
e
di
ige
vorm
wonen.
icatie in tablet
de verpleegkund
zij thuis blijven
neemt de med
krijgt, en coach
komen kunnen
een
m
he
j
bi
is
. Daarom
mooie aspecten
.”
onvoldoende op
die wijk werkt
weer één van de
in
ok
O
a
Vi
.
n)
ten (centrale lij
infuus aangeslo
van mijn vak.”
icatie
ed
m
de
ik
en
di
n
lij
deze centrale
achtel ik
e. Daarnaast zw
van meneer to
chtopverband met vo
beide benen, in
nen (oedeem).”
bieden
hoping in de be
kundige zorg
exe verpleeg
pl
m
co
er
ze
ndigen
thuis ook
De verpleegku
Opella kan u
sch Handelen.
ni
ch
Te
nch
is
eg
Med
ste verple ku
door het team
nt voor de be
ra
ga
t
ch
g
na
aan dag en
vocht, voedin
in dit team st
e gericht op
pi
ra
he
et
si
fu
oorbeeld bij in
dige zorg. Bijv
n zijn de
rijding.
ndige zorg, da
en/of pijnbest
e verpleegku
ex
pl
m
k
co
n
va
uik
h Handelen oo
Maakt u gebr
isch Technisc
ed
M
am
ijk
te
.
el
t
og
he
er de m
igen van
en de huisar ts
Meer weten ov
verpleegkund
specialisten
,
is
hu
?
en
la
ek
el
zi
t
u de
leging van Op
kpunt voor he
or tdurend of
heden van verp
het aanspree
controleer t vo
la
am
el
te
t
Op
t
he
he
n
op met
ndige va
en en verzorNeem contact
De verpleegku
rpleegkundig
ve
re
de
an
of
de
a 0318 752222
ijgt en coacht
servicepunt vi
juiste zorg kr
k zijn.
er
w
t
l
ella.n
j u aan he
[email protected]
genden die bi
opella.nl
Of kijk op www.
11
maart 2014
•
nummer 5
magazine
Creatief aan de slag in het Atelier
In het Atelier komen verschillende dingen voorbij zoals zijde
schilderen, tekenen, schetsen, breien, naaien, werken met papier of
“Mensen uit de wijk kunnen hier
uw
mening
aan de slag met een creatieve
Over Facebook
activiteit naar keuze.”
klei, glas en textiel. Samen met een vrijwilligster staat activiteitenbegeleidster Christine van den Berg iedere dinsdagochtend paraat om
de deelnemers een helpende hand te bieden.
12
Mevrouw den B
borden en kopjes oeopr- Otten zet de
volgorde neer voor
haar etagere.
werken
,
n
ie
e
r
b
,
n
tekene
mogelijk
Schilderenie, r of klei. Alles is
met pap telier.
in het A
dit, de ander dat. Mevrouw Rozen-
lijntjes”, zegt Christine. Mevrouw
boom is heel handig”, vertel me-
vraagt zich af of dat wel binnen haar
vrouw Koning. Mevrouw Rozen-
bereik ligt. Christine legt uit dat ze
boom: “Ik borduur nu een
mensen vooral aanspoort om te doen
wat ze leuk vinden én wat haalbaar is.
Meneer Van Voorthuizen: “Ik gebruik Facebook om in contact te
blijven met mijn kinderen. Twee
zwagers van mij wonen in Canada.
Via Facebook spreken we elkaar
en kunnen we foto’s uitwisselen. ”
Deelnemer mevrouw den Boer-Otten
een contactmens. Je maakt hier altijd
sleuteltasje. Nee, dat gepriegel ben ik
gaat vandaag een etagère maken van
een praatje met elkaar. Kijk, ik heb
niet snel zat. Ik maak ook veel
allerlei borden en kopjes. Het
een meeuw op zijde geverfd. Best een
vlechtwerk van touw. Daar maak ik
Ben je mal!
wist je dat?”, vertelt mevrouw
lijmpistool laat zij aan Christine over,
leuk vogeltje hè? Bij al mijn kinderen
een hanger met hoedjes en corsages
“Dames, mevrouw Koning wil een
Hilhorst. De verhalen van de
maar de borden en kopjes op
hangt inmiddels wel wat.”
eraan.”
liedje voordragen”, roept Christine.
kleinkinderen worden gedeeld en
Een liedje van Willeke Alberti komt
ook interesse in elkaars reilen en
volgorde neerzetten doet mevrouw
zelf. Aan een aantal ronde tafels
Kletsen
Leuk en haalbaar
ten gehore. Hoewel niet iedereen het
zeilen wordt onder het borduren,
zitten de dames met een kopje koffie
Dat vooral de gezelligheid met elkaar
De meeuw van mevrouw Boven is af
duidelijk hoort, is de gezelligheid er
tekenen en verven besproken. “Je eet
en hun werkjes. Mevrouw Boven
belangrijk is, komt vaak naar voren.
en nu komt er een roos op zijde. “Dan
niet minder om. De gesprekken
niet vaak in het restaurant hè. Kook
komt hier ook iedere week. “Ik vind
“We zitten hier gezellig te praten en
ga ik de tekening voor u uitvergroten.
komen gelijk op tafel. “Ik heb nog om
je zelf?” “Ben je mal! Ik heb een
het leuk om iets te maken en ik ben
zijn fijn onder elkaar. De een maakt
Dat is wat gemakkelijker met de
de hoek bij Willeke Alberti gewoond,
maatijdservice.”
Christine h e
ft de roos voo
Boven vergroeot
r mevrouw
.
n alles.
a
v
r
e
v
o
n
se
elkaar klet
t
e
m
ig
ll
e
Gez
“Ik bordu
dat gep ur een sleutelt
riegel b
en ik n asje. Nee,
iet snel
zat.”
13
maart 2014
•
Portret
nummer 5
magazine
Een mooie 8.1
voor Opella!
We schetsen een portret van een Opella-klant aan de hand van korte,
maar krachtige vragen en antwoorden. Als herkenning, inspiratie of
overdenking voor uzelf.
Meneer Bouman, 69 jaar
Woont in Machtella op het Baron van Wassenaerpark in Bennekom.
Opella biedt hier kleinschalig wonen voor mensen met chronische
lichamelijke beperkingen. In een huiselijke sfeer en met 24-uurszorg.
Zorgkaart Nederland: “Het is echt zo gepiept”
Hoe zou u uzelf omschrijven?
14
Sinds 2013 kunt u een waardering
Je gaat naar de website van Zorg-
over Opella achterlaten op de
kaartnederland, en alles wijst
website www.zorgkaartnederland.nl.
vanzelf. Het is echt zo gepiept.
We zijn hiermee een voorloper in de
Ik vind het een mooie manier om
verbeterpunten op de site achter
verpleging, verzorging en thuiszorg.
mijn tevredenheid te uiten.”
te laten. Daarmee geeft u ons de
Wat is uw mooiste karaktereigenschap?
In het afgelopen jaar is het rapport-
In een aantal maanden tijd hebben
gelegenheid om de kwaliteit van
“Behulpzaam zijn. Als het in mijn vermogen ligt wil ik mensen helpen. Als het
cijfer voor Opella gestegen van een 7.4
ongeveer 600 klanten een waardering
onze zorg en servicediensten verder
me niet lukt door mijn beperking dan doet dat van binnen pijn.”
naar een 8.1. Hier zijn wij trots op!
voor Opella achtergelaten op
te verbeteren. We horen graag van u
Eén van de klanten die een reactie
www.zorgkaartnederland.nl. Opella
waarover u tevreden bent en
Wat is uw moeilijkste karaktereigenschap?
heeft achtergelaten is mevrouw
is blij met de vele waarderingen en
waarvan u vindt dat het beter kan.
“Ik kan nogal eigenwijs zijn. Zeker als ik weet dat ik gelijk heb, dan kan ik
Kapel. “Ik vind het een heel eenvou-
het mooie cijfer. We zijn ook blij met
Geef daarom uw mening op
behoorlijk doordrammen.”
dige manier van waarderen.
mensen die de moeite nemen hun
www.zorgkaartnederland.nl.
“Ik vind het een heel eenvoudige manier van
waarderen”, aldus mevrouw Kapel
“Ik ben iemand die van aanpakken houd. Ik houd niet van half werk, en vind het
belangrijk om beloftes na te komen. Daarnaast hecht ik veel waarde aan eerlijkheid
en vertrouwen.”
15
Wat zouden anderen van u kunnen leren?
“Mensen in hun waarde laten. Niet te snel oordelen, je weet soms niet
waarom iemand iets wel of niet doet. Daarnaast goed luisteren en
iemand laten uitpraten.”
kleine dienst
Wat zijn mooie dingen in uw leven?
Opella betekent ‘kleine dienst’. Die kleine dienst is voor iedere klant anders, want iedereen heeft andere wensen
Wat wil je nog meer?
“Ik lig veel op de bank, omdat ik last van
mijn rug heb”, vertelt meneer Jacobsen
uit Otterlo. “Op een zondagmiddag dacht
ik ‘dit is foute boel’. Ik had zo’n raar
gevoel in de buurt van m’n hart. Toen de
verzorging ’s avonds kwam keek die ook
wel even raar, want ik lag nog steeds op
de bank. ‘Gaat het?’, werd er gevraagd.
Ik vond dat het wel ging, want het gaat
vanzelf wel over dacht ik. En het rare
gevoel ging ook weg. De volgende ochtend
had ik nergens meer last van. Toch stond
de verzorging die ochtend voor de deur
terwijl ze bij mij alleen ’s avonds komen.
Even kijken hoe het mij ging. Wat wil je
nog meer?”
‘Zoals de klok thuis tikt’,
Gezellig pu
zzelen met
de thuishu
lp
vandaar wonen zoals
Trots thuis
laat meneer Jacobsen een foto van vroeger zien.
“De kleine dingen in het leven zijn mooi.
Een complimentje bijvoorbeeld. De wereld
wordt steeds harder, en we vergeten dit
vaak. Helaas.”
Het liefst verander ik in mijn leven…?
“Helemaal niets. Ik ben heel
tevreden zo.”
maart 2014
•
nummer 1
Tips van ergotherapeut Marije Goeree van Opella
Val niet!
magazine
Praat mee
Opella is volop actief op de social media Facebook en Twitter.
uw
mening
Ook hebben we een eigen Youtubekanaal. Volg en/of like ons
zodat u altijd op de hoogte bent van de laatste nieuwtjes.
Over Facebook
Daarnaast gaan we graag met u in gesprek via de social media.
Tim Koorevaar (l) en
Mark van Zijverden (r): “Facebook
gebruiken wij om mensen te spreken
die we niet zo vaak zien. We hebben ook een pagina voor school,
echt handig! Heeft Opella ook een
pagina? Die kennen we nog niet.”
twitter.com/Opella
De ergotherapeuten van Opella helpen u om
uw zelfstandigheid te behouden en/of te
vergroten. Ook richten zij zich op de valrisico’s
in de thuissituatie. Risicovolle situaties zijn
bijvoorbeeld drempels, een douchebak,
spullen op de trap of te weinig licht om te zien
waar u loopt.
facebook.com/ZorgdienstverlenerOpella
youtube.com/OpellainBeeld
Jenny Noz @JennyNoz
Wat een fantastisch team bij @Opella #Walraven #Bennekom. Papa net
last-minute welkom & ondanks het late tijdstip een warme ontvangst. Dank!
Om thuis een val te voorkomen een aantal
tips van ergotherapeut Marije Goeree:
16
1)
Werk losse kabels weg. Verwijder drempels
waar mogelijk of plaats een steunpunt bij een
douchebak.
2)
Verwijder losse kleedjes of voorzie ze van
antislipmateriaal.
3)
Zorg ervoor dat uw loopruimte vrij is van
spullen en dat u dichtbij een kast of gordijnen
kan komen.
4)
Maak kennis met Opella locaties
Geeske Telgen-Swarts heeft in september 2013
afscheid genomen als gemeenteraadslid in Ede.
Antislip maken van de badkamervloer door
bijvoorbeeld een coating aan te brengen of
een antislipmat te gebruiken.
Ruim 19 jaar hield zij zich in de gemeente bezig met
onderwerpen als de Wmo en ouderenzorg. Daarnaast
5)
Houd de trap vrij van spullen.
Benieuwd hoe onze locaties Walraven, De Valkenburcht en de
6)
Gebruik een huishoudtrap met beugel waar u
zich aan vast kunt houden en plaats spullen
die u regelmatig gebruikt binnen handbereik.
Honskamp eruit zien? Er van maken: Bekijk dan nu de filmpjes
7)
8)
op ons youtubekanaal: Youtube.com/OpellainBeeld
Zorg voor voldoende verlichting, ook in de
nacht.
onder geven
andereeen
actief
in het
bestuur
de
Deis fize
lmpjes
goed
beeld
van van
de locaties,
landelijkegeven
ouderenbond
PCOB. op
Geeske
is echtgedaarnaast
ze antwoord
veel gestelde
note, moeder
van drie
kinderen,
omavolgen
van vierer in de
vragen.
Voor onze
overige
locaties
kleinkinderen
en gepassioneerd
toekomst
rondleidingfi
lmpjes. muziekdocente.
Rode draad in haar werkzaamheden is het omgaan
met mensen.
Een goede stoel (of bank) helpt bij het veilig
opstaan of gaan zitten. Een goede stoel is
hoog en heeft armleuningen voor steun.
Voor meer informatie of een afspraak met één
van onze ergotherapeuten kunt u contact
opnemen met het Opella servicepunt 0318
752222 of kijkt u op onze website www.opella.nl.
17
Otwin van Dijk @Pilotwin
Onder de indruk van @Opella in Ederveen. Hoe heel kleinschalige en persoonlijke
zorg wordt georganiseerd. #zorgvernieuwing
Na het afnemen van dit interview bereikte ons het vreselijke nieuws dat
kleindochter Jante (3) tijdens de familievakantie plotseling overleden
is. We wensen de familie veel sterkte.
Lees ook de OpellaBlog op www.opella.nl voor meer
tips over allerlei onderwerpen. Nuttige tips en
praktische adviezen speciaal voor u geschreven door
ervaren en bevlogen Opella-medewerkers.
maart 2014
•
nummer 5
magazine
Waar heeft u behoefte aan?
Eens even puzzelen…
Los deze kruiswoordpuzzel op en maak kans op één van de vijf irischeques van 25 euro.
Opella zet overbodige regels overboord. We willen onze tijd
Horizontaal
gebruiken om uw wensen als klant centraal te stellen. Dat klinkt mooi, maar wat
betekent het in de praktijk? Dat hebben we nu helder samengevat in een filmpje,
die u kunt bekijken op www.opella.nl of op ons Youtubekanaal OpellainBeeld.
In het filmpje vertellen klant Remia Kapel en
De klant krijgt een duidelijk, passend aanbod
Servicepuntmedewerker Elien de Jager hoe
in de vorm van een offerte. Hierin zijn de vraag,
bijvoorbeeld de administratieve rompslomp bij
het aanbod en de financiering omschreven.
de start van zorg en servicediensten is vervan-
Zo is voor de klant in één oogopslag duidelijk
gen door één heldere offerte. “Opella mag zelf
welke zorg en/of servicediensten hij of zij gaat
indiceren”, vertelt Elien. “Hierdoor spelen we
ontvangen en of er een eigen bijdrage is.”
nog sneller en beter in op de behoeften van de
klant. Zorg, servicediensten en advies worden
op maat geboden.
18
kleine dienst
Opella betekent ‘kleine dienst’. Die kleine dienst is voor iedere klant anders, want iedereen heeft andere wensen
Klacht opgelost met hulp van klachtenfunctionaris
Meneer(94) en mevrouw (90) Takkenberg krijgen al
twaalf jaar Opella over de vloer. Iedere week komt er
hulp bij het huishouden, en dag en nacht verzorging
voor mevrouw Takkenberg. “We zijn tevreden hoe
Opella het voor ons geregeld heeft. Daardoor kunnen
we hier mooi samen blijven wonen en daar zijn we
dankbaar voor!”, vertelt meneer. Natuurlijk is er in al
die jaren ook wel eens wat mis gegaan.
Zoals een keer dat een verzorgende was vergeten de
bril van zijn vrouw op te bergen. “Normaal gesproken
doet een verzorgende de bril begin van de avond in
het brillendoosje. Ze was dit vergeten. Nietsvermoedend ging de verzorging midden in de nacht even zitten op de stoel waar de bril nog lag. Toen was de bril
kapot. Ik heb dit gemeld bij de klachtenfunctionaris
van Opella. Samen met de klachtenfunctionaris en de
zorgondernemer is de situatie bekeken. De bril werd
vergoed en mijn vrouw heeft weer een nieuwe bril.”
Na 65 jaar huwelijk nog altijd veel plezier met elkaar.
1. Grondstof
6. zwachtel
12. ziltig
14. opgewonden toestand
15. courant (afk.)
17. geïmproviseerd (Lat. afk.)
18. grafisch kunstwerk
20. etage (afk.)
21.Amsterdams peil (afk.)
22. verslag
25. nauwelijks oplosbare moeilijkheid
28. soort hindernis bij concours hippique
29. slagwapen
31. dierenhuid
32. Burundi (in internetadres)
33. haast
35. indien
36. persoonlijk voornaamwoord
37. politiedienst (afk.)
38. rivier in Rusland
40. gebaar
42. zink (symbool)
43. afzet
Verticaal
44. voorzetsel
46. bron
48. aardig
51. land in Europa (afk.)
53. slee
54. voorkeur
56. koning, keizer (Lat. afk.)
57. legeronderdeel (afk.)
58. middel om te communiceren
60. familielid
62. opschik
64. voortreffelijk
66. kleefmiddel
68. Indonesische munt (afk.)
69. opgenomen geld (afk.)
70. tennisterm
72. Bijbelboek (afk.)
72. deel van een kast
74. gast
76. niet één
78. prul
79. het aanhoudend fluiten
1. Zeer klein organisme
2. Terbium (symbool)
3. hoofdprijs
4. evenredigheid
5. persoonlijk vnw.
7. bijwoord
8. kreet
9. financiële actie
10. spil
11. schade berokkenen
13. Bijbelboek (afk.)
16. openbaar vervoer
18. Italiaanse vulkaan
19. katoenen stof
21. adem
23. penarie
24. godsdienst (afk.)
26. ziekte (afk.)
27. selenium (afk.)
30. guit
34. orgaan
36. tegenvaller
38. onderdeel van een fuik
39. kort moment
40. dierenproduct
41. beroep
45. aan boord klimmen
47. okkernoot
49. opschorting
50. grote viervoeter
52. verlichting
54. slag
55. verharde huid
57. groente
59. zoogdier
60. opinie weekblad (afk.)
61. gelid
63. Bijbelboek (afk.)
65. boerengereedschap
67. pruilerig mens
71. exemplaar (afk.)
74. briefaanhef
75. op die genoemde plaats
76. symbool voor Germanium
77. dit moment
19
Mail uw oplossing voor 31 mei 2014
naar [email protected] of
naar Opella, t.a.v. Communicatieadvies, postbus 677, 6710 BR Ede.
Prijswinnaars ontvangen persoonlijk
bericht. Over de uitslag kan niet
worden gecorrespondeerd.
Veel puzzelplezier!
www.ruiterpuzzel.nl
Een kleine dienst aan huis
Opella zorgt ervoor!
ZORG
HANDIG THUIS
BEHANDELING
MAATSCHAPPELIJKE
DIENSTVERLENING
ONTSPANNING
Wist u al dat Opella u ook servicediensten kan bieden?
U kunt ons bellen voor allerlei ondersteuning. Lid zijn is niet nodig.
Samen kijken we naar de servicediensten die bij u passen. Bijvoorbeeld
•
•
•
•
•
•
Hulp bij het huishouden, via de gemeente of particulier.
Personenalarmering: een veilig gevoel, ook als u alleen woont.
Maaltijdservice: als u even geen zin heeft of niet in staat bent om te koken.
Samen genieten van een warme maaltijd met anderen in één van onze restaurants.
Uw verjaardag vieren op één van onze locaties, met een eenvoudig of juist uitgebreid arrangement.
Zelfstandig, vitaal en gezond leven met een advies of behandeling van één van onze behandelaars.
Wilt u weten wat er allemaal mogelijk is aan ondersteuning thuis? En hoe u er
gebruik van kunt maken? Doe dan een beroep op één van onze klantadviseurs.
Zij geven u een deskundig, gratis advies en zorgen ervoor dat u de hulp krijgt die bij u past.
Meer informatie? Bel of mail het Opella servicepunt, telefoon 0318 752222, [email protected]
Of kijk op www.opella.nl.