Handleiding CCZ digitaal

CCZ Digitaal
Facebook
Op Facebook staat het informele nieuws van het CCZ.
Ouderportaal
Inloggen op het ouderportaal kan de ouder/verzorger en/of
de medewerker via de homepage van de website met de
gebruikersnaam en het wachtwoord zoals deze is verstrekt
door school. Ouders/verzorgers kunnen hier het rooster, de
cijfers en de absentie inzien van hun kind. Zij kunnen hier
tevens hun gegevens wijzigen bij verandering van (mobiele)
telefoonnummer en/of emailadres. Zo zijn die gegevens altijd
up to date. Zij kunnen na het wijzigen en/of aanvullen van de
gegevens, indien wenselijk, het eigen wachtwoord wijzigen.
De ouderparticipatiegroep heeft hier een eigen plek.
MijnCCZ
SOM today
In mijnCCZ kan de leerling via de mail
communiceren met docenten en medeleerlingen. In
de Google Drive omgeving kunnen documenten
worden gedeeld en opgeslagen.
Op SOM today kan de leerling via mijnCCZ inloggen met
de inloggegevens die verstrekt zijn door school. Hier kan
de leerling het eigen rooster, cijfers en absentie inzien en
toegang krijgen tot het huiswerk en de afspraken die
gemaakt zijn met docenten en de digitale leermiddelen.
Op de website is alle informatie te vinden over het CCZ,
welke van belang is voor de leerlingen en hun
ouder(s)/verzorger(s) en voor overige belangstellenden.
Omdat dit een openbaar medium is, staan hier geen
privacy gevoelige gegevens op die verbonden kunnen
worden aan een klas of een leerling. Ook is hier de
officiële, algemene jaaragenda en het officiële nieuws te
vinden.
Website
Bij vragen kan men zich richten tot
[email protected]