Tarieven - jouwchalet.nl

JAARPLAATSEN 2015
KOOPKAVELS
Servicekosten
€
HUURKAVELS
Basishuur
€ 2.058,70
774.04
TOESLAGEN OP HUURKAVELS
Toeslag op oppervlak tussen 161 en 190 m²
€ 186,60
Toeslag op oppervlak tussen 191 en 220 m²
€ 237,50
Toeslag op oppervlak tussen 221 en 250 m²
€ 393,59
Toeslag op oppervlak tussen 251 en 280 m²
€ 553,03
Toeslag op oppervlak tussen 281 en 310 m²
€ 709,09
Toeslag op oppervlak tussen 311 en 340 m²
€ 1.024,61
Toeslag op oppervlak tussen 341 en 370 m²
€ 1.184,10
Toeslag op oppervlak tussen 371 en 400 m²
€ 1.340,17
Toeslag op oppervlak tussen 401 en 430 m²
€ 1.492,85
Deze toeslag geldt niet voor een standplaats die vergroot wordt met een deel van een aangrenzende
standplaats, dan geldt er een andere regeling. Eveneens geldt er een andere regeling voor nieuw
aangelegde of aan te leggen standplaatsen.
Voor zowel de huur- als de koopkavels gelden de volgende kosten:
JAARLIJKSE KOSTEN
Abonnement riool
Abonnement CAI
Toeslag Videma1
Milieutoeslag (afvalverwerking)
Huisdier hond
kat
Wintertoeslag2
OPTIONEEL
Gebruik Postbus
Parkeerplaats
Jaarabonnement internet Brons
Jaarabonnement internet Zilver
Jaarabonnement internet Goud
Eenmalige kosten voor het modem kabelinternet
Eenmalige kosten voor het accespoint kabelinternet
Eenmalige kosten voor het modem kabelinternet WIFI
Logétarief jaarplaatsen per nacht excl. toeristenbelasting3
Logé afkoop 1 logé per keer3 (alleen als u aanwezig bent)
Logé afkoop meerdere logés tegelijkertijd3 (alleen als u aanwezig bent)
Bezoeker (zonder overnachting en zonder gebruik zwembad)
Bezoeker (zonder overnachting en met gebruik zwembad)
€
€
€
€
€
€
€
166,28
126,02
28,52
66,97
60,20
33,60
221,52
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
79,26
142,69
157,50
220,00
315,00
150,00
67,50
220,00
7,50
54,00
107,50
gratis
6,25
€
1
Alleen van toepassing indien u een recreatiewoning heeft gerealiseerd op de kavel, indicatie ter nadere verrekening.
Alleen van toepassing indien u ingeschreven staat en/of hier het gehele jaar verblijft.
3
Exclusief toeristenbelasting. Het logétarief is niet verschuldigd voor incidenteel gebruik voor familie tot de 2e graad (o.a. broer, zus, ouders,
grootouders, kinderen en kleinkinderen)
2
Alle vermelde tarieven zijn onder voorbehoud van (tussentijdse) prijswijzigingen en typefouten. Aan dit tarievenblad zijn geen rechten te ontlenen. V25092012
TOERISTENBELASTING
U bent geen toeristenbelasting verschuldigd. U ontvangt rechtstreeks van de gemeente
Zeewolde een aanslag forensenbelasting. Dit met uitzondering van die gevallen, waarbij er
een toercaravan is geplaatst op de jaarplaats, in deze gevallen bent u toeristenbelasting
verschuldigd, welke door Flevo-Natuur op de jaarnota aan u wordt gefactureerd.
NUTSVERBRUIK
via de meter
EENMALIGE KOSTEN
Abonnement infrastructuur, waarvan jaarlijks 10% wordt afgeschreven € 1.620,00
Aansluitkosten caravan op: propaan, elektra, water, riool & CAI
€ 1.190,00
Behandelingskosten bij verkoop caravan
€ 307,50
Gas afpersen (exclusief materialen en reparaties)
€
65,50
BIJZONDERE KOSTEN
Herinnering
Aanmaning
Laatste betalingsmogelijkheid zonder incassomaatregelen
Betaling via automatische incasso in termijnen
geen kosten
€
18,00
€
55,00
€ 122,50
Alle vermelde tarieven zijn onder voorbehoud van (tussentijdse) prijswijzigingen en typefouten. Aan dit tarievenblad zijn geen rechten te ontlenen. V25092012