Juiste en onjuiste formuleringen met betrekking

Juiste en onjuiste formuleringen met betrekking tot de certificering
Het Oranje Kruis is een onafhankelijke certificerende instelling. Het Oranje Kruis geeft zelf geen
opleidingen en erkent geen opleidingen. Het Oranje Kruis certificeert Instructeurs Eerste Hulp, maar
heeft zelf geen instructeurs.
Let op: Wanneer een opleidingsinstituut aangeeft te werken volgens de richtlijnen van Het Oranje
Kruis betekent dit niet automatisch dat deelnemers aan deze cursus een diploma of certificaat van
Het Oranje Kruis ontvangen. Vraag dit altijd na bij het opleidingsinstituut.
Opleidingsinstituten
Het Oranje Kruis is een onafhankelijke certificerende instelling en om die reden stelt Het Oranje Kruis
geen specifieke eisen aan het eerstehulponderwijs en verleent geen erkenning of bevoegdheden aan
opleidingsinstituten en andere organisaties of personen anders dan de geregistreerde diploma’s van
Het Oranje Kruis.
Formuleringen:
 Onjuist: Onze EHBO-opleiding wordt gecertificeerd door Het Oranje Kruis.
 Juist: Onze EHBO-opleiding leidt op voor het (onafhankelijk) examen van Het Oranje Kruis. (Zie
hier)


Onjuist: Wij hebben een opleiding Eerste Hulp van Het Oranje Kruis.
Juist: Wij hebben een opleiding Eerste Hulp waar wij mensen opleiden voor het examen Eerste
Hulp van Het Oranje Kruis. (Zie hier)

Onjuist: [Naam opleidingsinstituut] is door Het Oranje Kruis aangemerkt als erkend
opleidingsinstituut
Juist: Ons opleidingsinstituut leidt kandidaten op voor het examen Eerste Hulp van Het Oranje
Kruis. (Zie hier)



Onjuist: Ons opleidingsinstituut wordt erkend en gecertificeerd door Het Oranje Kruis voor alle
EHBO, BLS en AED-opleidingen.
Juist: Ons opleidingsinstituut leidt kandidaten op voor het examen Eerste Hulp van Het Oranje
Kruis. (Zie hier)


Onjuist: De cursus Instructeur Eerste Hulp is erkend door Het Oranje Kruis.
Juist: De cursus Instructeur Eerste Hulp leidt op voor het examen Instructeur Eerste Hulp van Het
Oranje Kruis. (Zie hier)


Onjuist: Wij geven een praktische en didactische opleiding van Het Oranje Kruis.
Juist: Voor onze cursus wordt gebruik gemaakt van het lesmateriaal van Het Oranje Kruis.


Onjuist: Tijdens deze cursus leert u hetzelfde als bij bijvoorbeeld een Oranjekruis opleiding
Juist: Voor onze cursus wordt gebruik gemaakt van het lesmateriaal van Het Oranje Kruis.


Onjuist: Onze vereniging is aangesloten bij Het Oranje Kruis.
Juist: Wij hebben een opleiding Eerste Hulp waar wij mensen opleiden voor het examen Eerste
Hulp van Het Oranje Kruis. (Zie hier)
22 juli 2014
1
Instructeurs
Het Oranje Kruis neemt het examen diploma Instructeur Eerste Hulp af. De hercertificering van alle
ruim 3.000 instructeurs Eerste Hulp vindt plaats op basis van het accreditatiesysteem van Het Oranje
Kruis. Een instructeur Eerste Hulp met een geldig diploma kan ook worden ingezet als examinator.
Het Oranje Kruis heeft géén Instructeurs Eerste Hulp, maar certificeert Instructeurs Eerste Hulp.
Formuleringen:
 Onjuist: Instructeur Eerste Hulp van Het Oranje Kruis.
 Juist: Diploma Instructeur Eerste Hulp van Het Oranje Kruis


Onjuist: Ik ben gecertificeerd instructeur voor Het Oranje Kruis.
Juist: Ik heb een geldig diploma Instructeur Eerste Hulp van Het Oranje Kruis.


Onjuist: ...Instructeur volgens Het Oranje Kruis.
Juist: Instructeur met een geldig diploma Instructeur Eerste Hulp van Het Oranje Kruis.


Onjuist: Onze kaderinstructeurs zijn opgeleid door Het Oranje Kruis, evenals de Lotusslachtoffers.
Juist: Onze instructeurs hebben een geldig diploma Instructeurs Eerste Hulp van Het Oranje Kruis.
Onze lotusslachtoffers hebben ook een geldig diploma Lotusslachtoffer.
Erkenning?
Het Oranje Kruis erkent geen andere diploma’s, certificaten of cursussen. Het Oranje Kruis stelt geen
specifieke eisen aan het eerstehulponderwijs en verleent geen erkenning of bevoegdheden aan
opleidingsinstituten en andere organisaties of personen anders dan de geregistreerde diploma’s van
Het Oranje Kruis. Men kan uiteraard wel gebruik maken van de lesmaterialen van Het Oranje Kruis,
waaronder Het Oranje Kruis boekje.



Onjuist: Deze cursus is gelijkwaardig aan het EHBO diploma van Het Oranje Kruis. En wordt
erkend door het NIBHV.
Juist: Voor onze cursus wordt gebruik gemaakt van het lesmateriaal van Het Oranje Kruis.

Onjuist: De inhoud van de cursus Eerste Hulp aan kinderen is gelijkwaardig aan het EHBO Eerste
Hulp aan kinderen-diploma van het Oranje Kruis.
Juist: Onze cursus Eerste Hulp aan kinderen leidt op tot het examen voor het certificaat Eerste
Hulp aan kinderen van Het Oranje Kruis.



Onjuist: De onderwijsvisie is door Het Oranje Kruis goedgekeurd.
Juist: Wij volgen de richtlijnen van Het Oranje Kruis
Juist: Wij gebruiken het lesmateriaal van Het Oranje Kruis


Onjuist: Ons diploma wordt erkend door Het Oranje Kruis.
Juist: Wij leiden op tot het examen van Het Oranje Kruis. Na een positief resultaat ontvangt men
het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis.


Onjuist: De cursus is gelijkwaardig aan het EHBO-diploma van Het Oranje Kruis.
Juist: Voor onze cursus wordt gebruik gemaakt van het lesmateriaal van Het Oranje Kruis.
22 juli 2014
2
Verkeerde of verouderde termen
In de loop der tijd zijn er allerlei interpretatieverschillen ontstaan betreffende terminologie (iemand
die nu zijn diploma haalt doet dat bij een Instructeur Eerste Hulp (IEH) en zal zich bijvoorbeeld
afvragen wat een kaderinstructeur is). Het eenheidsdiploma is bijvoorbeeld vervangen door het
Diploma Eerste Hulp.


Onjuist: Eenheidsdiploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis
Juist: Het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis


Onjuist: Oranjekruis, het Oranje Kruis, Oranje Kruis
Juist: Het Oranje Kruis


Onjuist: Centraal Bureau
Juist: Wordt niet meer gebruikt. Het Oranje Kruis is voldoende.


Onjuist: Kaderinstructeur
Juist: Instructeur Eerste Hulp


Onjuist: Geschiktheidstesten
Juist: Examen Diploma Instructeur Eerste Hulp
22 juli 2014
3