nieuwsbrief 15 week 16 en 17 14 tm 25 apr

Ni nieuwsbrief 15---------------week 16 en17 ------------- 14 tm 25 apr 2014
’Een steen’
In de tuin van het leven, ligt soms een grote steen, die ons het zicht ontneemt.
De steen van afscheid en verdriet, waardoor de adem stokt.
De scherpe steen van aanstoot, jaloezie, van angst die doet verstenen.
De steen van onbegonnen werk, het heeft geen zin.
Wie zal voor ons die steen wegrollen?
In de tuin van de Eeuwige liggen kleine witte steentjes;
Op elk steentje een naam, rustend in de palm van zijn hand.
Ben Sleumer
Techniektorens
Met dank aan de OR hebben we de techniektorens weer aan kunnen vullen en wordt er
weer volop techniekles gegeven. Geweldig toch dat die vrijwillige ouderbijdrage door zo
goed als iedereen overgemaakt wordt.
Schoolreis groepen 3 en 4
Op donderdag 24 april a.s. gaan de groepen 3 en 4 weer op schoolreis. De schoolreis
gaat dit jaar naar Linaeushof in Heemstede.
Vertrek en thuiskomst
Alle kinderen zijn gewoon om 08.30 in hun klas. Ouders die als begeleider meegaan,
gaan met hun kind de klas in. Begeleiders krijgen daar de benodigde papieren uitgereikt.
Daar vandaan gaan de groepen naar het kerkplein aan de Dubbelsteijnlaan. De bussen
vertrekken om 09.00 uur. Graag worden we dan uitgezwaaid door de ouders! De bussen
worden op hetzelfde kerkplein om ± 17.00 uur terug verwacht. Wij willen graag alle
ouders verzoeken niet op het kerkplein aan de Dubbelsteijnlaan te parkeren wanneer ze
hun kind(eren) naar school brengen.
Wat moeten we meenemen?
Neem een lekker lunchpakketje mee. Extra drinken is ook een goed idee. Gebruikt uw
kind medicijnen, vergeet deze dan niet. Neem in een rugzak mee: lunch, drinken, beetje
snoep. Als u geld meegeeft, alstublieft niet te veel (maximaal 5 euro); de begeleiders
zijn niet verantwoordelijk voor het geld van uw kind.
Regels in de bus
Snoepen in de bus mag, DRINKEN NIET! En ALS je snoept, dan gaan de papiertjes in de
prullenbak! Iedereen heeft een eigen stoel in de bus, stoeien, klimmen, etc wordt niet
toegestaan.
Voor de thuisblijvers
In geval van nood is telefonisch te bereiken: Wilma Dekker (06 53938278)
Wij willen alle ouders die zich opgegeven hebben om als begeleider mee te gaan enorm
bedanken. Ook de ouders die dit jaar uitgeloot zijn. Wij hopen een volgende keer op net
zoveel animo.
Pasen: Het Parkhuis
Op de donderdag voor Pasen zullen de leerlingen van groep 5 t/m 8 de bewoners van Het
Parkhuis verrassen met zelfgemaakte paasmandjes. Daarom vragen we alle leerlingen
van de bovenbouw wat paaseitjes mee naar school te nemen om de mandjes te vullen.
De eitjes zullen per klas ingezameld worden en vervolgens verdeeld worden over de
mandjes. Per groep mag één leerling mee naar Het Parkhuis om de mandjes af te geven.
Uit ervaring weten we dat we de bewoners van Het Parkhuis hier een groot plezier mee
doen.
Pasen: viering bovenbouw
Twee jaar geleden hebben we met de groepen 5 t/m 8 de Paasviering voor het eerst in
de kerk gehouden. Dit is ons zeer goed bevallen. Dit jaar zullen we daarom op donderdag
17 april van 10.00 – 11.00 uur weer met de kinderen van de groepen 5 t/m 8 de
Paasviering in de Wijnstok houden.
Pasen: ontbijt/lunch
Donderdag 17 april is er een continurooster tot 14.00 uur. Met dank aan de
ouderraadsleden kunnen wij met de kinderen een ontbijt of lunch nuttigen. De groepen 1
t/m 4 gaan met elkaar lunchen i.p.v. ontbijten. Hiervoor hoeven de kinderen geen
speciale dingen mee te nemen van thuis. De dag wordt gestart met een paasviering in de
groep. De bovenbouw start met een ontbijt. Hiervoor is een bord, bestek en een beker
nodig. Wilt u dat meegeven?
Schoolversiering
De lente is begonnen en daarmee zijn ook de mensen uit de versiercommissie weer hard
aan het werk geweest. Door de school zijn er weer leuke lentetaferelen te
vinden. Speciale dank gaat uit naar de opa (Fulco van Aperen) en oma (Clazien Otten)
van Saar van der Ven groep 1-2b. Zij hebben het hout bewerkt. Ook heeft Brigitte
Schouten veel werk verzet door alles te tekenen en te voorzien van kleur.
4 mei-herdenking
Sinds enige jaren heeft onze school het oorlogsmonument aan de Zuidendijk
geadopteerd. Op 4 mei wordt daar de jaarlijkse herdenking gehouden en ook dit jaar zal
de school daaraan meewerken. Alle groepen 8 zullen op vrijdag 25 april namens de
school een krans bij het monument leggen. Daarnaast zal er in de klas aandacht besteed
worden aan het project “Adopteer een Monument”.
Welkom
In de maand april worden Gijs de Folter, Madelon de Groodt, Yun van Kerchove en Olav
`t Hart 4 jaar en mogen zij naar de basisschool. Zij zullen een plekje krijgen in groep 1c.
Een fijne Beatrixtijd toegewenst.
Zwemmen 2014 - 2015
In overleg met en op advies van de medezeggenschapsraad is besloten dat we vanaf
volgend cursusjaar niet meer aan het schoolzwemmen deel zullen nemen. Voor onze
school zijn de opbrengsten niet dermate dat we hiermee door willen gaan. De laatste
jaren zwommen we overigens ook nog maar negen weken per cursusjaar. Natuurlijk
willen we ook de kinderen in de groepen 4 voldoende bewegingsonderwijs geven en om
die reden zullen ook zij volgend jaar het gehele jaar twee maal per week naar de
gymzaal gaan.
Voetbaltoernooi
Het winnende team uit 5b.
2 april:
Terwijl het zonnetje heerlijk scheen kleurden de voetbalvelden van EBOH, Wieldrecht en
Oranje Wit weer oranje. De jongens uit 5b en de meisjes uit 8 zijn eerste geworden. Dit
laatste team gaat door naar de finale op 7 mei. Dan zijn de groepen 8 op kamp, er is
inmiddels contact geweest met de organisatie hierover. Het antwoord is op dit moment
nog niet gegeven. En nu maar hopen dat er scouts langs de kant stonden om de klasse
ook van de andere teams te zien.
meisjes 5/6
Op 9 april is er ook gevoetbald. Het meisjesteam uit de groepen 3, 4, 5 en 6 is 2e
geworden en de jongens uit groep 8 kampioen. Ook voor deze laatste groep geldt dat 7
mei geen optie is i.v.m. het kamp.
‘het KLEIN toneel Junior’ presenteert ‘Meisje Loos’
Enkele leerlingen van onze school hebben de afgelopen maanden meegedaan met de
basisschooltraining van ‘het KLEIN toneel Junior’. Zij zullen op zaterdag 24 mei a.s. in
het Energiehuis in dordrecht presenteren wat ze afgelopen schooljaar bij de training
hebben geleerd. Zang, dans en spel komen samen in één presentatie waarvoor iedereen
is uitgenodigd. Komt u ook kijken? Kaarten hiervoor kosten 7,50 euro en zijn te bestellen
via www.hetkleintoneel.nl
Met plezier naar de middelbare school!
Zit je in groep 8 en ga je na de zomervakantie naar de middelbare school? Een spannend
moment! Misschien wordt je wel eens gepest of vind je het moeilijk om vriendjes te
maken. Dan is het extra spannend om naar een nieuwe school te gaan. Daarom is er een
leuke zomercursus voor kinderen: Plezier op School! In de cursus Plezier op School leer
je opkomen voor jezelf en hoe je contact kunt leggen met andere kinderen. Verder leer
je hoe belangrijk oogcontact, je houding en je stem is bij het maken van contact. De
cursus Plezier op School duurt twee dagen en is in de laatste week van de zomervakantie
(25 t/m 29 augustus 2014). Rond de herfstvakantie kom je nog een keer bij elkaar.
Kinderen die eerder aan de cursus hebben meegedaan voelden zich een stuk beter toen
ze naar de middelbare school gingen. Rachelle werd hierover vorig jaar geïnterviewd door
de krant. Ze zei: “Ik heb geleerd om te denken: ik ben wel leuk! Het lukt allemaal heus
wel! En als iemand onaardig tegen je is, moet je er gewoon een grapje van maken en
vooral niet boos worden.” Haar ouders merkten meteen na de cursus dat Rachelle harder
praatte en meer zelfvertrouwen had. Wil jij ook met plezier naar je nieuwe school?
Misschien is deze cursus dan ook wel iets voor jou! En het is helemaal gratis!
Praat er eens over met je vader, moeder, juffrouw of meester. Zij kunnen voor meer
informatie contact opnemen met de Dienst Gezondheid & Jeugd via 078-770 8500 of
[email protected] Ook is er een folder over de cursus!
Aanmelden kan tot 20 juni 2014 via www.dienstgezondheidjeugd.nl onder ‘Aanmelden’.
De volgende nieuwsbrief komt uit op 24 april a.s.
Belangrijke data
14 april
17 april
18 t/m 21 april
25 april
26 april t/m 5 mei
6 t/m 9 mei
12 mei
15 mei
28 mei
16 juni
18 juni
14 juli
oud papier ophaaldag (’s avonds)
paasviering, paasontbijt/-lunch, alle groepen continurooster
tot 14.00 uur
paasvakantie
groep 5 t/m 8 continurooster tot 14.00 uur
meivakantie
kamp groepen 8
oud papier ophaaldag (’s avonds)
alle groepen ’s middags vrij i.v.m. studiebijeenkomst team
sportdag groepen 3 en 4
oud papier ophaaldag ‘s avonds
sportdag groepen 5 t/m 8
oud papier ophaaldag ‘s avonds
Herinnering
Telefoonnummer
Van Schendelstraat
Vakantierooster 2013-2014
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaarts-/Pinkstervakantie
Zomervakantie
6161358
vr. 18 april 2014 t/m ma. 21 april 2014
za. 26 april 2014 t/m ma. 5 mei 2014
do. 29 mei 2014 t/m ma. 9 juni 2014
za. 19 juli 2014 t/m zo. 31 augustus 2014