Overdracht tuinen 2014

Overdracht tuinen 2014
d.d. 12 juli 2014
In 2014 zijn tot nu toe 6 tuin toegewezen aan aspiranten. Het aantal inschrijvingen bedroeg 56.
Aantal jaren ingeschreven bij toewijzing tuin.
Jaar
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14
2014
2
2
2
2013
5
2
5
5
1
2
1
2
1
Totaal
6
24
U kunt alleen in aanmerking komen voor een tuin als u als aspirant bij tuinpark Ons Buiten bent
ingeschreven.
Inschrijven als aspirant bij tuinpark Ons Buiten is mogelijk op de 1e zaterdag van april t/m september. Zie
voor tijden en verdere informatie onze website www.ons-buiten.nl.
Overzicht overdrachten – 2014
Tuin
Datum
Van
Aan
Rangnummer
78
94
191
215
315
440
07-06-14
05-07-14
06-05-14
07-06-14
07-06-14
07-06-14
Dhr. J. Wijhenke
Dhr. L. Brunsman
Tuinpark Ons Buiten
Mevr. K. Stoffers
Dhr. S.C. Braches
Dhr. P.F. Tjepkema
Dhr. F. Bönnekamp
Dhr. J.C. Tuinman
Mevr. A. van den Berg
Mevr. J. Ouwehand
Mevr. J.S. Horstink
Mevr. J.M.C. Stipsen
200909009
201309019
201204011
201308003
201208002
200909001
Aantal inschrijvingen
14
5
9
7
11
10
Wij wensen de vertrekkende leden het allerbeste toe en hopen dat ze goede herinneringen zullen
bewaren aan tuinpark Ons Buiten. De nieuwkomers wensen wij veel tuingenot toe. We hopen dat ze
zich snel thuis zullen voelen op ons mooie tuinpark.
Overzicht inschrijving op tuinen – 2014
Tuin
Rangnummer
Toelichting
78
200909009
201006015
201109004
201204004
201208001
201304010
201308004
201309017
201309019
201309021
201404007
201404008
201404011
201405004
201109006
201305006
201309019
201404005
201404011
201204011
201304010
Toegewezen
94
191
Teruggetrokken
Teruggetrokken
Toegewezen
Toegewezen
Riekerweg 15, 1066 BT Amsterdam
Internet www.ons-buiten.nl
Telefoon 020 – 617 47 07
bankrekening - IBAN: NL04.INGB.0004.880.600
Tuinpark Ons Buiten is een afdeling van de Bond van Volkstuinders
E-mail [email protected]
t.n.v. Volkstuinders Ons Buiten
Overdracht tuinen 2014
d.d. 12 juli 2014
Tuin
215
315
440
Rangnummer
201305006
201308004
201308008
201309019
201404002
201404005
201404007
200909001
201008014
201304003
201308003
201308010
201309019
201309021
200909001
201109004
201208002
201304008
201305006
201308004
201308010
201309019
201404005
201404007
201404011
200909001
201008014
201208001
201209002
201304008
201305007
201308004
201309019
201309021
201404005
Toelichting
Teruggetrokken
Teruggetrokken
Teruggetrokken
Toegewezen
Teruggetrokken
Teruggetrokken
Toegewezen
Toegewezen
Riekerweg 15, 1066 BT Amsterdam
Internet www.ons-buiten.nl
Telefoon 020 – 617 47 07
bankrekening - IBAN: NL04.INGB.0004.880.600
Tuinpark Ons Buiten is een afdeling van de Bond van Volkstuinders
E-mail [email protected]
t.n.v. Volkstuinders Ons Buiten