van Lunetten naar Soletten 2

van
Lunetten
naar
Soletten
Op een dag scheen de zon
met warme stralen door
het raam van haar
slaapkamer. Luna deed
haar ogen voorzichtig
De symboliek
Een lunet is een klein vestingwerk met twee schuine, naar buiten gerichte
zijden (facen genoemd) en twee naar achter gerichte zijden (flanken). De
keel is open of op een eenvoudige wijze afgesloten door een borstwering
of een muur met schietgaten. Lunetten kwamen voor als buitenwerken
van een vesting of als onderdeel van een linie. De naam is afgeleid van
het Franse woord voor maan, 'lune', omdat de lunetten halvemaanvormig
zijn, van bovenaf gezien.
De zon en maan (Sol y Luna) zijn van groot belang in pré-Columbiaanse
culturen zoals de Azteken. De zon is direct gerelateerd aan de zonnegod
Tonatiuh en staat voor mannelijkheid, kracht en warmte. De maan staat
voor vrouwelijkheid, de aarde en vruchtbaarheid. De combinatie wordt
als het hoogst haalbare gezien.
Kunst&Energie
In het kader van het 35-jarig bestaan van Lunetten gaat kunstenares
Marieke Vriend op zoek naar De energiebron van Lunetten.
Zij interviewt mensen in de wijk: “waar krijg je energie van?”
Uit de verhalen maakt Marieke korte filmpjes. Deze filmpjes worden
getoond in een kunstinstallatie van Go APE. Het idee is een
familieschommel zó aan te passen, dat deze energie genereert. De
energie wordt gebruikt om filmtrommels: zoötropen te laten draaien.
Door te schommelen wordt de energiebron van Lunetten dus zichtbaar!
De kunstinstallatie heeft een psychologische waarde. Wat is energie en
hoe gaan we er mee om?
Ons belang
Ons leven is voor een groot deel gebaseerd op fossiele energiebronnen.
Een leven zonder energie is onvoorstelbaar. In Nederland is toegang tot
energie vanzelfsprekend. De energievoorziening behoort tot de
betrouwbaarste ter wereld en ervaringen met energieschaarste zijn er
nauwelijks. Van het totale energieverbruik (voor warmte-, elektriciteitsen vervoertoepassingen) gaat 16% naar huishoudens. Huishoudens
gebruiken steeds minder gas (2011: 1.484 m3). Dat komt door beter
geïsoleerde woningen en efficiëntere verwarmingsketels. Ook elektrische
apparaten worden steeds efficiënter, maar er komen ook nieuwe en
grotere elektrische apparaten bij. Daarom stijgt het stroomverbruik
per huishouden (2011: 3.312 kWh).
open. “Mmmmmm…
heerlijke zon, wat fijn dat
je er weer bent,” sprak ze
half wakker en zachtjes
uit. De zonnestraal deed
extra haar best om
warmer over het lichaam
van Luna te stralen. Ze
greep de deken van Luna
en liet die naast het bed
op de grond glijden. Luna
verbaasde zich en
probeerde half zittend
tegen de muur haar
verbazing weg te gapen. De
zon had nog nooit eerder
zo warm op haar huid
aangevoeld. Wat gebeurt
hier, dacht ze en raapte
haar deken onnadenkend
van de grond.
De zon haalde er nog wat
stralen bij, zodat de
kamer van Luna
oogverblindend licht werd.
Luna werd er stil en rustig
van, ze wist niet wat ze
moest doen. De warmte
van de zon voelde
aangenaam, ze sloot haar
ogen. Luna gleed in de
armen van de
zonnestralen en werd
teder door de zon
meegenomen. “Niet bang
zijn Luna,” fluisterde de
zon. “We gaan even op
reis.”
“Samen zijn we zon en
maan Luna! Samen zijn
De gas- en elektriciteitsrekening voor een gemiddeld huishouden gaat in
2012 naar 1755 euro per jaar. Vooral het leveringstarief voor gas steeg
met bijna 20% ten opzichte van 2011. In 2013 zal de rekening naar
P2P -> Power to People!
we kracht en zwakte.”
Copyright © 2011, Metafoor Schrijver. All
rights reserved
verwachting nog verder stijgen. Dat komt door de verwachte verdere stijging van gas- en
elektriciteitsprijzen, stijging van de regulerende energiebelasting (REB) en de BTW-verhoging.
Ieders belang
De Nederlandse aardgasvoorraad slinkt. Als we
niets doen, kan Nederland over 10 jaar niet
meer zijn eigen gasvraag leveren; we moeten
dan aardgas importeren. De productie van
groen gas is –naar verwachting- in 2020
gestegen tot 4% (30 keer zoveel als nu). Van het
totale energiegebruik in Nederland wordt nu
ruim 3% door duurzame energie gedekt. Om 14%
duurzame energie in 2020 te halen is naar
verwachting 35% productie van duurzame
elektriciteit nodig (4 keer zoveel als nu).
De totale CO2-uitstoot op aarde is sinds 1990
met 50 % gestegen. Ook in Nederland is in deze
periode de uitstoot met bijna 25 % toegenomen.
Een gemiddeld gezin stoot ca 6600 kg CO2 per
jaar uit. Dat is meer dan 30 keer ons eigen
gewicht! Door al die CO2 in de lucht zal het
klimaat drastisch gaan veranderen.
Om deze trends te stoppen is een nieuwe aanpak nodig. We moeten ons anders gaan gedragen;
andere wegen gaan bewandelen…. We gaan even op reis, fluisterde de zon....
Een plan voor Lunetten
De basisschool is bij uitstek een plek, waar de toekomst vorm krijgt, waar de wijk bij elkaar komt.
Een nieuwe generatie leert hoe de wereld in elkaar zit. De ideale plek om onze reis te beginnen.
De school wil op milieugebied graag haar maatschappelijke rol invullen. Door zelf het goede
voorbeeld te geven, maar ook door als aanjager te fungeren voor de wijk Lunetten. Een kansrijk
initiatief is om alle geschikte daken in de wijk van zonnepanelen te voorzien. De prijs van de
panelen is afgelopen jaren gedaald en de kwaliteit is sterk verbeterd. De basistechniek heeft zich
ondertussen al meer dan 30 jaar bewezen. Er zijn tegenwoordig veel merken en types op de markt
en ook een groot aantal aanbieders van systemen. Met hulp van de Gemeente Utrecht, Energie-U,
het schoolbestuur en externe deskundigen is een aantrekkelijk pakket geformuleerd, dat via de
school kan worden aangeboden.
Doordat de panelen zichzelf terugverdienen (met subsidies van het Rijk en de Gemeente) is het voor
kleine particuliere gebruikers financieel aantrekkelijk om zonnepanelen te gaan gebruiken en
hiermee het milieu en energie te sparen. Voor de school (als grootverbruiker) gelden de gunstige
regelingen niet. Toch willen we ook graag de school laten meedoen in dit project. Een mogelijkheid
is om kwantumkorting te bedingen als veel huishoudens meedoen aan dit initiatief. In ruil voor haar
initiërende rol krijgt de school dan gratis zonnepanelen uit de kwantumkorting De energiekosten die
de school bespaart kunnen worden gedoneerd voor een goed doel of worden ingezet voor natuur- en
milieueducatie.
P2P -> Power to People!
Projectidee “Sol y Luna”
Deelnemende gezinnen/huishoudens:
 U heeft een eigen woning
 De panelen zijn ca 1,6m bij 1,0 m en worden op het dak geplaatst, gericht op het zuiden
 In de woning komt een kastje te hangen die de zonnestroom omzet in gewone stroom
(converter)
 Het kastje wordt verbonden met een vrije groep in de elektriciteitsmeter
 Eventueel dient de meter te worden vervangen of aangepast
 De opbrengst van de panelen is te volgen via de computer of een tablet
 Melding energiebedrijf!
 Melding verzekering (opstal, brand, diefstal) hypotheekverstrekker, e.d.
 De zonnecellen gaan 25 jaar (gegarandeerd) mee, dus na 6 to 8 jaar heeft U de resterende
levensduur gratis stroom uit de panelen
 Door de zonnepanelen krijgt uw woning een lager energielabel en daarmee een hogere
verkoopwaarde
 De levering van de systemen en de installatie op uw woning worden collectief aanbesteed bij
een gerenommeerde partij, die garantie geeft en –indien noodzakelijk- onderhoud verzorgt
 Voor onderhoud aan het dak moeten de panelen worden verwijderd, dit kan eenvoudig, maar
moet wel gemeld worden en deskundig gebeuren
Deelnemende scholen:
 Bij de collectieve aanbesteding wordt een korting bedongen van ca 10 %
 Dit betekent dat er voor elke deelnemende woning 0,6 tot 1,2 panelen gratis aan de school
worden aangeboden en geïnstalleerd
 Een gemiddelde school gebruikt 20 kWh elektriciteit per m 2 BVO, voor de Spits (met 2845 m2
bvo) betekent dit ca 57.000 kWh per jaar;
 De stroomkosten bedragen dan ca € 8.300,- per jaar (incl BTW)
 De eerste 28 panelen leveren een besparing van 7000 kWh en € 680,- per jaar
 De volgende 160 panelen leveren en besparing van 40.000 kWh en € 5.420,- per jaar
 De laatste 40 panelen leveren en besparing van 10.000 kWh en € 2.230,- per jaar
 Met 228 panelen wordt al het elektriciteitsverbruik van de Spits gedekt
 Voor de andere 2 scholen zijn nog eens 200 panelen nodig
 De panelen worden gefaseerd aangebracht (afhankelijk van de voortgang van het project)
 De school krijgt de panelen en installatie om niet, maar verplicht zich de opbrengst te
investeren in duurzaamheid (bv in de aanschaf van LED-lampen, storting stichting KEP, extra
panelen, N&M educatie)
P2P -> Power to People!