telefonische bereikbaarheid

Gynaecologie/Verloskunde
Telefonische bereikbaarheid polikliniek Gynaecologie/Verloskunde
POLIKLINIEK GYNAECOLOGIE/ VERLOSKUNDE
De polikliniek is telefonisch bereikbaar op
onderstaande tijden en telefoonnummers
voor o.a. afspraken, informatie over uitslagen
of vragen aan de polikliniekverpleegkundige.
Afspraken
Wilt u een afspraak maken met de
gynaecoloog of voor het maken van een
echoscopie, cardiotoco-grafie en diverse
andere gynaecologische verrichtingen, belt u
dan op maandag t/m vrijdag van 8.30 16.30 uur naar telefoonnummer (0182)
505012.
Fertiliteitverpleegkundige
Voor vragen en informatie op alle dagen
bereikbaar tussen 10.30 en 11.30 uur op
telefoonnummer (0182) 505816.
Opname-informatie
Voor informatie over uw opname of over de
wachtlijst en planning, kunt u bellen op
maandag t/m vrijdag van 8.30 - 12.00 uur en
13.30 - 16.30 uur naar telefoonnummer (0182)
505382.
Polikliniekverpleegkundige
Hebt u vragen aan de verpleegkundige van
onze polikliniek, belt u dan op werkdagen
tussen 9.00 - 10.00 uur en 14.00 - 15.00 uur
naar telefoonnummer (0182) 505050 en vraag
dan naar toestel 4920 of (0182)505840.
Hebt u buiten kantoortijd spoedeisende
hulp nodig, dan kunt u bellen naar de
GezinSuite telefoonnummer (0182) 505400.
SECRETARIAAT GYNAECOLOGIE/
VERLOSKUNDE
Het secretariaat is telefonisch bereikbaar voor
informatie.
Informatie
U kunt zich van maandag t/m vrijdag tussen
09.00 - 10.00 uur aanmelden voor het
opvragen van uitslagen wanneer uw arts dit
met u heeft afgesproken. Wij maken dan een
afspraak met u wanneer u, later die dag,
telefonisch antwoord krijgt. In de tussentijd
bespreken wij uw vragen met de
gynaecoloog.
U kunt bellen naar telefoonnummer (0182)
505442. Wilt u zo vriendelijk zijn zoveel mogelijk
rekening te houden met de tijd van
aanmelden?
Maatschap Gynaecologen Gouda
E. Hallensleben
dr. J.C.M. v. Huisseling
mevr. dr. C.A.H. Janssen
mevr. M. Lagro
mevr. dr. C.A. v. Meir
R.G.W. Nijman
mevr. I. Nedelcu
Voor informatie over het ziekenhuis kunt u
terecht op onze internetsite: www.ghz.nl.
Ook kunt u bellen naar het algemene
informatienummer (0182) 505050.
Groene Hart Ziekenhuis,
afdeling poli Gynaecologie
1e etage (route 32)
Bleulandweg 10
2803 HH Gouda
Colofon
uitgave : Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
productie : Marketing & Communicatie
januari 2014
04.06.014