Stichting Haagse Media

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:
vrijdag 24januari 2014 10:00
FM-gedraqslijn
Netwerk Planning
verbeteringsvoorstel SHM Rotterdam
E-mail verzenden: Hvs 149731
signed.pdf
verbeteringsvoorstel SHM Rotterdam signed.pdf
Hvs 149731
Geachte
Namens Stichting Haagse Media stuur ik u hierbij een ondertekend verzoek tot aanpassing van de vergunning.
Met vriendelijke groeten,
T: ++31 (0) 35 625 44 44
F: ++31 (0) 35 625 44 45
M: ++31 (0) 653 572853
@broadcastpartners.nl
www.broadcastpartners.nl
The information in this e-mail is confidential and intended solely for the person to whom it is addressed. 1f this
message is not addressed to you, please be aware that you have no authorisation to read the rest of this e-mail, to
copy It or to furnish It to any person other than the addressee. Should you have received this e-mail by mistake,
please bring this to the attention of the sender, after which you are kindly requested to destroy the original
message. Broadcast Partners cannot be held responsible or liable in any way whatsoever for and/or in connection
with any consequences and/or damage resulting from the proper and complete dispatch and receipt of the content
of this e-mail. Any e-mail messages from Broadcast Partners are given in good faith but shail not be binding nor
shall they be construed as constituting any obligation on the part of Broadcast Partners.
1
B ROAD CAST
PARTN ERS
ren: Hvs 14973115/ 1/20 14
bladzijde 1 van 2
Hilversum,
15 januari 2014
Agentschap Telecom
t.av.
Per Email
[email protected]
Geacht
Betreft: netverbeteringsvoorstel Rotterdam
Het kavel 808, waarvoor de vergunning verleend is onder nummer 5055317, wordt aangepast middels een
netverbeteringsvoorstel. Bij dezen verzoek ik u om de vergunning aan te passen.
Voor nadere informatie kunt u vanzelfsprekend contact met mij opnemen.
Met vriendelijke groeten,
namens Stichting Haagse Med’
Bijlage:
Technische uitwerking.
Heuvellaan 35, NL
e-mail:
—
+31(0)35 625 44 44 Telefax: +31(0)35- 625 44 45
@broadcastpartners.nl Inschrijving KvI< Terneuzen nr 21019972
1217 JL Hilversum. Tel.
BROADCAST
PARTNERS
ref: Hvs 14973115/1/2014
bladzilde 2 van 2
TECHNISCHE UITWERKING:
Omschrijving wijziging
Het hieronder uitgewerkte voorstel betreft een netgebonden steunzender in Rotterdam op 99,5 MHz
Technische analyse
De uitwerking heeft plaatsgevonden op basis van de voorwaarden, zoals deze zijn beschreven in de “Ge
dragslijn netverbetering FM omroepband en bescherming paarse gebieden”.
Impact op paarse gebieden
Het netverbeteringsvoorstel leidt niet tot aantasting van groene of paarse gebieden van andere vergun
n ing houders.
SFN ID: B8 tezamen met Den Haag 99,4 MHz
Power ERP
Station
99.5 MHz
ROTTERDAM
20.OdBW 100W
0
350
10
Coord
004E31 34.2; 51N55 05.6 -4m
H.Ant
82m
20
30
330
40
320
310
Alt.
Polar
V
50
—
z
-
60
300
290
-
280
70
—
/
-
80
-
90
270
100
—
—
260
—
250
110
tao
-240
—
1
230
130
140
220
150
210
200
License (dBW)
02
1O
170
190
160
202
30
402
502
60
7O
80
90
1002
1102
7
1402
7
6
1602
4
1702
2
0
180e
190e
-1
2002
-1
2102
-1
2202
-1
l2O
7
1302
-1
0
2
3
7
7
7
250e
260e
270e
290e
300e
7
3102
7
240e
6
2802
3209
330e
7
3402
12
3502
15
17
18
19
20
20
19
18
17
13
10
7
7
1509
Heuvellaan 35, NL
e-mail:
—
230e
1217 JL Hilversum. Tel.: +31(0)35 625 44 44 Telefax: +31(0)35- 625 44 45
[email protected] nI Inschrijving KvK Terneuzen nr 21019972