download hier (PDF)

TUMBADOR vzw
REV
ALID
ATIE IN ONT
WIKKELINGSLANDEN
REVALID
ALIDA
ONTWIKKELINGSLANDEN
sponsordossier
Tumbador vzw geef
oek
omst aan
geeftt een ttoek
oekomst
per
sonen me
Amerik
a.
personen
mett een handicap in LatijnsLatijns-Amerik
Amerika.
Wij sturen vrijwillige kinesitherapeut
en uit
kinesitherapeuten
die tter
er plaatse instaan vvoor
oor de re
revvalidatie en opleiding
van minder
mindervvalide jongeren
en vvoor
oor opleiding vvan
an lok
ale gezondheidsw
er
ker
s.
lokale
gezondheidswer
erk
ers.
Echt
er… daar
e ook uw hulp nodig!
Echter…
daarvvoor hebben w
we
TUMBADOR vzw
Waarom...?
We krijgen de kriebels van mensen die zeggen dat je de wereld niet
kan veranderen. Ieder van ons kan immers een essentieel verschil
maken.
Volgens dit motto werkt Tumbador vzw reeds acht jaar aan
revalidatieprojecten in Peru en Guatemala. Deze landen hebben
immers een enorme achterstand op het vlak van
gehandicaptenzorg en revalidatie in het
bijzonder.
In ontwikkelingslanden hebben personen met
een handicap vaak geen kansen. Ze worden
door de overheid aan hun lot overgelaten en zijn
veroordeeld tot een leven zonder toekomst.
Tumbador vzw wil deze mensen in de eerste
plaats revalidatie aanbieden, maar hen ook de
kans geven om te studeren, mensen te leren kennen, te sporten,
uitstappen te maken. Ook wordt er veel aandacht besteed aan de
begeleiding van de familie zodat zij thuis beter leren omgaan hun
kind. Kortom: wij willen hen een kans geven om te werken aan hun
sociale integratie.
Belangrijk daarbij is dat we zoveel mogelijk streven naar ‘een project
op maat’, dat uiteindelijk kan gedragen worden door lokale mensen
en met een beperkt aantal middelen kan verder gezet worden.
Waar komt die rare naam vandaan?
El Tumbador is een bergdorpje in Guatemala.
Hier was het eerste revalidatiecentrum van onze
vzw gevestigd. Momenteel draait het centrum in
El Tumbador volledig autonoom, onder leiding
van bekwame lokale mensen. Tumbador vzw
heeft intussen wel drie andere projecten
opgestart: in Ayacucho (Peru), in San Miguel
(Peru) en in San Rafael (Guatemala).
Wat doen wij?
Het is moeilijk om de werking van Tumbador vzw samen te vatten in enkele
zinnen. Concreet sturen wij vrijwilligers -meestal kinesistherapeuten- naar Peru en
Guatemala. Zij staan daar in voor de revalidatie en begeleiding van personen
met een handicap maar zij hebben ook een belangrijke sociale en
organisatorische rol. Ze verzorgen de communicatie met plaatselijke instanties,
gaan op zoek naar geschikte personen om eventueel een lokale vzw op te
richten en brengen verslag uit aan Tumbador vzw in België. Het grote voordeel
van deze manier van werken, is dat wij weten dat het ingezamelde geld op de
juiste plaats terechtkomt.
Onze projecten
El Tumbador, Guatemala
Het revalidatiecentrum dat zijn naam gaf aan de
vzw Tumbador, bevindt zich op dit moment in een
fase van zelfstandigheid. Dat wil zeggen dat het
project wordt geleid door bekwame lokale mensen
en lokaal fondsen aantrekt voor de dagdagelijkse
werking. Alleen voor grotere uitgaven (zoals de
aankoop van materiaal) doet het Centro de
Rehabilitacion Tumbadorence (CRT) nog steeds
beroep op vzw Tumbador. Op elk moment volgen
zo’n 120 patiënten er therapie. Het gaat meestal om
kinderen en jongeren met een handicap waarvan
familie geen gespecialiseerde zorg kan bekostigen.
San Rafael, Guatemala
Het project in San Rafael ligt niet ver van
El Tumbador. Tumbador vzw besloot dit
project financieel te steunen voor de
bouw van het revalidatiecentrum en
voor de aankoop van
revalidatiemateriaal. In samenwerking
met de vzw Stijn sturen wij een
kinesistherapeut en een opvoeder naar
San Rafael. Activiteiten die socioculturele integratie bevorderen worden
ook gesteund: groepsuitstappen,
sportactiviteiten enz.
Ayacucho, Peru
Ayacucho is een arme stad waar nog veel gezinsgeweld en alcoholmisbruik
voorkomt. Bijgevolg ligt de levensstandaard er laag waardoor heel wat
kinderen gedoemd zijn tot (over)leven op straat. Ook is het percentage van
personen met een handicap erg hoog.
Velen verloren een arm, been of hun
gezichtsvermogen tijdens een bloedige
strijd tussen rebellen van het Lichtend
Pad en het leger die duurde tot begin
jaren ’90. De laatste jaren ontstaan er
steeds meer initiatieven om van
Ayacucho weer een welvarende stad
te maken. Weinig van die projecten
richten zich tot personen met een
handicap. Tumbador is echter aanwezig
in deze stad met een eigen
revalidatiecentrum, toegankelijk voor
alle, maar vooral de armste, inwoners.
San Miguel, Peru
San Miguel werkt nauw samen met het centrum in Ayacucho en deelt dezelfde
problematiek. De levensstandaard in het district San Miguel ligt laag en
personen met een handicap
worden er -vaak
noodgedwongen- aan hun lot
overgelaten. In ons centrum
wordt fysieke revalidatie
geboden aan personen met een
handicap, voornamelijk aan zij
die in armoede leven. Voorts
strijden we mee voor de rechten
van deze bevolkingsgroep en
proberen we het lokale
draagvlak te vergroten door
ouders en omgeving bij onze
activiteiten te betrekken.
Tumbador steunen?
Financieel
Tumbador vzw is een kleinschalig project. Dat betekent dat wij altijd
twee keer nadenken om het geld uit te geven dat ons werd
toevertrouwd. Het spreekt voor zich dat we bepaalde kosten
hebben die niet rechtsreeks bijdragen aan onze projecten,
bijvoorbeeld bankkosten, postzegels, nieuwsbrieven, verzekering. De
laatste 4 jaar hebben we onze werkingskosten onder de 4%
gebracht en gehouden. Daardoor mogen wij sinds een aantal jaar
fiscale attesten afleveren voor giften vanaf 40 euro.
Logistiek
Tijdens onze verschillende activiteiten zoals benefieten, muziekkwis,
algemene kwis, noche latina is logistieke sponsoring meer dan
welkom. We denken dan aan drank of eten, maar ook aan
materiaal zoals soepkommen, beamer of geluidsinstallatie te leen.
Ook prijzen voor onze kwissers zijn steeds welkom.
Meer weten?
Neem dan contact op met
Tumbador vzw
Ericalaan 42
B-2920 Kalmthout
Stefan Hertling - 0479 65 01 89 (voorzitter)
www.tumbador.be
[email protected]
Eberson lijdt aan een spastische dubbelzijdige
ING 320-4437251-56
verlamming. Hij kan niet volledig op zijn voetjes
steunen, maar wandelt op de tippen van zijn tenen.
“Functioneel is er veel werk aan de winkel. Hij kan
niet rollen duwt zich niet op in buiklig, kan niet
zitten,...” Zo liet onze kinesistherapeute Heleen Sabbe
weten. Zij meende echter dat er nog veel vooruitgang
kon geboekt worden. “Hij weent nog heel snel maar
krijgt stilaan meer zelfvertrouwen.”
En zo geschiedde ook. Na verloop van tijd kon
Eberson zonder problemen zitten, rollen, rechtkomen
met hulp... Ondermeer dankzij de hulp van vzw
Tumbador kreeg hij in Lima een orthopedisch
apparaat op maat aangemeten. Dat heeft er voor
gezorgd dat Eberson nu zelfstandig kan stappen,
soms zelfs zonder zijn looprekje. Zijn levensstandaard
is er op vooruitgegaan en zijn
toekomstperspectieven zijn verbeterd. Het is voor
verhalen als die van Eberson dat wij dit doen!