In de praktijk maart 2014

In de praktijk
Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen
Verder op
hetzelfde elan
Carlo Henriksen was 25 jaar lang de
CEO van uw bank. Hij stond mee
aan de basis van onze succesvolle
nichestrategie voor ondernemers en
vrije beroepen. Zijn opvolger, Dirk
Wouters, zet met evenveel passie
zijn beleid verder. U kan dus ook
in de toekomst rekenen op onze
veilige producten, langetermijnvisie
en persoonlijk advies. De stuurman is
veranderd, maar de koers blijft dezelfde.
Hebt u vragen? Uw account manager
maakt graag tijd voor een persoonlijk
gesprek.
maart 2014
Het directiecomité garandeert als team de continuïteit bij Bank J.Van Breda & C°.
Van links naar rechts: Vic Pourbaix, Carlo Henriksen, Peter Devlies, Dirk Wouters en Marc Wijnants
Een nieuwe CEO
De CEO’s aan het woord: wissel van de wacht
Onze wissel van CEO’s is het ideale moment voor een terug- en vooruitblik. Dirk
Wouters is klaar voor de uitdagingen van de toekomst.
Pagina 2
Tijdlijn: de sleutelmomenten op een rijtje
Enkele cruciale gebeurtenissen hebben mee de richting van onze bank bepaald.
Lees welke vernieuwingen onze dienstverlening nog verbeteren in de nabije toekomst.
Pagina 4
Vooruitzichten: vrije beroepen en hun uitdagingen
voor morgen
Vier mensen uit uw omgeving vertellen over de kansen die hen én u te wachten staan.
Pagina 6
Portret: de 5 waarden van Dirk Wouters
[email protected]
Verantwoordelijke vrije beroepen
Vertrouwen is een topprioriteit voor onze nieuwe CEO. Om dat te bereiken, neemt
hij zijn beslissingen op een overtuigde, integere en evenwichtige manier.
Pagina 8
ceo’s aan het woord
Wissel van
de wacht
CEO’s | Verleden | Toekomst
De voorbije kwarteeuw bepaalde Carlo Henriksen als CEO
de koers van Bank J.Van Breda & C° en loodste hij de bank
met succes door een economisch moeilijke periode. Op 31
maart geeft hij met gerust gemoed de fakkel door aan Dirk
Wouters, die voor nieuwe uitdagingen staat.
Terugblik: CEO Carlo Henriksen
Wat waren de belangrijkste
beslissingen van de afgelopen
25 jaar?
• De belangrijkste beslissing was de
keuze voor een nichestrategie. In
de jaren 80 fuseerden vele banken.
We wilden niet ondergesneeuwd
raken als spaarbank zonder unieke
propositie. Daarom kozen we in
'89 voor de nichestrategie van
ondernemers en vrije beroepen.
We wilden een merk zijn met een
toegevoegde waarde voor deze
doelgroepen. De volledige omschakeling werd pas afgerond in
'97, want in ’89 waren 80% van
onze cliënten particulieren. In tussentijd ontwikkelden we de nodige
interne competenties.
• Onze bank had succes bij de
gekozen doelgroepen, maar we
beseften dat ons vermogensbeheer op lange termijn een stuk
beter kon. Om die lacune op te
vullen, werd Ackermans & van
Haaren in ’97 onze hoofdaandeelhouder, waardoor de gespecialiseerde private banker Bank Delen
onze zusterbank werd. Ik vind dit
een mooi verhaal, omdat onze
toenmalige aandeelhouders deze
beslissing steunden. Het belang
van de bank primeerde voor hen
op familiale belangen.
2 | Bank J.Van Breda & C° | In de praktijk | maart 2014
• Terwijl internationalisering de
algemene trend in bankenland was,
kozen wij voor een expansie in België. In 2000 staken we de taalgrens
over om onze toegevoegde waarde
naar de Waalse en Brusselse
ondernemers en vrije beroepen te
brengen. Sinds de aankoop van het
Antwerpse Beroepskrediet (ABK) in
2011 kunnen we onze succesformule herhalen voor de doelgroep
van kaderleden via een andere
merknaam.
Bomen groeien niet
tot in de hemel:
te makkelijke winst
is verdacht
Hoe verklaart u het succes van
Bank J.Van Breda & C°?
We hebben ons succes te danken
aan onze volgehouden focus. Veel
bedrijven veranderen voortdurend van
leiding, strategie en aandeelhouders.
Wij focussen al 25 jaar op een vergaande dienstverlening voor bepaalde
doelgroepen en verdiepen ons steeds
meer. Zo vergroten we onze voorsprong. Andere succesfactoren zijn
onze cliëntgerichtheid en onze bedrijfscultuur. Wij hebben als één van
de weinige banken nog nooit een geschil gehad met een cliënt, omdat we
geen producttargets hebben, maar
een langetermijnvisie hanteren met
focus op cliëntentevredenheid. We
willen een partner zijn voor cliënten en
we luisteren naar hen. We behartigen
hun financiële belangen als een goede
huisvader, zodat zij zich beter kunnen
concentreren op hun zaak.
Hoe heeft de bank de crisis
overleefd?
De crisis is aan ons voorbijgegaan,
omdat we enkel samenwerken
met gedegen ondernemers en vrije
beroepen in België. We hebben nooit
onverantwoorde risico’s genomen.
Bovendien hebben we onze targets
nooit naar boven bijgesteld. Veel banken beloofden in de jaren 2000 een
almaar hoger rendement. Wij gingen
echter nooit mee in de waan van de
dag. ‘Bomen groeien niet tot in de
hemel’ is mijn motto: te makkelijke
winst is verdacht.
Vooruitblik: CEO Dirk Wouters
Welke externe uitdagingen staan
de bank te wachten?
Extern is er de vergaande regelgeving
op maat van het complexe bankenlandschap die zorgt voor marktverstoring.
Zo zijn de bankentaksen niet evenwichtig gespreid over alle bancaire activiteiten. Extra wetten en taksen zijn niet de
oplossing. Om te kunnen spreken van
een gezonde financiële markt moeten
banken een voldoende hoge kapitaalbuffer opbouwen om hun spaarders te
beschermen. Bij onze bank is dat altijd
zo geweest: zo hebben we 10 euro
eigen vermogen voor elke 100 euro in
ons balanstotaal, terwijl het Europees
gemiddelde lager is dan 4 euro.
We streven naar
extra toegevoegde
waarde in vermogensbegeleiding
En intern?
Daar komt het erop aan om onze
voorsprong verder te blijven uitbouwen en vergroten.
• Concreet gaat het om onze toegevoegde waarde: ons laag risicoprofiel en ons nichemodel vormen de
beste garantie voor de toekomst.
We kennen de leefwereld van onze
cliënten. Onze specifieke aanpak
en persoonlijk advies slaan aan,
en daardoor zijn we commercieel
succesvol. Maar we moeten ons op
lange termijn blijven onderscheiden
en steeds verder zoeken hoe we
nog meer toegevoegde waarde
kunnen bieden voor onze cliënten.
• Voorts moeten we onze bedrijfscultuur koesteren. Je hoort cliënten
vaak zeggen: “het is een bank
apart”. Dankzij de gedrevenheid
van onze medewerkers voelen onze
cliënten zich gewaardeerd. Elke
medewerker wordt gecoacht
door een verantwoordelijke die
rapporteert aan de directie. Die
korte communicatielijnen moeten
we intact houden, zeker als we
willen groeien.
• Tenslotte moeten we evenwichtige
keuzes maken. Onze volumegroei
en commercieel succes geven ons
de luxe om te blijven investeren.
Dit moeten we gericht doen, zowel
in mensen, huisvesting als
informatica.
Hoe ziet u de toekomst?
Bank J.Van Breda & C° is een dynamisch bedrijf volop in beweging. Voor
de toekomst geloof ik in de voortzetting van de huidige strategie met een
nog sterkere dienstverlening voor
onze doelgroepen. Zoals bij sommige
voetbalploegen, overstijgen de sterkte
van dit bedrijf en ons succesvol model de individuele personen.
maart 2014 | In de praktijk | Bank J.Van Breda & C° | 3
tijdlijn
De sleutelmomenten
Vernieuwingen | Verleden | Toekomst
De wissel van CEO's is het ideale moment om
terug te blikken naar de belangrijkste gebeurtenissen
van de afgelopen 25 jaar. Maar ook onder de
nieuwe CEO blijven we inzetten op vernieuwing.
Specialisatie vermogensbegeleiding
Jim Collins: “Greatness is
a matter of conscious
choice and discipline.”
Geïnspireerd door het boek
‘Good to Great’, evalueerden
we onze strategie en besloten
we ons nog meer te specialiseren in vermogensbegeleiding.
Samenwerking Bank Delen
en hoofdaandeelhouder
Ackermans & van Haaren
1989
1997
Keuze voor nichestrategie:
enkel voor ondernemers en
vrije beroepen.
2000
2004
Uitbreiding Brussel en
Wallonië
Ondertussen hebben we
39 kantoren, verspreid over
het hele land.
4 | Bank J.Van Breda & C° | In de praktijk | maart 2014
2007
IT- project EOS
Deze grote investering was
het startschot voor ons project
‘Bankier zonder papier’.
Dankzij de gebruiksvriendelijke
bankapplicaties van het EOS
IT-platform kunnen we bij u
thuis uw bankzaken afhandelen
en documenten elektronisch
ondertekenen op een tabletpc. De basis van een nieuw
commercieel verhaal.
2009
Verhuis naar de
Ledeganckkaai
Na onze exponentiële groei,
verhuisden we naar dit
maritiem erfgoed. Een bezoek
aan onze bank is sindsdien
ook een culturele uitstap.
2011
Overname
Antwerps
Beroepskrediet (ABK)
tijdlijn
op een rijtje
Apptijd
1. Vanaf de zomer gaan onze account managers met een iPad op stap. Dankzij de
EOS-app, kunnen ze uw bankzaken nog
sneller afhandelen.
2. Onze adviesverlening over planmatig en gespreid beleggen ondersteunen we met een
app. Tijdens ons gesprek bespreken we uw
financieel doel en de verschillende stappen,
om op basis van uw gegevens een duidelijk
resultaat te bereiken.
Extra: Wil u dit visueel volgen, samen met
uw partner en eventueel uw accountant? Dan
projecteren onze iPads op een scherm in onze
discrete ontvangstruimtes.
Zomer 2014
Eind 2014-2015
Bankier zonder papier
Sinds 2009 zijn we bezig met het project ‘Bankier
zonder papier’, dat we tegen 2015 voltooien. Vanaf
dan maakt ons modern IT-systeem papier grotendeels
overbodig. We geven bij u thuis of in uw praktijk advies
en alle administratieve zaken handelen we af via onze
beveiligde iPad.
Maart 2015
Ruimte voor advies
De komende jaren passen we overal
onze kantoren aan, zodat ze allemaal
voorzien zijn van flatscreens. Daarop
kunnen we samen met u simulaties
van uw persoonlijk vermogen bekijken. Kantoren die over onvoldoende
discrete ontvangstruimtes beschikken,
vervangen we door nieuwe kantoren.
Zomer 2015
VanBredaOnline volledig vernieuwd
Vanaf de zomer van 2015 gebeuren
uw overschrijvingen in real time,
waardoor uw saldo meteen wordt
aangepast en uw inkomsten meteen
zichtbaar worden. We lanceren tegelijkertijd onze VBOL-app, eerst op
smartphone, later ook op tablet.
Bijkomende commerciële slagkracht
25 jaar geleden hadden we 44 account managers, nu zijn dat
er exact 150. Verdere groei voorzien we door extra mensen toe
te voegen in de bestaande kantoren. Daarom hebben we altijd
vacatures voor mensen met commercieel talent.
maart 2014 | In de praktijk | Bank J.Van Breda & C° | 5
vooruitzichten
Vrije beroepen en hun
Samenwerking | Efficiëntie | Digitalisering
“Als nichebank staan we aan uw zijde om uw doelstellingen te helpen bereiken. Wat zijn de uitdagingen van
de komende jaren? Wij geven het woord aan vier mensen
uit uw omgeving.”
Ortwin Boone, verantwoordelijke vrije beroepen
Omgaan met vergrijzing
Management
• Zelfmanagement: mensen worden ouder, maar
vaak met een aandoening. Zorgverleners kunnen hen slechts 1% van
de tijd bijstaan. Daarom
moeten we patiënten nu
al aanleren om zichzelf te
behelpen. We zijn bijvoorbeeld bezig met proefprojecten waarbij ze zelf
hun bloeddruk nemen.
Ook motiveren educatoren mensen om een gezonde levensstijl aan te nemen.
• Interne organisatie
kantoren: de rentabiliteit
staat onder druk door de
stijgende kosten en het
gebrek aan indexering
van de wettelijke tarieven.
Om een kantoor efficiënter te organiseren, moet
je als notaris vandaag niet
alleen jurist zijn, maar ook
een goede manager. Je
moet je daar specifiek in
vormen en wat je leert,
implementeren in de dagelijkse werking. Binnen een associatie heb je de ruimte om de taken te verdelen. Vaak is
het ook nuttig om iemand aan te werven die specifiek aan
de veranderingsprocessen werkt en de personeelsleden
motiveert om de nieuwe processen te gebruiken.
Maaike Van Overloop, huisarts en voorzitter van Domus Medica
• Nieuwe zorgberoepen: over 10 à 15 jaar zal de uitstroom van artsen veel groter zijn dan de instroom. We
hebben tegen dan meer praktijkondersteuning nodig, bijvoorbeeld door praktijkverpleegkundigen. Een praktijk kan
ook casemanagers inschakelen in complexe zorgsituaties.
Zo kunnen we de artsen ontlasten en de juiste taken op
het juiste niveau houden. Er is eveneens een beweging
aan de gang om een netwerk van praktijken aan te leggen
en onze computerprogramma’s op elkaar af te stemmen
zodat we informatie kunnen delen.
• Pensioenplanning: de vergrijzing zorgt voor een steeds
kleiner aantal huisartsen. Daardoor kan je niet rekenen op
de verkoop van je patiëntenbestand. Artsen beginnen dus
maar beter op tijd aan hun pensioenplanning.
6 | Bank J.Van Breda & C° | In de praktijk | maart 2014
Karel Tobback, notaris bij kantoor Tobback, Wellekens & Rooms
• Intensievere samenwerking tussen kantoren: ik ben
voorstander van de invoering van het concept ‘meerstandplaatsenkantoor’. Dat is een samenwerkingsverband
van verschillende kantoren, waarmee je bijvoorbeeld
gespecialiseerd personeel deelt. Ik denk aan een ICT-medewerker, iemand met een bepaalde juridische specialiteit
of reservepersoneel als buffer. Je kan hen als kantoor
niet fulltime aanwerven, maar je wil er wel af en toe een
beroep op doen.
• Nieuwe communicatiemiddelen inzetten: dat is zowel
voor ons als voor de cliënten nuttig. We zouden kunnen
werken met een elektronisch dossier waarbij informatieuitwisseling vlot verloopt en de cliënt inzicht krijgt in de
status van zijn dossier. Met zo’n transparant systeem
waarderen we onze service op.
uitdagingen voor morgen
Farmaceutische en
chronische zorg
Kwaliteitszorg in financieel onzekere tijden
• Farmaceutische zorg:
apothekers maken en
bespreken tegenwoordig
ook medicatieschema’s.
Ze begeleiden patiënten
bij het nemen van nieuwe
medicatie. Dat gebeurt
via een gestandaardiseerd gesprek waarin
we hen uitleggen hoe en
waarom ze het medicijn moeten gebruiken.
Daarna volgen we dit op.
We moeten de invulling van farmaceutische zorg nog tastbaarder maken voor de patiënten. De resultaten kunnen
we meetbaar maken door alle prestaties te registreren.
• Internationale accreditering: Vlaamse ziekenhuizen kiezen massaal
voor internationale kwaliteitstoetsing en publieke
verantwoording, om de
kwaliteit van de gezondheidszorg te bevorderen.
Dirk Broeckx, apotheker en trainer-consultant bij het Instituut
voor Farmaceutische Bedrijfskunde (IFB)
• Hechter samenwerken met andere zorgverstrekkers: dat verhoogt de efficiëntie van de zorg. We kunnen
via Vitalink met hetzelfde medicatieschema werken of
regelmatig bloeddrukwaarden meten en delen. Dat maakt
de samenwerking concreet en tastbaarder, met betere
gezondheidsresultaten voor de patiënt.
• E-Health voor 100% integreren in onze dagelijkse
praktijk: de komende drie jaar moet de hele eerste lijn dit
platform voor informatie-uitwisseling vlot kunnen gebruiken. Software zeer gebruiksvriendelijk maken is daarvoor
een must.
• Naar een chronisch zorgmodel in plaats van een
acuut: op langere termijn moeten we patiënten continu
opvolgen en preventieactiviteiten ontwikkelen. We kunnen
hen helpen tussen de consultaties in en hen een soort
abonnement aanbieden. Een nieuw vergoedingsmodel is
nodig, waarbij we niet enkel per prestatie, maar ook voor
preventie vergoed worden.
Rosette Van Overvelt, algemeen directeur van ziekenhuis AZ Monica
Deurne, Antwerpen
• Patiënt centraal: omdat
ziekenhuisverblijven
steeds korter worden en
het aantal dagbehandelingen spectaculair stijgt, zoeken ziekenhuizen naar
nieuwe modellen in de transmurale zorg. Een ziekenhuis
mag geen op zichzelf staande kathedraal zijn, maar moet
samenwerken met huisartsen, woonzorgcentra en alle
zorgverstrekkers van de eerste lijn.
• Ziekenhuisartsen: ook hier geldt ‘war for talent’ tussen
de universitaire ziekenhuizen en de privéklinieken. Artsen
vinden het aantrekkelijk om te werken in ziekenhuizen
waar ze mee aan het stuur van de organisatie zitten.
• Investeren in virtuele bouwstenen: Mobile Health staat
hoog op de investeringsagenda van de ziekenhuizen. Via
dit systeem van gegevensuitwisseling en -deling beschikken patiënten op termijn mobiel over hun eigen dossier.
• Nieuwe financieringsmodellen: ondergefinancierde
ziekenhuizen die het mes moeten zetten in het personeelsbestand en onderlinge inkomensspanningen tussen
ziekenhuisartsen vragen om nieuwe financieringsmodellen
en zeker ook sociaal ondernemerschap.
maart 2014 | In de praktijk | Bank J.Van Breda & C° | 7
portret
Dirk Wouters, de nieuwe CEO van Bank J.Van Breda & C°
De 5 waarden van Dirk Wouters
mijn onderneming
1. Vertrouwen “Een cliënt moet erop kunnen vertrouwen dat onze
bank zijn langetermijnbelangen behartigt. We willen dat onze cliënten zich kunnen bezighouden met hun passie. Als er geen vertrouwen is, moeten ze immers
zelf te veel tijd steken in financiële bekommernissen.”
m i j n pa s s i e
Naam: Dirk Wouters (°1967)
Onderneming:
Bank J.Van Breda & C°
Verwezenlijkingen:
Dirk Wouters is sinds 1993 aan
de slag bij Bank J.Van Breda & C°.
Eerst als fiscalist, vervolgens als
sectorverantwoordelijke ondernemers. In 2003 werd hij lid van het
directiecomité, waar hij achtereenvolgens verantwoordelijk was voor
betalingsverkeer, beleggingen, ALM
en kredieten & rapportering.
Vanaf 1 april is hij de CEO van
onze bank.
2. Evenwicht “Omdat krediet verstrekken steeds een mate van onzekerheid meebrengt, moeten we als bank risico's nemen op een evenwichtige
manier. We willen absoluut garanderen dat noch ons eigen vermogen, noch het
spaargeld van onze cliënten in gevaar komen. Evenwicht in risico en rendement,
dat is de kern van bankieren en het is de basisvoorwaarde voor vertrouwen.”
3. Integriteit “In een enquête gaven onze medewerkers aan dat eerlijkheid hun belangrijkste persoonlijke waarde is en dat geldt ook voor mij. Het is
essentieel om in vertrouwen samen te kunnen werken en zo het beste advies te
verstrekken. Het komt erop aan om een cliënt steeds recht in de ogen te kijken,
ook als je hem na enkele jaren opnieuw tegenkomt.”
4. Overtuiging “Als je beslissingen neemt, moet je dat doen met
overtuiging, zodat je de betrokkenen vervolgens kan overtuigen van je eigen
keuze. Je moet voor 100% achter je advies staan.”
“Ik kan mijn cliënten
altijd en overal recht
in de ogen kijken.”
5. Bescheidenheid “Het is niet met woorden, maar vooral met
daden dat je het verschil maakt. Niet de bank, maar onze cliënten moeten centraal staan. Omdat wij permanent naar hun tevredenheid streven, gaan wij nooit
te veel beloven, want dat is niet goed voor een vertrouwensrelatie. Wat wij doen
is veeleer underpromisen en overdeliveren.”
www.bankvanbreda.be
Bank J.Van Breda & C° NV
Ledeganckkaai 7, 2000 Antwerpen, tel. 03 217 53 33
BTW BE 0404 055 577, RPR Antwerpen, FSMA 014377 A
Ver. uitg.: [email protected]
Eindredactie: [email protected]
Bank J.Van Breda & C° respecteert uw privacy. Uw gegevens werden opgenomen in ons bestand om u te
informeren over onze diensten en aanbiedingen. U hebt inzage- en correctierecht. Indien u dat wenst, kan u
verzet aantekenen tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketing. Uw gegevens kunnen worden
doorgegeven aan derden met wie Bank J.Van Breda & C° contractueel of via haar aandeelhoudersstructuur
verbonden is. Bijkomende inlichtingen: Openbaar Register Commissie Persoonlijke Levenssfeer.
8 | Bank J.Van Breda & C° | In de praktijk | maart 2014