INTENTIEVERKLARING

INTENTIEVERKLARING
De Vooruitstrevende Hervormings- Partij, VHP
De Nationale Partij Suriname, NPS
De Surinaamse Partij van de Arbeid, SPA
Het Democratisch Alternatief 91, DA’91
De Pertjajah Luhur, PL
Partij voor Broederschap en Eenheid in de Politiek, BEP
De Kerukunan Tulodo Pranatan Inggil, KTPI
Zijn vastberaden om:












De soevereiniteit van ons land te beschermen en de rechtsstaat te herstellen, zodat
burgers veilig en in vrijheid kunnen leven en zich beschermd weten;
voortdurend te werken aan de versterking van de natie;
effectief inhoud te geven aan het recht van elke burger op goed openbaar bestuur;
de arbeidende mens, bedrijven, maatschappelijke groepen, politieke partijen,
religieuze organisaties en alle burgers te beschouwen als waardevolle partners en
hen te betrekken in het vormgeven en leiden van de verdere opbouw van ons land;
gelijke kansen te creëren voor een ieder op het gebied van o.a. gezondheidszorg,
onderwijs, huisvesting, arbeid en toegang tot grond en kapitaal ter stimulering van
het ondernemerschap en een goed leefklimaat;
de achterstandspositie van vrouwen, jongeren en personen met een beperking
structureel en duurzaam te verbeteren;
het sociaal stelsel te repareren, waardoor de sociaal zwakkeren een voorspelbaar en
menswaardig bestaan kunnen leiden;
het binnenland te transformeren van verzorgingsgebied naar ontwikkelingsgebied en
o.a. te werken aan het oplossen van het grondenrechten vraagstuk in samenwerking
met de lokale bevolking;
de corruptie in al haar verschijningsvormen daadwerkelijk te bestrijden;
duurzame ontwikkeling op gang te brengen gebaseerd op diversificatie van de
productie;
de achteruitgang een halt toe te roepen en terug te keren naar de weg van
voorspoed en vooruitgang, hoop en vertrouwen, liefde en respect voor elkaar,
integriteit en deskundigheid;
integer, rechtvaardig, transparant en behoorlijk bestuur aan de samenleving te
garanderen
1
Besluiten:


de intentie uit te spreken om een brede samenwerking aan te gaan om gezamenlijk
deel te nemen aan de komende algemene, vrije en geheime verkiezingen uiterlijk 25
Mei 2015, te starten met de regionale volksvertegenwoordigende lichamen. De
samenwerking staat verder open voor alle rechtgeaarde democratische krachten.
na verkregen mandaat van het volk een goed en verantwoord bestuur samen te
stellen.
Paramaribo, 29 mei 2014
De Coalitie van Politieke Partijen:
De Vooruitstrevende Hervormings-Partij ( VHP)
De Nationale Partij Suriname (NPS)
..........................................
Chandrikapersad Santokhi
Voorzitter
..........................................
Gregory Rusland
Voorzitter
De Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA)
Het Democratisch Alternatief 91 (DA’91)
..........................................
Guno Castelen
Voorzitter
..........................................
Winston Jessurun
Voorzitter
De Pertjajah Luhur (PL)
Partij voor Broederschap en Eenheid
in Politiek (BEP)
..........................................
Salam Paul Somohardjo
Voorzitter
..........................................
Celsius Waterberg
Voorzitter
De Kerukunan Tulodo Pranatan Inggil (KTPI)
..........................................
William Soemita
Voorzitter
2