Nieuwsbrief 1 5 september 2014

Nieuwsbrief 1
5 september 2014
Beste ouders en verzorgers,
De allereerste Nieuwsbrief van het schooljaar!
Natuurlijk staat hij weer vol nieuws en belevenissen
van de kinderen op school. We wensen u dan ook veel
leesplezier!
Vanwege bezuinigingen sturen we vanaf nu de
Nieuwsbrief alleen digitaal. Mocht u de Nieuwsbrief
niet digitaal kunnen lezen, dan horen we dit van U! Er
zal dan als uitzondering een papieren versie
meegegeven worden.
COLOR RUN
Vanavond zullen enkele leerlingen uit groep 7/8 + 3
juffen meedoen aan de Color Run in Terneuzen. Ze
halen hiermee geld op voor kinderen op de Filipijnen!
KALENDER + SCHOOLGIDS
Vorige week vrijdag heeft u de schoolkalender van dit
jaar ontvangen. We hopen dat hij weer bij u thuis aan
de muur prijkt! In elke Nieuwsbrief worden de laatste
aanvullingen gegeven voor de kalender. Mocht u aan
één exemplaar niet genoeg hebben: de kalender is
ook te vinden onder het kopje “Onderwijs” op onze
website www.hetmozaieksluiskil.nl!
Op diezelfde plaats kunt u de nieuwe Schoolgids
vinden.
INSCHRIJVEN AVO/KVO
Wanneer een kind aangemeld wordt op onze school,
maken ouders de keuze voor Algemeen Vormend
Onderwijs of Katholiek Vormend Onderwijs.
AVO is voor kinderen die “openbaar onderwijs”
willen volgen. Ze maken tijdens de lessen kennis met
diverse vormen van levensbeschouwing.
KVO is voor kinderen die “katholiek onderwijs” willen
volgen. Aan de hand van de methode maken de
kinderen kennis met de katholieke identiteit met
Bijbelverhalen, gebeden, liedjes, vieringen en
tradities.
Bij de indeling van dit schooljaar maken we gebruik
van de keuzes die de ouders/kinderen afgelopen jaar
maakten. Mocht u voor uw kind over willen stappen
op de andere vorm van vormend onderwijs, meldt dit
dan bij juf Sandra . Dit kan mondeling of per e-mail:
[email protected]
BOUW
Zoals jullie wel gezien hebben, is er nog niets te zien
van de nieuwe aanbouw… De gemeente is druk in
onderhandeling met aannemers om het gebouw zo
goed en betaalbaar mogelijk neer te zetten. De
aanbouw aan de school zou voor de Kerstvakantie
opgeleverd worden , maar het mag duidelijk zijn dat
ze dat niet gaan halen. Een nieuwe datum hebben we
nog niet. Zodra we meer weten, horen jullie van ons!
FUSIE
Dit schooljaar zal in het teken staan van de
voorbereidingen van de fusie met de Oranje
Nassauschool. De gesprekken hierover zijn al
begonnen. Komende weken zullen werkgroepen aan
de gang gaan met “welk type school zijn we nu” en
“welk type school willen we straks samen worden”.
In deze groepen zitten mensen van de Oranje
Nassauschool, de Kinderopvang en het Mozaïek. Ook
de mening van ouders zal de komende periode
gevraagd worden. Wordt vervolgd dus.
INFORMATIEAVOND: Op donderdagavond 11
september organiseren we in alle groepen een
informatieavond. Op die avond vertellen de
leerkrachten welk programma de kinderen dat jaar
zullen krijgen, hoe het er aan toe gaat in de klas, enz..
Natuurlijk laten ze de materialen zien waar mee
gewerkt wordt en kunt u vragen stellen over het
reilen en zeilen in de groep. Om ouders de gelegenheid te geven eventueel in de klas van meerdere
kinderen te kijken, hebben we verspringende
aanvangstijden! U kunt ook tijdens de informatie van
de ene klas overstappen naar de informatie van de
andere klas.
19.00 – 19.45 uur groep 7/8
19.15 – 20.00 uur groep 5/6
19.30 – 20.15 uur groep 3/4
19.45. – 20.30 uur groep 1/2 A en 1/2 B
WELKOM voor veel nieuwe kinderen:
Evi (groep 3) en Bart (groep 1/2 B)
Morgane (groep 4) en Milou (groep 3)
Timo (groep 4) en Max (groep 3)
Febiën (groep 5) en Kiara (groep 1/2 A)
Gabriël (groep 7)
Heel veel plezier op het Mozaïek!
TOT ZIENS! Naast de kinderen van groep 8 verlieten
de volgende kinderen vanwege verhuizing of andere
redenen onze school:
www.hetmozaieksluiskil.nl
[email protected]
Pagina 1
Nieuwsbrief 1
5 september 2014
Nicolas (groep 1/2 A)
Denisa (groep 6),Ruben (groep 5) en Andrew (groep 3)
Demi (groep 7)
Allen gaan nu naar school in Terneuzen, veel succes!
PARKEREN op de fietsstraat is verboden! Diverse
ouders zetten hun auto midden in
de fietsstraat om hun kind(eren) op
school af te zetten. Hierdoor
ontstaat een gevaarlijke situatie!
Nogmaals het dringende verzoek om
te parkeren in de daarvoor bestemde vakken of
bijvoorbeeld bij de Spar!
HOOFDLUIS
Zoals altijd na de vakantie zijn alle kinderen deze week
gecontroleerd op hoofdluis. Helaas is er
bij één van de kinderen hoofdluis
geconstateerd. Wilt u weer even extra
alert zijn en het haar van uw kind(eren)
extra in de gaten houden?
Nieuws uit groep 1/2 A
Het is nog maar de 2e week na de zomervakantie, maar
het lijkt wel of we al veel langer bezig zijn, zo gezellig is
het, en zo goed loopt alles op rolletjes.
Er is al weer geknipt, geprikt, geplakt, gekleurd en
vooral lekker gespeeld.
Enkele kinderen van onze groep zijn verhuisd naar
groep 1-2b, en uit groep 1-2b zijn
gekomen:
Ashley, Chloe, Joram, Lieke,
Meral Sude, Melvin en Wout.
Diablo, Dylano, Emanuel en Zaira
zijn gebleven en ook hebben we
enkele nieuwe leerlingen:
Esperanza, Kiara en Rayvano.
We hopen dat ze heel veel plezier
op onze school zullen hebben en dat ze op een
spelende manier veel dingen opsteken, van de juffen,
maar ook van elkaar.
Ze hebben wel 3 juffen dit jaar! Juf Ine (maandag,
dinsdag, woensdag) en juf Kathelijn (donderdag,
vrijdag) zijn bekende gezichten.
Voor sommigen is (stagiaire) juf Anne (maandag,
dinsdag, donderdag, vrijdag) een bekende en voor
sommigen is dit een nieuw gezicht. Ze blijft tot de
kerstvakantie en daar zijn we allemaal heel blij mee.
Even voorstellen!
Hoi allemaal,
Ik ben juf Anne en dit schooljaar loop ik tot en met de
kerstvakantie mijn LIO-stage in groep
1-2A.
Dit jaar is mijn 4e en laatste jaar op de
Pabo. LIO staat eigenlijk voor leraar in
opleiding en een LIO-stage is dus
eigenlijk mijn eindstage. Ik ben heel blij
dat ik op deze school mijn eindstage
mag lopen en heb er erg veel zin in!
Groetjes Anne
Nieuws uit groep 1/2 B
Eindelijk zijn we weer begonnen. Veel kinderen
keken uit naar de start van het nieuwe schooljaar.
Ze hadden er zin in. Het was wel spannend, zeker
nu er een meester voor de groep staat.
We hebben intussen al veel gedaan. De letter M
geleerd en geknutseld, een verjaardagskalender
gemaakt, naar de bieb geweest en de regels in de
groep en op het plein
geoefend. Over lange
en korte woorden en
namen gepraat en het
cijfer 2 geleerd. De
kinderen van groep 2
hebben zelfs al
huiswerk (over de letter M)!
Er waren leuke spelletjes bij de Gildefeesten. Was
ophangen en met waterpistolen tegen een bootje
spuiten tot de finish waren prima ideeën.
Bij het buitenspelen is de zandbak erg geliefd.
Jammer dat die zo klein is. Als er veel kinderen in
spelen is er haast geen plaats om een berg of kuil
te maken. We hopen dat de definitieve zandbak
wat groter wordt.
Nieuws uit groep 5/6
De zomervakantie is inmiddels voorbij en we zijn
dan ook alweer 2 weken hard aan het werk in
groep 5 en 6. Iedereen moest weer even wennen.
Een nieuw lokaal, andere plaats… Sommige
kinderen liepen in de eerste week nog steeds naar
de vorige klas en dan moesten ze wel even lachen.
Andere dingen zijn hetzelfde gebleven, de juffen
staan weer klaar voor bijna dezelfde groep. Van
sommige kinderen hebben we afscheid genomen,
maar we hebben er ook een nieuwe leerling bij.
www.hetmozaieksluiskil.nl
[email protected]
Pagina 2
Nieuwsbrief 1
5 september 2014
Graag verwelkomen we Febiën, die is gestart in
groep 5. We zijn samen opgestart met het
toepasselijke Alles-Apart thema: Vakantiepost.
Afgelopen week hebben we het thema de
advertentie afgerond. Elk hoofdstuk bevat lesstof
voor één week, waarbij aandacht geschonken
wordt aan: de spellingcategorieën, de
werkwoordspelling, de grammaticaregels en de
leesstrategieën. De kinderen mogen spullen
meenemen van thuis die relatie hebben met het
actuele onderwerp. Ook met rekenen zijn we hard
aan de slag gegaan. Groep 5 verkent bijvoorbeeld
de getallen tot 1000, ze leren handig minsommen
tot 100 en tafels uit te rekenen. Naast de tafel van
1 t/m 5 en 10, is nu ook de tafel van 7 erbij
gekomen. Maar sommige kinderen kenden die al!
Op tafelsoefenen.nl wordt het leren namelijk nog
een stuk leuker. Groep 6 verkent de getallen tot
10.000. We oefenen handig keer- en
deelsommen, zoals 6 x 28= en 120 : 5=. Metriek
stelsel komt ook aan de orde. Het begrip
oppervlakte is herhaald en we maken kennis met
de vierkante meter. Groep 6 is ook gestart met
topografie. We beginnen eerst dichtbij huis:
Zeeland, Sluiskil en omgeving. Groep 5 / 6 heeft
Gym op dinsdag en vrijdag. Maandag 15
september krijgen de kinderen tennisles! Zij
moeten op die dag dus hun gymspullen bij zich
hebben. Op dinsdag 16 september, komt de
gymles dan te vervallen.
We hebben iedere dag les van Juf Carolien en op
vrijdag van juf Bonny. We werken met een
weekplan bij Alles-in-1 en Alles-apart dan kan je
zelf bijhouden hoelang je over een werkje hebt
gedaan , of het goed ging en of je er hulp bij nodig
had. Soms is dat wel vervelend want dan vergeet
je het in te vullen en je moet de hele tijd de tijd in
de gaten houden. Iedereen is bij Alles-in-1 en
Alles-apart ook een niveau hoger gegaan. Wij
zitten nu in niveau F. Grammatica is wel een stuk
moeilijker geworden. Met F werk je ook heel veel
zelfstandig. En we moeten ook heel veel verhalen
schrijven. Op maandag en donderdag zitten we bij
Juf Marjolein te rekenen ,zodat we even niet bij
groep 7 zitten en ons beter kunnen concentreren.
Voor gym hebben we allemaal kaartjes gemaakt
met dingen die we leuk vinden tijdens het
gymmen en dan trekken we af en toe een kaartje
en dan gaan we dat doen. Er zit o.a. bij
sokworstelen,trefbal,10 tellen in de rimboe. De juf
filmt en maakt foto’s tijdens de les, en die zet ze
dan op de Facebook pagina van onze klas. ‘s
Ochtends beginnen we met een kwartiertje lezen.
en we mogen ook vaak op de computer rekenen.
Op het plein zijn we alleen met groep 5,6,7 en 8
want de anderen gaan eerder anders zijn er te
veel kinderen. Bij Estafette zit bijna heel groep 8
in de Estafette loper. In
groep 8 zitten we met
11 kinderen maar met
de hele klas zitten we
met 30 kinderen. We
zitten met groep 7 en 8
in een klas.
Groetjes
Anne en Fleur
Wij wensen
iedereen een gezellig en leerzaam schooljaar!
Nieuws uit groep 7/8
We zitten nu een week in groep 8. We moeten nu
veel meer zelfstandig werken, dat is wel leuk want
dan kan je ook sneller doorwerken, en dan heb je
je werk sneller klaar. Veel moeilijker dan groep 7
is het niet, maar later komt dat misschien nog wel.
Schoolkalender:
(tip: schrijf eventuele veranderingen er direct in!)
11 september
03 oktober
01 – 12 oktober
20 - 24 oktober
Informatieavond
Volgende Nieuwsbrief
Kinderboekenweek
Herfstvakantie
www.hetmozaieksluiskil.nl
[email protected]
Pagina 3