De Toren - 4 december 2014 pagina 3

‹
www.nieuwsblad-detoren.nl
De Toren · donderdag 4 december 2014 · 3
Spel& zoekt naar samenwerking
Gezocht: sport- en
cultuurverenigingen!
Spel& is hard op
zoek naar sport- en
cultuurverenigingen in de
gemeente Zaltbommel die
samen met hen een leuke
naschoolse activiteit aan
de kinderen aan willen
bieden.
kunnen kinderen hun talent of passie ontdekken en
maken zij bovendien kennis
met de verenigingen in hun
omgeving. Als zij enthousiast
zijn, kan het zelfs zo zijn dat
zij zich als nieuw lid opgeven
bij hun favoriete vereniging!
Een mooie kans voor de vereniging zelf dus om meer leden aan zich te binden.
Pand 9 is ook een van de verenigingen die in samenwerking met Spel& naschoolse activiteiten aanbiedt aan basisschoolleerlingen. Andere zijn
Ardito, judovereniging Budo Kwai Teisuko, Djazz Dance Centre, Atellieroute Kunst, Kiezel Klei, de Zalt-bommelsche IJslcub en de Dutchrunners.
‘Zwalpen’ staat voor dwalen,
rondtrekken en struinen
door de natuur. Spel&coach
Evelien Baudoin en Bertine
Termeer van pedagogisch
bureau Avonatura namen de
kinderen mee om eens een
middagje te ‘zwalpen’. Helemaal leuk: tijdens hun derde
struinmiddag kregen ze een
les in fotografie van Ton de
Jong van fotoclub Bommelerwaard. Hij leerde de leerlingen hoe zij de mooiste na-
Liefde kwam tot bloei op de
Veluwe voor gouden paar Bok
Dirk Bok en zijn Jenneke Bok-Rochat vierden woensdag 19 november hun gouden huwelijk. De
twee leerden elkaar kennen tijdens een zangconcours. Foto: Hans van Eeuwijk
Groot feest in huize Bok
in Poederoijen. Dirk Bok
en zijn vrouw Jenneke
zijn namelijk vijftig
jaar getrouwd en dat
gaat niet onopgemerkt
voorbij.
Poederoijen - Dirk Bok (78)
en Jenneke Bok-Rochat (74)
uit Poederoijen hadden er
op 19 november
samen
vijftig huwelijksjaren opzitten. Bok, die lid was van
het mannenkoor uit Poederoijen, en zijn vrouw , die
zong bij het gemengd koor
in haar geboorteplaats Giessen, ontmoetten elkaar destijds op een zangconcours.
Waar dat was weten de twee
nog heel goed. Dirk: “Dat
Haakcafé
Zaltbommel - Biblio-
Zaltbommel - Op die manier
Activiteiten
Kinderen die op de basisschool zitten, kunnen bijna
iedere dag meedoen aan een
leuke activiteit die na school
plaatsvindt via Spel&. Zij
kunnen elke vier weken kiezen uit activiteiten op het
gebied van sport en cultuur.
Denk bijvoorbeeld aan een
spannend potje slagbal, een
leuke sportroulette of een
wedstrijdje zaalvoetbal. En
heb je ooit van ‘zwalpen’ gehoord? Ook dat is mogelijk!
KORT NIEUWS
was op het concoursterrein
op de Veluwe.” Volgens hem
sloeg de vonk meteen over.
“Het is altijd ‘aan’ gebleven
en na vijf jaar zijn we in
Giessen getrouwd.” De twee
vonden dus de weg naar het
altaar en zijn daarna neergestreken in Poederoijen. Daar
gingen ze vervolgens hard
aan de slag. “We hebben
samen zo’n vijfendertig jaar
hard gewerkt op de tuinderij
in de aardbeien en bloemen.
Van die kassen is niets meer
over. Deze werden twee jaar
geleden afgebroken.” Het
koppel kreeg vier kinderen,
wie ook altijd erg hard meehielpen in het bedrijf. En
door de drukke werkzaamheden, had het stel geen tijd
voor hobby’s. “We zaten eigenlijk altijd op het land.”
Nu wonen ze in een bejaardenwoning, waar Jenneke
Bok haar tijd weet in te vullen met eten koken en het
borduren van schilderijen.
Haar man helpt mee in het
huishouden en is vaak in
zijn moestuin te vinden. “Ik
heb alle soorten groenten.
Momenteel zijn er vooral
spruiten en andijvie. Die
teel ik voor mijn kinderen.”
Nu de twee wat ouder zijn,
hebben ze wel meer tijd voor
leuke dingen. Ze genieten
een keer per jaar van een
vakantie. “De trips vinden
vooral plaats binnen Nederland. In het voorjaar zijn we
nog naar Texel geweest.” Het
gouden paar heeft vier zonen en vier kleinkinderen.
“En twee schoondochters”,
zegt Bok.
tuurkiekjes kunnen maken.
Kinderen kozen hierna hun
meest prachtige foto uit en
die werd later afgedrukt.
Resultaten
Het Djazz Dance Centre in
Zaltbommel bood ook een
naschoolse activiteit aan en
was hierover heel enthousiast. Zij hebben hun deelname
ook voor komend schooljaar
toegezegd. Het leverde hen
veel nieuwe leden op.
Wijkgerichte aanpak
Vervolg van de Voorpagina
ZALTBOMMEL - In het on-
derzoek zijn de fysieke en
sociale
woonomgeving,
ongenoegens en veiligheid
beoordeeld. Bij de fysieke
woonomgeving gaat het over
de inrichting van de ruimte
en de bebouwing in de omgeving. Met de sociale omgeving worden elementen
bedoeld die het samenleven
van inwoners en daarmee
de sfeer van de wijk bepalen.
Bij overlast gaat het om overlast als gevolg van personen,
vervuiling, dieren, activiteiten en verkeer. De aspecten
van veiligheid die in het
onderzoek aan de orde zijn
gekomen, zijn criminaliteit,
het veiligheidsgevoel, het
toezicht en de verkeersveiligheid. Vanaf 2012 werken
we volgens de wijkgerichte
aanpak. Ook hierover zijn
in het onderzoek wat vragen
opgenomen.
Aandachtspunten
Het
leefbaarheidsonderzoek laat niet alleen waar
Zaltbommel staat ten opzichte van voorgaande jaren, maar geeft ook per wijk
aandachtspunten aan. Dit
zijn de thema’s waar bewoners een 6 of lager scoren,
waar de score lager is dan
het landelijk gemiddelde of
de vorige meting. De onderwerpen waar het om gaat
zijn nogal divers. Het gaat
dan bijvoorbeeld over parkeergelegenheid, speel- en
algemene
voorzieningen,
verkeersoverlast en –veiligheid. De meeste aandachtspunten bevinden zich in de
Binnenstad en in mindere
mate in De Vergt en de Spellewaard.
Colofon
Correspondentieadres Redactie
Veemarktkade 8, Postbus 692,
5201 AR ‘s-Hertogenbosch
T (088) 01 30 119
E [email protected]
W www.nieuwsblad-detoren.nl
Uitgever
E. van Gruijthuijsen
Commercieel directeur
A. Hesemans
Eindredactie De Toren
T. van Engelen
Algemeen redactiechef
T. van Engelen
Contactgegevens media-advies en
advertentieverkoop
Voor informatie over de advertentiemogelijkheden neemt u contact
op met uw accountmanager of bel
met (088) 013 99 98
E [email protected]
Bezorgklachten
www.deweekkrant.nl/verspreidklachten
T (0900) 424 57 26
Familieberichten
E [email protected]
T (088) 013 72 68
Zelf een familiebericht opgeven kan via
www.familieberichtenonline.nl
Rubrieksadvertenties
E [email protected]
T (0900) 674 38 36
Zelf een rubrieksadvertentie opgeven kan
via www.duos.nu
Druk
Wegener Nieuwsdruk
Algemene voorwaarden en overige
informatie (zoals advertentie-tarieven en
oplage) op www.wegenermedia.nl
De Toren is een uitgave van Wegener Media
BV. Deze fysieke uitgave wordt integraal opgenomen in het digitale archief van www.
nieuwsblad-detoren.nl. Aangeboden kopij
kan zowel worden geplaatst in de gedrukte
als digitale uitgaven van Wegener Media BV
© Wegener Media BV
theek Rivierenland houdt
dinsdag 16 december
van 10.00 tot 12.00 uur
het tweede haakcafé in
bibliotheek Zaltbommel.
Deze keer kan er niet alleen gehaakt worden voor
de stichting Earlybirds,
maar kunnen de haak- en
breipennen ook ter hand
worden genomen voor
andere goede doelen. Er
kunnen inktvisjes worden gehaakt, die net als
de Earlybirds aan ouders
van premature kindjes
gegeven worden. Er
kunnen mutsjes gebreid
worden voor baby’tjes in
Gambia, bloemen worden
gehaakt die per bloem
1,00 opleveren voor het
Nationaal Ouderenfonds
en er kan gebreid worden
voor opvang van kittens.
Is er een ander goed doel
waarvoor je wil haken
of breien of vind je het
gezellig om met je eigen
brei- of haakwerk langs
te komen? Ook dat is
mogelijk. Wolplein.nl zal
tijdens het haakcafé aanwezig zijn om geschikte
materialen te verkopen.
Er zijn ook patronen
aanwezig. Deelname aan
het haakcafé is gratis.
Wel is het de bedoeling
dat deelnemers hun eigen
materialen en eventueel
patronen meenemen.
DES verkoopt
kerstbomen
HEDEL - Muziekvereniging
DES uit Hedel verkoopt
op zaterdag 6 december
kerstbomen op het plein
aan de Kasteellaan bij
de winkels in Hedel. U
steunt met het kopen van
een kerstboom direct de
vereniging. Vanaf 8.30
uur in de ochtend kunt
u een boom uitzoeken.
Als extra service wordt
uw kerstboom in Hedel
en Ammerzoden gratis
thuisbezorgd. Dus geen
gedoe en naalden in de
auto! Een ensemble van
DES zorgt voor sfeerverhogende muziek.
ASIO houdt
open dag
HAAFTEN - Tafeltennis-
vereniging ASIO uit
Haaften houdt dinsdag 9
en 16 december een open
dag. Vanaf 19.00 uur zijn
jong en oud welkom in
Kulturhus ‘Burcht van
Haeften’ aan het Vredeplein 1 te Haaften. Op
deze avonden is ook onze
jeugdtrainer aanwezig.
Pepernoten
werkochtend
ZALTBOMMEL- In de
TorenTuin is het zondag
7 december pepernoten
werkochtend. Vanaf 10.00
uur kunnen vrijwilligers alle pepernoten
en banketstaven er weer
afwerken door onder
meer het kippenhok af
te timmeren, bollen te
poten en moestuinbedjes
schoon te maken.