Klik hier om 2e nieuwsbrief te downloaden

2e nieuwsbrief seizoen 2013/2014
Koninklijke onderscheiding voor Douwe Boonstra.
Uiteraard hebt u het al in de diverse (dag)bladen gelezen maar
onze penningmeester Douwe Boonstra is tijdens de eerste
koningsdag 25 april jl. onderscheiden met een Koninklijke
onderscheiding.
Douwe was deze dag in de veronderstelling dat hij een gesprek
zou voeren met de wethouder die verantwoordelijk is voor de
sportzaken in de gemeente Opsterland. Toen hij nog even
moest wachten werd hij tot zijn verbazing door de burgemeester
ontvangen en werd hem meegedeeld dat hij zou worden
onderscheiden als lid in de Orde van Oranje Nassau.
Hier volgend de opsomming die Douwe van burgemeester
Francisca Ravestein kreeg te horen:
Dhr, Douwe Boonstra heeft zich sinds 1978 als vrijwilliger
verdienstelijk gemaakt, met als zwaartepunt de activiteiten op
het terrein van sport.
1978 – heden; vrijwilliger KNVB
1982 – 1986: jeugdleider en clubscheidsrechter Korfbalvereniging Harkema
1983-1986: vrijwilliger vv. Harkema-Opeinde, medeoprichter clubblad, scheidsrechter en trainer
1983-1986: medeoprichter en redactielid dorpskrant “De Harkema
1986-1989: assistent-competitieleider en scheidsrechter Nederlandse Volleybal bond
1990-1996: voorzitter/secretaris zaalvoetbalvereniging CHZ/ONT
2003-2013: bestuurslid schaatstrainingsgroep De Kluners, Drachten
2005- heden: jurylid, scheidsrechter en starter Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond
2006-heden: penningmeester Scheidsrechtersvereniging Drachten
Via de mail kregen wij het volgende dankwoord van Douwe.
Beste medebestuurders, collega’s, vrienden, oud-bestuursleden, sportbonden en familieleden,
Via deze weg wil ik jullie allen heel hartelijk danken voor de zeer fijne en onverwachte dag op vrijdag 25 april
2014. Een onverwachte dag omdat ik zonder ooit ook maar iets te hebben meegekregen dat ik zou worden
gedecoreerd als lid in de orde van Oranje Nassau toen ik bij mijn aankomst op het gemeentehuis te
Beetsterzwaag niet volgens verwachting in gesprek kwam met de wethouder die de sport in zijn portefeuille
had, maar bij de Burgemeester werd uitgenodigd, alwaar ik te horen kreeg dat er voor mij een lintje was
aangevraagd en daarom met een smoes naar het gemeentehuis was gelokt.
Ik was en ben zeer onder de indruk geraakt, dat jullie allen mijn inzet als vrijwilliger zo hebben gewaardeerd in
de jaren dat ik actief ben geweest en nog steeds ben in de diverse sportbonden, commissie etc.
Het is en was een zeer fijne en verheugende dag, die ik en met mij mijn familie, niet gauw zal vergeten.
Hartelijk Dank
Douwe
Overlijden oud lid tevens commissielid voetbalbond S (Sipke) van der Heide
Wij kregen het droeve bericht dat ons oud lid Sipke van der Heide op de leeftijd van 78 jaar
is overleden.
Sipke is jarenlang lid geweest van COVS Drachten, ook zijn beide zonen Sietse en Nico
beide verdienstelijke scheidsrechters waren lid.
Ook was Sipke van 1984 tot 1996 commissie lid bij de toenmalige Friese Voetbalbond.
Moge hij rusten in vrede.
Ledenvergadering
Dinsdag 18 maart werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden, er waren ongeveer 25 leden aanwezig en
enkele genodigden, zo’n 10 leden hadden om verschillende redenen afgezegd. Het werd een redelijk vlotte
vergadering, echter door computer perikelen ging tijdens de presentatie van de financiële stukken toch iets niet
helemaal goed. Gelukkig had Douwe toch ook een papieren versie mee genomen en kon dit toch door de leden
worden bekeken. Om iedereen toch de gelegenheid te geven om een en ander te bekijken duurde het iets
langer dan gepland. Toch was iedereen na afloopt tevreden. Voorzitter Jo Hoekstra en penningmeester Douwe
Boonstra waren aftredend en beide hadden zich weer herkiesbaar gesteld voor een nieuwe periode van twee
jaar. Beide werden door de leden met een applaus weer herkozen. Ook Siep Hoekstra en Ruurd Kort werden
weer herkozen als leden van de ontspanningscommissie. Tijdens deze vergadering werden ook enkele
jubilarissen gehuldigd door Femme Smid (bestuurslid COVS Noord). Voor 40 jarig lidmaatschap werden naar
voren geroepen Hidde Gorter en Andries Booi. Ook Klaas Hoekstra was 40 jaar lid echter deze was helaas niet
aanwezig ivm. de verjaardag van zijn broer. De speld zal hem op een later tijdstip worden uitgereikt.
Rienk van der Leij kreeg de speld voor 50 jaar lidmaatschap. Femme had voor alle jubilarissen mooie woorden.
Allen nogmaals van harte gefeliciteerd.
Voor een uitgebreid verslag van deze ledenvergadering zie onze website.
Hidde Gorter en Andries Booi luisteren aandachtig naar de mooie woorden van Femme Smid.
Douwe Boonstra krijgt een waardebon
Rienk van der Leij krijgt de felicitatie van
aangeboden namens COVS noord voor zijn
voorzitter Jo Hoekstra.
bijdrage aan het maken van de Fair Play uitslagen.
Toegangskaarten AquaZoo
Wederom worden wij in de gelegenheid gesteld toegangskaarten voor Aqua Zoo tegen een
gereduceerd tarief te kunnen bestellen. Net als andere jaren gaat dit bestellen via uw secretaris.
Wij kunnen kaarten bestellen voor een gereduceerde prijs van € 8,00 per stuk, de normale prijs is
€ 17,00. Deze actie is geldig tot 30 mei. Wanneer u hier gebruik van wilt maken laat dit dan via
het boven in de adresgegevens vermelde e-mail adres weten,
Districtsfinale spelregels.
Ons spelregelteam welke bestond uit Henk van der Bij, Fokke Landheer en nieuw in het team Jan Pultrum
hebben afgelopen vrijdagavond 25 april mee gedaan aan de district spelregelfinale georganiseerd door onze
zustergroep Oost Groningen. Deze finale werd georganiseerd in het Regionale Scheidsrechterscentrum “De
Neutrale Hoek” van de groep Veendam. Voor het eerst zins jaren hadden wij doordat Jan Pultrum was
toegetreden tot dit spelregelteam weer eens een reserve deelnemer in de persoon van Sietse Scheer. Onder
begeleiding van coach Piet de Boer werd vanaf het begin fel gestreden om als winnaar uit de bus te komen. De
winnaar zal zich immers plaatsen voor deelname aan de landelijke finale. Was het andere jaren altijd een
gelopen koers dat wij als groep Drachten als winnaar zouden worden aangewezen was het nu wel even
anders. Halverwege de avond na de leesvragen en de mondelinge ronde was al snel bekend dat de strijd dit
jaar ging tussen Groningen en Drachten met maar vijf punten verschil in het voordeel van Drachten. De
volgende en laatste quiz ronde en de nog niet in de tussenstand verwerkte schriftelijke ronde moesten de
beslissing geven. Tijdens deze quiz ronde werden toch wel de nodige foute antwoorden gegeven door alle
teams. Dit resulteerde uiteindelijk tot een beslissing met maar één punt verschil in de totaalstand.
Groningen: 254
Drachten: 253
Centraal Drenthe: 239
Heerenveen: 236
Oost Groningen: 166
Meppel: 158
Ook voor de individuele plaats werd tot aan de laatste quiz ronde gestreden. Door juryvoorzitter Jan Kemkers
werden vijf namen opgenoemd die nog in aanmerking zouden kunnen komen voor deze prijs. Waaronder ook
onze deelnemer Jan Pultrum
Uiteindelijk werd Sam Dröge van de groep Groningen uitgeroepen tot individuele winnaar met 93 pnt. van de in
totaal te behalen 100 pnt ., Jan Pultrum behaalde 91 pnt.
NK Veldvoetbal in Nijverdal voor COVS teams
Voor deelname aan het landelijke veldvoetbal toernooi dd. 14 juni is onze deelname toegezegd. We zijn al
volop bezig met de voorbereiding. Er hebben zich voor deelname rond de 22 leden aangemeld. Ook is een
externe trainer/coach gevraagd en het is de bedoeling dat we nog enkele oefenwedstrijden gaan spelen.
Hiervoor zijn ook de contacten al gelegd. Hellendoorn is de plaats waar dit toernooi zal plaats vinden de
organisatie berust bij de groep Nijmegen.
Trainerscursus in Groningen
Zoals bekend zal er dit jaar een conditietrainerscursus worden gehouden en wel onder auspiciën van het
VCN. Inventarisatie onder de diverse COVS groepen heeft ertoe geleid dat er voor wat betreft de locatie een
keuze is gemaakt voor de accommodatie van GRC Groningen waarbij de mede organiserende COVS groep
"Groningen e.o." inwonend" is. Getraind kan worden op de dinsdag en de donderdag, maar de donderdag is
qua grootte van de trainingsgroep het meest geschikt. Er kan op kunstgras worden getraind, terwijl vanaf
medio augustus van een fonkelnieuw veld gebruik kan worden gemaakt.
Voorts kan worden beschikt over een nog nieuw Multi functioneel gebouw voor het theoriegedeelte.
Gedacht wordt om in september a.s. met de cursus een aanvang te maken. Verdere details volgen nog.
Wel en wee
Bijna 2 weken terug heeft ons lid J. (Johannes) Baron een zwaar ongeval gehad, toen hij naar alle
waarschijnlijkheid tijdens het autorijden onwel is geworden en daardoor de macht over het stuur heeft
verloren en tegen een lantaarnpaal na enkele keren over de kop te zijn geslagen tot stilstand is gekomen.
Bij het ongeval was zijn echtgenote ook aanwezig en beide zijn vervoerd naar het MCL in Leeuwarden,
alwaar de heer Baron een tijdje in coma is gehouden. Momenteel is de situatie zo dat de heer Baron verblijft
op de IC afdeling van het ziekenhuis en weer uit coma is gehaald en momenteel langzaam herstellend is.
Wij als bestuur wensen Johannes en uiteraard ook zijn vrouw een voorspoedig herstel toe.
Zijn vrouw is er gelukkig relatief goed vanaf gekomen en is alleen even ter observatie opgenomen geweest.
Voor wie hem een kaart wil sturen kan het onderstaande adres gebruiken.
MCL Medisch Centrum Leeuwarden
Postbus 888
8901 BR Leeuwarden
Kamer IC K1
Laatste training
De laatste training dit seizoen na overleg met beide trainers zal zijn dinsdag 13 mei en we beginnen weer met
de training in het nieuwe seizoen dit zal zijn dinsdagavond 12 augustus. Deze training wordt zoals u
ongetwijfeld zult weten op het sportcomplex het Drachtster Boys in het Drachtster Bos gegeven. We zijn dus
wat de startavond betreft wel afhankelijk van Drachtster Boys. Na afloop van de training is er altijd gelegenheid
in ons eigen clubgebouw de Toss nog iets te drinken en of even bij te kletsen.
Afsluitende BBQ
De ontspanningscommissie laat weten dat de afsluitende barbecue zal zijn op vrijdagavond 20 juni.
Met deze mededeling kunt u alvast deze datum in uw agenda vrijhouden.
Deze datum zijn er ook nog WK wedstrijden te bewonderen en we willen proberen deze op een groot scherm te
kunnen bekijken. Helaas deze avond geen Nederlandse inbreng maar toch wel aansprekende wedstrijden.
De definitieve uitnodiging krijgt u nog toegezonden.
Het bestuur van COVS Drachten wenst u allen een goede en zonnige vakantie toe waar u ook naar toe gaat.
Namens het bestuur van COVS Drachten eo.
Secretaris Harm Veenstra