70 LA GRANDE CHAPELLE - Festival Vlaanderen – Mechelen

ALBERT RECASENS
Albert Recasens begon zijn muzikale carrière als dirigent bij zijn vader Angel
Recasens, aan het conservatorium van Vilaseca y Salou. Daarna vervolmaakte
hij zijn studies in Barcelona, Brugge en Gent, en behaalde hij een doctoraat
in de musicologie aan de KU Leuven met een proefschrift over de achttiendeeeuwse Spaanse muziek. Daarnaast volgde hij verschillende masterclasses muziekpedagogie, koor- en orkestdirectie. Recasens combineert zijn musicologische en musicerende passies om vergeten muziek opnieuw aan de oppervlakte
te brengen. Zijn ensemble La Grande Chapelle biedt hiervoor een uitstekend
klankbord. Met dit ensemble trad Recasens op in de Cité de la Musique in
Parijs, Festival OsterKlang in Wenen, in Canada en Japan.
LA GRANDE CHAPELLE
La Grande Chapelle is een vocaal en instrumentaal ensemble dat in 2005 tot
stand kwam op initiatief van de vader van de huidige dirigent, Albert Recasens.
De muzikanten zijn afkomstig uit diverse Europese landen, waardoor het
ensemble een karakteristieke klank met rijke muzikale textuur verkrijgt. La
Grande Chapelle focust zich voornamelijk op geestelijke oude muziek, meer
bepaald op de grote vocale werken uit de zestiende tot achttiende eeuw. Vooral
vergeten Spaans repertoire krijgt extra aandacht. Aan hun programmering
gaat steeds een grondige studie vooraf. Het ensemble werd reeds uitgenodigd op festivals als Picardië, Haut-Jura, Musica Sacra en Laus Polyphoniae.
Daarnaast ondernam La Grande Chapelle concertreizen naar Duitsland,
Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Canada, Japan en China. Het ensemble brengt zijn muziek uit op het eigen label Lauda. Hun dertien cd’s werden
met verschillende prestigieuze internationale prijzen beloond.
70
LA GRANDE CHAPELLE