Aanmeldingsformulier lidmaatschap

Aanmeldingsformulier lidmaatschap
eee
Voornaam
_________________
Achternaam
Voorletters
____
Geslacht
Geb. datum
____ / ____ / ____
Adres
__________________
Postcode
Woonplaats
__________________
Nationaliteit
Telefoon nummer __________________
Mobiel nummer
Email adres
___________________________________
Ik wil ____ x trainen per week
___________________
oM oV
______________________
______________________
______________________
Overschrijving (alleen invullen indien van toepassing)
Van welke vereniging komt u? _______________________
In welk team speelde u afgelopen seizoen? _____________________________________
o Ja o Nee
Hebt u een schuldvrijverklaring van uw oude vereniging?
Waarom stapt u over? _______________________________________________________
NBB lid nr: _________________
Machtiging
Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan CBA Apollo Amsterdam
om de contributie eenmalig / in 6 termijnen af te schrijven van zijn/haar IBAN-nummer
IBAN Rekeningnr: _________________________________
Tenaamstelling:
_________________________________
Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk vóór 1 mei ontvangen te zijn bij de
ledenadministratie . Na deze datum loopt de contributie door tot het einde van het seizoen.
N.B. Er vindt geen restitutie plaats van inschrijf- en/of contributiegelden.
LEGITIMATIE
Vanaf de leeftijd van 16 jaar legitimatieplicht: (kopie geldig legitimatiebewijs en 2 recente
pasfoto's).
Legitimatiebewijs: o paspoort | o toeristenkaart | o rijbewijs | o ID-kaart
VOOR AKKOORD
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend (bij minderjarigen is de handtekening van
ouder(s) en/of voogd vereist)
Plaats ___________________
o
Datum _________________
Ik ga akkoord met de voorwaarden van het lidmaatschap van CBA Apollo Amsterdam
Handtekening ___________________
Algemene voorwaarden
lidmaatschap CBA Apollo Amsterdam
Nieuwe leden betalen naast de seizoensgebonden contributie eenmalig een bedrag van € 15,00 aan
inschrijfkosten. Dit bedrag wordt bij de eerste automatische incasso geïncasseerd.
Alle leden vanaf de leeftijd van 14 jaar zijn beschikbaar om tijdens wedstrijden van de vereniging in
de Apollo Hal vrijwillig taken uit te voeren, zoals jureren, fluiten, scorebord bijhouden en het
opbouwen en opruimen van de zaal voor de eerste/laatste wedstrijden van die dag. Het overzicht
met taken (jureren, fluiten) rondom wedstrijden wordt gepubliceerd op de website van de vereniging
www.apollobasketball.nl, daarnaast hangt het schema in de vitrine in de Apollo Hal.
In het geval een lid van de vereniging niet op komt dagen voor zijn taak, volgt er een boete en een
schorsing voor één wedstrijd (de eerstvolgende) .
Ouders van leden van de vereniging worden verzocht om zich vrijwillig beschikbaar te stellen voor
vervoer naar uitwedstrijden, wassen tenues en jureer-taken tijdens wedstrijden.
Opzeggen van het lidmaatschap kan altijd, echter; opzeggen tijdens het seizoen betekent dat er geen
restitutie plaatsvindt van de seizoensgebonden contributie. Ook nog te innen contributie kan niet
worden stopgezet. De vereniging heeft immers de kosten al gemaakt en begroot. Opzeggen van het
lidmaatschap dient voor 1 mei gedaan te worden bij het secretariaat van de vereniging op emailadres
[email protected]