brief - Jeugd en Muziek Antwerpen

Antwerpen, postdatum
Geachte mevrouw, geachte heer,
Beste sympathisant,
Zoals u wellicht weet zijn er binnen Jeugd en Muziek Antwerpen twee symfonische
jeugdorkesten actief: het Juniorenorkest (o.l.v. Roel Willems) en het Jeugd en Muziek
Orkest (o.l.v. Ivo Venkov).
Voor deze meer dan 100 musicerende jongeren tekenden we ook in 2014 weer een
aantal uitdagende muzikale projecten uit.
Zo bieden de orkesten u in de maand mei twee mooie concerten in eigen beheer aan,
die beide doorgaan in de Blauwe Zaal van deSingel:
ZA 10 mei 2014 - 20u | Satie & Cie, i.s.m. De Veerman
Juniorenorkest van Jeugd en Muziek Antwerpen o.l.v Roel Willems
Programma:
Muziek van Satie en zijn tijdgenoten (Ibert, Milhaud, Auric, …)
ZO 11 mei 2014 - 19u | Jaarconcert 50 jaar JMOA
Jeugd en Muziek Orkest van Antwerpen o.l.v Ivo Venkov
Programma:
B. Britten – Simple Symphony
S. Prokofiev – Klassieke Symfonie
D. Sjostakovitsj – Symfonie nr. 5
Ook maakt het Jeugd en Muziek Orkest in juli een concertreis naar Italië waar het orkest
zal deelnemen aan het International Youth Festival te Firenze.
Maar “koken kost geld”: de infrastructuur van deSingel, partituren, solisten,
professionele begeleiding, enzovoort.
Helaas moeten we vaststellen dat de vaste inkomsten (subsidie en uitkoopsommen voor
de concerten) niet volstaan voor de normale werking van de orkesten, laat staan dat zij
ons de kans geven om nieuwe en originele projecten op te zetten.
Als u onze orkesten een warm hart toedraagt en de werking ervan wil ondersteunen,
dan kan uw ‘milde bijdrage’ gebeuren op twee manieren :
1. u wordt erelid van de orkesten door het storten van 50, 100 of 150 EUR op rekening
BE16 7380 3827 1774 van Jeugd en Muziek Antwerpen met de vermelding “erelid
orkesten”.
U krijgt daarvoor een vermelding in onze programmaboekjes als steunend, zilveren of
gouden erelid, en u krijgt bovendien gratis toegang voor twee personen (met
voorbehouden plaatsen) voor één van bovenstaande concerten (naar eigen keuze).
2. u stort een gift van minstens 40 EUR op rekening BE85 4300 8728 2106 van Jeugd en
Muziek Vlaanderen met de vermelding “gift Jeugd en Muziek Antwerpen” en ontvangt
hiervoor een fiscaal attest. De fiscus laat ons niet toe om als tegenprestatie voor deze
gift vrijkaarten te geven.
In naam van onze jeugdorkesten dank ik u bij voorbaat voor uw steun en hoop u op één
van de activiteiten te ontmoeten.
Met vriendelijke groeten,
Veerle Braem
Gedelegeerd bestuurder Jeugd en Muziek Antwerpen vzw