Nieuwsbrief -7- 24 nov.2014

Nieuwsbrief 7
Schoolweek 13
24 november 2014
De directeur is aanwezig op maandag en donderdag.
Op donderdag inloop spreekhalfuur van 8.30 uur - 9.00 uur en op afspraak.
De komende weken bruist het op school van de activiteiten. Er worden rapporten uitgedeeld aan de
kinderen en met hen besproken, met de ouders staan de gesprekken gepland op maandag 1
december. Het team maakt in het volgende overleg met elkaar de balans op n.a.v. de groei van de
leerlingen en het onderwijsaanbod. De komende weken staan ook in het teken van feest. De
voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest op 4 december zijn in volle gang. Het is elk jaar weer een
verassing, de kinderen volgen het verhaal van het Sinterklaasjournaal. A.s. zaterdag is de intocht
gepland in de haven van Scharendijke. Gaan jullie ook kijken?
Volgende week start ook de eerste advent. We steken dan de eerste kaars aan op weg naar het feest
van Kerst. Het licht staat symbool voor de komst van Jezus, wij geloven dat Hij licht brengt in ons
leven bij zorgen, verdriet en pijn en Hij helpt ons ook om goed voor elkaar te zorgen. Dat gaan we ook
vieren met elkaar. Het kerstfeest staat gepland op donderdag 18 december om 19:00 uur in de
Bethlehemkerk.
Met vriendelijke groet, namens de medewerkers.
Nelly de Bruijne
Hiep, hiep, Hoera!
☺
☺
☺
☺
☺
27-11 Djani Cornelissen groep 4
04-12 Sem van der Linden groep 7
04-12 Tara Dorreman groep 5
05-12 Philippe Vlam groep 4
07-12 Iris de Haas groep 4
Wij wensen jullie een fijne verjaardag toe!
1
Op dinsdag 2 december zijn onze collega’s Evelien van der Bok en Joleen Boot jarig,
dat is dubbel feest. Wij feliciteren hen van harte en wensen hen een mooie dag toe!
Godsdienstonderwijs
Ben je er klaar voor? Matteüs 21:28-32, 25:1-13, 25:14-30
Jezus vertelt verhalen over het Koninkrijk van God. Daar kun je zelf aan meewerken, net als de jongen
die zijn vader ging helpen op het land. En net als de knechten die aan het werk gingen met het geld
waar ze op moesten passen. Ben je er klaar voor, net als de meisjes die olie hadden voor hun lampen?
In deze periode (01-12 t/m 11-01)
Advent is een tijd van verwachten. We tellen de dagen op weg
naar kerst. Het licht gaat steeds meer schijnen, door het donker
heen. Maar als je iets verwacht, vraag je je soms wel af: Wanneer
is het nu eindelijk zover? En hoe zal het precies gaan? In de
verhalen van deze periode ontdekken we dat verwachting en
verrassing soms heel dicht bij elkaar liggen.
Blijf wakker! Marcus 13:28-32.33-37 / Jesaja 11:1-10
Deze week horen we verhalen over verwachting. Wat is dat eigenlijk precies? Jezus vertelde er zelf
bijzondere verhalen over. Over een vijgenboom, die laat zien dat de zomer eraan komt. Over een
deurwachter die op de uitkijk staat. Met de bovenbouw lezen we ook uit het boek Jesaja. Hij
verwachtte dat er een nieuwe tijd zou aanbreken.
Liederen kerk en school december
Onderbouw
Advent
https://www.youtube.com/watch?v=qcFe2hHAKRE
Wachten op het wonder
Wachten op het kind
Wachten op het wonder
Dat een nieuwe tijd begint
Refrein: Immanuël Immanuël God zal met ons zijn
Wachten op het wonder
Wachten op het licht
Wachten op het wonder
Bovenbouw
Van vrede blijf je dromen
Tekst: Hanna Lam / Melodie: Barbara Zwaal
1 Van de vrede blijf je dromen,
van een wereld in het groen,
waar verdriet niet meer kan komen,
waar geen mens je kwaad zal doen..
Niemand bang meer en alleen,
zon en warmte om je heen. (2x)
2 Samen zullen wij weer leren
Van de vrede, hoe dat moet,
hoe je onrecht om kunt keren
Tot iets heels en tot iets goeds.
Zodat alles anders wordt,
Dichterbij de droom van god. 2x
Van dat heerlijke bericht
2
Refrein:
Wachten op het wonder
Wachten op Gods stem
Wachten op het wonder
Dat Hij doet in Bethlehem
Refrein:
Tekst & Muziek: Rikkert Zuiderveld
3 Van raketten en van zwaarden
Maken wij gewoon een ploeg
En wij zaaien op de aarde
Graan voor allen, brood genoeg.
Liefde huist in elke straat,
Niemand wordt er meer soldaat. 2x
4 Van de vrede blijf je domen,
Jij zult zien, soms, hier en daar,
steeds meer mensen komen
Die niet vechten met elkaar.
Die de wegen gaan van God
Tot de aarde hemel wordt. 2x
Ouders bedankt!
In het kader van burgerschap/wereldgodsdiensten, zijn wij onlangs met groep 5 t/m 8 op
bezoek geweest bij de synagoge in Middelburg. Op de website kunt u meer lezen over deze
inspirerende ochtend. Bij deze willen wij graag een ieder bedanken die dit bezoek mede
mogelijk heeft gemaakt. Zonder vervoer is een excursie als deze niet mogelijk!
Meester Jan Willem en juf Evelien
Rapporten.
Vandaag ontvangen de leerlingen hun eerste rapport. We nodigen de ouders uit voor een gesprek.
De ouders van de nieuwe leerlingen van groep 1 die kort geleden een intakegesprek gehad hebben
met de leerkracht worden weer uitgenodigd bij het 2e rapport.
We ontvangen de mappen graag uiterlijk 17 december retour.
Het informatieve gesprek
Een rapport van uw kind vraagt om een toelichting en om afstemming tussen school en ouders.
Wat doen wij? We willen u uitgebreid informeren over de ontwikkeling van uw kind.
Wat verwachten we van u?
Wij nodigen alle ouders uit op maandag 1 december voor een 10 minuten gesprek.
U ontvangt deze week een rooster met de ingeplande tijd. U kunt ons per mail
[email protected] , tot uiterlijk woensdag 26 november laten weten of u voorkeur heeft voor
een gesprek ’s middags na schooltijd.
Ontvangen we geen bericht dan wordt u ’s avonds ingedeeld. Bent u op het toegewezen tijdstip
verhinderd dan vragen wij of u zelf wilt ruilen met een andere ouder.
Wilt u de wijzigingen ook doorgeven aan de leerkracht? Alvast bedankt.
We hopen u allemaal te ontmoeten.
Groep 7/8 doet deze week mee met MediaMasters!
MediaMasters is een superspannend spel dat met de klas gespeeld wordt tijdens de Week van de
Mediawijsheid (21-28 november 2014). Een spel waarbij kinderen kritisch leren kijken naar media
(denk aan sociale media, maar ook kranten, radio, tv.). De leerlingen worden aan het begin van de
week uitgedaagd om een probleem op te lossen door slim gebruik te maken van media. Hiervoor
moeten zij samenwerken, doorzetten en creatief zijn. MediaMasters duurt een week en wordt elke
dag ongeveer een half uur in de klas gespeeld.
Voor de winnende klassen zijn mooie prijzen te winnen. Waaronder een uitje voor de hele klas naar
Beeld en Geluid in Hilversum! Kijk voor meer informatie op www.mediamasters.nl.
3
Rol van ouders
De kinderen kunnen extra punten (jokers) verdienen met de zogenaamde Mediamissies.
Deze kunnen eventueel thuis worden gemaakt. Ook kan het voorkomen dat u als ouder wordt
betrokken bij deze opdrachten. In MediaMasters zit ook ieder jaar een Ouderopdracht. Hierover heeft
u afgelopen vrijdag een mail ontvangen. Allemaal veel succes gewenst!
Juf Evelien en juf Joleen
Dramalessen
We hebben een aanbod van mw. Connie Visser ontvangen om voor alle groepen enkele dramalessen
te verzorgen. Mw. Connie Visser woont een aantal dagen per week in Scharendijke. Vorig schooljaar
hebben enkele kinderen al kennis met haar kunnen maken door haar lesaanbod in de Putmeet. Zij is
drama docent en in de lessen laat zij de kinderen kennismaken met oefeningen voor rollenspel en
toneel. Wij maken hier graag gebruik van en wensen de kinderen en haar plezierige lessen toe.
Oudertevredenheidslijst
Ouders hartelijk dank voor het invullen van de oudertevredenheidslijst. We hebben 34% respons
gekregen. De uitslag wordt eerst in het komende teamoverleg op 11 december besproken. Daarna
wordt u op de hoogte gebracht van de uitkomst, de analyse en de acties.
Overblijven
Het eerst deel van het nieuwe schooljaar hebben uw kind(eren) gebruik kunnen maken van de
mogelijkheid om over te blijven op school. We zijn gestart met een nieuw betaalsysteem. U ontvangt
binnenkort een factuur. Ik vraag u om deze z.s.m. te voldoen. We willen ook de mogelijkheid hebben
om de vrijwilligers te betalen. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Janita Dalebout(penningmeester Ouderraad)
Verkeerssituatie
Bij het in- en uitgaan van de school ontstaan bij het oversteken van de kinderen regelmatig gevaarlijke
situaties. De oorzaak hiervan is de toenemende verkeersdrukte van auto’s in de straat. Er worden
steeds meer kinderen met de auto gebracht. Er heeft pas een aanrijding plaatsgevonden met gelukkig
een goede afloop. Om herhaling te voorkomen ben ik met de gemeente in gesprek over
mogelijkheden om de veiligheid in de straat te optimaliseren. In de tussentijd vraagt het ook
inspanning m.b.t. parkeergedrag van personeel en van ouders. Het personeel gaat de auto’s zo veel
mogelijk verderop parkeren. Ouders waarvoor dit mogelijk is vraag ik om de kinderen te voet of op de
fiets te halen en te brengen. Als u met de auto komt, vraag ik om deze veilig en kort te parkeren.
We gaan de oversteek voor de kinderen met pionnen markeren. Ik hou u op de hoogte.
Namens ons en de kinderen alvast hartelijk bedankt voor de medewerking.
Sinterklaasfeest
Nemen jullie morgen je schoen mee?
Woensdag 26 december hopen we op een verrassing.
We verwachten Sinterklaas en zijn Pieten op 4 december rond 8:30u.
bij de school. We willen hen voor de school verwelkomen. Wij vragen
u om hiermee rekening te houden en de Carlstraat autovrij te
houden. Ouders zijn ook van harte welkom bij de ontvangst. Zodra de
Sint en zijn pieten naar binnen gaan nemen de ouders afscheid en
gaat het feest voor de kinderen in de school verder. Op deze ochtend
krijgen de kinderen zo rond 10 uur. iets lekkers te eten en te drinken.
4
OBS ’t Meetje van Ellemeet
Vorige week is bekend geworden dat ’t Meetje in Ellemeet op 1 augustus 2015 gaat sluiten i.v.m. het
teruglopend aantal leerlingen. Dat is een teleurstellende mededeling voor alle betrokkenen.
Dat betekent dat de ouders op zoek gaan naar een andere school voor hun kind(eren).
Nu blijkt dat er veel ouders belangstelling hebben voor onze school. In de komende weken vinden er
oriënterende gesprekken met de directie en een rondleiding plaats.
Mogen kinderen met kinkhoest en krentenbaard naar school?
Hieronder Informatie volgt informatie infectieziekten van het RIVM Het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu
KINKHOEST
-
Ziekteverschijnselen
Typische kinkhoest begint met klachten die lijken op een gewone neusverkoudheid. Daarna begint het
hoesten. Dit hoesten kan uitlopen op langdurige hoestbuien, waarbij taai slijm wordt opgehoest. De
hoestbuien zijn uitputtend. Het langdurige hoesten kan gevolgd worden door een piepende
inademing. Soms moet de patiënt ook braken. Longontsteking is de meest voorkomende complicatie.
Een zeldzame complicatie van kinkhoest bij jonge baby’s is zuurstoftekort of hersenbloedingen,
waardoor hersenbeschadiging kan optreden.
-
Kan iemand met kinkhoest naar kindercentrum, school of werk?
Als een kind met kinkhoest zich goed voelt dan kan het gewoon naar de crèche, het dagverblijf, de
peuterspeelzaal of school. Het kind is al besmettelijk voordat duidelijk is dat het kind kinkhoest heeft.
Het kan andere kinderen al hebben besmet en daarom helpt thuishouden van het zieke kind niet om
verspreiding van kinkhoest te voorkomen. Informeer wel de leiding of de leerkracht. De leiding kan in
overleg met de GGD eventueel andere ouders informeren, zodat die alert kunnen zijn op
verschijnselen van kinkhoest bij hun kind, zonodig kunnen zij dan de huisarts raadplegen. Wanneer
een kinkhoestpatiënt contact heeft gehad met een baby, informeer dan ook de ouders.
Iemand met kinkhoest die zich goed voelt kan meestal gewoon gaan werken.
KRENTEBAARD
-
Is krentenbaard te behandelen?
Krentenbaard is goed te behandelen. Complicaties komen zelden voor.
Bij klachten die passen bij krentenbaard wordt geadviseerd contact op te nemen met de huisarts.
Wanneer de krentenbaard beperkt blijft tot enkele plekjes kan volstaan worden met een lokale
behandeling met een antibioticazalf. Als de behandeling niet aanslaat of bij meer uitgebreide vormen
van krentenbaard kan daarnaast een antibioticakuur gegeven worden. Met de juiste behandeling
geneest krentenbaard snel en zonder littekens. De besmettelijkheid is verdwenen wanneer de
blaasjes opgedroogd of ingedroogd zijn of 2 dagen na start van een behandeling met de juiste
antibiotica.
Tegen de ziekte ontstaat geen immuniteit, mensen kunnen meerdere keren krentenbaard krijgen.
-
Kan iemand met krentenbaard naar dagverblijf, school of werk?
Iemand met krentenbaard kan gewoon naar dagverblijf, peuterspeelzaal, school of werk. Iemand is al
besmettelijk voor anderen voordat er verschijnselen optreden. De bacterie kan ook verspreid worden
door iemand zonder klachten.
Thuisblijven met krentenbaard helpt dus niet om verspreiding van de huidaandoening te voorkomen.
5
Informeer wel de leiding van een kindercentrum of school omdat het om een besmettelijke
aandoening gaat. De leiding kan dan andere ouders informeren zodat die alert kunnen zijn op
verschijnselen van krentenbaard bij hun kind.
De GGD kan adviseren een kind thuis te houden tot de blaasjes zijn opgedroogd of tot na de start van
de behandeling. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om een kind met uitgebreide en grotere wonden of
wanneer er veel kinderen met krentenbaard in één groep zijn.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op maandag 8 december 2014
6