Online nascholing Atriumfibrilleren

Online nascholing Atriumfibrilleren
- Vier klinische lessen Atriumfibrilleren (AF) is de ritmestoornis met de hoogste incidentie en prevalentie. De cijfers spreken
voor zich. Eén op de vier mensen ouder dan 55 jaar krijgt te maken met AF, met daarbij, zoals
bekend, een vijf keer zo hoog risico op een CVA. Mede door de vergrijzing is de verwachting dat
het aantal AF-patiënten de komende decennia gestaag zal blijven groeien.
In 2010 zijn de Guidelines of atrial fibrillation van de European Society of Cardiology volledig
herzien. Nieuwe pathofysiologische inzichten, meer en succesvolle behandelinterventies evenals
nieuwe ontwikkelingen in de preventie van trombo-embolische complicaties zijn verantwoordelijk
voor deze revisie. Met deze nascholing kunt u op een interactieve manier uw kennis over AF,
CVA-preventie en managementstrategieën bij AF-patiënten updaten.
Alle afleveringen van MedClass AF zijn recent geüpdatet aan de hand van de Focused
update of the ESC Guidelines 2012 for the management of atrial fibrillation.
MedClass AF is een online nascholing voor cardiologen en bestaat uit 4 afleveringen:
Leerdoelen van deze online nascholing voor cardiologen zijn het vergroten van kennis van en
inzicht in:
de diagnose en behandeling van acuut atriumfibrilleren
de voorwaarden voor een succesvolle catheterablatie
de voor- en nadelen van ritme- en ratecontrole
de preventie van trombo-embolieën met anticoagulantia, inclusief nieuwe middelen
E-learning
Online nascholen is niet meer weg te denken uit het postacademisch onderwijs voor medischspecialisten. MedClass AF biedt u daarom de mogelijkheid om online na vier klinische lessen
weer helemaal ‘bij’ te zijn. De opzet is interactief: alle facetten van het thema AF zijn verwerkt in
zeer herkenbare patiëntenvignetten. Gemak staat voorop bij e-learning: u volgt de cursus waar
en wanneer ú het wilt. Op iedere nieuwe aflevering wordt u per e-mail geattendeerd.
Onderwerpen en auteurs
Auteurs
• Dr. C.J.H.J. Kirchhof, cardioloog, Rijnland Ziekenhuis, Leiderdorp
• Dr. S.A.I.P. Trines, cardioloog/electrofysioloog, Leids Universitair Medisch Centrum
• Prof. dr. I.C. van Gelder, cardioloog, Universitair Medisch Centrum Groningen
• Dr. A.M.W. Alings, cardioloog, Amphia Ziekenhuis, Breda
Revisie
• Dr. S.A.I.P. Trines, LUMC, Leiden
• L.J. Gerhards, Martini Ziekenhuis Groningen
• J. Jaspers Focks, UMC Nijmegen, Nijmegen