Handelsvertegenwoordigers Duitsland

Handelsvertegenwoordigers in Duitsland: elke tweede handelsvertegenwoordiger heeft
buitenlandse producten in zijn portefeuille
Handelsvertegenwoordigingen vormen een belangrijke pilaar van de Duitse economie. Circa 48.000 Duitse
handelsvertegenwoordigers (‘Handelsvertreter’) bemiddelen voor 175 miljard euro aan producten. Velen
vertegenwoordigen meerdere merken of producten. Volgens CDH (Centralvereinigung Deutscher
Wirtschaftsverbände für Handelsvermittlung und Vertrieb, de Duitse brancheorganisatie voor
handelsbemiddeling) werkt een Duitse handelsvertegenwoordiger voor gemiddeld 4,9 bedrijven. Het aantal
buitenlandse producten in de portefeuille van de Duitse handelsvertegenwoordigers is flink toegenomen.
Momenteel heeft 50% van de handelsvertegenwoordigers buitenlandse producten in zijn portefeuille.
Volgens CDH komen de belangrijkste klanten uit de producerende branche (industrie en
ambachtsbedrijven) en de handel. Binnen de handelssector noemen handelsvertegenwoordigers de
detailhandel het vaakst als belangrijkste klant (54%), gevolgd door de groothandel (52%), de horeca (7%)
en de publieke sector (bijna 15%).
Het vier keer per jaar uitgevoerde conjunctuuronderzoek van de CDH geeft een inschatting van de
vooruitzichten in de sector. Volgens het onderzoek van de zomer 2014 blijft de stemming overwegend
positief. 10% van de handelsvertegenwoordigers ziet de toekomst echter negatief. Het onderzoek toont
per branche verschillende trends aan, ofschoon binnen individuele branches alleen ruwe trenduitspraken
kunnen worden gedaan. 60% van de branche in elektrische-, machinebouw en industriële apparatuur ziet
de stand van zaken als zeer goed, in hun optimisme op de voet gevolgd door de toeleverindustrie. Bij de
consumptiegoederen staat de confectie-industrie vooraan: in deze branche schat 11% de stand van zaken
in als zeer goed, hetzelfde geldt voor de medische producten/zorgsector. Op de laatste plaats staat de
meubelindustrie. Meer dan 40 % van de vertegenwoordigers in deze sector zien de stand van zaken als
slecht.
In Duitsland is de ‘Handelsvertreter’ een juridisch zelfstandig opererende ondernemer. De Handelsvertreter
heeft de opdracht voor één of meerdere bedrijven zaken te bemiddelen of in naam van een bedrijf
overeenkomsten te sluiten. Hij werkt in de regel niet voor eigen rekening en risico en ontvangt een
provisie bij succesvolle bemiddeling. Een Handelsvertreter richt zich vaak op een geografische regio en
doelmarkten en vertegenwoordigt meerdere producten die niet met elkaar concurreren.
Het is raadzaam om voor het afsluiten van een contract met een Handelsvertreter juridisch advies in te
winnen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kan u een lijst doen toekomen met juristenen advocatenkantoren die gespecialiseerd zijn in zakendoen in Duitsland. Meer informatie over het vinden
van een zakenpartner of agent vindt u op de website van RVO.
De koepelorganisatie CDH met aangesloten verenigingen in dertien Duitse deelstaten heeft
informatiemateriaal o.a. over wetgeving en contracten beschikbaar. De CDH heeft internetplatforms
opgezet zoals www.handelsvertreter.de, waar u - als exporterend fabrikant - agenten, vertegenwoordigers
en distributeurs kunt zoeken of zelf uw ‘vacature’ kunt adverteren.
Een andere koepelorganisatie van handelsvertegenwoordigers in Beieren is de ‚Europäischer
Wirtschaftsverband für Handelsvermittlung und Vertrieb‘ (EWH e.V.).
Het Nederlandse consulaat-generaal in München kan u ondersteunen bij het vinden van een importeur of
agent door uw bedrijf op te nemen in een overzicht op de website (Niederlandische Firmen suchen
Handelsvertreter). Op dit overzicht reageren regelmatig Duitse vertegenwoordigers. Voor meer informatie
stuur een e-mail naar [email protected]
14 oktober 2014
1 van 2
Bronnen:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) (www.rvo.nl)
Consulaat-generaal der Nederlanden München (munchen.nlconsulaat.org)
CDH – Daten und Fakten
CDH – Vertriebsbarometer
2 van 2