denk aan het aanmelden voor het ledenontbijt!!!!!!

Hoofdredacteur: Martien Mahler
Redactie
: Mark van Steen
Jan Groothuijse
Peter de Waal
Nieuwsbrief van schutterij BUB
Maart 2014.
www.schutterijbub.nl
[email protected]
De winter (welke winter?) is voorbij en het betere weer nadert. Ook voor de schutterij vangt
het seizoen dan weer aan en worden het drukkere tijden.
Koningsraadvergadering, Ledenontbijt/vergadering, Koningschieten, Kringtoernooi, Kermis
Kranenburg enz.
Er moet nog wel het een en ander geregeld worden zoals het ledenontbijt.
Hoeveel leden komen er? Voor hoeveel leden moet er besteld worden?
Je kunt de organisatie helpen door zo spoedig mogelijk de antwoordstrook in te sturen (of te
mailen) als je hieraan wilt deelnemen. Geef je je niet of na sluitingsdatum (30 maart) op dan
kun je wel eens de pech hebben dat er geen plaats meer is.
De voorbereidingen van het koningschieten zijn in volle gang en ik ben ervan overtuigd dat
dit weer fantastisch geregeld zal worden. Nu nog hopen op goed weer.
Er zit deze keer ook een enquêteformulier in de BUBbels. Je kunt deze inleveren tijdens het
ledenontbijt/jaarvergadering. Kun je hierbij niet aanwezig zijn: inleveren bij een bestuurslid,
mailen of reageren via facebook mag natuurlijk ook. Wij zijn benieuwd naar de reacties,
ideeën enz.
Verder wens ik een ieder in deze drukke periode veel plezier en gezelligheid. (en natuurlijk
goed weer bij alle evenementen.)
Martien.
DENK AAN HET AANMELDEN VOOR HET
LEDENONTBIJT!!!!!!
1
Jaarverslag 2013 van onze secretaris.
In het jaarverslag van de secretaris blikt de vereniging terug op het afgelopen jaar. Het karakter van
een traditierijke vereniging dwingt tot een traditiegetrouw jaarverslag. Desondanks doet het
mij deugd niet te kunnen volstaan met enkel de gebruikelijke grote evenementen.
Natuurlijk behouden we de Algemene Ledenvergadering, het Koningschieten, de Kringdag,
de Schuttersfeesten en de Oktoberfeesten in Sittard. Deze evenementen vormen de fundering
van de jaaragenda, met in iedere periode van het jaar wel een evenement dat minstens
50 actieve leden en vrijwilligers op de been brengt, om nog maar niet te spreken van de vele
bezoekers en andere leden.
Maar naast de vaste ondernemingen blijven we ook nieuwe dingen organiseren. Soms zijn
het geheel frisse ideeën, soms zijn het herrezen activiteiten. Zo zijn nieuw op de kalender
de Schuttersdag in Amsterdam; ons bezoek aan de Schuttersfeesten in Groesbeek
en de Regiocompetitie. Onder de terugkerende optredens van de schutterij noem ik het
Grensland Koningschieten en de Koninginnedag / Koningsdag. En voor het eerst in jaren kwam ook
de drumfanfare weer voorzichtig in actie tijdens de carnavalsoptochten in de regio!
Verder noemen we in dit jaarverslag ook de kleinere evenementen, de ontwikkelingen in
ons ledenbestand en enkele belangrijke bestuurlijke aangelegenheden. Ik hoop dat u met dit jaarverslag weer helemaal op de hoogte bent van het reilen en zeilen van de vereniging en de gezondheid
van de Schutterij!
Ledenontbijt en Algemene Ledenvergadering
Inmiddels is het gratis gezamenlijk ledenontbijt voorafgaand aan de ledenvergadering vaste prik,
samen met de huldiging van de jubilarissen en de afsluiting door een buutreedner. De afgelopen
jaren is het aantal leden dat samenkomt gestabiliseerd rond de 90 personen, een mooi aantal voor
de zaal die beschikbaar is in hotel 't Spijker. Vooral heuglijk om te zien is dat van al die mensen
zo'n driekwart ook blijft voor de ledenvergadering. Een bijzonder feit waar veel verenigingen in de
regio en in het land jaloers op zijn!
De algemene ledenvergadering zelf verliep voorspoedig. Met het overlijden van Louis van Opbergen
in 2012 en het aftreden van Lex Menting ontstonden twee vacatures in het bestuur. Inmiddels zijn
Sjef Stampaert en Peter de Waal al onmisbare bestuursleden geworden en bewijst keizer
Martien Mahler zich een uitstekend penningmeester.
2
Koningschieten
Het eerste grote evenement na de Ledenvergadering is natuurlijk het jaarlijkse Koningschieten.
Het weer, vaak toch een bepalende factor, werkte goed mee en de sfeer zat er lekker in. Bij
het Jeugdkoningschieten lukte het Jurre Verheijen om zijn titel niet alleen te verdedigen, maar ook
te prolongeren. Hiermee mocht hij als eerste jeugdkoning de Jeugdkoningsketting dragen, de nieuw
geïntroduceerde variant van de befaamde Koningsketting.
Hij hoefde de strijd enkel met de vogel aan te gaan, er waren dit jaar geen andere kandidaten.
Desondanks wist Jan Janssen toch iets zeer bijzonders te doen. Voor het eerst in de geschiedenis
van de schutterij zijn we een Koning rijk afkomstig uit én woonachtig in Berg en Dal, toch één van
de plaatsen waar de vereniging haar naam aan ontleent! Jan Janssen volgt met Elise het
oude koningspaar Hein en Tonny Reinders op.
Kringdag Rijk van Nijmegen – de Betuwe, Ooij
Na de verregende Kringdag in Kekerdom (2012) had de Ooij maar een klein beetje meer geluk in
2013. Jeugdkoning Jurre had wél al het geluk aan zijn zijde: bij het Jeugdkoningschieten behaalde
hij de eerste prijs. Ook volgden eerste prijzen in onze klasse voor het defileren en marcheren. Op
het grasveld in Ooij bleef ook het idee groeien om de Kringdag weer naar ons dorp te halen: in 2017
zal het zo ver zijn!
Schuttersfeesten Beek-Ubbergen
De jaarlijkse Schuttersfeesten: het hoogtepunt van het schuttersseizoen! Heel de schutterij marcheerde, musiceerde, zong, dronk en danste drie dagen lang door het dorp, onder leiding van kersvers
koningspaar Jan en Elise Janssen. Extra reden voor een feestje was het 50-jarig jubileum van de
jeugdcommissie. Vrij entree gedurende de gehele schuttersfeesten zorgde niet voor veel meer publiek,
maar de toegankelijkheid van de feesten blijft hoog in ons vaandel staan.
Voor een tweede keer op rij brachten wij zelf, in samenwerking met gemeente, kermisexploitant
Pothoven en Sous les Eglises de kermis naar Beek. Ook de KNA liet opnieuw van zich horen, door
samen met de drumfanfare de muziek te verzorgen tijdens de optochten.
Grote trots tijdens de schuttersfeesten was wel de terugkeer van een welhaast vergeten traditie: de
commandant te paard! Commandant Regé van Steen trotseerde een rugblessure, trainde bij de manege
en leidde de stoet en officieren te paard vol overgave. Een prachtig gezicht dat we hopelijk niet weer
slechts in de geschiedenisboekjes terugzien!
Schuttersdag Amsterdam
Ze bestaat al sinds de 14e eeuw, maar nu was ze al bijna 100 jaar in ruste. Maar met de Schuttersdag
van 8 september toonde de Schutterij van Amsterdam zich weer springlevend. Officieel in 2010 weer
voortgezet organiseerde de Amsterdamse schutterij een heus Koningschieten. Slechts enkele
verenigingen uit onze regio waren op de uitnodiging ingegaan om de Amsterdammers bij te staan
tijdens hun eerste grote openbare evenement. Het bleek een schot in de roos. Met ruim 60 leden
marcheerden we in een stoet van enkele verenigingen langs het Paleis op de Dam, dwars door de
Kalverstraat, onder het Rijksmuseum door naar de kleine schutterstent midden op het Museumplein.
Honderden toeristen en Amsterdammers keken vol verbazing toe hoe we er, bijgestaan door enkele
muzikanten van de KNA, een prachtige dag van maakten. In september 2014 zijn we zeker weer van
de partij!
3
Oktoberfeesten Sittard
Met de Schuttersdag in Amsterdam en de Oktoberfeesten in Sittard hebben we nu twee grote
evenementen kort achter elkaar in grote steden. Het was deze keer wel even wennen in Sittard:
verbouwingen in het centrum van de stad en een verplaatst kermisterrein gaven een ander gezicht
aan de Oktoberfeesten. Wel als vanouds waren de gezelligheid in de feesttent, het warme publiek
langs de kant en de prachtige optocht door het centrum van Sittard. Na een geslaagde Schuttersdag in Amsterdam waren ook hier enkele leden van de KNA van de partij om de drumfanfare bij te
staan. De verbroedering en de steun over en weer tussen de harmonie en drumfanfare geeft een
sterke impuls aan de sfeer onderling én aan de muziekoptredens: ontzettend fijn en extra gezellig!
Carnaval 2013 – 2014
De afgelopen jaren wisselde de betrokkenheid van de Schutterij bij het carnaval wel eens – zij het
niet omdat de feestlust gedaald was. Het Gemaskerd Bal lieten we aan een ander, maar we leverden
wel een Prins en het Boerenbruiloftspaar. De drumfanfare kon de optochten niet meer lopen, maar
ons carnavalshart bracht wel altijd een stevige delegatie naar de Prinsenproclamatie, prinsenreceptie
en Pronkzittingen. Het afgelopen seizoen hebben we gelukkig voor het eerst in jaren wél weer een
muzikale rol kunnen spelen bij de optochten in Kranenburg en op Rozenmaondag: enkele muzikanten
van de drumfanfare sloten aan bij dweilorkest KNAgalm. Zo laten we ons ook in de stoet weer zien!
loze kleinere evenementen vonden gedurende het jaar plaats. Eind april bezochten we het
tweejaarlijks Grensland Koningschieten in Kranenburg met zo'n 25 personen. In mei vetrok een grote
bus naar de Schuttersfeesten in Kranenburg, het officieuze afscheidsfeest van koningspaar Hein en
Tonny. Nieuw op de agenda waren de Schuttersfeesten in Groesbeek. Bij wijze van proef vertrokken
20 leden naar het Groesbeekse kermisfeest en hun conclusie: in 2014 zeker weer!
Overige activiteiten
Afgelopen jaar was ook een jaar waarin de drumfanfare weer flink actief is geweest. De voorgaande
jaren waren erg moeilijk met een zeer smalle bezetting, waardoor veel optredens en optochten niet
met volle kracht uitgevoerd konden worden. Met zes gloednieuwe trompetten en fanatieke dirigent
Theo Derks (die zo nu en dan ook meespeelt tijdens optochten!) trad de drumfanfare in 2013 onder
andere op bij de Kalorama Wandeltocht, de Avondvierdaagse, 't Höfke, recepties van BVC en
Jos Peters. Bij optochten tijdens de Schuttersfeesten in Beek, Koninginnedag, de Oktoberfeesten in
Sittard en de Schuttersfeesten van Amsterdam werd de drumfanfare bijgestaan door leden van de
KNA, wat de muziek alleen maar ten goede komt. Goed om te zien en we hopen dat dit alles
voortgezet kan worden!
Ook online laat de Schutterij zich van haar beste kant zien. Onze Facebook-pagina heeft in razend
tempo al bijna 450 'Vrienden' aangetrokken, waardoor het delen van foto's, video's en korte updates
haast moeiteloos geworden is.
Naast bekende activiteiten als de Nieuwjaarsbubbels en de Wildbingo (niet zo goed bezocht door
onze eigen leden, wel erg gezellig!) is rond de jaarwisseling ook de Regiocompetitie ingezet. Een
idee dat geboren is tijdens de schuttersfeesten in Beek en Kranenburg is in korte tijd erg succesvol
gebleken. Het lijkt zo simpel: neem een stel schutters van verschillende verenigingen en houd
schietwedstrijden. Bij andere verenigingen op bezoek gaan maakt het contact ontzettend gemakkelijk
en het is nog eens erg gezellig ook. Leerzaam, zelfs, want je leert toch altijd weer iets nieuws als je
een kijkje neemt in andermans keuken! Aan de Regiocompetitie nemen schutters deel van de
verenigingen uit Gendt, Kranenburg en Beek.
Ledenaantal
Het ledental van de schutterij is tijdens dit schrijven 322 leden, waarvan 63 geüniformeerde leden.
De schutterij vindt haar kracht in het organiseren van activiteiten die horen bij een traditierijke
vereniging. De drumfanfare heeft het afgelopen jaar veel opgetreden en daarmee de relatief zwakke
bezetting toch heel sterk benut. Het Regioschieten laat zien dat ook het competitieve element scherp
blijft.
4
Helaas moeten we wel constateren dat de Beekse jeugd de weg naar de schutterij niet (meer) weet
te vinden. Voor het eerst in jaren zijn er officieel geen Beekse leden jonger dan 18 jaar oud actief
betrokken bij de schutterij. De enige uitzondering hierop is het Jeugdkoningschieten, dat tijdens het
Koningschieten wel een trouw groepje jongens en meisjes naar zich toe trekt. Echter, ook hier blijkt
dat de interesse om wekelijks actief te zijn zeer gering is. Dit betekent dat we ons des te meer dienen
toe te leggen op de volwassen schutter. Met de vele activiteiten en onderdelen, van marketentsters
ot vendeliers en van Lottopot tot schietcompetitie menen we een ruim aanbod in huis te hebben.
Bestuurlijk
Tijdens dit schuttersjaar zijn de Schutterij en het bestuur van de Kring Rijk van Nijmegen-de Betuwe
nader tot elkaar gekomen. Een bezoek van Hans Schreven aan één van de bestuursvergaderingen
betekende ideeën en gedachten uitwisselen, helderheid in de rollen en visie van het Kringbestuur en
ook op informeel gebied een hechtere band tussen ons beider besturen. Ook tijdens de schuttersmis
was er een delegatie van het Kringbestuur aanwezig en nam voorzitter Hans Schreven een lezing voor
zijn rekening. De betrokkenheid tussen onze vereniging en de Kring als geheel is één van de redenen
om het Kringconcours 2017 te gaan organiseren.
Voordat het zover is, organiseren we eerst het Grenslandkoningschieten. Dat moet in 2015 in Beek
plaatsvinden. De voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang.
Zoals reeds vermeld namen Peter de Waal en Sjef Stampaert dit jaar plaats in het bestuur.
Martien Mahler, drijvende kracht achter de Bubbels en als Keizer al jaren aanwezig bij de
bestuursvergadering, trad nu ook toe tot het bestuur als penningmeester.
Afsluiting
Alle bovenstaande evenementen, activiteiten, optredens, feesten en partijen laten zien dat de schutterij
nog altijd met grote regelmaat haar aanwezigheid toont in ons dorp, in de regio en zelfs daarbuiten. Dat
doen we zelfs zo vaak dat er ook nog gezellige dagen geweest zijn, die niet eens aan bod gekomen zijn
in dit jaarverslag! Dat brengt mij tot een laatste boodschap die niet vaak genoeg herhaald kan worden,
namelijk dat het bestuur van de vereniging haar grote dank wil uiten richting alle leden, vrijwilligers,
zusterverenigingen, bezoekers, bedrijven, organisaties en instanties die al onze activiteiten
mogelijk maken!
Om te eindigen met vaste traditie:
Dat er nog veel mooie schuttersjaren mogen volgen! Proost!!!
Aldus opgemaakt maart 2014
5
Financieel verslag 2013 van de penningmeester.
In 2013 is het eigen vermogen van onze vereniging met € 10.973,53 verminderd.
Dit is een flink bedrag.
Dit alles is te verklaren door een aantal investeringen/extra uitgaven die wij dat jaar gedaan
hebben zoals:
1.
2.
3.
4.
Aanschaf trompetten voor de Drumfanfare
Uniformen officieren (besteld in 2012)
Bijdrage muziek tijdens de kermis
Pakken voor 2 nieuwe bestuursleden
Totaal
€ 6.200,00
€ 4.424,64
€ 1.813,65
€
767,60
€ 13.205,89
==========
Ook zijn sommige opbrengsten gedaald t.o.v. 2012:
Huuropbrengst  2012: € 3.120,00
Oud papier
 2012: € 8.829,00
2013: € 780,00
2013: € 7.158,00
De daling van de huuropbrengsten heeft te maken met afspraken met het Kulturhus die nu
strikter nageleefd zullen worden.
De daling van de opbrengst van het oud papier komt door de hogere vergoeding die de
ophalers krijgen.
Ook voor het komend jaar staan een aantal investeringen op stapel zoals de aanschaf van
2 nieuwe kruisbogen (de oude zijn niet meer te repareren) en een pistool voor de
schietcompetitie.
De drumfanfare heeft het verzoek ingediend voor vervanging van de sousafoon.
De vervanging van de sousafoon zal wel in de begroting meegenomen worden, maar de
aanschaf hiervan is afhankelijk van subsidies die wij eventueel zullen krijgen.
In 2013 en 2014 zijn er enkele investeringen geweest/zullen er enkele investeringen zijn
waarmee wij een aantal jaren vooruit kunnen. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de trompetten,
kruisbogen, uniformen van de officieren en het pistool.
Wij zijn, als bestuur, ons er terdege van bewust dat we de komende jaren de kosten goed in
de hand moeten houden om het eigen vermogen in de toekomst weer toe te laten nemen.
Voor belangstellenden ligt een uur voor aanvang van de vergadering een compleet verslag
van de financiën over 2013 ter inzage.
Martien Mahler
Penningmeester
6
Met ingang van 1 januari 2014 ontvang je geen acceptgiro meer om de contributie te betalen.
Waarom?
Europa is op weg naar één grote Europese betaalmarkt: de Single Euro Payments Area
(SEPA).
Per 1 februari 2014 is Nederland overgegaan op SEPA. De nationale betaalproducten
hebben nu plaatsgemaakt voor de Europese.
Na 1 februari 2014 verwerken de banken alleen nog acceptgirokaarten die SEPA-proof zijn
en met ingang van 2019 verdwijnt het betalen met acceptgiro’s helemaal. Wij hebben
daarom, uit kostenoverweging, besloten om niet meer te investeren in het SEPA-proof
maken van de acceptgiro’s en deze nu al af te schaffen.
Betalen.
Je kunt de contributie betalen via automatische incasso. Dit is een handige en veilige manier
van betalen. Je kunt niet vergeten te betalen en voor de vereniging/penningmeester is het
een stuk eenvoudiger. Ben je het niet eens met de afschrijving dan kun je de bank verzoeken
het bedrag terug te storten.
Als je geen gebruik maakt van automatische incasso kunt je met internet bankieren betalen
of je gebruikt de overschrijvingsformulieren van je bank.
Je krijgt dan t.z.t. een brief van ons met daarin vermeld het bedrag van de contributie en het
rekeningnummer waarnaar je de contributie kunt overschrijven.
Wil je alsnog per incasso betalen: geef dit dan even door aan mij door:
[email protected] of je kunt mij bellen (06-46844794). Ik zorg er dan
voor dat je een machtigingsformulier thuis krijg.
Voor degene die per automatische incasso betalen: De contributie zal in mei 2014 van
je rekening worden afgeschreven.
Deelname Lotto.
Als je deelneemt aan de lotto zal het bedrag voor deelname in april van je rekening worden
afgeschreven. Het betreft de periode maart 2014 t/m augustus 2014.
(€ 13,00)
Martien Mahler
Penningmeester
7
Tijdens de carnaval hebben verschillende leden van de Drumfanfare meegespeeld met het
dweilorkest van de harmonie: KNAGALM.
Er was onder andere een optreden bij het Höfke en deelname aan de carnavalsoptochten in
Kranenburg en de Heksenketel. Voor een natje en een droogje was ook gezorgd.
Het was een geweldige ervaring en wij willen de KNAGALM dan ook bedanken voor hun
uitnodiging.
(Foto Erna Lukassen)
Hieronder de prijswinnaars van de Lotto van 7 december 2013 t/m 22 februari 2014:
Datum
Nummer
Winnaar
07-12-2013 42
Jeanne Menting
14-12-2013 38
Willy Bos
21-12-2013 41
Petra de Waal
28-12-2013 14
Elly Sak
04-01-2014
1
Henk Verploegen
11-01-2014 23
Maurice Peters
18-01-2014 30
John Cremers
25-01-2014 26
Sjef Stampaert
01-02-2014
6
Ronnie Hendriks
08-02-2014 20
Robert Huilmand
15-02-2014 42
Jeanne Menting
22-02-2014 31
Ben van Eck
De prijs zal in april op jullie rekening worden bijgeschreven.
8
Het majorettekorps uit 19??.
Op 15 januari hebben we 2014 samen ingeluid met de jaarlijkse Nieuwjaarsbubbels. Een 30
tal geüniformeerde leden meldden zich in het Kulturhus om het glas te heffen op de schutterij
en het nieuwe jaar. Na een toespraak van Jos Peters (onze voorzitter John kon niet
aanwezig zijn) hebben we er een gezellige avond van gemaakt.
Heeft u een tip, een roddel, een foto, een verhaal
voor “Bubbels”?
Stuur uw idee naar [email protected]
Copy voor de volgende nieuwsbrief svp voor
1 juni 2014 inleveren.
9
Liefde is …………
Liefde
is een rubriek over liefde in de
ruimste zin van het woord: liefde voor de
vereniging, voor de buurt, voor het dorp,
voor elkaar enz.
Maar het betreft altijd leden van de
schutterij.
Deze foto is met carnaval gemaakt en
betreft liefde voor de Beekse
verenigingen.
KNAgalm en leden van de drumfanfare
samen op weg naar de optocht in
de Heksenketel.
Samen muziek maken.
Nieuwjaarsreceptie BVC/receptie Maatje en Joke Kersten.
Op 5 januari zijn wij naar de traditionele nieuwjaarsreceptie van BVC geweest. Het was weer
een gezellige drukte waar veel Beekse verenigingen aanwezig waren.
Tijdens de receptie kwam Marcel Peters namens de Cavalieren vragen of wij zin hadden om
mee te gaan naar Spijker. Maatje en Joke kersten gaven daar een receptie omdat zij gestopt
waren met hun slagerij. Dit spontane idee stond ons wel aan en wij zijn samen met de
Cavalieren naar Spijker getogen. Uiteraard hebben we eerst voor een cadeau en bloemen
gezorgd.
De receptie vond plaats in de zaal “Mooi Nederland”. We konden niet met zijn allen gelijk in
de lift zodat we in groepen naar boven moesten. Enkele van die groepen kwamen onderweg
een schaal met bitterballen tegen (de bofkonten).
Eenmaal allemaal boven konden we ons opmaken om Maatje en Joke te gaan feliciteren en
ze veel geluk in de toekomst te wensen. Onze komst werd door hen zeer gewaardeerd.
We zijn nog enige tijd op de receptie gebleven en het was, zoals te verwachten met deze
groep, weer een zeer geslaagde dag.
Op de receptie
bij Maatje en Joke.
10
Lucht geweer
The Young Ones
Crewa`s
NR 32
Heidiedas
The Bitches
Off-Duty
The Rookies
Lucht pistool Top
3
Kruisboog
43,625
41,467
41,129
37,350
37,250
35,750
32,000
Off-Duty
Crewa`s
NR 32
The Bitches
The Young Ones
The Rookies
Heidiedas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Feestorkest
Gemeente in Gelderland
Eremetaal
Plaats in Gelderland
Drank
Was vroeger onderdeel van onze schutterij
Seizoen
Rijtuig
Straat in Beek
Onderdeel van de schutterij
Hotel in Beek
Parade
11
26,667 Jan de Jong
26,312 Theo Groothuijse
25,200 Hein Reinders
25,000
24,333
22,500
22,067
39,750
37,250
34,500
Opgericht in 1932
Aangesloten bij de Kring Rijk van Nijmegen-de Betuwe
Secretariaat: Mark van Steen
Postbus 125, 6573 ZK Beek-Ubbergen
Feedback 2014 – U bent aan zet!
Wat als u het voor het zeggen had? Of wat als u gewoon iets kwijt wil, positief of negatief? Wij
stellen uw meningen, ideeën en gebaren op prijs en willen de ruimte bieden om uw zegje te doen.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering staat een aparte doos klaar, waarin wij al uw feedback
willen verzamelen. Vul dit formulier in en lever het in. Wij zullen luisteren – u bent aan zet!
Bedenkt u later nog iets wat u kwijt had gewild? U kunt ons natuurlijk altijd bereiken, bijvoorbeeld
via de Facebook-pagina!
Dit stel ik op prijs aan de Schutterij:
Wat zou u graag veranderd zien?
(Geef gerust ook tips, ideeën, of contacten waarvan u denkt dat ze bevorderlijk kunnen zijn!)
Indien u bereid bent om te helpen bij evenementen, of als we u mogen benaderen over
bovenstaande ideeën, vul dan uw gegevens in. Blijft u liever anoniem? Dat mag natuurlijk net zo
goed!
Naam:
…................................................................
Telefoonnummer:
…................................................................
12
Groepenschieten.
Zondag 29 december
hadden wij een gezellig
samenzijn van het
groepenschieten dat
was georganiseerd door
de zondaggroep. Het
was een leuke middag
met oud-Hollandse
spelletjes en
pistoolschieten. Ook
was er voor de
inwendige mens
gezorgd; er was een
heerlijke pan snert en
champignonsoep met
broodjes.
Voor geïnteresseerden: elke laatste vrijdagavond van de maand en de
zondagmiddag daarna is er groepenschieten in het Kulturhus. Kom gerust eens
kijken.
De redactie.
.
In de jaarplanning die bij de BUBbels van december 2013 zat staat vermeld dat de
schuttersdag van de schutterij Stad Amsterdam op 31 augustus 2014 zou zijn.
Deze datum is, i.v.m. andere festiviteiten op het Museumplein, gewijzigd in
14 september 2014.
Je kunt de BUBBels ook per e-mail ontvangen.
Wij hoeven dan minder exemplaren te laten drukken.
Dit spaart de kosten van het drukken uit en je ontvangt de
nieuwsbrief eerder.
Als je dit wilt stuur dan een e-mail naar het e-mail adres van de
redactie.  [email protected]
13
Opgericht in 1932
Aangesloten bij de Kring Rijk van Nijmegen-de Betuwe
Secretariaat: Mark van Steen
Postbus 125, 6573 ZK Beek-Ubbergen
UITNODIGING LEDENONTBIJT
6 APRIL 2014, HOTEL ’t SPIJKER
REAGEREN VÓÓR ZONDAG 30 MAART!
Het jaarlijkse Ledenontbijt wordt door de Schutterij aangeboden aan al haar leden. Een bedankje voor ieders
inzet, een gezellige samenkomst én een moment om stil te staan bij het afgelopen jaar. Het ledenontbijt
wordt gevolgd door de Algemene Ledenvergadering, de huldiging van de jubilarissen en een speciale artiest
die op humoristische wijze het gezellig samenzijn inluidt.
Het bestuur wil aan alle leden het volgende programma aanbieden:
10:00 uur:
aanvang ledenontbijt
aansluitend:
huldiging jubilarissen
11:30 uur:
Algemene Ledenvergadering (zie agenda)
13:00 uur:
optreden buutreedner
Deelname ledenontbijt geschiedt op voorinschrijving en is uitsluitend bedoeld voor leden van de Schutterij
(een uitzondering geldt voor partners van jubilarissen). U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen
naar [email protected] (Bij aanmeldingen voor e-mail krijgt u een bevestigingsmail
teruggestuurd.) U mag ook deze deelnamestrook invullen en inleveren bij Martien Mahler (Van Hasseltstraat
3) of John Cremers (Bongerdstraat 86).
....... 8< ....... 8< ....... 8< .....................................................................................................................................................
VOORINSCHRIJVING LEDENONTBIJT SLUIT OP 30 MAART 2014 !!!
Voor- en achternamen:
………………………………………………………………...
………………………………………………………………...
………………………………………………………………...
14
SCHUTTERIJ B.U.B.
Opgericht in 1932
Aangesloten bij de Kring Rijk van Nijmegen-de Betuwe
Secretariaat: Mark van Steen
Postbus 125, 6573 ZK Beek-Ubbergen
Geachte leden,
Bij deze wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering die gehouden zal
worden op:
ZONDAG 6 APRIL 2014 IN HOTEL ’t SPIJKER
AANVANGSTIJD ZIE BIJLAGE LEDENONTBIJT
Agendapunt 1:
Agendapunt 2:
Agendapunt 3:
Agendapunt 4:
Agendapunt 5:
Agendapunt 6a:
Agendapunt 6b:
Agendapunt 7:
Agendapunt 8:
Opening door de voorzitter met minuut stilte
Aan de agenda toe te voegen punten
Notulen Algemene Ledenvergadering, april 2013 (zie website of Bubbels)
Ingekomen en uitgaande stukken (ter inzage)
Jaarverslag secretaris jaargang 2013 (zie Bubbels maart)
Jaarverslag en verantwoording penningmeester jaargang 2013
Ter inzage vanaf een half uur voorafgaand aan de vergadering
Investeringen door bestuur
O.a.: mogelijke aanschaf sousafoon; nieuwe kruisbogen
Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuw kascontrolelid
Jos Bailly treedt af; Bart Huilmand blijft aan
Bestuursverkiezingen:
 Voorzitter John Cremers, aftredend en herkiesbaar
 Bestuurslid Coos Lamers, aftredend en herkiesbaar
Kandidaten voor een bestuursfunctie dienen zich minimaal 24 uur vóór de vergadering te melden bij de
secretaris. Zij dienen daarbij in bezit te zijn van minstens 5 handtekeningen van leden van Schutterij B.U.B..
Agendapunt 9:
Agendapunt 11:
Agendapunt 12:
Agendapunt 13 :
Agendapunt 14:
Agendapunt 15:
Agendapunt 16:
Mededelingen bestuur
O.a.: organisatie Grensland Koningschieten en Kringconcours;
Gebruik Kulturhus; Lottopot; schietcompetities
Samenvatting Koningsraadvergadering
Koningschieten en schenking prijzen
Schuttersfeesten en vaststelling Koningstoelage
Behandeling aan de agenda toegevoegde punten
Rondvraag
Sluiting door de voorzitter
Uw aanwezigheid wordt natuurlijk erg op prijs gesteld!
Met hartelijke schuttersgroet,
Mark van Steen, secretaris
15