IN Emmen week 36 - Gemeente Emmen

2 september 2014
Bezoekadres:
Raadhuisplein 1
7800 RA Emmen
Postadres
Postbus 30001
7800 RA Emmen
Telefoon: 14 0591
E [email protected]
W www.emmen.nl
Uitgave/eindredactie
Team Communicatie
Wekelijks nieuws over de gemeente Emmen
Meldingen openbaar gebied
Ligt er een stoeptegel los? Heeft u problemen met
uw riolering, ligt er zwerfvuil op straat of is de
straatverlichting kapot? Deze en meer meldingen of
vragen over het openbaar gebied kunt u doorgeven
aan de gemeente. Bel 14 0591 en geef direct uw
melding door. Als de verlichting in de hele wijk niet
meer brandt, kunt u dit melden op telefoonnummer
073 74 70 179.
U kunt uw melding ook doorgeven via
www.emmen.nl/meldpunt. Of ga met uw smartphone
naar www.buitenbeter.nl en download de app.
Openingstijden balies op afspraak
Gemeentehuis Emmen
Raadhuisplein 1, Emmen
Maandag - vrijdag: 8.30 tot 16.30 uur
Donderdag: 8.30 tot 19.00 uur
Gemeentewinkel Schoonebeek
Kerkeind 1, Schoonebeek
Maandag: 12.00 tot 17.00 uur en
17.30 tot 19.00 uur
Woensdag: 9.00 tot 12.30 uur en
13.00 tot 16.00 uur
Gemeentewinkel
Emmer-Compascuum
De gemeentewinkel in
Emmer-Compascuum is gesloten
van 28 juli tot 1 oktober.
Gemeente Emmen werkt op afspraak
Voor alle producten van burgerzaken,
belastingen en vergunningen moet u vooraf
een afspraak maken. Met een afspraak
helpen wij u binnen vijf minuten.
Gemeentewinkel Klazienaveen
Van Echtenstraat 39-41, Klazienaveen
Dinsdag: 9.00 tot 12.30 uur en
13.00 tot 16.00 uur
Donderdag:12.00 tot 17.00 uur
en 17.30 tot 19.00 uur
Maak een afspraak op: www.emmen.nl/afspraak
of telefonisch via 14 0591.
Open Monumentendag 2014
Op zaterdag 13 september en zondag
14 september zijn de Monumentendagen in Emmen. Het Comité Open Monumentendag Emmen organiseert dan
activiteiten in en rondom verschillende
lokale monumenten. Elk jaar staat een
landelijk thema centraal. Dit jaar is het
thema ‘Op Reis’ aan de orde, mede
omdat 2014 ook het ‘Jaar van de Mobiliteit en Mobiel Erfgoed’ is.
Naast de openstelling van een dertiental monumenten in de gemeente, is er
voor gekozen om vier monumenten
met het oog op het thema ‘Op Reis’ extra te belichten. Dit zijn De Nabershof
uit Emmen, Museum Meringa in Zandpol (Nieuw-Amsterdam), het Industrieel
Smalspoormuseum in Erica en Villa
Veldkamp in Erica.
wijze wat meer over monumenten en
hun geschiedenis.
Monumenten in de gemeente Emmen
De gemeente Emmen kent rond de 150
vastgestelde monumenten. Monumenten op Rijks-, Provinciaal en Gemeentelijk niveau. Ook bestaat er een lijst van
Archeologische monumenten.
Meer informatie
Meer informatie over de Open Monumentendag 2014 is te vinden op
www.openmonumentendag.nl. Het
programma voor de Open Monumentendag Emmen wordt op verzoek van
de gemeente Emmen opgesteld door
het lokale Comité dat bestaat uit vertegenwoordigers van de Historische
Vereniging Zuidoost Drenthe, in samenwerking met de Brede School Emmen,
de Openbare Bibliotheek Emmen en het
Erfgoednetwerk Emmen.
Klassendag
De Open Monumentendagen worden
vooraf gegaan door de landelijke Klassendag op basisscholen op vrijdag 12
september. Dit wordt in Emmen voor
de eerste maal georganiseerd in samenwerking met de Brede School. Kinderen
uit de groepen 7 en 8 van meerdere
scholen uit de wijk Emmermeer en Erica
gaan op onderzoek bij verschillende
monument en leren op een interactieve
Uitmarkt
Op zaterdag 13 september van 12.00
tot 17.00 uur presenteren zich tal van
culturele en educatieve organisaties en
op diverse podia en in de Grote Kerk
treden (amateur-) muzikanten, dansers,
spelers, dichters, koren en orkesten op.
De informatiekramen vormen een feestelijke verbinding tussen de diverse po-
Commissievergaderingen
Commissie Samenleving:
dinsdag 9 september om 19.30 uur
Op de agenda van de commissie Samenleving staat onder meer als onderwerp
ter bespreking de brief met betrekking
tot de gevolgen en acties rondom het
faillissement van CQ Centrum voor de
Kunsten.
Bruisende start cultureel
seizoen 2014/2015
Op 11, 12 en 13 september aanstaande
zal het centrum van Emmen bruisen
tijdens de Opening Cultureel Seizoen.
Het evenement begint op donderdag
11 september met een Openluchtfilm.
Op vrijdag 12 september is het centrum
voor jongeren met het evenement
Emmen Open Air. Op zaterdag 13 september vindt de Emmense ‘Uitmarkt’
plaats. Alle activiteiten vinden plaats in
het centrum van Emmen en zijn gratis
toegankelijk.
Vrijwel alle deelnemende monumenten
zijn in dit weekend op zaterdag 13 september open van 10.00 uur tot 16.00
uur en op zondag van 13.00 uur tot
16.00 uur. De toegang is dit weekend
gratis.
Commissie Wonen & Ruimte:
maandag 8 september om 19.30 uur
De commissie Wonen & Ruimte praat
onder andere over de het bestemmingsplan Nieuw-Weerdinge. Ook wordt, op
verzoek van de raad, over de rapportage
‘Klanttevredenheidsonderzoek omgevingsvergunning’ van de Rekenkamercommissie Emmen gesproken.
Emmen start het nieuwe culturele seizoen met veelzijdig
evenement op 11 t/m 13 september
dia in het centrum. De Uitmarkt loopt
van de Grote Kerk via de Noorderstraat
naar het Noorderplein. Nieuw in het
programma zijn het Kinderplein op het
Noorderplein met activiteiten speciaal
voor kinderen en een Dichterspodium
waar Emmense dichters en voorlezers
optreden in een intieme setting.
De Opening Cultureel Seizoen wordt
georganiseerd door de Emmense culturele instellingen en organisaties in
samenwerking met de Leer- & Hobbymarkt en de Ondernemersvereniging
Vlinderstad Emmen Centrum. De gemeente Emmen en de Vereniging Vrienden van De Muzeval dragen bij in de
kosten. Het evenement maakt deel uit
van de Drentse Culturele Uitmaand.
Meer informatie leest u op
www.deopeningemmen.nl
Gemeente wil zelf regie over windmolens
Commissie Bestuur, Middelen & Economie:
donderdag 11 september om 19.30 uur
In de commissie Bestuur, Middelen &
Economie wordt onder andere de mening van de commissie gevraagd over
de begroting van de Emco-Groep voor
2015.
Welkom
U bent van harte welkom de commissievergaderingen in de raadzaal van het
gemeentehuis bij te wonen. Ook kunt u
de live uitzending volgen via
www.gemeenteraademmen.nl. U vindt
hier ook de agenda.
Vorige week heeft u kunnen lezen in
de In Emmen dat wij u op de hoogte
houden van de ontwikkelingen rondom
windenergie. Ons college heeft
een standpunt ingenomen over dit
onderwerp. Kern is dat het college de
regie wil over windenergie, zodat de
overlast voor inwoners zoveel mogelijk
wordt beperkt. Maandag 1 september
heeft het college dit standpunt met de
gemeenteraad besproken.
U kunt deze vergadering terugkijken op
www.gemeenteraademmen.nl. Wij
houden u via deze pagina en de website
www.emmen.nl op de hoogte van de
verdere ontwikkelingen.
Bekendmakingen
Emmen officieel
Dinsdag 2 september 2014
Meldingen Wet milieubeheer
Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Het college van Burgemeester en
Wethouders deelt mee dat in de
periode tot en met 25 augustus 2014
de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn ontvangen:
Emmen
• Ten westzijde van de Hondsrugweg, kadastraal sectie K nummer
2702, het vellen of te doen vellen
van een houtopstand (het kappen
van 3 berken)(126818)
• Minister Kanstraat 9, het aanbrengen van handelsreclame op
of aan een onroerende zaak (het
plaatsen van reclame)(126956)
Emmer-Compascuum
• Waterhoen 8, het bouwen van een
bouwwerk (het plaatsen van een
dakkapel)(127175)
• Derde Verbindingsweg 4, het
bouwen van een bouwwerk (het
intern wijzigen van een woning)
(127559)
Erica
• Heidebloemstraat 40, het handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening (het vergroten van een
woning)(126630)
Klazienaveen
• Van Echtenskanaal NZ 73, het
bouwen van een bouwwerk
(het uitbreiden van een woning)
(127221)
Schoonebeek
• Burgemeester Osselaan 44, het
vellen of te doen vellen van een
houtopstand (het kappen van een
eik)(126722)
Weiteveen
• Orchideelaan 13,15, Ammonietstraat 2,4,6,8,10,12, Zonnedauw
1,3,13,15, het bouwen van een
bouwwerk (het bouwen van 12
woningen(127235)
Zandpol
• Zandpolstraat 17, het bouwen van
een bouwwerk (het plaatsen van
een dakkapel)(127132)
Het is niet mogelijk bezwaar te maken ten aanzien van de ingekomen
aanvragen.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere
procedure
Het college van Burgemeester en
Wethouders heeft in de periode
tot en met 25 augustus 2014 de
volgende omgevingsvergunningen
verleend/ bekendgemaakt
(de datum van bekendmaking staat
als eerste genoemd):
Emmen
• 19-8, Westerstraat 212, het
bouwen van een bouwwerk en
het handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening (het inrichten
van een restaurant)(119366)
• 21-8, Nijbracht 10, het aanbrengen
van handelsreclame op of aan een
onroerende zaak (het plaatsen van
een reclamezuil)(116373)
• 22-8, Peyserhof 20, het bouwen
van een bouwwerk en het
handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening (het
uitbreiden van een moskee)
(118698)
• 22-8, Bokslootdwarsweg 30,
het bouwen van een bouwwerk
(het veranderen van een gevel)
(123358)
• 22-8, Ten noordoosten van het
Oranjekanaal, kadastraal sectie
W, nummer 2521, het vellen of
doen vellen van een houtopstand
(het kappen van een zomereik)
(120405)
• 25-8, Stadionplein 9, het
aanbrengen van handelsreclame
op of aan een onroerende zaak
(het aanbrengen van lichtreclame)
(121673)
Emmer-Compascuum
• 22-8, Runde ZZ 41, het bouwen
van een bouwwerk (het
constructief aanpassen van een
fabrieksvloer)(115883)
Barger-Compascuum
• 19-8, Verlengde Oosterdiep
OZ 165, het bouwen van een
bouwwerk (het verbouwen van
een woning)(122698)
Nieuw-Schoonebeek
• 22-8, Europaweg 190, het
handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening (het vestigen
van een Bed & Breakfast)(114198)
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen
deze verleende vergunningen
binnen zes weken na de genoemde
datum van bekendmaking een
schriftelijk en gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het
college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 30001, 7800
RA Emmen of via
www.emmen.nl/bezwaar
Inwerkingtreding en voorlopige
voorziening
De beschikkingen treden in
werking met ingang van de dag na
bekendmaking. In afwijking hiervan
treden de beschikkingen voor het
slopen van een bouwwerk en het
vellen van een houtopstand pas in
werking met ingang van de dag
na afloop van de bezwaartermijn
van zes weken. Degene die een
bezwaarschrift heeft ingediend
kan, om te voorkomen dat door
de uitvoering van het besluit
onomkeerbare gevolgen ontstaan,
een schriftelijk verzoek tot het
treffen van een voorlopige
voorziening indienen bij de
Voorzieningenrechter van de Sector
bestuursrecht van de Rechtbank
Noord-Nederland locatie Assen,
Postbus 200, 9400 AE Assen. U kunt
ook digitaal procederen, voor meer
info raadpleeg de internetsite van
de Rechtbank.
Besluiten verlenging
beslistermijn
omgevingsvergunning
reguliere procedure
Het college van Burgemeester
en Wethouders heeft op grond
van artikel 3.9 lid 2 van de
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de beslistermijn
met zes weken verlengd
betreffende de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunning:
Emmen
• Van Schaikweg 94, het bouwen
van een bouwwerk (intern
verbouwen en vergroten van een
schoolgebouw)(114751)
Het is niet mogelijk bezwaar
te maken ten aanzien van de
verlenging van de beslistermijn.
Burgemeester en wethouders van Emmen maken bekend dat de volgende
meldingen als bedoeld in art. 8.40 van de Wet milieu¬beheer zijn ontvangen:
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van:
• zaak-125734, maatschap Hans-Dorgelo te Schoonebeek, betreffende
Westersebos 7 te Schoonebeek.
• zaak-116428, Perpolis Meubelmakerij te Emmen, betreffende
Rademakerstraat 18 te Emmer-Compascuum.
• zaak-121886, Melkveehouderij Renting te Emmen, betreffende
Wilhelmsweg 32 te Emmen.
• zaak-118288, Praxis doe-het-zelf Center BV te Amsterdam, betreffende
Wolfsbergenweg 8 te Emmen.
• zaak-105846, BTL Realisatie BV te Emmen, betreffende
Marco Polostraat 1 te Emmen.
• zaak-101176, Beuker Productie en Handel BV te Emmen, betreffende
Phileas Foggstraat 75 te Emmen.
• zaak-80688, Auto Hoge te Emmen, betreffende
Jacob le Mairestraat 231 te Emmen.
Stukken inzien
Ontheffingen, meldingen, (ontwerp-)beschikkingen/vergunningen en
bijbehorende stukken kunt u (gedurende de gehele procedure) op afspraak
inzien bij het Klant Contact Centrum, Raadhuisplein 1 te Emmen. Daar
kunt u ook terecht voor alle informatie. Bij (ontwerp-) beschikkingen/
vergunningen kunnen de stukken op verzoek gedurende de zienswijze-/
beroepstermijn buiten kantooruren ingezien worden.
Drank- en horecavergunning,
exploitatievergunning en aanwezigheidsvergunning
Verleende vergunningen:
De burgemeester heeft op 22 augustus 2014 een drank- en horecavergunning, exploitatievergunning en aanwezigheidsvergunning verleend:
Kegel- en Zalencentrum Hindriks
Emmer-Compascuum, Hoofdkanaal OZ 105
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen deze verleende vergunningen binnen zes
weken na de datum van bekendmaking een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester, Postbus 30001, 7800 RA Emmen
of www.emmen.nl/bezwaar.
Inwerkingtreding en voorlopige voorziening
De beschikkingen treden in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan, om te voorkomen
dat door de uitvoering van het besluit onomkeerbare gevolgen ontstaan,
een schriftelijk verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening
indienen bij de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de
Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 150,
9700 AD Groningen.
Bij de rechtbank kunt u ook digitaal procederen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de website van de Rechtbank. Wanneer gedurende
de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt de beschikking niet in werking voordat
op dat verzoek is beslist.
Kennisgeving voornemen ambtshalve
opneming gegeven van vertrek en het
volgende verblijf buiten Nederland
(art. 2.21 lid 2 Wet BRP)
Bekendmaking besluit ambtshalve opneming gegeven van vertrek en het
volgende verblijf buiten Nederland (art.
2.21 lid 2 Wet BRP)
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de taak zorg te dragen
voor actuele, juiste, volledige en betrouwbare gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Als u verhuist, bent u wettelijk verplicht om uw
adreswijziging tot uiterlijk op de vijfde dag na uw verhuizing te melden bij
uw (nieuwe) woongemeente. Doet u dit niet, dan start team Burgerzaken
van de gemeente waar u staat ingeschreven een adresonderzoek.
Uit het adresonderzoek van het team Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres, of geen gebruik meer
maken van het briefadres, waar zij volgens de BRP staan ingeschreven.
Het college van Burgemeester en Wethouders van Emmen maakt bekend dat
zij op grond van artikel 2:21 van de Wet BRP het voornemen heeft om op de
persoonslijst van betrokkenen het gegeven van vertrek uit Nederland op te
nemen.
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de taak zorg te dragen
voor actuele, juiste, volledige en betrouwbare gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP).
Dhr. A.J. Brouwer
Mw. I.P.Z. van Delden
Mw. G. Dudzinskaite·
Dhr. D.K.H.P. Haaksema
Dhr. J. Kroeze
Dhr. A.Y. Mikheev
Mw. G.T. Müter
Dhr. F.G. Slüter
Dhr. M.H. Snuverink
Mw. K.A. Zhirosh
Hoofdkanaal WZ 98 I
Lienackers 26
Havixhorst 38
t Oude Loo 12
Belgiëlaan 4
Meerdijk 71
Zetveld 5
Bendienplein 3 A
Ph. Lindemanstraat 73
Schimmerweg 8 A
Op basis van dit voornemen worden bovenstaande personen in de gelegenheid gesteld om, gedurende drie weken vanaf de datum van deze publicatie,
informatie te geven over de feitelijke verblijfplaats. Dit kan persoonlijk bij
het Klant Contact Centrum van de gemeente Emmen, Raadhuisplein 1 te Emmen of telefonisch via 14 0591.
Bij publicatie en aangetekend schrijven is aan betrokkenen medegedeeld
dat het college van Burgemeester en Wethouders van Emmen het voornemen had om op de persoonslijst van betrokkenen het gegeven van vertrek
uit Nederland op te nemen. Betrokkene is toen in de gelegenheid gesteld
om binnen drie weken na datum van publicatie informatie te geven over de
feitelijke verblijfplaats. Hiervan is geen gebruik gemaakt.
Het college van Burgemeester en Wethouders van Emmen maakt daarom
bekend dat zij op grond van artikel 2:21 van de Wet BRP heeft besloten om
op de persoonslijst van betrokkenen het gegeven van vertrek uit Nederland
op te nemen met ingang van 29-07-2014.
Dhr. J.C. Karorero
Dhr. O. Bayramovic´
Dhr. H.J. Daalhuizen
Dhr. V.M. Mahecha
Dhr. Iqbal Adiansyah
Ruinerbrink 40
Bendienplein 3 A
Westelijke Doorsnee NZ 46
De Hoven 60
Splitting 38
Indien u (belanghebbende) het niet eens bent met het besluit tot ambtshalve uitschrijving, kunt u binnen zes weken na de datum van publicatie een
bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders
van Emmen, Postbus 30.001, 7800 RA Emmen. In spoedeisende gevallen kunt
u gelijktijdig de voorzieningenrechter van de rechtbank Assen verzoeken
een voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek richt u aan voorzieningenrechter van de rechtbank (sector bestuursrecht) Assen, Postbus 30.009,
9400 RA te Assen.
3
Bekendmakingen
Omgevingsvergunning uitgebreide procedure Roswinkel,
Roswinkelermarke 11
Het college van Burgemeester en
Wethouders van Emmen deelt mee
dat een omgevingsvergunning
is verleend voor het oprichten
van een melkveehouderij
inclusief bedrijfswoningop het
adres Roswinkelermarke 11 te
Roswinkel. Het betreft een locatie,
kadastraal bekend “Gemeente
Emmen, Sectie AA, nummer 375”.
en onherroepelijk geworden.
De besluiten met bijbehorende
stukken liggen vanaf woensdag
3 september 2014 gedurende een
termijn van zes weken ter inzage
tijdens kantooruren van 8.30 tot
16.30 uur en donderdags van 8.30
tot 19.00 uur bij het Klant Contact
De aanvraag is geregistreerd
onder zaaknummer 91855 en
heeft als planID: NL.IMRO.0114.
Zaak91855-V701. De aanvraag
heeft betrekking op het onderdeel
“Bouwen”. Het betreft fase 2 van
een gefaseerde aanvraag.
Centrum, Raadhuisplein 1 te Emmen. Het besluit en bijbehorende
stukken zijn ook digitaal raadpleegbaar via www.emmen.nl/
bestemmingsplannen of via
www.ruimtelijkeplannen.nl onder
planID: NL.IMRO.0114.Zaak91855V701.
Fase 1 (het onderdeel “Handelen
in strijd met regels ruimtelijke
ordening”) is inmiddels verleend
Beroep
Belanghebbenden kunnen tegen
bovenstaande besluiten, die
conform afdeling 3:4 van de
Algemene wet bestuursrecht zijn
voorbereid, binnen zes weken na
datum van terinzagelegging, dat
wil zeggen de dag na publicatie
in deze krant, een schriftelijk
en gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de Rechtbank
Noord-Nederland, Afdeling
bestuursrechtspraak, Postbus 150,
9700 AD Groningen.
Tevens kunt u bij de
Voorzieningenrechter van de
Rechtbank Noord-Nederland
verzoeken van een voorlopige
voorziening. Voor nadere
informatie of voor het maken
van een afspraak kunt u contact
opnemen met de gemeente
Emmen tel: 140591.
Verkeersbesluit
Het college van Burgemeester en
Wethouders maakt, gelet op het
bepaalde in de Algemene wet
bestuursrecht, bekend dat zij het
volgende verkeersbesluit heeft
genomen inhoudende:
• Het aanleggen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de nabijheid
van het perceel Laan van de Bork
348 te Emmen
Het verkeersbesluit is voor iedereen
in te zien bij het Klant Contact
Centrum van de gemeente Emmen
gedurende een periode van zes
weken na bekendmaking. Het is ook
digitaal te raadplegen via
www.staatscourant.nl.
Nadere informatie kan worden
ingewonnen bij team FO-VTH via
telefoonnummer 14 0591.
Bezwaar
Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan iedereen wiens
belang rechtstreeks bij dit besluit is
betrokken, hiertegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift
indienen. Het bezwaarschrift moet
worden gericht aan het college van
Burgemeester en Wethouders van
Emmen, t.a.v. de afdeling Klant
Contact Centrum / team Front-Office
VTH, Postbus 30.001, 7800 RA Emmen. Via het formulier op
www.emmen.nl/bezwaar kan ook
digitaal een bezwaarschrift worden
ingediend. Het maken van bezwaar
schorst niet de werking van dit
besluit.