Ingrid Wojtal, 58 jaar Ik ben geboren in Hulst en

Ingrid Wojtal, 58 jaar
Ik ben geboren in Hulst en opgegroeid in Tilburg en heb daar ook mijn opleidingen gevolgd en
afgerond. Ik ben getrouwd en heb 1 zoon. Tevens zijn we actief geweest in de pleegzorg, met name
crisisopvang.
Mijn loopbaan ben ik begonnen in de beginperiode bij STAD Radio Amsterdam als presentator,
verslaggever. Zoals dat gaat met pionierswerk wordt er geacht dat je van alle markten thuis bent en
is dit een goede leerschool. Eind jaren 70 ben ik terug gekomen naar Zeeuws Vlaanderen en zijn we
in Terneuzen gaan wonen. Het Zeeuws Vlaamse land heeft mijn hart als uniek stukje Nederland.
Inmiddels was ik een brede opleiding als homeopatisch therapeut gestart en heb die afgerond. Het
diagnostisch werken heb ik snel losgelaten maar de opleiding heeft mede een basis gelegd voor de
verdere uitwerking van de patiëntenbelangen. Ik ben mede oprichter van een aantal
patiëntenverenigingen en een internationaal contact “missing link” geweest en meer recent ben ik
mede oprichter en voorzitter van Stichting het Steunpunt Terneuzen, een centrum voor (ex)
kankerpatiënten en chronisch zieken. Tevens train ik patiëntmedezeggenschapsgeledingen, geef
tangletekenen en ben trainer op het gebied van verlies en loslaten. Het loslaten van bepaalde
emoties die ons belemmeren volop te genieten van het leven.
Daarnaast ben ik lid geweest van: de klankbordgroep van Dow Chemical, lid van de buurtvereniging
Oudelandse Hoeve/Katspolder en redactielid van buurtkrant “de Notenkraker”, bestuurslid van de
PvdA afd. Terneuzen, lid van de cliëntenraad ZorgSaam en voorzitter cliëntenraad Rgc.
Ik ben een sociaal democraat in hart en nieren en geloof in gelijke kansen voor iedereen ongeacht
afkomst of inkomen. De veranderingen op het gebied van welzijn en zorg zijn groot. We moeten
meer doen met minder financiën en dat vergt creativiteit. Dat kan met de PvdA Terneuzen, sociaal,
sterk en dichtbij.