Leerzame cursus voor BAM-medewerkers

Leerzame cursus voor BAM-medewerkers
Een groot aantal medewerkers van BAM en medewerkers van onderaannemers hebben onlangs de cursus asbestherkenning bij ACMAA
Asbest te Deurningen gevolgd. De betreffende medewerkers zijn in hun dagelijkse werk betrokken bij grondwerkzaamheden i.v.m. het
aanleggen van glasvezel. Deze mensen lopen daarbij een kans om asbest in de grond tegen te komen.
Tijdens de asbestcursus werd ingegaan op asbestherkenning, toepassing, eigenschappen, risico's en hoe er moet worden omgegaan met
asbesthoudend materiaal. Aan de hand van herkenbare praktijkvoorbeelden die uitgestald zijn in het ACMAA asbestmuseum, werd de
lesstof verduidelijkt. Na afloop was men het er over eens dat het een leerzame cursus was die goed was afgestemd op de werksituatie van
de cursisten.
Een verstandige actie van BAM om haar medewerkers deze
cursus te laten volgen. Immers vanuit het oogpunt van goed
werkgeverschap dienen medewerkers die beroepshalve met
asbesthoudend materiaal in aanraking kunnen komen, te
worden geïnformeerd en geïnstrueerd over asbesthoudend
materiaal. Deze groep medewerkers kan weer goed
voorbereid aan de slag!
De volgende cursusdata zijn voor het najaar van 2013
gepland:
• 10 en 24 oktober;
• 14 en 28 november;
• 12 december.
De cursus is een 0,5 dag. Daarnaast is er de mogelijkheid om
de cursus in de avonduren te volgen. Bij deelname ontvangt u
van ons een certificaat.
Cursusleider Leo Knikhuis geeft uitleg in het asbestmuseum
Asbestcalamiteiten
Asbestcalamiteiten die kunnen voorkomen zijn vaak heel divers. De meeste komen voort uit brand en explosies. Maar ook bij storm kunnen
asbestdeeltjes in de omgeving terechtkomen. Snel en adequaat handelen is in die gevallen van groot belang.
Bij ACMAA Asbest is Tom Hesselink (Hoofd Inspecties & Inventarisaties) aangewezen als verantwoordelijke bij asbestcalamiteiten. In geval
van asbestcalamiteiten treedt hij (of iemand van z'n team) op als onafhankelijke asbestdeskundige. Dit betekent dat bij asbestcalamiteiten wij
7 dagen per week, 24 uur per dag paraat staan om te inventariseren, analyseren en adviseren.
Telefoonnummer in geval van asbestcalamiteit: 06-30120128
Het belang van deskresearch
Bij inventarisaties geldt dat het historisch onderzoek een verplicht onderdeel is van het inventarisatieplan. Het zgn. deskresearch omvat
bouwtekeningen, archieven van verbouwing of renovaties, beschrijvingen van calamiteiten/ incidenten of eerder uitgevoerde (deel)
saneringen van het te onderzoeken gebouw/ object.
Wij verzoeken onze opdrachtgevers om deze relevante documenten aan ons beschikbaar te stellen. Bij de start van het onderzoek is deze
input namelijk cruciaal. Indien wij onvoldoende informatie hebben en zelf de extra gegevens moeten verkrijgen via bv. de gemeente, dan
zullen wij dit eventueel voor u in rekening brengen.
Koeriersdiensten en asbestanalyses: Eenvoudig, snel en betaalbaar!
ACMAA Asbest beschikt over een kwaliteitslaboratorium voor asbestonderzoek. Onze goed opgeleide mensen zijn in staat asbest te
herkennen en kennen de wettelijke normen op het gebied van asbest. We zijn (RvA) geaccrediteerd voor de analyse van asbest in bodem,
waterbodem, puin, luchtfilters, materialen, bouw- en sloopafval. Analyse vindt plaats met behulp van (electronen) microscopie.
ACMAA Asbest heeft een eigen koeriersdienst waardoor we snel en frequent uw monsters kunnen ophalen en het op ons eigen
asbestlaboratorium kunnen analyseren. De logistiek wordt gecoördineerd door onze planner. Een simpel telefoontje of e-mail voor 11 uur
naar ons is voldoende om uw monsters dezelfde dag te laten ophalen. In de nabije toekomst zullen we u ook de mogelijkheid bieden om de
monsters te deponeren in één van onze depots. Daarnaast heeft u bij ACMAA Asbest de mogelijkheid om pompen te lenen, ingeval u zelf
het (NEN 2991) onderzoek wilt uitvoeren.
De standaardlevertijd voor analyse van asbest in materialen bedraagt 1 werkdag.
Voor meer informatie of een vrijblijvende prijsopgave kunt u
contact opnemen met:
Louis Golbach; tel: 06-22738784;
e-mail: [email protected]
Voor het laten ophalen van de monsters kunt u contact
opnemen met de planner:
Bart Olde Engberink: tel: 074-2455040;
e-mail: [email protected]
Koerier Gerard Borghuis
Overname van ACMAA Milieu te Hengelo
Enkele maanden geleden heeft Louis Golbach (directeur en eigenaar) ACMAA Milieu te Hengelo verkocht aan Eurofins. Eurofins is een
onafhankelijke laboratoriumorganisatie met wereldwijd 170 laboratoria. Het bedrijf is gespecialiseerd in food-, milieu- en farmacieonderzoek.
Voor de vaste medewerkers van ACMAA Milieu te Hengelo betekent dit dat zij een baan aangeboden krijgen bij Eurofins Milieu (Analytico) te
Barneveld. Het overplaatsen van functies en werkzaamheden zal op korte termijn gerealiseerd zijn. De reden van de overname is de huidige
markt waarin ACMAA Milieu zich bevindt. De concurrentie is groot en de prijzen staan voortdurend onder druk. Om mede de
werkgelegenheid van de medewerkers veilig te stellen, was voor Louis Golbach de verkoop van 'zijn' ACMAA een moeilijk maar verstandig
besluit.
Voor de volledigheid vermelden we dat ACMAA Asbest te Deurningen niet onder de verkoop valt. Derhalve zal dit bedrijf als zelfstandige
organisatie blijven opereren.
Indien u geen ACMAA nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, of u wilt dit graag op een ander e-mailadres ontvangen, dan verzoeken wij u om dit door te geven aan: [email protected]
Indien u niet reageert, beschouwt ACMAA dit als toestemming om u de nieuwsbrief door middel van e-mail te sturen.