Veranderingsprocessen - Implementatie van een tracksysteem (1)

Total Lab Automation
Corine van Kampen
Laboratoria
KCHL (24/7) en MML:
3 klinisch chemici (2.65 fte )and 4 medisch microbiologen
microbiologists (3 fte);
KCHL: Analisten 37,0 fte en 28,7 fte doktersassistenten
MML: Analisten16.9 fte
Ong. 2,1 mljn (klinische chemie) en 300.000 (serologie) analyses
per jaar.
Kliniek, polikliniek en huisartsen; 3 buitenpoli’s, INR-en voor
trombosedienst, prikposten TD en afname thuis.
Oude situatie KCHL
425 m2
Situatie 2010
Losstaande apparatuur routinediagnostiek
Vervanging 80% apparatuur KCHL binnen 3-4 jaar
(routine analyses)
Apparatuur microbiologie ook aan vervanging toe
Goede samenwerking klinisch chemici, microbiologen en
apothekers
Besluit:
Vervanging alle apparatuur in één keer .
What is next?
Total Lab Automation
Efficiënt gebruik van personeel en middelen
Tegemoetkomen aan de wensen van onze klanten
Een belangrijke schakel in de patiëntenzorg
Kaders
Eén “hoofdaannemer”
LIS /ICT speelt een hoofdrol
Gegarandeerde TAT
Chemie, immunochemie, hemocytometrie, stolling,
BSE, infectieserologie, medicijnspiegels
20% groei van de productie mogelijk
Werken volgens het LEAN principe.
2014
Participatie analisten
2011
Stap 1 (5 firma’s)
•Project groep
Stap 2 (2 firma’s)
•Advies groep
•Subadviesgroepen (chemie / immunochemie;
hemocytometrie / stolling; medicijnspiegels; serologie;
pre- en postanalyse, IT, investering).
2012
Stap 3: Implementatie
•Stuurgroep (o.a.Siemens)
•Subgroepen
Stuurgroep
Automatisering
Vista
Opleidingen
Immulite & Centaur
Pre & Postanalyse
CS5100 & Advia 2120
Werkplekbezetting
Verbouwing & Inrichting
Planning
Periode
Mrt –okt 2012
Validatie apparatuur
Verbouwing lab
Inrichten NEMO en Glims
Opleiden personeel
Okt-nov 2012
Levering/opbouw track
Validatie technische onderdelen track
Apparatuur aan track koppelen
Inrichten track op testniveau
Nov-dec 2012
Track overdag in gebruik, personeel inwerken op
track
Jan 2013
Track 24/7
Feb 2013
Validatie stolling
Juni 2013
Start “het nieuwe werken”
Opleiding
Siemens:
Theorie apparatuur analisten en key-users o.a.
via e-learning en informatiebijeenkomsten
Key-user specifieke kennis
Technisch analisten
KC, MMB, apothekers:
Vakinhoudelijk
Key-users en Siemens:
Praktische trainingen analisten
Total lab automation
Complete track en trace
Toevoegen van testen gaat eenvoudig
Gegarandeerde TAT (92-93% binnen 1 uur)
Overzicht analyse proces vanuit de “cockpit”
Analisten hebben meer tijd voor uitslagen beoordelen etc
Geen buizen meer zoeken
Consolidatie
Personele gevolgen routine
1 key-user (2 in verleden)
2 (2.5) analisten aan de track (4 in verleden)
1 analist / laboratorium assistent track-verdeel (1 in
verleden)
Routine  professie
Sterke punten
Gedegen voorbereiding zorgde voor goede start
Betrokken personeel !
Strakke projectplanning (m.n verbouwing lab)
Goede samenwerking met Siemens
Overgang naar het “nieuwe werken”
Verbeterpunten
Communicatie tussen werkgroepen /stuurgroep
Tijdsdruk op validaties was (te) groot
E-learning werkte niet altijd (“e-learn moe”...)
Impact overgang naar nieuwe celtellers onderschat