Juli - KerkvanZoeterwoude.nl

Parochie HH Petrus en Paulus
SINT JAN’S ONTHOOFDING
ZOETERWOUDE-DORP
NIEUWSBRIEF Juli/Augustus 2014
Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude
Secretariaat: tel. (071) 5801215
[email protected]
Bereikbaar op dinsdag van 9.30-12.00 uur en vrijdag van 9.30- 11.30 uur
Vragen over de begraafplaats op dinsdagmorgen.
Pastoor: J. v.d. Bie tel: 071 5220655
[email protected]
Centrale telefoon: 06-22027668 (alleen voor dringende vragen)
Vieringen in de maanden juli en augustus 2014
Zondag 6 juli
9.30 uur CD Kerk Eucharistieviering Pastor de Gilde
9.30 uur Emmauskapel Eucharistieviering Pastor Overmeer
Zondag 13 juli
9.30 uur St. Jan Gebedsviering lekenvoorgangers
9.30 uur Emmauskapel Eucharistieviering Pastor Overmeer
Zondag 20 juli
9.30 uur St. Jan Eucharistieviering Pastor de Gilde
9.30 uur Emmauskapel Communieviering Aad v. Slingerland
Zondag 27 juli
9.30 uur CD Kerk Gebedsviering lekenvoorgangers
9.30 uur Emmauskapel Communieviering Ton de Rooij
Zondag 3 augustus
9.30 uur CD Kerk Eucharistieviering Pastor de Gilde
9.30 uur Emmauskapel Communieviering Ton de Rooij
Zondag 10 augustus
9.30 uur St. Jan Gebedsviering M. Onderwater
9.30 uur Emmauskapel Eucharistieviering Pastor Overmeer
Zondag 17 augustus
9.30 uur St. Jan Eucharistieviering Pastoor v.d. Bie
9.30 uur Emmauskapel Communieviering
EM
Zondag 24 augustus
9.30 uur CD Kerk Gebedsviering gebedsleider M. Onderwater
9.30 uur Emmauskapel Eucharistieviering Pastor Overmeer
Zondag 31 augustus
9.30 uur CD Kerk Eucharistieviering Pastor de Gilde
9.30 uur Emmauskapel Communieviering
EM=Emmauskoor/PK=Parochiekoor
PK
EM
PK
EM
PK
EM
PK
EM
PK
EM
PK
EM
PK
PK
EM
PK
EM
Vakantie
De vakantietijd staat voor de deur. Ook wanneer u niet van plan bent om
op reis te gaan is dit bij uitstek de periode om gas terug te nemen.
Scholen zijn dicht, verenigingen houden hun zomerstop en veel winkels en
bedrijven sluiten tijdelijk hun deuren.
Gelukkig kunnen wij ook in de vakantietijd wekelijks bij elkaar komen om
samen te vieren. De vieringen (zowel Eucharistievieringen als Gebedsvieringen) zijn eerlijk verdeeld over beide kerken en ook gewoon iedere
week in de kapel. Met grote dank aan het Parochiekoor en het
Emmauskoor die, vakantie of niet, gewoon heerlijk blijven
zingen voor ons! En wanneer u wel de koffers pakt om
nieuwe plaatsen te (her) ontdekken en de zinnen te verzetten
dan wensen wij u veel plezier en een goede reis toe.
Pastoraatsgroep
Passiespelen Tegelen
Een hele vroege vooraankondiging.
In 2015, tussen 10 mei en 13 september, worden in Tegelen weer de
Passiespelen gehouden. Het lijdensverhaal van Christus wordt in een
bijzondere openlucht voorstelling uitgebeeld. Het gebeuren, dat eens in de
5 jaar op de agenda staat, is groots en meeslepend en trekt dan ook steevast
vele duizenden bezoekers. Er werken meer dan 400 mensen aan mee,
zowel voor als achter de schermen. Een van onze parochianen heeft
gevraagd of we een oproep in de nieuwsbrief willen plaatsen om te vragen
of er wellicht nog meer belangstellenden zijn om hier naar toe te gaan.
Daar geven wij graag gehoor aan.
De kaartverkoop start half augustus 2014, vandaar deze hele vroege
aankondiging. Heeft u belangstelling om met elkaar de Passiespelen te
bezoeken neem dan even contact op met Annie Borst (tel: 5803283 mail:
[email protected]).
Terugblik Tentoonstelling ’50 jaar na de brand’
Het was gezellig druk tijdens de pinksterdagen bij de tentoonstelling over
de brand van de Sint Jan (op 12 juni 1964). Vele herinneringen werden
opgehaald en doorverteld aan de jonge generatie. Jong en oud waagden de
klim naar de klokkentoren om daar via de galmgaten te zien hoe hoog je
wel was. We kunnen er met veel plezier op terugkijken. Vanaf deze plaats
een bijzonder woord van dank aan alle vrijwilligers die mee hebben
gewerkt
Annie Borst en Cocky de Bruijn
Bejaardenreis Zoeterwoude 2014
Op donderdag 14 augustus is weer ons jaarlijkse
´bejaardenreisje´, waarvoor we al volop bezig zijn
met de voorbereidingen. Zoals elk jaar gaan we
weer met de bus van Lubbe en is ons diner bij de
“de Zalen van de Meester”.
De opstapplaats is op de Verlaatweg om 08.45 uur, waar we om 09.00 uur
vertrekken. De bestemming hoort u kort van tevoren.
Rond 10.00-10.30 uur willen we dan aankomen bij het restaurant voor de
koffie met gebak. Hierna maken we een mooie tocht door de omgeving en
komen we weer bij ons restaurant aan, waar de lunch klaar staat.
Na de lunch vertrekken we weer richting Zoeterwoude, zodat we rond
16.30 uur aan komen voor het diner. Vooraf natuurlijk ons gebruikelijke
borreltje. We willen dan zo rond 19.00 uur klaar zijn met het diner.
Bent u 65 jaar of ouder en nog nooit met ons reisje meegeweest en u wilt
informatie hierover neem dan even contact op met
Ineke Meijer: 071 5802136 of Els van der Hoeven: 071 5801941
wij brengen dan graag een uitnodiging bij u thuis.
De vaste reisgenoten ontvangen de uitnodiging automatisch.
We hopen dat de eigen bijdrage van € 49,50 hetzelfde kan blijven als
vorig jaar.
Draagt u de bejaardenreis een warm hart toe, dan kunt u een bijdrage
overmaken op: postbank nr. NL02INGB0001507655 t.n.v. bejaardenreis,
Zoeterwoude.
Vuurdoop
Op 7 juni werd voor de 18e keer de Vuurdoop gehouden.
De vuurdoop is de jaarlijkse manifestatie voor alle
vormelingen van ons bidsom. Ruim 800 jongeren met hun
begeleiders waren aanwezig en hebben geluisterd naar het
Pinksterverhaal van bisschop van de Hende, en daarna
een of meerdere programma onderdelen bijgewoond. (Torenklimmen,
tocht door de gewelven, theatervoorstelling met Bijbelse figuren en nog
veel meer).
Met het gezamenlijk zingen van het vuurdooplied werd de inspirerende
dag afgesloten.
Volgende nieuwsbrief
Uw redacteur neemt een maandje vrijaf. De volgende nieuwsbrief
ontvangt u eind augustus!
Nieuwe predikant
Zoals het er nu naar uitziet heeft de gemeente rond de Dorpskerk een opvolger
voor ds. de Wijer. Er is een beroep uitgebracht op Mw. Gea Smit (woonachtig in
Valkenburg ZH), met wie inmiddels is kennisgemaakt. Eind augustus 2014 zal
de bevestigings- en intrede dienst plaatshebben in de Dorpskerk waarna zij parttime de predikantenfunctie zal gaan vervullen.
Ook vanaf deze plaats willen wij mw. Smit van harte welkom heten!
Dorpskerk: Zondag 10.00 uur
Zo 6 juli
10.00 uur ds. S.F. van der Linden, Sneek
Zo 13 juli
10.00 uur ds. H. de Haan, Amsterdam
Zo 20 juli
10.00 uur mevr. W. van Rijn, Voorschoten
Zo 27 juli
10.00 uur dhr. R. Jongejan, Leuven
Zo 3 augustus
10.00 uur ds. H. de Haan, Amsterdam
Zo 10 augustus
10.00 uur mevr. J. Batenburg, Kampen
Zo 17 augustus
10.00 uur dienst door gemeenteleden
Zo 24 augustus
10.00 uur mevr. J. van Baardewijk, Elburg
Zo 31 augustus
10.00 uur mevr. H. Roelofsen-Spies, Utrecht
Open dag Dorpskerk
Op zaterdag 26 juli van 10 – 17 uur is er in de Dorpskerk weer Open Huis. Er is
een expositie ingericht met schilderijen van Kees Grin uit Leiden. Deze zijn ook
te koop ten bate van het onderhoudsfonds van het Van Damorgel.
De vaste organisten van de Dorpskerk bespelen dit orgel om 11 uur, 13 uur en 15
uur, afgewisseld om 12 uur door ensemble Tibia met muziek uit de barok en om
14 uur door het mannenkoor I'Signori met een zeer afwisselend programma van
Italiaanse, Duitse en Spaanse liederen.
Iedereen is van harte welkom.
“De weg verrijkt ons terwijl
we hem bewandelen”
REDACTIE NIEUWSBRIEF en AAN/AFMELDEN
Berichten voor deze nieuwsbrief kunt u bij voorkeur per mail sturen naar de
redactie. Sluitingsdatum kopij voor de 18e van de maand.
Redactie: Annie Borst-Mooijman, Burg. van Outerenstraat 23 tel: 5803283
oranjeboekje.sintjan @ gmail.com