Ik vind er geen bal aan……. In 1927 werd het hockey

Ik vind er geen bal aan…….
In 1927 werd het hockey, in tegenstelling tot het buitenland, alleen in
Nederland met een van touw gevlochten en canvas omhulde grote
oranje … gespeeld. De “ Sinaasappel” was een doorn in het oog van de
wereldhockeybond die daar geen … aan vond. De Nederlandse bond
interesseerde dat geen ….maar toen Nederland een olympisch team
(Amsterdam 1928) wilde afvaardigen kwam de … aan het rollen. Toen
mocht je ook in het hockey een …letje trappen. De shootregel kwam pas
later. Sindsdien spelen we met een …letje met een omtrek van 22,4 tot
23,5 cm. Het gewicht varieert tussen 156 en 163 gram. Rond 1970 werd
een … gemaakt van paardenhaar omhuld door leer en later van kurk met
leer, daarna massief kurk met een laagje plastic en nu een holle … van
kunststof al dan niet met deukje ( Dimple …) De … terugkaatsen met je
hoofd is niet verstandig. Immers, het hoofd is weliswaar op de meeste
plaatsen beschermd door een dikke schedel maar een grondige
rekensom leert ons dat de impact van een harde massa, van ongeveer
150 gram met een geringe diameter en een snelheid die tegenwoordig
snel 80 km/uur bedraagt, niet te verwaarlozen is. Mink van der Weerden,
brengt de … tijdens een strafcorner aan het rollen met 120 km/uur = iets
meer dan 33 m/sec, dus op de achterlijn heb je minder dan ½ seconde
om te reageren ( cirkel diameter 14,63 m). Iedere materiaal commissaris
maakt zich zorgen om de …len en …t zijn vuist bij de gedachte dat hij
zich alweer de …len uit de broek moet werken om de voorraad op peil te
houden. Want een …letje kan raar rollen en iedere hockeyer heeft er
thuis wel een paar liggen. Toch gooit hij de korf niet naar de … en gooit
regelmatig een …letje op naar trainers en spelers om er vooral toch
zuinig op te zijn. En nu maar hopen dat ze niet …orig zijn en zich er
geen … van aantrekken. In gewelddadige landen mocht je vroeger
zonder straf je wapen inleveren en met die gedachte wil ik de … graag
bij de spelers leggen.
De …len !