week 47

De Regiokrant
Huis-aan-huis nieuwsblad in Hoogezand-Sappemeer en omstreken
WOENSDAG 19 NOVEMBER 2014
12 PAGINA’S
waarin
opgenomen
opgericht
1946
31e JAARGANG, NUMMER 47
Tekort BWR van 674.000 naar 1.383.000 euro
Uitvoeringsplan BWRI
goedgekeurd door college
HOOGEZAND - Het college van
B en W van Hoogezand-Sappemeer heeft het uitvoeringsplan
vastgesteld om te komen tot
een werkmaatschappij voor
Werk, Re-integratie en Inkomen (BWRI) per 1 januari 2015.
Participatie is belangrijker dan
financieel resultaat, vinden B
en W en het financieel resultaat
van het huidige BWR, is beroerd, meer dan een miljoen euro tekort.
‘Hou me vast…’
HOOGEZAND - ‘Hou me vast, leg je hand op m’n schouder’, is een
songtekst, maar zo’n tafereel was ook te zien op een druk kruispunt
in Hoogezand. Op gezette tijden krijgen verkeersregelaars in opleiding, praktijkles op het drukke kruispunt Hoofdstraat-Kerkstraat.
Ook vorige week was dat op een druk tijdstip weer het geval. Het is
daarbij koddig te zien hoe de instructeur met de leerlingen omgaat. De vrouw wordt daarbij voortdurend door hem vastgepakt,
de hand op de schouder, om het middel (foto) en zelfs haar arm
wordt door hem omhoog en omlaag bewogen. Werkt het een op de
lachspieren, aan de andere kant wekt het ook flink wat irritatie
van weggebruikers op. Er wordt namelijk van de vier richtingen
steeds maar één volledig vrij gegeven wat leidt tot lange files, aan
de ene kant tot aan het spoor en de andere kant de brug over het
Winschoterdiep, waarbij het verkeer vele minuten stilstaat. Het
heeft tot nu toe nog niet geleid tot problemen als een spoedambulance er in vast komt te staan, maar omwonenden houden soms
hun hart vast.
De nieuwe maatschappij gaat bestaan uit het huidige bedrijf voor
Werk en Re-integratie (BWR), de
opvolger van de TRIO Bedrijven,
en de unit Werk en Inkomen van
de gemeente. De werkmaatschappij vormt een onderdeel van de gemeente
Hoogezand-Sappemeer.
De BWRI werkt ook voor Slochteren, en voor Haren alleen het
WSW-gedeelte. De gemeenteraad
van Hoogezand-Sappemeer stemde op 16 juni 2014 in met de oprichting van de BWRI. De huidige
gemeenschappelijke regeling van
de gemeenten H-S, Slochteren en
Haren houdt op te bestaan.
Een sterke bedrijfsvoering ontwikkelen van de nieuwe werkmaatschappij heeft in de aanloopfase
een hoge prioriteit, vinden B en W,
omdat participatie in de toekomst
nooit budgettair neutraal zal kunnen zijn. Ongeveer tachtig procent
Weer Intercultureel
diner in Hoogezand
HOOGEZAND - In Hoogezand
vindt zondag 23 november van
17.30 tot 21.00 uur in het Activiteitencentrum Suranti aan de
Laan van de sport 5, weer een
intercultureel diner plaats.
Mensen kunnen dan kennismaken
Kerst-Inn gestopt
HOOGEZAND - Na 38 jaar stopt
de Kerst-Inn in Hoogezand. De
Stichting Kerst-Inn HoogezandSappemeer organiseerde jaarlijks op tweede kerstdag een gevarieerd programma voor ouderen en alleenstaanden.
culieren en bedrijven uit de gemeente Hoogezand-Sappemeer te
bedanken die hen de afgelopen jaren een warm hart hebben toegedragen.
met een uitgebreid scala aan maaltijden uit diverse landen waarvan
de bereiders ervan in HoogezandSappemeer wonen.
Er is een Syrische maaltijd met kip
met rijst en speciale groene rijst
en verschillende noten, West-Afrikaanse maaltijd met gefrituurde
vis met rijst diverse groenten zoals
Uit Marokko komt de Tajine met
rundvlees of kip en harirasoep, en
een Thaise maaltijd met Thaise
rijsttafel.
De prijs per maaltijd is elf euro en
van te voren reserveren is noodzakelijk. Dat kan bij de bibliotheek
of bij het activiteitencentrum op
vrijdag na 16.00 uur, of telefonisch: 06-22961603.
van de SW-bedrijven in Nederland
kent nu een exploitatietekort en
het is de verwachting dat ook het
BWRI niet kostenneutraal of
winstgevend zal zijn. Een sluitende
exploitatie is voor de gemeente
dan ook niet het belangrijkste
doel: het gaat in de eerste plaats
om de mensen aan de onderkant
van de arbeidsmarkt adequate ondersteuning te kunnen bieden.
De BWR cijfers over de afgelopen
jaren zijn al vele malen discussiepunt geweest binnen politiek
Hoogezand-Sappemeer. Uit cijfers
van de gemeente blijkt dat in 2010
het verlies 709.000 euro bedroeg,
in 2011 985.000, in 2012 983.000, in
2013 1.383.000 en dit jaar is het tekort in de jaarrekening, de rapportage tot juni, al opgelopen naar
1.328.000 euro. Daarmee is de situatie bij het BWR in de periode
2010-2013
verslechterd
met
674.000 euro, tot nu dus dat tekort
van 1.328.000 euro.
B en W vinden met de opzet van de
nieuwe maatschappij dat een efficiënt werkende organisatie de
maatschappelijke effectiviteit verhoogt. De directie van de gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft
daarom voorafgaand aan deze organisatieverandering een onderzoek laten doen naar de bedrijfsvoering van de BWR. De resultaten van dat onderzoek konden
goed worden betrokken bij het opzetten van de structuur van de
nieuwe werkmaatschappij.
Achtergrond
Per 1 januari 2015 gaat de Participatiewet in. Met de invoering van
die wet ontstaat er één regeling
aan de onderkant van de arbeidsmarkt, waarbij zowel bijstandsgerechtigden, (voormalige) SW-werknemers als jonggehandicapten onder de zorg van gemeenten komen.
Met de komst van deze groepen
onder de verantwoordelijkheid
van de gemeente heeft het Rijk
een forse financiële korting voor
de gemeenten doorgevoerd.
Het doel van de werkmaatschappij
voor Werk en Re-integratie en Inkomen is het uitvoeren van de Participatiewet, binnen de vastgestelde financiële kaders. De reden dat
er gekozen is om met één werkmaatschappij te gaan werken is gelegen in het feit dat één grotere organisatie in de regel meer slagkracht heeft, minder kwetsbaar is
en een betere dienstverlening kan
bieden aan werkzoekenden en
werkgevers. Daarmee kunnen
mensen beter worden begeleid en
In de beginjaren vond dat plaats in
de aula van het Aletta Jacobs College, daarna in het Kielzog en de
laatste jaren in wijkcentrum de
Kern.
De reden van het besluit van het
stichtingsbestuur is dat het bezoekersaantal steeds verder te wensen overliet. Er is de laatste jaren
nog geprobeerd om de tijden van
de dag aan te passen en de bezoekers de mogelijkheden te bieden
om gebruik te maken van een
koud/warm buffet of uitgebreide
broodmaaltijd.
‘Helaas hebben deze veranderingen niet bijgedragen tot het gewenste resultaat, namelijk een toename van meer bezoekers’, aldus
het bestuur.
Zij zegt wel de middenstand, parti-
Er is nogal wat weg. De hele voorraad fris en bier werd meegenomen als ook alle snacks, van chips
tot frikadellen en hamburgers. Bij
de inbraak in augustus werd ook
geld ontvreemd, maar wijs geworden daardoor is er geen geld meer
in de kantine.
SCHARMER - Op de A7 bij
Scharmer is donderdagavond
een
vrachtwagenchauffeur
zwaar gewond geraakt.
Op de toerit naar een tankstation
kantelde donderdagavond door
nog onbekende oorzaak een
vrachtwagen. De 42-jarige vrachtwagenchauffeur uit Nieuw Buinen
raakte daarbij zwaar gewond. Het
slachtoffer zat bekneld en de hulpdiensten waren dan ook geruime
tijd bezig om de man te bevrijden
uit zijn benarde positie.
De eveneens uitgerukte traumaheli van het UMCG kon door de mist
niet landen en moest terugkeren.
Een ander traumateam was snel,
per auto, ter plaatse. De chauffeur
werd uiteindelijk per ambulance
overgebracht naar het UMCG in
Groningen.
Vanwege dit ongeval was slechts
één rijstrook beschikbaar op de
A7. Hierdoor ontstond een file en
in deze file vond vervolgens een
kop-staartbotsing plaats. Ter hoogte van Westerbroek kwamen meerdere auto’s met elkaar in botsing,
waarvan er één in de sloot terecht
kwam. Drie inzittenden werden
met onbekende verwondingen per
ambulance overgebracht naar het
UMCG in Groningen. Om beide ongevallen goed te kunnen afhandelen, werd besloten om de A7 nabij
Westerbroek in zijn geheel af te
sluiten. Het verkeer moest tijdens
het sporenonderzoek en de bergingswerkzaamheden gebruikmaken van een omleidingsroute.
BWR was ook aanwezig op de Promotiedagen voor het Noordelijk Bedrijfsleven in Martiniplaza in
Groningen. Op de foto burgemeester Peter de Jonge in gesprek met de twee (promotie)dames.
Bouw MFC Westerbroek laat
nog even op zich wachten
WESTERBROEK - Het duurt allemaal wat langer, maar er is
geen vertraging. Dat zegt wethouder Marco Metscher tenminste over de nieuwbouw van
het multifunctionele centrum in
Westerbroek.
zijn voor het uiteindelijke groene
licht. En een sluitende exploitatieovereenkomst is er nog niet.
PvdA-fractievoorzitter Joke de
Jonge is ietwat bezorgd over de informatieverstrekking richting de
inwoners
van
Westerbroek.
,,Wordt daar wel met Westerbroek
over gesproken?, want die missen
veel informatie’’, aldus haar vraag
tijdens de vorige week gehouden
raadsvergadering richting de verantwoordelijk wethouder. Maar
dat zit helemaal goed, zo lijkt het.
Metscher: ,,Ze zijn daar uitgebreid
bij betrokken geweest en deze
maand is er ook weer overleg’’.
Dat multifunctionele centrum
wordt, zoals afgelopen voorjaar gemeld, geïntegreerd in de huidige
Jan Lichthartschool, die daartoe
wordt uitgebreid met onder andere diverse ruimtes, voor ook het
dorpsgebeuren. De nieuwe gemeenteraad is daar in april een
kijkje gaan nemen en werd ook
uitgebreid geïnformeerd over de
staat van het huidige dorpshuis en
de vele voordelen die het nieuwe
multifunctionele gebouw gaat bieden.
Metscher zegt dat er ‘ontzettend
hard aan wordt gewerkt’, maar dat
het rondkrijgen van de exploitatie
van de dorpshuisfunctie een heikel
punt is. Dat zou een voorwaarde
Intocht Sint
HOOGEZAND - Sinterklaas zal zaterdag 22 november voet aan wal
zetten in de haven van Sappemeer,
de ijsbaanlocatie. Om iedereen de
kans te geven Sint en zijn Zwarte
Pieten te zien, zal hij naar vijf punten in Hoogezand-Sappemeer
gaan. Omstreeks 10.00 uur zullen
zij aankomen in de haven van Sappemeer. Van daaruit gaat het gezelschap naar het winkelcentrum
in Sappemeer nabij de Jumbo.
Daar zal de Sint omstreeks 10.30
aankomen. Daar blijft hij een poos
en vanaf ongeveer 11.30 uur komt
men in Winkelcentrum Martenshoek aan (11.30 tot 12.30 uur), de
Pleiaden Woldwijck (14.00 uur) en
de afsluiting van de dag is bij winkelcentrum de Hooge Meeren, van
ongeveer 15.00 tot 16.00 uur.
Inbraak in
voedbalkantine
KIELWINDEWEER - Na eerder in
augustus, is het afgelopen weekeinde weer ingebroken in het
Woldhuus in Kielwindeweer, de
voetbalkantine van de plaatselijke
voetbalclub. Om binnen te komen
werden raam en deuren geforceerd.
ondersteund om mee te kunnen
doen op de arbeidsmarkt. Ook wil
het college op deze wijze de financiële gevolgen van de participatiewet in de hand houden.
Vier gewonden op de A7
Tentoonstelling
Hobbyclub de
Hooge Horst
Vrijwilligers weer bedankt
HOOGEZAND - In een overvolle Vredekerk in Hoogezand is donderdagavond weer de speciale avond,
‘Vrijwilligers Bedankt’ georganiseerd, een avond voor alle vrijwilligers uit de gemeente HoogezandSappemeer. Het feest wordt jaarlijks georganiseerd door het Steunpunt Vrijwilligerswerk in opdracht
van de gemeente en in samenwerking met de Rabobank, om alle vrijwilligers in deze gemeente te bedanken voor hun inzet. De Vredekerk was omgetoverd tot een tropisch paradijs. Los del Sol zorgde
voor een prachtige show met danseressen, waarbij ook de bezoekers werden betrokken (foto), er was
een limboshow, een salsa-workshop en een cocktailbar. (Zie ook elders in deze krant).
HOOGEZAND - De Hooge Horst,
de hobbyclub in het appartementencomplex voor ouderen in Hoogezand, organiseert zaterdag een
tentoonstelling. Men kan in de recreatiezaal onder andere schilderkunst bewonderen en zelfgemaakte kaarten en breiwerken kunnen
worden gekocht. Het gebeuren is
van 13.00 tot 16.00 uur in de Hooge
Horst aan de Horstlaan.
De Regiokrant
is een onafhankelijk huis-aan-huis nieuwsblad voor de inwoners
van Hoogezand, Sappemeer en wijde omgeving. Door de uitgebreide aandacht voor het streekgebeuren en het ruime verspreidingsgebied heeft De Regiokrant grote attentiewaarde. Iedere
woensdag een welkome bron van nieuws in gegarandeerd ruim
24.500 huishoudingen.
Hoofdstraat 183A, Hoogezand
Hoofdstraat 183A, 9601 ED Hoogezand
[email protected]
0598-391110, fax 0598-397301
Iedere woensdag, sluitingstijd dinsdag 12.00 uur
Jaap Wagt, telefoon 0599-617975
Henk Meis, telefoon 06-12447483
Redactie:
Jan Bos, telefoon privé 0598-323303
Druk:
Noord Pers, Uithuizen. Telefoon 0595-437777*
Adv.tarief:
53,5 eurocent per mm. Contracttarieven met
aanzienlijke kortingen op aanvraag
Bezorgklachten: 0598-391110
Deze krant is gedrukt op kringlooppapier 80/100
Kantoor:
Postadres:
E-mail:
Telefoon:
Verschijning:
Acquisitie:
De Regiokrant
2 - Woensdag 19 november 2014
Wandeling van borg
naar kerk in Slochteren
SLOCHTEREN - In Slochteren
kan iedereen zondag 23 november meewandelen van de Fraeylemaborg naar de hervormde
kerk.
Onder leiding van een gids loopt
men vanaf het voorterrein van de
Fraeylemaborg naar de eeuwenoude kerk met zijn karakteristieke
vrijstaande toren.
De route voert door het dorplint
van Slochteren en onderweg is er
aandacht voor de historische relatie tussen de borg en de kerk.
De historische verbondenheid tussen de Hervormde kerk met de
Fraeylemaborg en zijn voormalige
bewoners is groot. Dit spreekt onder meer uit de rouwborden van
Henric Piccardt en Anna Rengers
die een wand van de kerk sieren. In
en rondom de kerk krijgen de wandelaars uitleg over deze verbondenheid. De start van de wandeling is
om 13.30 uur bij de Oranjerie op
het voorterrein van de borg.
De kosten zijn drie euro per persoon, telefonische aanmelding
vooraf is gewenst.
HOOGEZAND - Uitslagen van 11
november: Lijn A. 1. H.v. Dijken K.Kuiper; 2. Mv. G. Boersma - dhr.
R.Sköld; 3. Ds. E. Anspach - L.
Klein. Lijn B: 1. Mv. J. Vunderink dhr. G. Bruins Slot; 2. Mv. J. Eewold - dhr. L. Brink; 3. Ep. I. en N.
Eewold. Lijn C: 1. J. Meijer - J.
Tammeling; 2. Ep. A. en H. Kerkhof; 3. Ds. K. Coops - G. Bosma.
Trainingspakken
vrouwen HS ’88
HOOGEZAND - Het eerste vrouwenelftal van HS’88 heeft nieuwe
trainingspakken gekregen van Banketfabriek Jac. Vegter in Hoogezand. De vrouwen van HS’88 presteren goed in dit jubileumjaar. Ze
staan bovenaan met 15 punten uit 5 wedstrijden. Nu ze er door de
aangeboden trainingspakken zijn de vrouwen volgens de kledinglijn van HS’88 gekleed. Op de foto het eerste team met in het midden Gert Vegter die vanaf het begin sponsor is van de vrouwenafdeling van HS’88.
Paarse kaart bij HS’88
HOOGEZAND - In het kader
van Sportiviteit en Respect zijn
bij HS ’88 de eerste paarse kaarten gegeven aan die E en F spelers die zich in de wedstrijd onderscheiden hebben in sportief
gedrag.
HS ’88 zet zich al jaren in om sportiviteit en respect op en rond de
velden te bevorderen. Het is algemeen bekend dat het belonen van
sportief gedrag stimulerend werkt.
Door reeds bij de jongste jeugd
met deze kaart te beginnen, wordt
al in de jongste voetbaljaren geleerd dat sportief en respectvol
voetbal de norm is bij HS ’88. Alle
spelers moeten leren beseffen dat
er zonder tegenstander, scheidsrechter en grensrechters er geen
wedstrijden gespeeld kunnen worden.
De paarse kaart is een initiatief
van de Sportiviteit & Respect commissie van HS ’88. Deze commissie
is in het leven geroepen, omdat er
op en rondom de voetbalvelden
steeds vaker dingen gebeuren die
het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Het beleid van de
commissie is er met name op gericht om excessen te voorkomen en
de paarse kaart is daar een uitstekend hulpmiddel voor. De werkwijpaarse kaart is als volgt: Tijdens de
wedstrijd wordt er door de coaches
Bridgeclub H-S
HOOGEZAND - Uitslag van 11 november: Lijn A : 1) Mevr. Kor –
Mevr. Piëst; 2) Mevr. Keijer – Dhr.
Brouwer; 3) Ep. Heyne. Lijn B : 1)
dames Bults – Roos; 2) dames Bier –
Aalders; 3) Mevr. Heikens – Dhr.
Meek; Lijn C : 1) Ep. Huising; 2)
Plate – Wolthuis; 3) dames Coops –
Keizer.
Veel belangstelling
sponsordag HS ’88
HOOGEZAND - De PR-commissie
van de HS ’88 heeft voor alle sponsoren een sponsordag gepland op
donderdag 20 november. De sponsordagen van HS ’88 bestaan altijd
uit twee gedeeltes, een bedrijfsbezoek, meestal een sponsorbedrijf,
of een bedrijf waar HS’88 nauwe
banden mee heeft. Daarna een informeel gedeelte in het clubhuis
met een warm buffet. Deze 14e
sponsordag start om 16.45 uur in de
theaterzaal van Nieuw Woelwijck,
een dorpsgemeenschap van verstandelijk gehandicapten. Nieuw
Woelwijck is één van de grootste
werkgevers van Hoogezand-Sappemeer met 439 mensen die ruim 400
bewoners begeleiden en verzorgen.
HS ’88 heeft nauwe banden met
Nieuw Woelwijck, dit komt omdat
HS ’88 een grote afdeling heeft met
voetballers met een beperking. Het
tweede gedeelte is informeel van
karakter.
Na het buffet zal de vrijwilligerscoördinator van HS ’88 Henk Hoekstra een korte presentatie houden
over het vrijwilligers beleid bij HS
’88. Er is veel belangstelling voor
de sponsordag. Er hebben zich al
ruim 60 sponsoren aangemeld.
Sjouke Stroop (commissie Sportiviteit & Respect), reikt de paarse kaart uit.
van beide teams gekeken naar de
spelers die zich gedurende de wedstrijd het meest onderscheiden in
sportief en respectvol gedrag. De
coach van HS ’88 wijst aan het einde van de wedstrijd de meest sportieve speler van de tegenstander
aan en de coach van de tegenstan-
Bridgeclub
Doublet ‘81
der uiteraard de meest sportieve
speler van HS ’88. Deze twee spelers krijgen vervolgens de paarse
kaart van de scheidsrechter uitgereikt. Die kaart geeft vervolgens
recht op een gratis drankje in de
kantine van HS ’88 en mag vervolgens door de speler gehouden worden. De commissie Sportiviteit &
Respect hoopt dat dit sportieve gedrag ook langs de lijn wordt overgenomen.
Medewerker (20)
winkel mishandeld
HOOGEZAND - De politie heeft vorige week in het winkelcentrum de
Hooge Meeren in Hoogezand een
20-jarige man uit Groningen aangehouden op verdenking van mishandeling van een winkelmedewerker.
De aangehouden man kwam de
winkel aan het Gorecht-Oost binnen met een klacht over een daar
gekocht artikel. De man werd boos
op de medewerker die hem te
woord stond. Hij sloeg en spuugde
de medewerker en duwde hem omver tegen een kledingrek.
Toen een collega van de medewerker tussenbeide kwam verliet de
boze klant de winkel. Door het signalement dat de medewerkers van
de man gaven, kon hij korte tijd later door de politie worden aangehouden. De mishandelde medewerker deed aangifte. De aangehouden man is overgebracht naar het
politiebureau. Later op de dag is
hij met een dagvaarding op zak
weer in vrijheid gesteld.
Waar drinkt u
koffie uit?
Jubilaris Hc Foxhol
FOXHOL - Bij Hengelclub Foxhol is een jubilaris gehuldigd: J. Vinckers is 50 jaar lid van deze club en dat mag uniek genoemd worden. Hij werd dan ook het zonnetje gezet. Uit handen van voorzitter R. Heukers kreeg Vinckers een dinerbon van 50 euro plus een
boeket gemengde rozen van 50 stuks aangeboden (foto).
Slochteren organiseert
dorpenronde herindeling
SLOCHTEREN - Het gemeentebestuur van Slochteren wil
graag met inwoners delen wat
met de opbrengst van de dorpenronde in 2013 is gedaan.
Met dit gevoel hebben Alzheimerpatiënten dagelijks te kampen.
TSV-springers
goed op WK
Help Alzheimer overwinnen.
Dan hoeft niemand zichzelf
te verliezen.
www.alzheimer-nederland.nl
I
Levensgrote affiches van de kunstenaars van Panorama Groningen bij de ingang van de borg.
Fraeylemaborg toont
Panorama Groningen
Hoe de opvattingen van de inwoners hebben geleid tot een voorstel
om samen te gaan met HoogezandSappemeer en Menterwolde. Ook
wil het Slochter gemeentebestuur
graag horen wat inwoners hen nog
mee willen geven bij het bouwen
aan een nieuwe gemeente.
De volgende drie avonden worden
georganiseerd: dinsdag 25 november, dorpshuis de Ruitenvelder in
Froombosch; woensdag 26 november, de Borgstee in Harkstede en
donderdag 27 november, dorpshuis
Tonegido in Hellum. De avonden
starten om 19.30 uur.
SLOCHTEREN - Negentien leden van de Groninger kunstkring De Ploeg presenteren de
tentoonstelling Panorama Groningen in het Koetshuis van de
Fraeylemaborg. Deze bijzondere expositie verwijst met een
knipoog naar het beroemde
Haagse Panorama Mesdag.
Hengelclub Foxhol
HOOGEZAND - op zaterdag 22 november gaat Hc Foxhol de 16de zomercompetitiewedstrijd
vissen.
Het vertrek is om 07.15 uur bij
MFC de Klabbe. Wedstrijdplaats:
Gideon. Er word gevist in het leefnet. Wie zin heeft om met de zomercompetitie mee te doen kan lid
worden van de club, tel :322234/0643298021.
Uitslag van de wedstrijd in Leek
was: 1. A. de Vries 16 stuks 1250 gr
41 pt. 2. H. van der Mey, 11 stuks
1000 gr 33 pt, 3 E. Rehwinkel 11
stuks 950 gr 30 pt en 4 J. Schoenmaker 10 stuks 1000 gr 30 pt.
Balsponsor DFS-handbal
HOOGEZAND - Klussenservice Wierenga is de nieuwe balsponsor van DFS-Handbal geworden. Op de
foto reikt eigenaar Arie Wierenga de ballen uit aan de jeugdleden en hun trainers. Dit seizoen speelt de
jongste jeugd van DFS-handbal (tot 12 jaar) samen met handbalvereniging SGV uit Slochteren voor
het eerst mee in de competitie. Het team is erg enthousiast en heeft de eerste twee wedstrijden gewonnen. Vanaf nu traint de jeugd op woensdag van 19.00 tot 20.00 uur in de Europahal in Hoogezand.
Ook de jeugd tot 16 jaar traint dan. Beide teams kunnen versterking gebruiken van nieuwe spelers.
Een proeftraining volgen kan altijd.
Het is een moderne Groningse variant op dit thema. De Ploegkunstenaars geven met uiteenlopende
kunstzinnige interpretaties een
brede blik op het Noorden.
De Ploeg heeft in haar bijna 100-jarige bestaan veel gelauwerde kunstenaars in haar midden gehad. Bekendheid oogstte de Ploeg met expressionistische werken –in de traditie van Ernst Ludwig Kirchner–
van onder anderen Jan Wiegers,
Johan Dijkstra en Jan Altink. In de
loop der jaren zijn bijna alle bekende kunstenaars uit het Noorden
verbonden geweest aan deze Noordelijke kunstenaarsvereniging.
Nog altijd bestaat de Ploeg uit een
select gezelschap van kunstenaars,
dat zich verwant voelt met de moderne kunstgeschiedenis en het experiment en eigentijdse technieken niet schuwt.
De kunst van de Ploeg evalueert,
voortdurende vernieuwing is diep
geworteld in haar traditie.
Deelnemende kunstenaars zijn
Toos Hagenaars, Bé Kracht, Reina
Rozema, Willem Corsius, Arien de
Groot, Mary Velthoen, Aly van der
Wal, Hans Busman, Reinier van
den Berg, Annelies Gommer,
Harriët Geertjes, Marten van Holten, Lydia Jonkman, Janny van
der Woude, Petra Koen, Josefien
Alkema, Geri Boer, Marjan Cornelius, Aizo Betten (1938-2014).
HOOGEZAND - In Amerika zijn
afgelopen week de wereldkampioenschappen trampolinespringen jeugd gehouden in Daytona
Beach. Twee springers, Claudia
de Graaf (18) en Kevin Suurd (18)
van de trampolinevereniging
TSV Hoogezand, waren door de
KNGU geselecteerd om deel te
nemen aan de WAGC (World Age
Group Competitions).
Evenals vorig jaar waren beiden
ook dit jaar weer gekwalificeerd,
maar voor het laatst omdat 18
jaar de limiet is. Donderdag
sprong Claudia synchroon met Floor Meijering van KDO Apeldoorn en nadat ze als 8e de finale
ingingen, sleepten de dames een
geweldige 4e plaats in de wacht.
Zondag sprongen Kevin en Claudia individueel. Helaas viel Claudia zowel bij de verplichte als de
keuze-oefening. Kevin behaalde
de 28ste plaats met ruim 90 punten en een time of flight van
15,775, voor allebeide springers
een prima prestatie.
Kampioenen bij
Zang en Kweeklust
SAPPEMEER - Tijdens de vogeltentoonstelling van Zang en
Kweeklust, die wordt gehouden
in de Brandpunt in Sappemeer
werden ook de kampioenen
weer gehuldigd.
Algemeen jeugdkampioen werd
Romylinn Ahlers uit Kolham met
een vogel van 92 punten. Algemeen
clubkampioen: S. Westerhof uit
Sappemeer met een vogel van 92
punten. Algemeen kanariekampioen S. Westerhof uit Sappemeer
met 92 punten, algemeen tropenkampioen Romylinn uit Kolham
met 92 punten, algemeen parkietenkampioen mevrouw Z. de Boerkok uit N. Pekela met 90 punten,
stellenkampioen H. Sijbring uit
Zuidbroek met 2 vogels van 183
punten, OK kampioen S. Klien uit
Westerbroek met 92 punten, OEK
kampioen H. Meijer uit Stadskanaal met 92 punten, derby kampioen Joshua Westerhof uit Sappemeer met 91 punten
De Regiokrant
Verhalen van mantelzorgers
HOOGEZAND - Met de theatervoorstelling Verhalen van Mantelzorgers, die woensdag in het gemeentehuis van Hoogezand werd
gehouden, is de Week van de
Mantelzorg officieel van start gegaan.
De opening van de week werd verricht door wethouder van zorg en
welzijn, Peter Verschuren. Het thema ‘allemaal verhalen’, noemde hij
een goed thema in het kader van de
mantelzorg. ,,Er wordt nu meer dan
ooit gesproken over mantelzorg en
I Verhalenvertelster
dat komt ook door de bezuinigingen.
We moeten evenwel uitkijken dat er
niet alleen over mantelzorgers wordt
gesproken, maar vooral ook met
mantelzorgers. Het is indrukwekkend te horen waar mantelzorgers
allemaal tegenaan lopen’’, aldus
Verschuren, die onlangs al diverse
gesprekken met mantelzorgers had
gevoerd.
Hij verontschuldigde zich voor een
gehoor van zo’n twintig mantelzorgers over de miserabele ontvangst in
een van de kamers van het gemeentehuis waar de theatervoorstelling
plaatsvond.
Door de afbraak van het Kielzog was
het ook ‘een puinhoop’ in de raadzaal waar de voorstelling eigenlijk
had moeten plaatsvinden.
,,Dit is erg vervelend. U verdient een
betere ontvangst. Maar ik zal proberen om zo’n bijeenkomst volgend
jaar in het nieuwe Kielzog te laten
plaatsvinden’’, aldus de wethouder.
Verhalen van mantelzorgers was een
voorstelling door verhalenverteller
Baukje Fennema die verhalen uit
het leven van mantelzorgers indringend voor het voetlicht bracht. Na
afloop was er gelegenheid om met
elkaar van gedachten te wisselen.
Baukje Fennema draagt ervaringen van mantelzorgers voor.
Adverteren doet verkopen
Woensdag 19 november 2014 - 3
0598-391110
NoordPers nieuws- en advertentiebladen
4 - Woensdag 19 november 2014
De Regiokrant
Aanbieding personeel
Regeltjes kunnen worden ingeleverd bij ons kantoor Hoofdstraat 183A te Hoogezand of telefonisch worden opgegeven op nr. 0598-391110. Regeltjes kosten t3.60 (minimaal 3 regels). Iedere regel meer kost t0.60 extra. Voor
brieven onder nummer wordt voor administratiekosten t1.35 extra in rekening gebracht. Kontant betalen.
SPELREGELS VOOR GRATIS REGELTJES
Het plaatsen van gratis Regeltjes is aan bepaalde ”spelregels’’ gebonden. Die volgen hieronder.
- Gratis Regeltjes hebben uitsluitend betrekking op TE KOOP AANGEBODEN.
- Gratis Regeltjes kunnen alleen door partikulieren worden ingediend en mogen niet kommercieel zijn.
Dit betekent dus dat iemand die zijn tweedehands fiets, radio, tv of iets dergelijks te koop aanbiedt,
van ons ruimte krijgt. Iemand die van z’n stro af wil of eieren, bloemen etc. te koop aanbiedt, komt niet
in aanmerking. Hij/zij zal moeten betalen.
- Gratis Regeltjes kunnen worden doorgebeld uitsluitend op donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur
(tel. 0598-391110).
- Gratis Regeltjes kunnen schriftelijk worden ingediend tot donderdag 13.00 uur.
- Gratis Regeltjes kunt u mailen naar [email protected]
- Per week mag maximaal een gratis Regeltje worden ingeleverd.
- Een gratis Regeltje mag maximaal 4 kranteregels lang zijn.
- Mensen die een gratis Regeltje willen opgeven, moeten wonen in het verspreidingsgebied van
De Regiokrant.
- Onroerend goed advertenties kunnen niet onder de gratis Regeltjes worden opgenomen.
- Gratis Regeltjes t.a.v. dieren worden geplaatst wanneer de dieren ’’gratis zijn af te halen’’
- Geen toegang tot de gratis Regeltjes hebben: rommelmarktspullen, inboedels, zolderopruimingen etc.
In bovenstaande gevallen kan men uiteraard altijd een Regeltje inleveren, maar die zal dan moeten worden
betaald.
*** Klus- en
onderhoudsbedrijf ***
*** Geertjan Jansma ***
Voor al uw klussen groot of
klein. Aan of verbouw, dakramen, dakkapellen, schilderwerk, badkamers, keukens, kozijnen en nog veel
meer. Met garantie en
offerte vooraf. Geertjan
Jansma, Westerbroek 0504041041 / 06-22508077.
Fokke Tuma 0595-402778 /
06-10242682.
Zie ook
www.geertjanjansma.nl
Dieren
Sierduiven, hoogvliegers
en tuimelaars. Tel. 0598317210.
Antiek
Te koop aangeboden
Te koop aangeboden
Te koop aangeboden
Diversen
Wegens overcompleet: zeer
goede
motorbosmaaier/strimmer, 4 draads
t125,-, tel. 06-24612825.
Div. jaarg. Donald Duck,
t10,- p. jaarg.; 7 Donald
Duck pockets t12,50. Tel.
0598-392685.
Lichtbeige velours kasteelbank, 2/3 zits, met verstelbare leuningen, i.z.g.st.
t275,-, tel. 0598-393215.
Voor gratis Regeltjes bestaan spelregels.
IN-VERKOOP
antiek-curiosa en brocante.
damsterantiekhuis.nl
Hoofdweg 80, Siddeburen
Tel. 0598-371630.
PAARDENVOEDERS
voordelige prijs
onderhoudsbrok
3x25 kg t27,95
v.d. Wal dierenvoeders
K. de Haanstraat 31
Sappemeer
0598-39 28 96
Sterke Metabo electr. kettingzaag, nieuwe ketting, in
prima staat t50,-, tel. 0642027365.
Condensatiedroger, met gebruiksaanwijzing,
merk
AEG Lavatherm, vr.pr.
t79,-, tel. 06-23262152.
STUNTBOERDERIJ
Inboedelgoederen
Antiek
Tweedehands fietsen
Partijenhandel
Inkoop & Verkoop
Wij ruilen ook in!
Woldweg 231, Kropswolde
(naast de Tapijtboerderij)
Tel. 0598-852689
[email protected]
Bloembollen 20% korting;
buxus v.a. t0,60; klimop
v.a. t0,99; bosplantsoen v.a.
t0,50; beuk v.a. t0,20;
vruchtbomen v.a. t7,50. Zie
meer op www.tuincentrum
wiebewesstra.nl, Slinke 6,
Haulerwijk, 0516-421448.
Regeltjes worden gelezen !
4 winterbanden met velg,
steek
100
185-65-15.
Keucheniusstraat 4.
Gratis halen wij uw oude
wasmachines, vaatwassers,
kachels, fietsen enz. op, ook
oud ijzer, accu’s. Tel. 0657148394/06-41798273.
Cursus Duits (gratis), tel.
0598-398241.
Te koop gevraagd
Eettafel, salontafel, kast en
grote spiegel, koloniale stijl
t105,-, tel. 0598-452218.
Aanbieding personeel
JOHAN ARENDS
***Totaalbouw***
Uw veelzijdige vakman
voor aanbouw en verbouw
van uw woning, badkamer,
kozijnen, zolderbetimmering, dakkapel, metselwerk
en nog veel meer. Met garantie en offerte vooraf. Bel
Johan Arends 0598-381252.
Zie ook
www.johanarends.nl
1 paar schoenklompen, mt.
37 t25,-; oliegevulde radiator, 2000 W t20,-, tel. 0598399070.
Postcodeloterijfiets, nieuw,
Union t200,- tel. 0612995787.
Sloop en loop auto’s. We
betalen t50,- tot ?? U krijgt
direct een RDW vrijwaring
bij de deur. ARN SGS gecertificeerd. Boekholt autodemontage, Industrieweg
11, 9636 DA, Zuidbroek.
Tel. 0598-452200.
Gastouder
Verzamelen
Rommelmarkt za. 22 nov.
Internos 1 a.d. Rembrandtlaan in Hoogezand van
10.00-15.00 uur.
Gastouderopvang
UkkePuk-Hoogezand. Uw kind
in goede handen. Professionele, liefdevolle en betaalbare opvang voor kinderen
van 0 tot 4 jaar oud.
Nieuwsgierig? Neem gerust
contact op. Telefoon 0641820104 of kijk op de website www.ukkepuk-hoogezand.nl
Verzamelaar zoekt oude
emaille reclameborden, jukeboxen, oude speelautomaten, oldtimers enz., tel.
06-36397029.
Vlomarkt Veendam Sorghvliethal zo. 23 nov. 10.0016.30. Enkele standhouders
gevraagd met gebruikte
goederen o.a. kinderkleding. Kosten slechts t10,(ca. 8 m). Info: 0599-648425
of 06-51835862. feddedeboer.nl
KRINGLOOP te ANNEN
DE BOEDELMARKT
De Hullen 1/06-46149507
Open wo. t/m za. 10.00-17.00
Groei & Bloei tijdschriften,
“Als tuinieren je hobby is”,
jaargangen 1986-1997, verkrijgbaar los per jaargang.
t5,- per jaargang van 10 tot
12 nummers. Tel. 0598323303.
Markten
Laat regelmatig uw schoorsteen vegen! Schoonmaakbedrijf TER VEER. Erkend
door brandweer en Essent,
tel. 0598-396451.
SPACKBEDRIJF ’t LOUG.
Voor het verspuiten van
spack- en sierpleister, etc.
Voor info: 06-51234971.
www.spackbedrijf.com
Voor kappen, versnipperen, kloven, stobben frezen:
Loonbedrijf Redelijkheid
0596-623901
of
0653632723.
Regeltjes worden gelezen !
Schoorsteenvegen.
Gedipl. / erkend ASPB-lid.
Klus en schoorsteenbedr.
JD. 0599-332596 of 0618968238.
www.klusschoorsteen
veegbedrijfjd.nl
Voor gratis Regeltjes bestaan spelregels.
Vlooienmarkt elke zondag
Vlomarkt De Toekomst
Nieuwe Compagnie 23
Kielwindeweer
06-51531128
Gratis Regeltjes hebben
uitsluitend betrekking op
te koop aangeboden.
Ik sta op voor
mijn moeder Els
Lichaam / verzorging
En wat doe jij?
Diversen
Gratis Regeltjes kunnen alleen door particulieren
worden ingediend en mogen niet commercieel zijn.
Thaise oliemassage
Foxham 31
www.thaimassage
hoogezand.nl
tel. 06-45137523
Kijk wat jij kunt doen
op staoptegenkanker.nl/
inactie
De Regiokrant
Woensdag 19 november 2014 - 5
verteren doet verkopen - Adverteren doet verkopen - Adverteren doet verkopen -
De Regiokrant
De Regiokrant
6 - Woensdag 19 november 2014
Woensdag 19 november 2014 - 7
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan !
-KNIP UIT-
-KNIP UIT-
-KNIP UIT-
-KNIP UIT-
Aankomst Sinterklaas in de haven van Sappemeer op zaterdag 22 november om 09.30 uur.
Vol verwachting klopt ons hart...
Ook dit jaar kom ik weer naar Nederland. Op zaterdag 22 november zal ik samen met mijn pieten
voet aan wal zetten in Hoogezand-Sappemeer. De Stichting
Vrienden Sinterklaas Intocht
Hoogezand-Sappemeer is alweer
enige tijd volop bezig met de
voorbereidingen om mij als bisschop uit Spanje, samen met mijn
Pieten, een warm welkom te geven.
Het dagprogramma op zaterdag
22 november zal er als volgt uit
zien:
Wie maakt de mooiste
kleurplaat of tekening
van/voor de Sint?
09:30 Haven van Sappemeer
10:30 Winkelcentrum Sappemeer (nabij Jumbo)
11:30 Winkelcentrum WIMA
Martenshoek
14:00 Pleiaden Woldwijck
15:00 Winkelcentrum Hooge
Meeren
Sint beloont de 3 mooiste
met een waardebon
te besteden bij Intertoys
Hoogezand.
Ik heb begrepen dat dit jaar een
bijzonder jaar gaat worden, waarin uiteraard het kind weer volop
centraal zal staan.
Daarnaast mocht ik vernemen dat
er tijdens de intocht een aantal
shows worden gegeven in ondermeer Sappemeer, Martenshoek,
Woldwijck en op het plein bij winkelcentrum “De Hooge Meeren”.
Voor meer informatie over de intocht kunt u kijken op:
www.intochths.nl.
Ikzelf kijk net als ieder jaar weer
erg uit naar mijn komst en hoop
weer velen van jullie te mogen
begroeten in Hoogezand-Sappemeer.
Sinterklaas
Lever de tekening in bij
De Regiokrant,
Hoofdstraat 183A
te Hoogezand en vermeld
hieronder je
naam:
.....................................................
adres
Mocht u deze stichting een warm hart toedragen en ze willen steunen
dan kan dat. De stichting ziet uw gift met een warm hart tegemoet.
Stichting Vrienden Sinterklaas Intocht Hoogezand Sappemeer
Rekening nummer: NL96RABO0326066446
.....................................................
telefoonnummer
.....................................................
en leeftijd...................................
Inleveren voor donderdag
27 november.
Jeugdboekenschrijfster
bezoekt vmbo leerlingen
HOOGEZAND - Op het Aletta
Jacobs College in Hoogezand
was jeugdboekenschrijfster Caja
Cazemier een hele dag te gast
bij brugklassers uit vmbo-bb/bk
en vmbo-t.
De schrijfster bezoekt regelmatig
scholen om iets te vertellen over
haar boeken en haar werk. Het is
voor leerlingen leuk om van haar te
horen waar zij haar ideeën vandaan haalt, wat haar inspiratiebronnen zijn en wat echt is gebeurd
en wat verzonnen. Caja schrijft
over onderwerpen waarmee jongeren te maken kunnen krijgen als zij
tussen elf en zestien jaar oud zijn:
school, de brugklas, ouders, vriendjes, eenzaamheid, verliefd zijn, seksualiteit, onzeker zijn, angst, online
Sint Maartensnoep
voor Voedselbank H-S
pesten, internetverkering, je anders voelen. Ook geeft ze schrijftips, die overigens voor iedereen te
vinden zijn op haar site www.cajacazemier.nl
In het kader van het programma
Schrijver op School, dat is samengesteld door docenten van het AJC en
educatiespecialisten van de Openbare Bibliotheek, worden er elk
jaar een aantal schrijvers uitgenodigd. Zo gaf bijvoorbeeld schrijver
Khalid Boudou - onder andere bekend geworden van de verfilmde
boeken ‘Het Schnitzelparadijs’ en
‘Pizza Maffia’ twee weken geleden
een voorlichting aan de tweede
klassen vmbo. Half november komt
dichter en multimediakunstenaar
Sieger M.G. op school voor de leerlingen uit de bovenbouw havo/vwo.
HOOGEZAND - Op 11 november
liepen de kinderen weer met
lampions langs de deuren om
een Sint Maartenliedje te zingen en als dank daarvoor iets
lekkers te krijgen.
Sint Maarten (of eigenlijk Sint
Martinus) was soldaat in het Romeinse leger die volgens de legende bij een stadspoort een verkleumde bedelaar ontmoette. Met
zijn zwaard sneed hij zijn rode soldatenmantel in tweeën en gaf één
helft aan de bedelaar.
Benefietconcert Watervloot
HOOGEZAND - In Hoogezand is
het zondag 23 november het nog
één maal mogelijk de prachtige
muziek van het Locatietheaterstuk De W.A. Scholten te horen.
Deze keer in de Vredekerk in
Boek Westerbroek
zaterdag op te halen
I
Caja Cazemier te midden van de AJC-leerlingen
Kindermiddag Faber
HOOGEZAND - In Hoogezand
organiseert komende zondagmiddag de jeugdorganisatie ‘Activiteiten Commissie Hoogezand-Sappemeer; (ACHS) een
kindermiddag in Hotel Faber.
Medewerking verlenen Muziekschool De Notenboom en de minimagroep ‘Het Toppersteam’. De
middag start om 14.00 uur (zaal
Erwin de Vries
in Meerwijck
MEERWIJCK - Erwin de Vries
komt zoals eerder gemeld, met zijn
nieuwe programma in Meerwijck.
Op zaterdag 22 november speelt
de Groningse zanger zijn nieuwe
voorstelling tijdens een theaterdiner in Strandpaviljoen Meerwijck.
Het wordt een avondvullend programma met nieuwe liedjes en een
heerlijk diner. Samen met zijn vaste begeleiding Bruno Brands en
Cristof Brouwens gaan ze er weer
een geweldige en gezellige avond
van maken.
De zaal is open vanaf 18.30 uur en
reserveren is gewenst. Men kan
daarvoor bellen of mailen naar [email protected] of
telefoon 0598-323225.
open om half 2) en eindigt rond
16.15 uur.
Deze middag is voor onder andere
kinderen uit minimagezinnen in
Hoogezand-Sappemeer. Een goochelaars duo treedt op, evenals een
voor deze dag speciaal gevormde
kinderband van De Notenboom.
Ook zullen Sint Nicolaas en zijn
Zwarte Pieten hebben langskomen.
De kosten voor deze middag zijn
voor jong en oud drie euro per persoon. Voor meer informatie: [email protected] of 0598-433798 (alleen
donderdag en vrijdagavond van
19.00 tot 22.30 uur).
In navolging van Sint Maarten hebben veel kinderen van basisschool
het Ruimteschip in Hoogezand een
deel van hun snoep afgestaan. Het
initiatief kwam van Petra Schollema, een van de moeders. De leerlingen konden tot en met vrijdag
nog snoep inleveren in een grote
bak (de mand zat al vol) waarna alles naar de Voedselbank werd gebracht die het snoep verdeelt over
de voedselpakketten. Van de Voedselbank kregen de kinderen een
brief dat zij erg blij waren met al
dat lekkers.
Bijzondere ontmoetingen
HOOGEZAND - Voor activiteiten in het gemeentehuis van Hoogezand die gepland staan in de raadzaal, wordt het wat problematisch. De afbraak van het Kielzog heeft ook invloed op de raadzaal.
Dat ondervonden de bezoekers op de
publieke tribune tijdens de raadsvergadering: Half in het donker, een
problematisch plafond en rommelig. Bezoekers die woensdag de
theatervoorstelling over de mantelzorg, eveneens gepland in de raadzaal wilden bezoeken kregen bij binnenkomst, zo het leek, een café aan
de vooravond van een verhuizing te
zien (foto boven). Zoekend door de
gangen van het gemeentehuis, waar
ook raads- en collegeleden soms de
weg kwijt zijn, sta je dan ineens oog
in oog met…… ja, met wie eigenlijk
(foto onder).
WESTERBROEK - In Westerbroek
vindt komende zaterdag 22 november de uitgifte van het door Jaap
Westerdiep geschreven boek Verhalen over Westerbroek die niet vergeten mogen worden plaats.
Het boek kan worden opgehaald
van 14.00 tot 17.00 uur in het dorpshuis Aalmanshuus. Velen die het
boek hebben besteld, hebben, zo
blijkt, elkaar soms in jaren niet
meer gezien. De middag zal waarschijnlijk dan ook als een reünie
worden ervaren. Iedereen is die
middag welkom.
Hoogezand. Ook is er Surinaams-Javaanse muziek en dans
van de Langkoeasband en de Pocopoco-dansgroep en de band
WARN. Het belooft een veelzijdige middag te worden op cultureel gebied.
Dit benefietconcert is een voortvloeisel uit het exploitatietekort
van het theaterstuk De W.A. Scholten dat in juni succesvol op de voormalige Parkerlocatie is opgevoerd.
Stichting De Watervloot hoopt het
project positief af te ronden. Op deze manier zijn er weer projecten in
de toekomst mogelijk. Watervloot
is van plan weer een cultureel-maritiem evenement in de haven van
Martenshoek te organiseren. Waarschijnlijk in 2016. Voor dit doel is
Watervloot-donateurs aan het weven. Zie ook de site van Watervloot.nl
De middag is zondag van 14.00 tot
17.00 uur in de Vredekerk Van der
Duyn van Maasdamweg 216. De entree is gratis, maar een gift is ‘zeer
welkom’.
Pepernoten
wandeltocht
in Meerwijck
MEERWIJCK - In het recreatie/natuurgebied Meerwijck wordt
zondagmorgen 30 november voor
de vijfde keer een pepernoten
wandeltocht vanuit Strandpaviljoen Meerwijck gehouden. De
tocht wordt begeleid en uitgezet
door de Meerwijckse Nordicwalking groep. Er kan een afstand
van 5, 10 en 15 kilometer worden
gelopen.
De tocht gaat door het mooie natuurgebied bij het Zuidlaardermeer. Men wordt voor aanvang
ontvangen met een kopje koffie
en een lekkernij, en bij terugkomst staat er een heerlijk stamppotbuffet klaar. Reserveren is gewenst en de kosten zijn 17.50 euro
pp. Voor meer informatie:
[email protected]
of telefoon 0598-323225.
Zelf leren
boekhouden
HOOGEZAND - Voor kleine ondernemers die zelf eens wat meer aan
de bedrijfsboekhouding willen
doen geeft Paul Kloek van Adminiles een praktische workshop van
drie avonden. Men leert de dagelijkse bedrijfsboekhouding in te
voeren in een simpel boekhoudprogramma en de eigen btw-aangifte
te doen. Voor dit duidelijke verhaal in Jip en Janneke-taal is geen
vooropleiding nodig. Start in Groningen, Leonard Springerlaan 23,
op dinsdag 25 november. Meer data en informatie: www.adminiles.nl
of 06-28478291.
regiokrant
@noordpers.nl
De Regiokrant
Diana Elzinga start uniek
reisbureau in Hoogezand
HOOGEZAND - Er heeft zich een
nieuwe reisadviseur gevestigd in
Hoogezand, één die de nadruk
legt op persoonlijke service en
die zeven dagen per week beschikbaar is: Diana Elzinga heeft
zich aangesloten bij Travel Counsellors Nederland B.V., een uniek
concept in Nederland, dat negen
jaar geleden is gestart.
Het idee voor het reisbureau ontstond uit het door hen in 2008 opgezette taxibedrijf in Sappemeer,
waarmee onder andere diensten
voor zakenmensen werden gedaan,
waaronder ook taxiritten naar Schiphol en het buitenland.
,,Van het een kwam het ander’’, aldus Diana Elzinga, en via relaties en
reizen naar diverse landen werd uiteindelijk besloten zelf een reisbureau te starten door de aansluiting
bij Travel Counsellors, wat een onderdeel is van Travel Counsellors
Ltd, een van de grootste onafhankelijke reisondernemingen in Enge-
I
land en in 1994 opgericht door David
Speakman en ontwikkeld tot een
netwerk van meer dan 1300 vanuit
huis werkende zelfstandige reisadviseurs in diverse landen, ondersteund
door ongeveer 250 collega’s op internationale kantoren.
Travel Counsellors Nederland B.V. is
tevens verkozen tot Beste Reisaanbieder 2013. In Hoogezand is een
reisbureau geopend aan de Meint
Veningastraat 136 en zoals bij een
‘regulier’ reisbureau kan men bij
persoonlijke Travel Counsellor Diana Elzinga alle reizen van zowel grote touroperators als specialistische
reisondernemingen boeken, zoals
(rond)reizen op maat, een weekendje weg, een vakantie binnen Europa
of ver weg, stedentrips, busreizen,
wintersport- of exotische zonvakanties, excursiereizen, losse vluchten of
hotelovernachtingen en autohuur.
Dat alles tegen dezelfde prijzen die
men bij het reisbureau vindt. Er
wordt ook niets méér betaald voor
de service die een persoonlijke Travel Counsellor biedt.
Diana Elzinga: ,,En ik ben beschikbaar op tijdstippen dat het de klant
het beste schikt en ik geef daarbij
het allerbeste advies en een uitstekende, persoonlijke service. Klantvriendelijkheid, dienstverlening en
de juiste prijs/kwaliteitverhouding
staan erg hoog in het vaandel’’.
Travel Counsellors Nederland is lid
van de ANVR, IATA en deelnemer
SGR en het Calamiteitenfonds,
waardoor de betaalde reissom van
de klant financieel gewaarborgd is
en men met een gerust hart op reis
kan. Wie meer wil weten kan contact
opnemen met: Diana Elzinga, telefoon 06-12864936, of per e-mail: [email protected]
Op de website www.travelcounsellors.nl/diana.elzinga is meer over
het reisbureau te zien. Komende zaterdag 22 november, is er in het
pand aan de Meint Veningastraat
136 van 14.00 tot 18.00 uur een Open
Dag, waar men alles te weten kan
komen en alle vragen kunnen worden beantwoord onder het genot van
een hapje en een drankje.
Diana Elzinga, uniek nieuw reisbureau met persoonlijke service, op elk gewenst moment.
UIT IS
GOED
VOOR U!!!
Woensdag 19 november 2014 - 9
De Regiokrant
10 - Woensdag 19 november 2014
Komende week gratis consult
25 Jaar Oefentherapie Cesar
Mensendieck in Hoogezand
HOOGEZAND - De Groepspraktijk oefentherapie Hoogezand
viert haar 25-jarig bestaan.
Truus Groeneveld startte in
1989 de praktijk in wijkcentrum
de Kern in Hoogezand. In 2014
werden hebben naast de locatie
in de Kern ook nog vestigingen
in het Gezondheidscentrum in
Hellum en in het Gezondheidscentrum De Pleiaden in Hoogezand geopend.
Week van de Mantelzorg
HOOGEZAND - De Week van de Mantelzorg is de afgelopen week
in Hoogezand gevierd met diverse activiteiten voor mantelzorgers.
Men kon bewegen en ontspannen onder begeleiding van een sportdocent, kon kijken en luisteren naar een theatervoorstelling, genieten van een korte massage onder begeleiding van pianomuziek (foto) en ook voor jeugdige mantelzorgers waren er activiteiten in jongerencentrum Baaz. De organisatie Steunpunt Mantelzorg van
Kwartier Zorg en Welzijn kijkt dan ook met tevredenheid op de
week terug, waarin zich tevens nog heel wat mantelzorgers als zodanig hebben geregistreerd en zo kunnen profiteren van de voordelen en know how van het Steunpunt.
Door specifieke deskundigheid en
kwalitatieve zorg groeide de solopraktijk van Truus Groeneveld uit
tot een Groepspraktijk waar nu vijf
oefentherapeuten werkzaam zijn.
Naast de reguliere oefentherapie
heeft iedere oefentherapeut zich
gespecialiseerd in een bepaald vakgebied. Truus Groeneveld en Jannie Postma zijn bekkenoefentherapeuten, Marjon Bos en Liesbeth
Tijdens zijn kinderoefentherapeuten en Ellen Roede is chronisch
pijn oefentherapeut.
Veranderingen
Sinds 1989 zijn er in de zorg grote
veranderingen geweest. Door de directe toegankelijkheid van zorg
kunnen volwassenen zowel met- als
zonder tussenkomst van de huisarts
naar de praktijk komen.
Tegenwoordig vindt vergoeding
van oefentherapie Cesar/ Mensendieck plaats vanuit de aanvullende
zorgverzekering. De behandelingen
aan kinderen worden nog wel vergoed vanuit de basisverzekering.
De klachten waarmee cliënten zich
melden bij de oefentherapie zijn
zeer divers. Nek-, schouder- en rugklachten komen veel voor, maar
ook orthopedische en neurologische klachten worden behandeld.
Verder wordt zwangerschapsgymnastiek gegeven en gaan ze op
werkplek bezoek. Inmiddels zijn
ook de specialisaties bekken- en
kinderoefentherapie en het behandelen van cliënten met chronische
pijn belangrijke pijlers van de
Groepspraktijk
Oefentherapie
Hoogezand geworden.
Het 25-jarig bestaan van de Groepspraktijk oefentherapie Hoogezand
wordt gevierd met willen we samen
met u vieren.
Via de facebookpagina- en twitteraccount (zoek op @leerbewegen)
wordt iedere maand een prijs verloot waarvan men in beweging
komt. Van 24 tot 28 november
2014 vindt de Week van de Oefentherapie plaats. Wie in deze week
Ondanks financiële onzekerheden
’Dit college straalt eenheid
en gedrevenheid uit’
HOOGEZAND - Er heerst een
positieve stemming bij de meerderheid van politiek HoogezandSappemeer voor het komende
jaar. Dat bleek bij het vaststellen van de gemeentelijke begroting 2015, die, zij het met enkele
kunstgrepen, sluitend is. De coalitiepartijen spraken, zoals vorige week gemeld, over het algemeen hun voldoening uit over
de behaalde resultaten en de
aanpak voor het komende jaar,
terwijl de oppositiepartijen duidelijk minder enthousiast zijn.
VVD-fractievoorzitter Jaap Borg
sprak zelfs van kiezersbedrog.
De SP, deze keer voor het eerst met
vijf zetels in de raad, toonde zich
opvallend positief en had ook wat
punten waar ze in de verkiezingsstrijd duidelijk tegen waren, nu
voor lief genomen. SP-fractievoorzitter Martine Feensta noemde de
begroting ’goed onderbouwd’ en
ging in op de slogan van het collegeprogramma Verbindend, praktisch
en bevlogen. Verbindend werken
vindt zij, met de decentralisatie
voor de deur van groot belang. Ze
zei niet blij te zijn met de ozb-verhoging van 6,5 procent. ,,Maar het
is noodzakelijk om de bezuinigingen van het Rijk op te vangen’’, aldus Feenstra, die gelijk ook aangaf
nog niet veel te zien van armoedebeleid en vroeg het college wanneer de raad dat tegemoet kan
zien. ,,Wij manen het college tot
haast’’, spoorde zij aan.
PvdA-fractievoorzitter Joke de Jonge, met in vergelijking tot de acht
zetels van vorig jaar, nog met drie
in de raad, toonde zich ook opvallend mild. ,,We hebben veel vertrouwen in het omgaan met de financiën voor de komende jaren.
Dit college straalt eenheid en gedrevenheid uit in een goede samenwerking’’, aldus De Jonge. De verhoging van de ozb met 6,5 procent
lijkt veel, maar als je het in cijfers
uitdrukt gaat het op jaarbasis maar
om een paar tientjes, zo rekende zij
voor. De Jonge: ,,We moeten deze
Martine Feenstra (SP): ‘Begroting goed onderbouwd.’
I
Automobiliste
raakt gewond
KIELWINDEWEER - Een 63-jarige
inwoonster van Hoogezand is zaterdagavond gewond geraakt bij een
aanrijding op de Kielsterachterweg.
De vrouw zag niet dat een vrachtautocombinatie stilstond op de rijbaan. De 25-jarige uit Noordbroek
afkomstige bestuurder stond te
wachten om het land op te kunnen
rijden om bieten te laden. De
vrouw moest zich onder doktersbehandeling in het Martiniziekenhuis
stellen.
extra’s van onze inwoners kunnen
vragen. We zijn te lang uitgegaan
van een overheid die voor ons zorgt
van de wieg tot het graf’’.
Zorgen baart de partij het omgevingsbeleid. De aardbevingen die
door de gaswinning zijn ontstaan,
komen steeds dichterbij en De Jonge vindt het logisch dat ook Hoogezand-Sappemeer deel uitmaakt van
die gemeenten die de aardbevingsgevoelige cluster in deze provincie
vormen en dus ook de eventuele
voordelen daarvan kunnen meenemen.
De ChristenUnie noemde de begroting een ‘goede vertaling van het
coalitieakkoord’. ,,We moeten slagvaardig en praktisch deze gemeente besturen’’, vindt fractievoorzitter
Jeanette Wiersema, maar geeft ook
gelijk aan ‘kritisch te zullen blijven’.
Heel andere geluiden kwamen van
de kant van de oppositie. VVDvoorman Jaap Borg noemde de samenwerkende collegepartijen een
‘sprookjescoalitie’. Hij zei er nu al
van overtuigd te zijn dat die haar
beloften niet waar kan maken.
Borg: ,,We hebben ons boos gemaakt over het kiezersbedrog van
de SP. De nu voorliggende programmabegroting laat zien dat alle
partijen uit het college valse beloftes hebben gedaan om zo in het college van B en W te komen. Het
CDA was tegen ozb-verhoging, de
SP was tegen het huis van cultuur,
tegen de deelname van de PvdA in
het college en tegen de gemeentelijke herindeling. Allemaal kiezersbedrog. De burger, die toch al niet
zo’n hoge pet op heeft van de politiek, zal hierdoor nog minder vertrouwen krijgen in de plaatselijke
politici.
De VVD is woedend op het college.
De ozbwordt verhoogd met 6,5 procent, terwijl volgens het coalitieakkoord de verhoging maximaal 3
procent zou zijn voor 2015’.
Ook Lokaal Perspectief en D66
hadden weinig goed woorden over
voor de voorliggende begroting.
Ook bij hen ligt de verhoging van
de OZB gevoelig. Hans Haze (Lokaal Perspectief): ,,De SP was eerder overal tegen. Onbegrijpelijk
dat dit nu zomaar kan.’’
D66-fractievoorzitter Fischer: ,,De
keuzes van deze bezuinigingen
gaan over de inwoners van Hoogezand-Sappemeer waarvan het gros
hardwerkende mensen zijn. We
moeten onze inwoners naast steun,
ook perspectief bieden om mee te
doen in de samenleving. De middengroepen moeten versterkt worden. Die moeten worden gestimuleerd en niet extra worden gepakt,
zoals nu gebeurt. Als die worden
gestimuleerd geven ze ook meer
geld uit en dat is goed voor de lokale economie. Het geld nu weghalen
bij die groep is niet goed.’’
GroenLinks fractievoorzitter Ger
Zuiderveen sprak van een ‘beleidsarme begroting’. Maar ,aldus Zuiderveen: ,,Dat is ook niet zo verwonderlijk, want de voorspellingen
voor herstel van de economie en
werkgelegenheid zijn nog altijd
zeer kwetsbaar. De grootste veranderingen voor alle gemeentelijke
begrotingen betreffen de drie decentralisaties. Het bieden van zorg
en ondersteuning juist in de basis is
in onze ogen een goede keuze om
onnodige kosten en duurdere gespecialiseerde zorg te voorkomen’’.
Maar ook Zuiderveel zegt nog geen
idee te hebben hoe het allemaal financieel zal uitvallen. ,,Die onzekerheden blijven groot.’’
Wethouder van financiën Marco
Metscher: ,,We hebben gezegd met
een sluitende begroting te komen.
Dat is gebeurd en daar zijn we blij
mee. Maar daar hebben we wel een
aantal dingen voor moeten doen.
We hebben maatregelen genomen
in de eigen organisatie, naar de af-
spraken in ons eigen coalitieakkoord’’. Hij zei dat wat betreft de
ozb daar aanvankelijk één procent
per jaar extra verhoging te zullen
toepassen, ,,maar de dynamiek die
vervolgens op ons af is gekomen,
tegenslagen en zoektocht naar financiële ruimte, heeft om de volledige vier procent extra nu in te zetten bovenop de 2,5 procent’’.
De begroting 2015 is zoals gemeld
door de raad aangenomen met 12
tegen 11 stemmen. Tegen stemden
de oppositiepartijen.
Wethouder Marco Metscher:
‘We hebben gezegd een sluitende begroting, en dat is gebeurd.
I
belt, krijgt een gratis consult van
twintig minuten. In dat consult beantwoorden worden alle vragen
over houding- en beweging beantwoord en worden houding- en beweegmanieren onderzocht. Iedere
belangstellende kan bellen.
,,Ondanks het 25-jarig jubileum
blijft de Groepspraktijk oefentherapie Hoogezand in beweging. U
zult merken dat in het komende
jaar de naam van de praktijk zal
veranderen. Wat blijft is onze deskundigheid in houding en beweging. Voor meer informatie belt
men naar de praktijk : 0598-393891
of bekijkt men de website:
www.leerbewegen.nl , ‘’aldus Truus
Groeneveld.
I Drie van de vijf oefentherapeuten, Marjon Bos, Jannie Postma en
Truus Groeneveld.
Gratis winterinspectie
bij Ford dealer Boerhof
SAPPEMEER - Ford-dealer
Boerhof aan de Vosholen in Sappemeer organiseert komende
zaterdag 22 november weer de
jaarlijks terugkerende Ford
Winterinspectiedag, een gratis
serviceverlening van de Forddealer uit Hoogezand-Sappemeer om Ford-rijders veilig de
wintermaanden in te sturen.
Tijdens die Ford Winterinspectiedag wordt de auto door de monteurs van Boerhof gratis nagekeken
op de meest belangrijke aspecten
met betrekking tot de wintermaanden, waaronder de verlichting, ruitenwissers en banden. Tevens worden de accu, remblokken en werking van de ruitensproeiers gecontroleerd, naast de vitale onderdelen van het koelsysteem en de waterslangen.
Daarnaast kan Boerhof met name
de wintersporter van dienst zijn
met typische winter- accessoires,
zoals een skibox, dakdragers, winterbanden en sneeuwkettingen.
De Ford Winterinspectiedag zaterdag is volledig gratis. Bovendien is
er voor de bezoekers aan de dag
gratis heerlijke snert, geserveerd
door Slagerij Partyservice Post uit
Hoogezand.
Tijdens deze dag kunnen klanten
hun auto gratis laten controleren
op alle belangrijke onderdelen, die
tijdens de winter extra worden belast.
,,De winterperiode stelt hoge eisen
aan de auto, ook al is die nog zo
goed onderhouden. Iedere automobilist in ons land wordt geconfronteerd met gladde wegen, duisternis, regen en sneeuw, pekel en
slecht zicht, terwijl veel landgenoten ook nog eens op vakantie gaan
naar wintersportgebieden’’, aldus
de heer Klaas Rus, vestigingsmanager van Ford-dealer Boerhof.
,,Daarom organiseren wij zaterdag
22 november zoals ieder jaar, de
gratis Ford Winterinspectie dag’’.
De monteurs bij Boerhof hebben er weer zin in: zaterdag de grote
winterinspectiedag.
I
Sint in Zuidbroek
ZUIDBROEK - Zie ginds komt
de stoomboot.. Dit liedje en nog
vele andere zal zeker gezongen
worden tijdens de intocht van
Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten op zaterdag 22 november in
Zuidbroek. Met de gezellige
klanken van een origineel oud
draaiorgel op de achtergrond zal
Sinterklaas Zuidbroek weer binnenvaren.
I De winnaars van de Lokale Complimenten, Stichting Speelgoedbank Amalia, de Zonnebloem en de
Voedselbank.
Voedselbank H-S winnaar
van Lokaal Compliment
HOOGEZAND - De Voedselbank
in Hoogezand is de winnaar geworden van het Compliment
voor lokale helden van de Rabobank. Dat gebeurde aan het einde van de avond Vrijwilligers
Bedankt die donderdag in de
Vredekerk in Hoogezand werd
gehouden.
Er waren, zoals de laatste jaren gebruikelijk, vier prijzen voor de
meest in het oog springende en inspirerende vrijwilligersprojecten
en/of -organisaties binnen Hoogezand-Sappemeer. De prijzen zijn respectievelijk 1250 (hoofdprijs), 750
(tweede prijs), 500 (derde prijs) en
250 euro, (de aanmoedigingsprijs).
Het prijzengeld wordt beschikbaar
gesteld door de Rabobank. Burgemeester Peter de Jonge reikte de
Complimenten uit.
De tweede prijs was voor de afdeling Hoogezand-Sappemeer van de
Zonnebloem, die volgend jaar haar
veertigjarig bestaan viert. De derde prijs ging naar judovereniging
BVHS, maar daarvan kwam niemand opdagen, en de aanmoedigingsprijs wqas voor de Stichting
Speelgoedbak Amalia, waar mensen met weinig geld, gratis speelgoed kunnen krijgen.
In de Vredekerk in Hoogezand
werd donderdagavond ‘Vrijwilli-
gers Bedankt’ gehouden, een avond
voor alle vrijwilligers uit de gemeente Hoogezand-Sappemeer, georganiseerd door het Steunpunt
Vrijwilligerswerk in opdracht van
de gemeente en in samenwerking
met de lokale Rabobank om alle
vrijwilligers in deze gemeente te
bedanken voor hun inzet.
De Vredekerk was omgetoverd in
een tropisch paradijs, waar Los del
Sol voor een prachtige show met
danseressen zorgde en ook was er
een Limboshow en een cocktailbar,
compleet met Caribische muziek.
Als blijk van waardering voor de
inzet van de vele vrijwilligers in deze gemeente, staken ook de wethouders en een aantal medewerkers van Kwartier Zorg & Welzijn
en de Rabobank die avond weer
flink de handen uit de mouwen.
Groei & Bloei
lezing over
vaste planten
I Ook de wethouders hielpen mee inde garderobe en de bediening.
Op de foto, geheel in de tropische stijl, Peter Verschuren en Oetra
Gopal.
HOOGEZAND - Groei & Bloei
Hoogezand-Sappemeer e.o. organiseert op dinsdag 25 november een
lezing over Bijzondere Vaste Planten
door Coen Jansen uit Dalfsen.
De lezing is in Brandpunt, Noorderstraat 27 in Sappemeer en begint
om 20.00 uur. Leden hebben gratis
toegang, voor niet-ledenis het 3 euro entree. Coen Jansen is een bekende plantenkweker met een kleine, maar wel sterk gespecialiseerde
en toch ook laagdrempelige kwekerij, die bekend staat om zijn sortiment nieuwe en bijzondere vaste
planten.
Als het weer een beetje meezit, zal
de boot omstreeks 13.30 uur aanmeren aan de kade van het Winschoterdiep, ter hoogte van het oude gemeentehuis. Als Sinterklaas
en zijn Zwarte Pieten veilig op het
vasteland staan, zullen zij door locoburgemeester, Jan Velthuis en
door Klaas Wolda van de ondernemersvereniging E.E.M. welkom
worden geheten.
Met z’n allen gaat het richting
dorpsplein ‘Aan t Wotter’. Daar en
in de rest van de Spoorstraat is het
al vanaf 11.00 uur één en al gezelligheid met een Sinterklaasbraderie met tal van gratis attracties
voor de kinderen. Gratis in een
zweefmolen, gratis in een draaimolen of gratis op een giga-grote
springkussen en als klap op de
vuurpijl voor alle kinderen een gratis suikerspin.
Ook is er een muziekfestijn op het
dorpsplein met DJ Stefan Leur. En
John Stevens en Kris Jager, zij
gaan met hun live-optredens nog
meer glans geven aan deze dag. Tevens zijn er hapjes en een drankje.
Op het plein is er naast de podiumwagen een Oud-Hollandse oliebollenkraam,
een
braadworstenkraam, een glühweinkraam en natuurlijk een heuse Zuidbroekster
Bierstube staan. Gezelligheid is
hier het toverwoord. Vanaf circa11.00 uur tot ongeveer 17.00 uur
is iedereen hier van harte welkom.
Op het plein is het dus feest voor iedereen. Hier zal gezongen gesprongen en gedanst worden. Sinterklaas
gaat er van uit dat het weer net zo
druk gaat worden als vorig jaar en
heeft daarom besloten om het feest
voor de kleintjes voort te zetten in
de Broeckhof. Gezamenlijk gaat
het dan ook via de braderie richting het dorpshuis. Voor de jeugd
en de ouderen is het knallen op het
plein. Feest dus voor iedereen.
De V.v.V. Zuidbroek wil iedereen
die zijn of haar bijdrage levert aan
het tot stand komen van deze intocht, maar in het bijzonder ondernemersvereniging E.M.M. en de
DAR van Zuidbroek hartelijk danken voor het mede mogelijk maken.
Pan en schoorsteen
voor Hotel Faber
HOOGEZAND - Hotel Faber in
Hoogezand is onlangs zeer goed
beoordeeld. Hotel Faber heeft
er een pannetje bij gekregen en
een schoorsteentje.
drukken dat iedereen, dus niet alleen hotelgasten, in het restaurant,
café of terras welkom is om heerlijk te eten.
Dat kan van maandag tot en met
vrijdag. Zaterdag en zondag is het
restaurant geopend na reservering.
Zie ook www.hotelfaber.nl
Drie schoorsteentjes, het hoogst
haalbare, staat voor: Comfortabel
hotel met goede hotelkamers en een verzorgd
restaurant. En een goede bediening.
Twee pannetjes (3 pannetjes is alleen weggelegd voor Restaurants
Gastronomique) staat
voor: Een heerlijke keuken, verzorgt met zoveel
mogelijk verse producten uit de streek.
Als lid van de ‘LOGIS
Holland groep’ staan alle hotels onder kwaliteitscontrole. Deze controles worden uitgevoerd door ‘Mystery
guests’.
Frank Faber is blij met
deze beoordeling en
trots op het hele team. I Bij Faber zijn ze blij met het pannetje
Hij wil nog eens bena- en de schoorsteen.
De Regiokrant
Woensdag 19 november 2014 - 11
12 - Woensdag 19 november 2014
De Regiokrant