Open brief aan de CEO van KBC bank en de

Open brief aan de CEO van KBC bank en de
Gouverneur van de Nationale Bank van België!
Beide besten, of moet ik zeggen beste beiden, WE HEBBEN EEN DISPUUT!
Dit dispuut bestaat sinds de dag dat ik besefte dat u rekeningen blokkeert omdat iemand zijn identiteitskaart is verlopen. Door incompetentie van aangeworven ambtenaren of door een in alcoholische sferen verkerende postbode is in ieder geval de nieuwe aanvraag of hoe dat papier dan ook mag heten, bij mij nooit gearriveerd!
Beste CEO, ik richt me nu eerst tot u. Ik heb een E­MAIL geschreven naar het agentschap waar ik mijn rekeningen heb lopen met een AANKLACHT over deze gang van zaken, geen klacht! Maar, de plaatselijke directeur doet het goede, hij verwijst alles naar het hoofdbureau. Prachtig, want ik heb voor mijn plaatselijk agentschap en het complete team niets dan lof. Dat mag ook wel een keer worden gezegd. Goed! Komt de mail bij u daar op het hoofdbureau. Daar wordt deze waarschijnlijk DUIZENDEN keren gekopieerd vanwege de inhoud en doorgespeeld naar 'Jean et Alleman' om dan
op het bureau van een of andere imbeciele klachtencommissie te belanden welke zich er over moeten buigen om een antwoord te formuleren. Tja, laat ons deftig blijven. Het antwoord is natuurlijk benevens de kwestie, en op een dergelijke manier geformuleerd dat de minachting er vanaf druipt. Luister, ik ben niet van een dergelijk schrijven gediend. Wellicht kunt u hier een meute zombies mee kalmeren, toch bij mij werkt zoiets averechts. Enfin, laat ons niet per direct naar alle bijzonderheden in de e­mail gaan. Laat het ons voor nu bij de
twee eerste vragen houden die in de mail stonden, niet? Daarbij heeft u de gouverneur van de Nationale Bank van België nodig, want hij controleert alles, heeft men mij via uw klachtenmanagers wijsgemaakt. Vandaag gaan we niet meer dan twee van de vragen nog een keer formuleren en onder de aandacht brengen.
Laat ons eens alles op een rijtje zetten. De gouverneur van de Nationale Bank van België en u, CEO
van de KBC bank van België, beweren beiden dat iedereen met een verlopen identiteitskaart een crimineel is en geld witwast. Goed! Dan daag ik u BEIDEN nu uit om te bewijzen, dat:
•
iedereen met een niet geldige identiteitskaart werkelijk een crimineel is
•
iedereen met een niet geldige identiteitskaart uitsluitend geld witwast
daaruit volgt natuurlijk dat u ook MOET bewijzen dat:
•
iedereen met een GELDIGE identiteitskaart GEEN crimineel is
•
iedereen met een GELDIGE identiteitskaart NOOIT geld witwast
Wat jullie doen, is criminaliseren van eerzame burgers die hard werken en hun belastingen op tijd betalen. Zoiets is verre van rechtvaardig en, moet niet ELKE wet uitgaan van het rechtvaardigheidsprincipe? Daar voldoet deze wet zeker niet aan. Weten jullie wel WAT jullie aanrichten? De volgende vraag in mijn mail was: u als PRIVATE onderneming, waar haalt u het recht vandaan om MIJN PERSOONLIJKE EN PRIVATE gegevens te downloaden van mijn identiteitskaart en VOORAL WIL IK WETEN WAT wilt u downloaden van mijn ID kaart EN WAAROM. Nu verschuilt u zich achter de NBB in uw infantiele brief, met de woorden … de antiwitwaswetgeving eist dat elke bank de nodige inspanningen levert om cliëntgegevens up­to­date te houden. De Nationale Bank van België ziet er nauw op toe … Wel, u dacht natuurlijk, daar gaat hij wel voor overstag. Mooi niet! De NBB is een even private bank als de uwe. Dus, ze kan de BOOM IN met er nauw op toe te zien. Graag commentaar van de gouverneur hierover of van een van zijn vele advocaten. De NBB is een NV, geen staatsinstelling. Hier het ondernemingsnummer, te vinden in de kruispuntbank. Wat zijn jullie problemen? De wet? Maar, ook de regering EN de senaat zijn private ondernemingen die zijn ondergebracht in de kruispuntbank.
Hier de regering:
Hier de senaat:
Moet u mij, en alle lezers van deze krant, eens proberen uit te leggen waar jullie als PRIVATE ondernemingen het LEF vandaan halen om nog WETTEN te maken? Laat staan, ons er aan te laten gehoorzamen.
U ziet goed, dat er geen ENKELE wet meer RECHTSGELDIG EN RECHTMATIG IS sinds 1987. Dus, wat impliceert dat eigenlijk? Dag euro, dag EU, dag België, dag NBB en KBC met jullie ID kaartgegevens en dit alles op een fascistisch manier afdwingen. Zullen we een strafrechtszaak beginnen? Fraude, diefstal en misleidingen zijn toch strafrechtszaken waardig, niet?
Blokkeren van rekeningen betekent: geen rekeningen meer kunnen betalen, geen huur of hypotheek meer kunnen betalen, geen gas, stroom, water wat eerste levensbehoeften zijn. Dat maakt jullie regelrechte bandieten die via een onnozel papier, op volledige onrechtmatige wijze mijn rechtmatige bezit proberen te ontfutselen! Ga met me mee naar de strafrechtbank en ik maak kiepkap van jullie ongeacht het aantal advocaten u beiden meeneemt. Daarbij zal ik zeker worden geholpen door de publieke opinie, niet? Vergeet het nooit! Jullie zijn de bandietenbende. Ik ben een burger wiens ID­kaart is verlopen! De wetten waarachter jullie zich verschuilen, zijn niet meer dan statuten.
Ik ga nu in twee wekelijkse uitgaven voor elke lezer in meerdere publicaties tot de essentie van uw fraude bij klanten, ponzifraude, diefstal, witwaspraktijken en vals geldcreatie komen, en uw beider frauduleuze handelingen en diefstallen in detail uitleggen. Leuk toch, een verlopen ID­kaart aan mijn zijde en een bende dieven en fraudeurs met geldige ID­
kaart aan de uwe? We zullen zien hoever u het gaat laten gaan. Want, als ik klaar ben met alles uit de doeken te doen, heeft elke lezer een HANDLEIDING om vanonder ELKE BANKLENING, boete, sanctie, civiele rechtszaak, belastingaanslag en deurwaarder UIT TE KOMEN! Niet alleen in België maar overal in de wereld waar regeringen, senaten, rechtbanken, politiebureaus en alle ministeries geprivatiseerd zijn.
Na elk artikel zal er een 'adempauze' zijn van twee weken. Gedurende deze twee weken kunt u reageren, het zij met juridische stappen dan wel met het laten verdwijnen van de melding of deblokkeren van mijn rekeningen. Gebeurt het niet komt er een volgende artikel waarin ik steeds meer in detail ga. En, houdt er rekening mee, er is een zogenaamd 'point of no return' waarna ik, ongeacht uw toegevingen of beslissingen, zal BLIJVEN publiceren totdat de volledige handleiding is uitgebracht. Talm dus niet! Neem actie!
Proficiat KBC en NBB! Vergeet niet: in het land der blinden is éénoog koning!
WAT U MOET DOEN IS DIE MELDING WEGHALEN EN MIJN REKENINGEN NOOIT
MEER PROBEREN TE BLOKKEREN. Zal ik nog een geheim vertellen? Mijn identiteit verandert nooit, zelfs niet
als mijn ID­kaart al 35 jaar verlopen is.