Een herder kijkt verder.mus

Een herder kijkt verder
& b 44 œj
F
œ
Een
Een
Een
her
her
her
&b œ
F
zou
schaap
kud
&b œ
œ
-
F/c
her
ber
wil
-
œ
-
der
der
der
œ
œ
kijkt
kijkt
kijkt
ders
gen
niet
œ
niet
en
gaan
B b/f
œ
ver
ver
ver
œ
G m7
kun - nen
we
zal
ver - dwa
de
be - wa
œ
tekst: Erik Idema
muziek: Gerard van Amstel
F/a
œ
-
B m7-5
œ
we
da
sla
œ
-
ten
len,
ren
œ
zen:
len
pen,
œ
der,
der,
der,
al
al
hij
œ
waar
want
voor
œ
Kijk,
zijn
want
F
œ
œ
is
duurt
zal
het
de
in
Bb
hij
hij
angst
j
œ
F/c
kon
gaat
en
œ
daar
is
her - ders
hij
houdt
nog
dag
de
B b/c
œ
‰
vroeg.
lang.
nacht
œ
œ
œ
œ
œ
B b/f
j
œ
e
ha
va
F
œ
ge - noeg.
niet
bang.
de
wacht.
Wie
Geen
zijn
œ
G m7-5
gaan
het
ge -
j
œ
-
ten
len.
ren.
Œ
œ
als
Voor
Hij