met midifiles: http://www.cyberbass.com/Major_Works/Bach_J_S

Ledennieuws
Jenneke Riethoff is onlangs geopereerd. Ze maakt het naar omstandigheden goed. Dirk de Baat
(tenor) heeft helaas ons koor moeten verlaten vanwege zijn colleges op maandagavond. Bij de alten
hebben we een nieuw lid mogen verwelkomen: Greet Westeneng.
Programma Lutherse Missen deel 4
Afgelopen repetitie heeft Patrick al mondeling toegelicht wat het programma wordt voor het concert
Lutherse Missen deel 4:
Jaako Mäntyjärvi - The Lord's Prayer
J.S. Bach - Missae in A-dur, BWV 234
Ola Gjeilo - Ubi Caritas
Jan Sandström - Gloria (vanaf komende repetitie steeds meenemen, aangeven bij Willemien als je
hem niet hebt)
Cyrrilus Kreek - Diverse Koralen afgewisseld met gelijknamige Bachkoralen
J.S. Bach - Komm, Jesu, komm, BWV 229
In de bijlage vind je de vertalingen van de teksten. Patrick heeft een Spotify-lijst gemaakt waarin de
muziek voor dit programma te beluisteren is: SV Mis IV
In te studeren voor de komende 2 repetities
23-6: Komm, Jesu, komm vanaf maat 79 tot eind.
7-7: Komm, Jesu, komm van begin tot eind.
Voor de partituur en koorindeling, zie de bijlagen. Je kunt de volgende link gebruiken om te oefenen
met midifiles: http://www.cyberbass.com/Major_Works/Bach_J_S/bach_js_motets.htm
Bachdag 11 oktober 2014
Afgelopen maandag heeft Jacoline al het een en ander toegelicht over de Bachdag 2014. Het is op dit
moment zeker dat we mee kunnen/mogen doen, alleen het tijdstip is nog niet bekend. Het bestuur
heeft de voorkeur aangegeven voor eind van de middag of de avond. We hopen binnen 2 weken te
horen op welke tijd we zijn ingedeeld. Mocht je nu al weten dat je niet mee kunt zingen op 11
oktober, wil je dat dan z.s.m. aan mij doorgeven? We zingen het motet “Komm, Jesu, komm”.
Financiën
Willen de koorleden die de contributie voor het eerste half jaar van 2014 nog niet hebben betaald dit
z.s.m. doen? Graag ook -wanneer van toepassing- het geld van de verkochte kaarten z.s.m.
overmaken.
Wil je meer informatie stuur dan een mail naar [email protected]
Openen/sluiten kooravonden
Het openen en afsluiten van de koorrepetities wordt momenteel gedaan door bestuursleden. Graag
willen we hier meer koorleden bij betrekken, o.a. om taken te verdelen over het hele koor. De psalm
die bij de opening gelezen & gezongen wordt, ligt vooraf vast in een rooster. Bij het vragen van een
zegen en het uitspreken van onze dank aan de Heere heeft ieder zo zijn/haar eigen verscheidenheid
in gaven om te delen.
Zodoende deze vraag: als je het ziet zitten om af en toe de opening / afsluiting te verzorgen, zou je
dit dan door willen geven aan je sectiecoördinator?
Foto’s afgelopen concert
Roelof van Luit de eigenaar van het kistorgeltje heeft zaterdag 24 mei foto's gemaakt. Willen
degenen die interesse hebben in deze foto’s de volgende kooravond een USB-stick meenemen of me
mailen zodat ik het via We-transfer kan versturen. Het gaat namelijk om zo’n 30 MB.