Klas: 5e jaar Secretariaat-Talen (TSO) Leerling

Klas: 5e jaar Secretariaat-Talen (TSO)
Leerling: …………………………………………………………………………………………………….
Straat: ………………………………………………………………Nr. : …………… Postnummer: ………………….. Gemeente: …………………………………………….
E- mailadres: …………………………………………………………………………………………………….. Tel: ……………. /……………………………………………………...
Omcirkel de gewenste boeken en schrap de boeken die je reeds in bezit hebt.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
TITEL HANDBOEK - WERKBOEK
Pionier 5T - Leerwerkboek
Frappant T5 (3-4u) Leerwerkboek
Mistral T5 Plus
Backbone + Business Matters-Leerwerkboek
Drive Speakeasy
Alles im Griff 2T Update: Lehr-und Arbeitsbuch met Minigrammatik
UITGEVERIJ
De Boeck
Pelckmans
Pelckmans
Pelckmans
Via de school
VAK
Geschiedenis
Nederlands
Frans
Engels
Engels
PRIJS
€ 17,95
€ 21,00
€ 20,00
€ 19,75
ISBN
9789045543260
9789028968455
9789028966246
9789028949263
Via de school
Die Keure
Duits
€ 16,60
9789048604364
Die Keure
De Boeck
De Boeck
De Boeck
VVKSO
VVKSO
Pelckmans
Duits
Recht
B. Econ
Correspondentie
Informatica
Informatica
Godsdienst
€ 16,60
€ 16,10
€ 24,00
€ 23,00
9789048607853
9789045536040
9789045543482
9789045533551
Via de school
Via de school
9789028947306
Alles im Griff 3T Update: Lehr-und Arbeitsbuch met Minigrammatik
Wetgeving-Inleiding tot het recht en burgerlijk recht
Bedrijfsbeheer 2014
Puur Zakelijk Plus
BZL MS Excel 2010/2013
BZL MS Acces 2010/2013
Meander T5
€ 14,62
Voor Aardrijkskunde gaat de leerkracht er van uit dat iedereen (thuis) over een atlas beschikt. Bij voorkeur "Wolters -Plantyn Algemene Wereldatlas
Aardrijkskunde wordt klassikaal aangekocht via de school.
voor Frans beschikt iedereen over een woordenboek Ned.-Fr. en Fr.-Ned.
Meer info over de aanschaf en het gebruik van het juiste (grafische ) rekentoestel kan je terugvinden op de website van de school.