downloaden

Genkersteenweg 26 te 3500 Hasselt www.adventkerk-hasselt.be
Voorganger: Voerman I. 012/ 21.57.03
Als Opperheer
De Thora aan JOB gegeven
Was Gods Woord, het eeuwig leven
Alle lofprijzing en eer
Ging naar God uit als Opperheer.
Hij werd met rijkdom overladen
Maar zijn ziel liet hij niet schaden
Het Woord van God en zijn geloof
Zouden nooit worden geroofd.
Hij was rechtvaardig in Gods ogen
Werd niet verteerd door zijn vermogen
Aan armen, weduwen en wezen
Werd barmhartigheid bewezen.
Omdat God het had toegestaan
Mocht de vijand JOB zwaar slaan
Alles werd JOB afgenomen
Zelfs zijn vlees en bloed, mocht niet ontkomen.
JOB bleef op Gods Naam vertrouwen,
Want hij zou Hem eens aanschouwen
En dank zij Gods rechtvaardigheid
Werd hij de rijkste mens van zijn tijd.
Gebed:
Heer, mocht ik geen antwoord krijgen op mijn mogelijke vragen,
Geef dan dat ik leer te zwijgen en omhels wat ik moet dragen.
Yvette Jack-Duncan
1
Sabbat 24/01/2015 * Gemeente aan de studie * 09u15
 Openinglied: K. 27 “Ik wil zingen van mijn Heer”
 Bijbeltekst: Ps. 86:8-11 en gebed
 Studie les 4:
“Goddelijke wijsheid”
Kerntekst: Spreuken 8:22
 Lied: L. 345 “Heiland, op U wil ik bouwen.”
Gebed: Ramaekers N.
PAUZE
Gemeente in aanbidding:
Intredelied: 234
Verwelkoming en Inleidend gebed door Melis E. (ouderling van dienst)
24 januari – 30 januari: Blocken Sonja
Blocken-Porton Els
Offerande Gemeentekas
Openingslied: L. 340 “Blijf op God vertrouwen”
Kinderverhaal door Monique
Tussenzang: L.367 “Ik heb een goede, trouwe Leidsman”
Tekst: Matteüs 7: 15-23
Titel: " Wie te vertrouwen?"
Eredienst door Tuinstra J.
Stille meditatie: Opw. 418 “Als ik opzie naar Uw Heiligheid”
Slotlied: 277
Eindgebed
2
Hartelijk welkom aan al onze bezoekers!
Sabbat 24/01: Sabbatsluiting 17.12u
Eredienst Hasselt: Tuinstra J.
Ouderling: Melis E.
Overpelt ’t Pelterke: Bijbelstudie: De Samaritaanse vrouw (Johannes
4:1-4) en Meditatie: Nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe definities. Dumoulin R.
ZO. 25/01: Bijbelseminar in Hasselt om 19:30 uur: Adventkerk
MA. 26/01: Bijbelseminar in Herk de Stad: “C.C. De Markthallen”
DI. 27/01: Bijbelseminar in Lommel ‘C.C. Adelberg’
WO. 28/01: Bidstonde: Voerman I.
DO. 29/01: Bijbelseminar in Tongeren: Hotel Restaurant “AMBIOTEL”
VRIJ. 30/01: Sabbatopening: 17.23u
Sabbat 31/01: Eredienst Hasselt: Tack MM.
Verviers: Vandevoort V.
Proficiat aan onze jarige!!!
Naomi Bogaert 28-01
3
MEDEDELINGEN
Zending: Stand van zaken: Gebed voor buren: Reeds 33 aanvragen binnen en 1
dankbrief.
"ZUURSTOFWEEKEND 2015"
Na de 2 eerste succesvolle Zuurstofweekends trekken we er dit jaar opnieuw op
uit. Het mooie Filly lacht ons wederom toe. Zij die nog steeds aan "Fillytities"
leiden zijn opnieuw van harte welkom. Op tijd inschrijven is de boodschap.
De uitnodigingen zullen in februari uitgedeeld worden maar reserveer nu al de
datum in je agenda: van vrijdag 24 tot zondag 26 april 2015.
Afwezigheid penningmeesteres
Anna Scarlino zal haar gedurende haar afwezigheid vervangen.
Gemeentefeest 01/02/2015
Namiddag programma quiz
ADRA- presenteert de slimste Adventist
De film "De Schepping" was een succes. Er zijn echter nog openstaande
rekeningen die moeten betaald worden. Mogen wij u daarom vragen het project
nog even verder te sponsoren. Dit kan via de houten offerkist die vooraan in de
kerk staat. Onze dank voor alle gaven die we reeds mochten ontvangen.
Het scheppingscomité.
Overdenking bidstonde 28/01
Leven we elke dag in
overeenstemming met Gods wil,
zodat we vol vertrouwen Zijn
kostbare beloften kunnen aannemen?
Gezegende Sabbat!!
4