Essezoom Nieuwerkerk a/d IJssel - Colijn

Essezoom Nieuwerkerk a/d IJssel
Locatie:
Zuidwesthoek van Nieuwerkerk a/d IJssel
Opdrachtgever: Gemeente Zuidplas
Projectomschrijving: Ontwerp en uitvoering brugtracé
Essezoom Hoog - Laag
Projectgegevens:
Brugtrace Essezoom Hoog-Laag maakt deel uit van de uitbreidingslocatie Essezoom, in de zuidwesthoek van Nieuwerkerk aan
den IJssel. Deze wijk is bijzonder karakteristiek vanwege de ligging aan de Ringvaart en aan de Groene Zoom, de groene buffer
tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Capelle aan den IJssel. Het
brugtrace maakt onderdeel uit van de nieuwe ontsluitingsweg
voor de nieuwbouwontwikkelingen in Essezoom Hoog en Essezoom Laag.
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
•
•
•
•
•
Engineering van brugtrace
Aanvragen benodigde vergunningen
Communicatie met omgeving
Aanleg brugconstructie
Realiseren vloeiende aansluiting op
bestaande infrastructuur
Uitvoeringsperiode: juni 2012 tot 2014
COLIJN Aannemersbedrijf B.V.
Vierlinghstraat 17
Postbus 66
T: 0183 40 10 11
I: www.colijn.nl
l
l
l
l
4251 LC Werkendam
4250 DB Werkendam
F: 0183 40 35 83
E: [email protected]
l
l
l
l